Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29541/N

Business name: 
MTM Family Group s.r.o.
  (from: 06/16/2020)
Sunreality Slovakia s.r.o.
  (from: 07/15/2011 until: 06/15/2020)
Rebel´s spol. s r.o.
  (from: 09/29/2006 until: 07/14/2011)
Registered seat: 
87
Mužla 943 52
  (from: 07/25/2015)
Jókaiho 36
Komárno 945 01
  (from: 01/14/2012 until: 07/24/2015)
Dunajské nábrežie 4726
Komárno 945 01
  (from: 07/15/2011 until: 01/13/2012)
Pribinova 737
Zvolen 960 01
  (from: 09/29/2006 until: 07/14/2011)
Identification number (IČO): 
36 680 737
  (from: 09/29/2006)
Date of entry: 
09/29/2006
  (from: 09/29/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/29/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/2006)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/2006)
reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou
  (from: 09/29/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/2006)
poskytovanie verejne dostupných informácií
  (from: 09/29/2006)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 09/29/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/29/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/29/2006)
organizovanie odborných konzultácií, seminárov, kurzov, školení v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/2006)
leasingová činnosť
  (from: 09/29/2006)
predkladateľské a tlmočnícke služby, okrem činností, na ktoré právny predpis vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 09/29/2006)
automatizované spracovanie dát, služby dátových bánk
  (from: 09/29/2006)
tvorba webových stránok
  (from: 09/29/2006)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 09/29/2006)
spracovanie projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Europskej únie
  (from: 09/29/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním upratovacích služieb
  (from: 09/29/2006)
upratovacie práce a čistiace práce
  (from: 09/29/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/29/2006)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 09/29/2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 09/29/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 09/29/2006)
poskytovanie kuchárskych a čašníckych služieb
  (from: 09/29/2006)
výdaj hotových dodaných jedál
  (from: 09/29/2006)
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hier
  (from: 09/29/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 09/29/2006)
obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností
  (from: 09/29/2006)
vypracovanie podnikateľských zámerov
  (from: 09/29/2006)
sťahovacie služby
  (from: 07/15/2011)
skladovanie
  (from: 07/15/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/15/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/15/2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/15/2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu
  (from: 07/15/2011)
fotografické služby
  (from: 07/15/2011)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 07/15/2011)
Klampiarstvo
  (from: 05/06/2016)
Strechár
  (from: 09/11/2021)
Partners: 
Mário Vida
č. 87
Mužla 943 52
Slovak Republic
  (from: 06/16/2020)
Aurel Bernáth
Klinčeková 2569/2
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 07/15/2011 until: 07/24/2015)
Viktor Hanes
Gen. Asmolova 1991/30
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 09/29/2006 until: 07/14/2011)
Štefan Kuka
586
Mužla 943 52
Slovak Republic
  (from: 07/25/2015 until: 06/15/2020)
Ing. Juliana Lispuchová
Š. Moyzesa 25
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 09/29/2006 until: 07/14/2011)
Viliam Rigó
Gazdovská 772/23
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 07/15/2011 until: 07/24/2015)
Contribution of each member: 
Štefan Kuka
  (from: 07/25/2015 until: 06/15/2020)
Mário Vida
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/16/2020)
Ing. Juliana Lispuchová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/29/2006 until: 01/12/2010)
Viktor Hanes
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/29/2006 until: 01/12/2010)
Ing. Juliana Lispuchová
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/13/2010 until: 07/14/2011)
Viktor Hanes
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/13/2010 until: 07/14/2011)
Viliam Rigó
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 07/15/2011 until: 07/24/2015)
Aurel Bernáth
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 07/15/2011 until: 07/24/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/25/2015)
konatelia
  (from: 09/29/2006 until: 07/24/2015)
Mário Vida
č. 87
Mužla 943 52
From: 06/09/2020
  (from: 06/16/2020)
Aurel Bernáth
Klinčeková 2569/2
Komárno 945 01
From: 06/23/2011
  (from: 07/15/2011 until: 07/24/2015)
Aurel Bernáth
Klinčeková 2569/2
Komárno 945 01
From: 06/23/2011 Until: 06/05/2015
  (from: 07/25/2015 until: 07/24/2015)
Viktor Hanes
Gen. Asmolova 1991/30
Zvolen 960 01
From: 09/29/2006
  (from: 09/29/2006 until: 07/14/2011)
Viktor Hanes
Gen. Asmolova 1991/30
Zvolen 960 01
From: 09/29/2006 Until: 06/22/2011
  (from: 07/15/2011 until: 07/14/2011)
Štefan Kuka
586
Mužla 943 52
From: 06/05/2015
  (from: 07/25/2015 until: 06/15/2020)
Štefan Kuka
586
Mužla 943 52
From: 06/05/2015 Until: 06/08/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
Ing. Juliana Lispuchová
Š. Moyzesa 25
Zvolen 960 01
From: 09/29/2006
  (from: 09/29/2006 until: 07/14/2011)
Ing. Juliana Lispuchová
Š. Moyzesa 25
Zvolen 960 01
From: 09/29/2006 Until: 06/22/2011
  (from: 07/15/2011 until: 07/14/2011)
Viliam Rigó
Gazdovská 772/23
Komárno 945 01
From: 06/23/2011
  (from: 07/15/2011 until: 07/24/2015)
Viliam Rigó
Gazdovská 772/23
Komárno 945 01
From: 06/23/2011 Until: 06/05/2015
  (from: 07/25/2015 until: 07/24/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle podpisy konateľov, každého samostatne.
  (from: 07/15/2011)
Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle podpisy najmenej dvoch konateľov.
  (from: 09/29/2006 until: 07/14/2011)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/25/2015)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/13/2010 until: 07/24/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/29/2006 until: 01/12/2010)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person