Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  74863/B

Business name: 
EXEON CONSULTING, s.r.o., v dodatočnej likvidácii
  (from: 06/23/2022)
EXEON CONSULTING, s.r.o.
  (from: 02/15/2012 until: 06/22/2022)
EXQUISITE, s.r.o.
  (from: 03/14/2007 until: 02/14/2012)
Registered seat: 
Sliačska 10
Bratislava 831 01
  (from: 02/15/2012 until: 04/11/2016)
Ivánska cesta 30/B
Bratislava 821 04
  (from: 07/14/2011 until: 02/14/2012)
Kozácka 7446/57
Trnava 917 01
  (from: 11/14/2007 until: 07/13/2011)
Komenského 8357/63A
Žilina 010 01
  (from: 03/14/2007 until: 11/13/2007)
Identification number (IČO): 
36 751 863
  (from: 03/14/2007)
Date of entry: 
03/14/2007
  (from: 03/14/2007)
Person dissolved from: 
28.1.2016
  (from: 04/12/2016)
Date of deletion: 
04/12/2016
  (from: 04/12/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/12/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/14/2007)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
poradenská služba v rosahu voľnej živnosti
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
administratívne práce
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
upratovacie práce
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
spracovanie údajov
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
viazanie a konečná úprava kníh
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
fotografické služby
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
prenájom a leasing hnuteľných vecí
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
vydavateľské činnosti
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
služby súvisiace s databázami
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
grafické spracovanie na počítači
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
spracovanie textových a obrazových predlôh prostredníctvom výpočtovej techniky, skenerov
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
faktoring, forfaiting
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/29/2008 until: 04/11/2016)
Partners: 
Mgr. Milan Dančik
Laborecká 72
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 02/15/2012 until: 07/26/2012)
Margita Kovácsová
Stavbárska 40
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 07/27/2012 until: 04/11/2016)
Peter Weis
Galvaniho 16600/25A
Bratislava 821 04
Slovak Republic
  (from: 03/14/2007 until: 02/14/2012)
Contribution of each member: 
Peter Weis
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/14/2007 until: 05/18/2009)
Peter Weis
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 05/19/2009 until: 02/14/2012)
Mgr. Milan Dančik
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/15/2012 until: 07/26/2012)
Margita Kovácsová
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 07/27/2012 until: 04/11/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
Mgr. Milan Dančik
Laborecká 72
Humenné 066 01
From: 01/26/2012
  (from: 02/15/2012 until: 07/26/2012)
Mgr. Milan Dančik
Laborecká 72
Humenné 066 01
From: 01/26/2012 Until: 03/14/2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Margita Kovácsová
Stavbárska 40
Bratislava 821 07
From: 03/14/2012
  (from: 07/27/2012 until: 04/11/2016)
JUDr. Peter Weis
Galvaniho 16600/25A
Bratislava 821 04
From: 03/14/2007
  (from: 03/14/2007 until: 02/14/2012)
JUDr. Peter Weis
Galvaniho 16600/25A
Bratislava 821 04
From: 03/14/2007 Until: 01/26/2012
  (from: 02/15/2012 until: 02/14/2012)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 03/14/2007 until: 04/11/2016)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 05/19/2009 until: 04/11/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/14/2007 until: 05/18/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/22/2022
  (from: 06/23/2022)
 Liquidators:
Mgr. Michal Bizoň
Hviezdoslavovo nám. 25
Bratislava 811 02
From: 03/15/2022
  (from: 06/23/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (from: 06/23/2022)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 17.12.2015, právoplatné dňom 28.01.2016, č. k.: 33CbR/47/2014, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť EXEON CONSULTING, s. r. o., so sídlom Sliačska 10, 831 01 Bratislava, IČO: 36 751 863 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť EXEON CONSULTING, s. r. o., so sídlom Sliačska 10, 831 01 Bratislava, IČO: 36 751 863, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 74863/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 04/12/2016)
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 22.06.2022 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 48/Exre/129/2022.
  (from: 06/23/2022)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 16.02.2022 č. k. 34CbR/210/2021 - 21, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2022, bola nariadená dodatočná likvidácia majetku EXEON CONSULTING, s.r.o., Sliačska 10, 831 01 Bratislava, IČO: 36 751 863 a bol vymenovaný likvidátor: Mgr. Michal Bizoň, správca so sídlom Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1628.
  (from: 06/23/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.01.2012.
  (from: 02/15/2012 until: 04/11/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.03.2012.
  (from: 07/27/2012 until: 04/11/2016)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person