Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  76137/B

Business name: 
COM-therm, spol. s r.o.
  (from: 12/29/1997)
Registered seat: 
Miletičova 55
Bratislava 821 09
  (from: 08/24/2011)
Identification number (IČO): 
36 525 782
  (from: 12/29/1997)
Date of entry: 
12/29/1997
  (from: 12/29/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/29/1997)
Objects of the company: 
prenájom bytov a nebytových priestorov a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/29/1997)
zabezpečovanie údržby verejnej zelene a čistenie mesta
  (from: 12/29/1997)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 01/16/2004)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 03/09/2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení
  (from: 07/28/2006)
výroba a predaj elektriny
  (from: 10/09/2008)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 10/21/2008)
administratívne služby
  (from: 07/27/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/27/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/27/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/27/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/27/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/05/2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 08/21/2014)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (from: 08/21/2014)
prenájom garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
  (from: 07/31/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/31/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/31/2015)
Partners: 
INTEKOM, a.s. IČO: 36 525 774
Medená 5
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 03/04/2009)
Ing. Lajos Csonka
Veľký Harčáš 96
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 06/17/2022)
Ing. Jozef Konczer
Hviezdna 2347/8
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 06/17/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Lajos Csonka
Amount of investment: 9 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 06/17/2022)
Ing. Jozef Konczer
Amount of investment: 9 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 06/17/2022)
INTEKOM, a.s.
Amount of investment: 2 664 514 EUR Paid up: 2 664 514 EUR
  (from: 06/20/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/23/2018)
Ing. Lajos Csonka
Veľký Harčáš 96
Komárno 945 01
From: 06/03/2003
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jozef Konczer
Hviezdna 2347/8
Komárno 945 01
From: 04/01/2016
  (from: 04/27/2016)
Ing. Ľudovít Konczer
J. Szinnyeiho 12
Komárno 945 01
From: 04/01/2016
  (from: 04/27/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 05/04/2016)
Capital: 
2 682 514 EUR Paid up: 2 682 514 EUR
  (from: 05/18/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.12.1997 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 16.12.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/29/1997)
Dodatok zo dňa 6.3.2000 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/16/2000)
Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 25.7.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady MUDr. Tibora Baštrnáka ku dňu 27.3.2003. Zánik funkcie konateľa Ing. Eugena Nagyho dňom 3.6.2003. Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 3.6.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Vojtecha Szabóa dňom 3.6.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.7.2003. Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 20.8.2003.
  (from: 08/21/2003)
Zánik funkcií členov dozornej rady Ing. László Stubendeka, Ing. Štefana Zámbóa, Ing. Zoltána Vargu dňom 26.9.2003. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 26.9.2003 o zmene zakladateľskej listiny a úplne znenie zakladateľskej listiny (notárska zápisnica N 190/2003, NZ 85366/2003).
  (from: 01/16/2004)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.02.2004 - rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 03/09/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2011.
  (from: 01/05/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.07.2014.
  (from: 08/21/2014)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2016.
  (from: 05/04/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2018.
  (from: 06/23/2018)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person