Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13325/B

Business name: 
PROCHEMA s.r.o.
  (from: 01/25/1996)
Registered seat: 
Karpatská 41
Modra 900 02
  (from: 06/10/1996)
Identification number (IČO): 
34 133 721
  (from: 01/25/1996)
Date of entry: 
01/23/1996
  (from: 01/25/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/25/1996)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/25/1996)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/25/1996)
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 01/25/1996)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 01/25/1996)
inžinierska, konštrukčno vývojová, výrobná činnosť a opravárenská činnosť v strojárskej oblasti, so zameraním na netradičné zdroje energie a ochranu životného prostredia
  (from: 01/25/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/25/1996)
predaj software na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na objednávku
  (from: 01/25/1996)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/25/1996)
vydavateľská činnosť zameraná na neperiodickú tlač
  (from: 01/25/1996)
výroba vína a vínnych produktov
  (from: 01/25/1996)
sprostredkovanie a zabezpečenie získania spôsobilosti pre prácu s jedmi
  (from: 04/30/1997)
vyučovanie cudzích jazykov - nemecký jazyk
  (from: 04/30/1997)
vyučovanie cudzích jazykov - anglický jazyk
  (from: 04/30/1997)
poradenstvo a prednášková činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  (from: 04/30/1997)
výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 04/30/1997)
príprava a spracovanie projektov pre vápnenie a hnojenie v poľnohospodárstve
  (from: 04/30/1997)
prieskum trhu
  (from: 06/10/1996)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2002)
prevádzka hlavných melioračných zariadení závlah
  (from: 02/18/2002)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 02/18/2002)
prevádzkovanie závlah
  (from: 02/18/2002)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 02/18/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2002)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2002)
inžinierske siete a rozvody
  (from: 02/18/2002)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 02/18/2002)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 02/18/2002)
záhradnícke, sadovnícke a melioračné práce
  (from: 02/18/2002)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/18/2002)
oprava, rekonštrukcia, servis a predaj zavlažovacej techniky
  (from: 02/18/2002)
leasing spojený s financovaním
  (from: 02/18/2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/18/2002)
Partners: 
Vladimír Sodoma
Karpatská 41
Modra
Slovak Republic
  (from: 09/09/1999)
Contribution of each member: 
Vladimír Sodoma
Amount of investment: 6 971 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 971 EUR
  (from: 04/27/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/25/1996)
Vladimír Sodoma
Karpatská 41
Modra
  (from: 01/25/1996)
Mgr. Tomáš Sodoma , LL.M.
Karpatská 1561/41
Modra 900 01
From: 11/24/2020
  (from: 01/06/2021)
Mgr. Lukáš Sodoma
Puškinova 1282/16
Modra 900 01
From: 11/24/2020
  (from: 01/06/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 01/25/1996)
Capital: 
6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 04/27/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 4.12.1995 v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.1.1996, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 5389 Stary spis: S.r.o. 20308
  (from: 01/25/1996)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 03.06.1996. Stary spis: S.r.o. 5389 Stary spis: S.r.o. 20308
  (from: 06/10/1996)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 03.07.1996. Stary spis: S.r.o. 5389 Stary spis: S.r.o. 20308
  (from: 07/25/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.1.1997. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.1.1997. Stary spis: S.r.o. 20308
  (from: 04/30/1997)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.2.1999 v zmysle Zák.č. 11/98 Z.z., zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.1998.
  (from: 02/23/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 2.9.1999 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, rozhodnutie jediného spoločníka a Dodatok č. 6 k spol. zmluve vo forme notárskej zápisnice N 143/99, Nz 143/99 napísanej dňa 6.9.1999 notárom JUDr Baričičovou v Pezinku.
  (from: 09/09/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.1.2002. Úplné znenie zakladateľskej listiny spísané dňa 25.1.2002 do notárskej zápisnice N 27/02. Nz 27/02.
  (from: 02/18/2002)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person