Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  13406/B

Obchodné meno: 
FCC Slovensko, s.r.o.
  (od: 01.10.2016)
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
  (od: 20.09.2002 do: 30.09.2016)
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
  (od: 23.05.1996 do: 19.09.2002)
Sídlo: 
Bratislavská 18
Zohor 900 51
  (od: 23.05.1996)
IČO: 
31 318 762
  (od: 23.05.1996)
Deň zápisu: 
25.02.1992
  (od: 23.05.1996)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 23.05.1996)
Predmet činnosti: 
poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu
  (od: 23.05.1996)
zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí
  (od: 23.05.1996)
údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
  (od: 23.05.1996)
vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie
  (od: 23.05.1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 23.05.1996)
zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou
  (od: 23.05.1996)
výkup a export nebezpečných odpadov
  (od: 21.03.1997)
cestná motorová doprava - nákladná
  (od: 24.07.1997)
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  (od: 24.07.1997)
vedenie účtovníctva
  (od: 12.06.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.04.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.04.2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 27.04.2000)
konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.04.2000)
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
  (od: 27.04.2000)
zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
  (od: 27.04.2000)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 27.04.2000)
zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
  (od: 27.04.2000)
čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
  (od: 27.04.2000)
záhradnícke a sadovnícke práce
  (od: 27.04.2000)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.04.2000)
údržba a čistenie kanalizácie
  (od: 27.04.2000)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  (od: 27.04.2000)
odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov
  (od: 27.04.2000)
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
  (od: 27.04.2000)
konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov
  (od: 27.04.2000)
búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.04.2000)
recyklácia stavebných odpadov
  (od: 27.04.2000)
prevádzka kompostovacieho zariadenia
  (od: 27.04.2000)
výkup, separácia a predaj zberového papiera
  (od: 27.04.2000)
výkup, separácia a predaj druhotných surovín
  (od: 27.04.2000)
vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/
  (od: 27.04.2000)
prevádzkovanie medziskladov odpadov
  (od: 27.04.2000)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 27.04.2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 27.04.2000)
poskytovanie služieb mechanizmami
  (od: 01.07.2007)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (od: 01.07.2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.07.2007)
faktoring a forfaiting
  (od: 01.07.2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2007)
poradenská činnosť v oblasti projektov, spracovanie projektov a technicko-realizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2007)
výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti, usporadúvanie školení, výstav a konferencií
  (od: 01.07.2007)
reklamná činnosť
  (od: 01.07.2007)
sadové úpravy, údržba komunikácií /odhŕňanie snehu, čistenie komunikácií/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2007)
prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové práce, búracie práce a demolácie, terénne úpravy
  (od: 01.07.2007)
montáž informačných a reklamných tabúľ bez zásahu do vyhradených technických častí
  (od: 01.07.2007)
pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu
  (od: 01.07.2007)
prevádzkovanie športových a detských ihrísk
  (od: 01.07.2007)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 01.07.2007)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (od: 01.07.2007)
výsadba, údržba verejnej zelene, parkov - záhradné služby s výnimkou záhradných architektov
  (od: 01.07.2007)
rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
  (od: 01.07.2007)
osadzovanie a montáž informačných a reklamných tabúľ
  (od: 01.07.2007)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 01.07.2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2007)
prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
  (od: 01.07.2007)
prevádzkovanie verejných WC
  (od: 01.07.2007)
prevádzkovanie zberných dvorov na zhromažďovanie odpadov
  (od: 01.07.2007)
prevádzkovanie skládok odpadov
  (od: 01.07.2007)
zabezpečovanie separovaného zberu odpadov
  (od: 01.07.2007)
výroba alternatívneho paliva z ostatného odpadu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2007)
výroba a predaj alternatívnych palív v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2007)
sanácie a rekultivácie
  (od: 01.07.2007)
spracovanie a rekultivácia zeminy
  (od: 01.07.2007)
výroba a rozvod tepla do 5 MJ, malé vodné elektrárne
  (od: 01.07.2007)
nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív
  (od: 25.06.2010)
vykonávanie geologických prác: geologický výskum, hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostriedia, terénne meračské práce, technické práce (vrtné práce), technologické práce, geochemické práce, geofyzikálne práce, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostriedia, sanácia environmentálnej záťaže, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže, vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 01.03.2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a biotechnológií
  (od: 01.05.2016)
sanácia geologického prostredia,sanácia enviromentálnej záťaže
  (od: 25.06.2010 do: 28.02.2014)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 31.10.2006 do: 28.02.2014)
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce
  (od: 31.10.2006 do: 28.02.2014)
geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
  (od: 27.04.2000 do: 28.02.2014)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 23.01.2010 do: 28.02.2014)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 23.01.2010 do: 28.02.2014)
vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
  (od: 23.01.2010 do: 24.06.2010)
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce
  (od: 23.01.2010 do: 28.02.2014)
Spoločníci: 
FCC Environment CEE GmbH
Hans - Hruschka - Gasse 9
Himberg 2325
Rakúska republika
Iné identifikačné číslo: FN32957t
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2021)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Hans - Hruschka - Gasse 9
Himberg 2325
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2002 do: 19.09.2002)
A.S.A. International Holding GmbH
Graf-Starhember-Gasse 25
Viedeň 1040
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2001 do: 18.09.2002)
A.S.A. International Holding GmbH
Graf-Starhember-Gasse 25
Viedeň 1040
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2000 do: 21.05.2001)
A.S.A. International Holding GmbH
Graf-Starhember-Gasse 25
Viedeň 1040
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.1998 do: 26.04.2000)
A.S.A. International Holding GmbH
Graf-Starhember-Gasse 25
Viedeň 1040
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.10.1997 do: 10.02.1998)
A.S.A. International Holding GmbH
Graf-Starhember-Gasse 25
Viedeň 1040
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.1996 do: 02.10.1997)
FCC Environment CEE GmbH
Hans - Hruschka - Gasse 9
Himberg 2325
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2017 do: 27.10.2021)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Hans - Hruschka - Gasse 9
Himberg 2325
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.09.2002 do: 01.06.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
FCC Environment CEE GmbH
Vklad: 3 552 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 552 000 EUR
  (od: 28.10.2021)
A.S.A. International Holding GmbH
Vklad: 5 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 000 Sk
  (od: 23.05.1996 do: 02.10.1997)
A.S.A. International Holding GmbH
Vklad: 10 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 10 000 000 Sk
  (od: 03.10.1997 do: 10.02.1998)
A.S.A. International Holding GmbH
Vklad: 20 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 000 Sk
  (od: 11.02.1998 do: 26.04.2000)
A.S.A. International Holding GmbH
Vklad: 30 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 000 Sk
  (od: 27.04.2000 do: 21.05.2001)
A.S.A. International Holding GmbH
Vklad: 50 000 000 Sk Splatené: 50 000 000 Sk
  (od: 22.05.2001 do: 18.09.2002)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Vklad: 50 000 000 Sk Splatené: 50 000 000 Sk
  (od: 19.09.2002 do: 19.09.2002)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Vklad: 90 000 000 Sk Splatené: 90 000 000 Sk
  (od: 20.09.2002 do: 18.12.2008)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Vklad: 107 000 000 Sk Splatené: 107 000 000 Sk
  (od: 19.12.2008 do: 23.09.2009)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Vklad: 3 551 750 EUR Splatené: 3 551 750 EUR
  (od: 24.09.2009 do: 09.07.2010)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
  (od: 10.07.2010 do: 01.06.2017)
FCC Environment CEE GmbH
Vklad: 3 552 000 EUR Splatené: 3 552 000 EUR
  (od: 02.06.2017 do: 27.10.2021)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 05.10.2004)
konatelia
  (od: 22.11.2001 do: 04.10.2004)
konatelia
  (od: 23.05.1996 do: 21.11.2001)
Ing. Tomáš Varga
Ulica Sándora Petőfiho 4976/54
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.07.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2017)
Petr Urbánek
Slunná 1756/2
Šlapanice, okr. Brno - Venkov 664 51
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2021)
Ing. Eva Mikulášiová
Martina Granca 5/3547
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 01.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.09.2018)
Ing. Dušan Andelek
Limbová 18/83
Žilina 010 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.1999 do: 07.08.2002)
Ing. Dušan Andelek
Limbová 18/83
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.09.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2002 do: 04.10.2004)
Ing. Dušan Andelek
Limbová 18/83
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.09.1999 Skončenie funkcie: 14.09.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2004 do: 04.10.2004)
Heinz Bauer
Gaštanová 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.1996 do: 23.07.1997)
Gaetan de Lovinfosse
Fialkové údolie 53
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.1998 do: 08.11.1998)
Ing. Martina Graclová
Heršpice 190
Vyškov 684 01
Česká republika
Vznik funkcie: 11.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2006 do: 18.12.2008)
Ing. Martina Graclová
Heršpice 190
Vyškov 684 01
Česká republika
Vznik funkcie: 11.10.2006 Skončenie funkcie: 29.09.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2008 do: 18.12.2008)
Dipl.Ing. Georg Kasperkovitz
Rajtákova 33
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.1996 do: 23.07.1997)
Dr. Georg Kasperkovitz
Rajtákova 33
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.1997 do: 10.02.1998)
Ing. Ingrid Klestincová
Kalinčiakova 112/9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.1998 do: 11.06.1998)
Ing. Jan Ludvík
Na Vodoteči 167
Praha - Východ, Nehvizdy 250 81
Česká republika
Vznik funkcie: 22.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 03.08.2016)
Ing. Jan Ludvík
Na Vodoteči 167
Praha - Východ, Nehvizdy 250 81
Česká republika
Vznik funkcie: 22.05.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2016 do: 03.08.2016)
Ing. Ján Ludvík
Jažlovická 1334/4
Praha 4 - Chodov 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2010 do: 09.07.2010)
Ing. Zuzana Maderová
Repašského 1
Bratislava 841 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.1998 do: 24.10.1999)
Petr Urbánek
Slunná 1756/2
Šlapanice, okr. Brno - Venkov 664 51
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.01.2014 do: 27.10.2021)
Ing. Tomáš Varga
Krížna 1007/12
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.07.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2016 do: 26.10.2017)
Ing. Jiří Vavrečka
Sídl. Svobody 3522/23
Prostějov 896 01
Česká republika
Vznik funkcie: 11.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2006 do: 23.09.2009)
Ing. Jiří Vavrečka
Sídl. Svobody 3522/23
Prostějov 896 01
Česká republika
Vznik funkcie: 11.10.2006 Skončenie funkcie: 20.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2009 do: 23.09.2009)
Ing. Petr Marek
Ležáků 354
Pardubice 530 09
Česká republika
Vznik funkcie: 02.10.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2021)
Ing. Tomáš Antal
Sadová 980/15
Blansko 678 01
Česká republika
Vznik funkcie: 14.09.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2004 do: 19.09.2018)
Ing. Tomáš Antal
Sadová 980/15
Blansko 678 01
Česká republika
Vznik funkcie: 14.09.2004 Skončenie funkcie: 01.09.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.09.2018 do: 19.09.2018)
Ing. Jakub Kožnárek
Voronežská 2546/2
Brno 616 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.09.2004 Skončenie funkcie: 11.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2006 do: 30.10.2006)
Ing. Jakub Kožnárek
Voronežská 2546/2
Brno 616 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.09.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2004 do: 30.10.2006)
Oliver Schwartz
26, rue de Bourgogne
67150 Erstein
Francúzska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Záhradná 24
Zohor 900 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.1999 do: 21.11.2001)
Olivier Schwartz
26, rue de Bourgogne
67150 Erstein
Francúzska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Záhradná 24
Zohor 900 51
Skončenie funkcie: 02.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2001 do: 07.08.2002)
Ing. Petr Vokřál
Dunajevského 2201/26
Brno 616 00
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Záhradná 24
Zohor 900 51
Vznik funkcie: 02.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2002 do: 04.10.2004)
Ing. Petr Vokřál
Dolní Louky 10/224
Brno - Kníničky 635 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2004 do: 02.01.2014)
Ing. Petr Vokřál
Dolní Louky 10/224
Brno - Kníničky 635 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2002 Skončenie funkcie: 01.01.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.01.2014 do: 02.01.2014)
Ing. Tomáš Fajkus
Mozartova 3805/6
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 13.09.2018 Skončenie funkcie: 02.10.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2021 do: 27.10.2021)
Ing. Tomáš Fajkus
Mozartova 3805/6
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 13.09.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2018 do: 27.10.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (od: 31.10.2006)
a/ Za spoločnosť koná samostatne jeden konateľ alebo jeden prokurista spoločnosti vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb do výšky 250.000,- Sk. b/ Za spoločnosť konajú spoločne ktoríkoľvek dvaja konatelia alebo spoločne ktoríkoľvek dvaja prokuristi alebo spoločne jeden konateľ a jeden prokurista spoločnosti, vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb nad 250.000,- Sk.
  (od: 05.10.2004 do: 30.10.2006)
a/ Za spoločnosť koná samostatne jeden konateľ alebo jeden prokurista spoločnosti vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb do výšky 250.000,- Sk. b/ Za spoločnosť konajú spoločne ktorýkoľvek dvaja konatelia alebo spoločne ktorýkoľvek dvaja prokuristi alebo spoločne jeden konateľ a jeden prokurista spoločnosti, vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb nad 250.000,- Sk.
  (od: 22.11.2001 do: 04.10.2004)
Za spoločnosť podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 23.05.1996 do: 21.11.2001)
Prokúra: 
Ing. Tibor Javor
Matejkova 3272/13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2004 do: 21.06.2004)
Ing. Tibor Javor
Matejkova 3272/13
Bratislava
Skončenie funkcie: 07.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2004 do: 21.06.2004)
Ing. Katarína Kollárová
Rajtáková 33
Bratislava 841 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2001 do: 30.10.2006)
Ing. Katarína Kollárová
Rajtáková 33
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 31.10.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2006 do: 30.10.2006)
Ing. Ľubica Kremeňová
Šancová 45
Bratislava 831 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2001 do: 21.07.2003)
Eva Mikletičová
Na dieloch 1
Zohor 900 51
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2001 do: 18.09.2002)
Ing. Ľudovít Púček
Beethowenova 12
Trnava 917 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2001 do: 21.07.2003)
Richard Werfl
ul. 1. mája 2381/25
Malacky 901 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2002 do: 01.06.2004)
Richard Werfl
ul. 1. mája 2381/25
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 19.09.2002 Skončenie funkcie: 21.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2004 do: 01.06.2004)
Ing. Jozef Czepiec
411
Mosty u Jablunkova 739 98
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.2003 do: 04.10.2004)
Ing. Jozef Czepiec
Mosty u Jablunkova 411
Mosty u Jablunkova 739 98
Česká republika
Vznik funkcie: 10.10.2003 Skončenie funkcie: 14.09.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2004 do: 04.10.2004)
Ing. Jakub Kožnárek
Voroněžská 2546/2
Brno 616 00
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2003 do: 04.10.2004)
Ing. Jakub Kožnárek
Voroněžská 2546/2
Brno 616 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.07.2003 Skončenie funkcie: 14.09.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2004 do: 04.10.2004)
Odštepný závod: 
Názov: 
FCC Slovensko, s.r.o. – odštepný závod Žilina
  (od: 24.09.2016)
Sídlo: 
Na stanicu 561
Žilina 010 09
  (od: 24.09.2016)
Vedúci: 
Peter Moravec
Clementisova 1033
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 22.6.2001
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2016)
Predmet činnosti: 
poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu
  (od: 24.09.2016)
zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí
  (od: 24.09.2016)
údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
  (od: 24.09.2016)
vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie
  (od: 24.09.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 24.09.2016)
zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou
  (od: 24.09.2016)
výkup a export nebezpečných odpadov
  (od: 24.09.2016)
cestná motorová doprava - nákladná
  (od: 24.09.2016)
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  (od: 24.09.2016)
vedenie účtovníctva
  (od: 24.09.2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.09.2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.09.2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 24.09.2016)
konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.09.2016)
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
  (od: 24.09.2016)
zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
  (od: 24.09.2016)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 24.09.2016)
zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
  (od: 24.09.2016)
čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
  (od: 24.09.2016)
záhradnícke a sadovnícke práce
  (od: 24.09.2016)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.09.2016)
údržba a čistenie kanalizácie
  (od: 24.09.2016)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  (od: 24.09.2016)
odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov
  (od: 24.09.2016)
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
  (od: 24.09.2016)
konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov
  (od: 24.09.2016)
geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
  (od: 24.09.2016)
búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.09.2016)
recyklácia stavebných odpadov
  (od: 24.09.2016)
prevádzka kompostovacieho zariadenia
  (od: 24.09.2016)
výkup, separácia a predaj zberového papiera
  (od: 24.09.2016)
výkup, separácia a predaj druhotných surovín
  (od: 24.09.2016)
vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/
  (od: 24.09.2016)
prevádzkovanie medziskladov odpadov
  (od: 24.09.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 24.09.2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 24.09.2016)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 24.09.2016)
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce
  (od: 24.09.2016)
 
 
Názov: 
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. - odštepný závod Žilina
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
Sídlo: 
Na stanicu 561
Žilina 010 09
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
Predmet činnosti: 
poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
výkup a export nebezpečných odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
cestná motorová doprava - nákladná
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
vedenie účtovníctva
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
záhradnícke a sadovnícke práce
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
údržba a čistenie kanalizácie
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
recyklácia stavebných odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
prevádzka kompostovacieho zariadenia
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
výkup, separácia a predaj zberového papiera
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
výkup, separácia a predaj druhotných surovín
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
prevádzkovanie medziskladov odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce
  (od: 23.01.2010 do: 23.09.2016)
 
 
Názov: 
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. - odštepný závod Košice
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
Sídlo: 
Košická 52
Kostoľany nad Hornádom 044 31
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
Predmet činnosti: 
poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
výkup a export nebezpečných odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
cestná motorová doprava - nákladná
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
vedenie účtovníctva
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
záhradnícke a sadovnícke práce
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
údržba a čistenie kanalizácie
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
recyklácia stavebných odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
prevádzka kompostovacieho zariadenia
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
výkup, separácia a predaj zberového papiera
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
výkup, separácia a predaj druhotných surovín
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
prevádzkovanie medziskladov odpadov
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce
  (od: 23.01.2010 do: 26.01.2012)
 
 
Názov: 
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. - odštepný závod Žilina
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
Sídlo: 
Žitná 5
Žilina 010 01
  (od: 22.07.2003 do: 22.01.2010)
Batislavská 26
Žilina 010 01
  (od: 20.09.2002 do: 21.07.2003)
Predmet činnosti: 
poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
výkup a export nebezpečných odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
cestná motorová doprava - nákladná
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
vedenie účtovníctva
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
záhradnícke a sadovnícke práce
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
údržba a čistenie kanalizácie
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
recyklácia stavebných odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prevádzka kompostovacieho zariadenia
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
výkup, separácia a predaj zberového papiera
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
výkup, separácia a predaj druhotných surovín
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prevádzkovanie medziskladov odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
 
 
Názov: 
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. - odštepný závod Košice
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
Sídlo: 
Magnezitárska 7
Košice 040 13
  (od: 09.10.2003 do: 22.01.2010)
Jantárova 30
Košice 040 01
  (od: 22.07.2003 do: 08.10.2003)
Pri Bitúnku 15
Košice 040 01
  (od: 20.09.2002 do: 21.07.2003)
Predmet činnosti: 
poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
výkup a export nebezpečných odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
cestná motorová doprava - nákladná
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
vedenie účtovníctva
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
záhradnícke a sadovnícke práce
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
údržba a čistenie kanalizácie
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
recyklácia stavebných odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prevádzka kompostovacieho zariadenia
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
výkup, separácia a predaj zberového papiera
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
výkup, separácia a predaj druhotných surovín
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
prevádzkovanie medziskladov odpadov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce
  (od: 20.09.2002 do: 22.01.2010)
 
 
Názov: 
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. - odštepný závod Žilina
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
Sídlo: 
Batislavská 26
Žilina 010 01
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
Vedúci: 
Peter Moravec
Clementisova 1033
Kysucké Nové Mesto 024 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2001)
Predmet činnosti: 
poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
výkup a export nebezpečných odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
cestná motorová doprava - nákladná
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
záhradnícke a sadovnícke práce
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
údržba a čistenie kanalizácie
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
recyklácia stavebných odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prevádzka kompostovacieho zariadenia
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
výkup, separácia a predaj zberového papiera
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
výkup, separácia a predaj druhotných surovín
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prevádzkovanie medziskladov odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
 
 
Názov: 
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. - odštepný závod Košice
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
Sídlo: 
Pri Bitúnku 15
Košice 040 01
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
Vedúci: 
Miroslav Rosenzweig
Severná 31
Žilina 010 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2001)
Predmet činnosti: 
poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
výkup a export nebezpečných odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
cestná motorová doprava - nákladná
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
záhradnícke a sadovnícke práce
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
údržba a čistenie kanalizácie
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
recyklácia stavebných odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prevádzka kompostovacieho zariadenia
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
výkup, separácia a predaj zberového papiera
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
výkup, separácia a predaj druhotných surovín
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
prevádzkovanie medziskladov odpadov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
 
 
Základné imanie: 
3 552 000 EUR Rozsah splatenia: 3 552 000 EUR
  (od: 10.07.2010)
3 551 750 EUR Rozsah splatenia: 3 551 750 EUR
  (od: 24.09.2009 do: 09.07.2010)
107 000 000 Sk Rozsah splatenia: 107 000 000 Sk
  (od: 19.12.2008 do: 23.09.2009)
90 000 000 Sk Rozsah splatenia: 90 000 000 Sk
  (od: 20.09.2002 do: 18.12.2008)
50 000 000 Sk
  (od: 22.05.2001 do: 19.09.2002)
30 000 000 Sk
  (od: 27.04.2000 do: 21.05.2001)
20 000 000 Sk
  (od: 11.02.1998 do: 26.04.2000)
10 000 000 Sk
  (od: 03.10.1997 do: 10.02.1998)
5 000 000 Sk
  (od: 23.05.1996 do: 02.10.1997)
Dozorná rada: 
Björn Mittendorfer
Mittelgasse 17-19
Viedeň 1060
Rakúska republika
Vznik funkcie: 02.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2021)
Johannes Peter Spalek
Juchgasse 18
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 02.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2021)
Antonio Hervella Garces
Wiedner Hauptstrasse 111
Viedeň 1050
Rakúska republika
Vznik funkcie: 02.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2021)
Antonio Hervella Garces
Wiedner Hauptstrasse 111
Viedeň 1050
Rakúska republika
Vznik funkcie: 02.06.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2017 do: 27.10.2021)
Arnoš Kastner
Jiráskova 1199
Roudnice nad Labem 413 01
Česká republika
Vznik funkcie: 02.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2017 do: 09.06.2017)
Arnošt Kastner
Jiráskova 1199
Roudnice nad Labem 413 01
Česká republika
Vznik funkcie: 02.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2017 do: 20.11.2019)
Arnošt Kastner
Jiráskova 1199
Roudnice nad Labem 413 01
Česká republika
Vznik funkcie: 02.06.2017 Skončenie funkcie: 29.08.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.11.2019 do: 20.11.2019)
Arnošt Kastner - predseda dozornej rady
Jiráskova 1199
Roudnice nad Labem 413 01
Česká republika
Vznik funkcie: 30.08.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.11.2019 do: 27.10.2021)
Björn Mittendorfer
Mittelgasse 17-19
Viedeň 1060
Rakúska republika
Vznik funkcie: 02.06.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2017 do: 27.10.2021)
Johannes Peter Spalek
Juchgasse 18
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 02.06.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2017 do: 27.10.2021)
Arnošt Kastner - Predseda dozornej rady
Jiráskova 1199
Roudnice nad Labem 413 01
Česká republika
Vznik funkcie: 30.08.2019 Skončenie funkcie: 28.02.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2022 do: 25.03.2022)
Arnošt Kastner - Predseda dozornej rady
Jiráskova 1199
Roudnice nad Labem 413 01
Česká republika
Vznik funkcie: 30.08.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2021 do: 25.03.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 1.6.1994, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.1.1994. Osvedčenie o prehlásení spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice Nz 474/94 napísaná dňa 5.12.1994 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 69/95 napísanej dňa 21.2.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, ktorou sa mení obchodné meno spoločnosti z A.S.A. Ekoservis s.r.o. na A.S.A. Slovensko s.r.o. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.1995. Uznesenie spoločníkov zo dňa 21.12.1995 a 17.1.1996. Stary spis: S.r.o. 6329 Stary spis: S.r.o. 20392
  (od: 23.05.1996)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 498/96, Nz 472/96. Stary spis: S.r.o. 20392
  (od: 21.03.1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.6.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 295/97, Nz 288/97 spísaná dňa 13.6.1997 notárom JUDr.Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: S.r.o. 20392
  (od: 24.07.1997)
Notárska zápisnica N 371/97, Nz 362/97 zo dňa 20.8.1997, dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 20.8.1997. Stary spis: S.r.o. 20392
  (od: 03.10.1997)
Notárska zápisnica N 177/97, Nz 175/97 spísaná dňa 6. 10. 1997 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novým peňažným vkladom a zmeny konateľov. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 49/98, Nz 47/98 spísanej dňa 2. 2. 1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: S.r.o. 20392
  (od: 11.02.1998)
Notárska zápisnica N 49/98, Nz 47/98 zo dňa 2.2.1998, notárska zápisnica N 163/98, Nz 158/98 zo dňa 21.4.1998.
  (od: 12.06.1998)
Notárska zápisnica N 348/98, Nz 342/98 spísaná dňa 23.7.1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (od: 26.02.1999)
Notárska zápisnica N 410/99, Nz 404/99 zo dňa 24.9.1999 osvedčujúca zápisnicu z valného zhromaždenia a zmenu zakladateľskej listiny v zmysle Zák. č. 127/1999 Z.z.
  (od: 25.10.1999)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. Nz 215/99 zo dňa 26.11.1999 a zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. N 76/2000, Nz 72/2000 zo dňa 12.4.2000.
  (od: 27.04.2000)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. N 114/01, Nz 112/01 zo dňa 3.4.2001 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (od: 22.05.2001)
Notárska zápisnica N 514/2001, Nz 500/2001 spísaná dňa 19.11.2001 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené menovanie prokuristov. Doplnok k zakladateľskej listine zo dňa 19.11.2001.
  (od: 22.11.2001)
Prijaté nové znenie zakladateľskej listiny uznesením valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2002 spísané notárskou zápisnicou N 172/02, Nz 165/02 JUDr. Miroslava Pavloviča, ktorá nahradzuje pôvodnú zakladateľskú listinu.
  (od: 08.08.2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 331/02, Nz 328/02. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 25.6.2002. Prokúra: Eva Mikletičova, r.č. zánik funkcie dňom 25.6.2002 Richard Werfl, r.č. vznik funkcie dňom 25.6.2002.
  (od: 19.09.2002)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 403/02, Nz 381/02 dňa 5.8.2002, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
  (od: 20.09.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 62/03, Nz 13359/03 spísanej dňa 24.2.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD.
  (od: 22.07.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 348/2003, Nz 57490/2003 spísanej dňa 9.7.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD.
  (od: 09.10.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 497/03, Nz 83593/03 spísanej dňa 23.9.03 notárom JUDr. Lošonským, PhD.
  (od: 10.10.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002 na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou .A.S.A. Žilina, spol. s r.o. Zmluva o zlúčení zo dňa 20.12.2002. Obchodná spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti .A.S.A. Žilina, spol. s r .o., Bratislavská 26, 010 01 Žilina, IČO: 31 612 431. Obchodné imanie zlučovanej spoločnosti .A.S.A. Žilina, spol. s r.o. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., ktorá na seba preberá všetky veci, pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (od: 18.11.2003)
Notárska zápisnica č. N 720/2003, Nz 125233/2003 zo dňa 22.12.2003.
  (od: 14.01.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2004.
  (od: 02.06.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.6.2004. Funkcia prokuristu Ing. T. Javora sa končí dňom 7.6.2004.
  (od: 22.06.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.9.2004 - zmena konateľov a odvolanie prokuristov. Funkcia konateľa Ing. D. Andeleka a prokuristov Ing. J. Kožnáreka, a Ing. Josefa Czepieca zaniká dňa 14.9.2004.
  (od: 05.10.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.2.2006 o zlúčení s obchodnou spoločnosťou KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453 zrušenej bez likvidácie a schválenie zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnici N 6/2006, Nz 5341/2006 spísanej dňa 13.2.2006, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453 ( zanikajúca spoločnosť ) a obchodnou spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO : 31 318 762 ( nástupnícka spoločnosť ), ktorá ako právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453.
  (od: 01.03.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10.2006 a zo dňa 19.10.2006.
  (od: 31.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.5.2007.
  (od: 01.07.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2008.
  (od: 19.12.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.07.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.08.2009.
  (od: 24.09.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2009.
  (od: 23.01.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2010
  (od: 25.06.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010.
  (od: 10.07.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.12.2011
  (od: 27.01.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 28.12.2012 o zlúčení so spoločnosťou .A.S.A. EKO s. r. o., so sídlom Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, IČO: 31 713 700, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 6714/V, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 13406/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 236/2012, Nz 10076/2012, NCRIs 10334/2012 dňa 21.03.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti .A.S.A. EKO s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.05.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2013.
  (od: 03.01.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.04.2016
  (od: 01.05.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.05.2017.
  (od: 02.06.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.05.2012)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
.A.S.A. EKO s. r. o.
Košická 52
Kostoľany nad Hornádom 044 31
  (od: 01.05.2012)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Nadobudnutie časti podniku spoločnosti KREDUS, s.r.o., IČO: 46 174 567 na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti KREDUS, s.r.o. uzatvorenej dňa 01.03.2017 medzi FCC Slovensko, s.r.o. ako kupujúcim a KREDUS, s.r.o. ako predávajúcim, na základe ktorej FCC Slovensko, s.r.o. nadobudla účtovne oddelenú časť podniku KREDUS, s.r.o., ktorej predmetom je zber a likvidácia odpadu.
  (od: 04.03.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022
Dátum výpisu:  17.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)