Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1029/S

Business name: 
ZLH Plus, a.s.
  (from: 11/14/2007)
Registered seat: 
Zlievarenská 533
Hronec 976 45
  (from: 10/04/2011)
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 11/14/2007 until: 10/03/2011)
Identification number (IČO): 
36 853 151
  (from: 11/14/2007)
Date of entry: 
11/14/2007
  (from: 11/14/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/14/2007)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/14/2007)
vývoj, výroba, servis, opravy a predaj prevodových zariadení, tvárniacich strojov, obrábacích strojov, náradia a prístrojov
  (from: 01/15/2008)
výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 01/15/2008)
zámočníctvo
  (from: 01/15/2008)
opráva strojov a zariadení ( mechanické časti )
  (from: 01/15/2008)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 01/15/2008)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 01/15/2008)
úprava, spracovanie a skladovanie dreva
  (from: 01/15/2008)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/15/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/15/2008)
prenájom motorových vozidiel a hnuteľných vecí
  (from: 01/15/2008)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 01/15/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi a zhodnocovanie odpadov
  (from: 01/15/2008)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 01/15/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/16/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/14/2007)
Ing. Michal Škuta - podpredseda predstavenstva
Do Dielca 1946/24
Ružomberok 034 01
From: 04/23/2016
  (from: 05/05/2016)
Ing. Roman Červeň - člen predstavenstva
Joliota Curie 747/41
Poprad 058 01
From: 04/23/2016
  (from: 05/05/2016)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 06/28/2011
  (from: 10/04/2011 until: 09/22/2015)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 06/28/2011 Until: 08/31/2015
  (from: 09/23/2015 until: 09/22/2015)
Ing. Peter Jarkovský - podpredseda predstavenstva
Železničiarska 3794/21
Prešov 080 01
From: 11/14/2007
  (from: 11/14/2007 until: 05/04/2016)
Ing. Peter Jarkovský - podpredseda predstavenstva
Železničiarska 3794/21
Prešov 080 01
From: 11/14/2007 Until: 04/22/2016
  (from: 05/05/2016 until: 05/04/2016)
Ing. Peter Macala - predseda predstavenstva
Októbrová 69
Prešov 080 01
From: 11/14/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/03/2011)
Ing. Peter Macala - predseda predstavenstva
Októbrová 69
Prešov 080 01
From: 11/14/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 10/04/2011 until: 10/03/2011)
Ing. Gabriela Sedláková - člen predstavenstva
17. Novembra 30
Sabinov 083 01
From: 11/14/2007
  (from: 11/14/2007 until: 07/13/2009)
Ing. Gabriela Sedláková - člen predstavenstva
17. Novembra 30
Sabinov 083 01
From: 11/14/2007 Until: 04/28/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Ing. Michal Škuta - člen
Do Dielca 1946/24
Ružomberok 034 01
From: 04/28/2009
  (from: 07/14/2009 until: 05/04/2016)
Ing. Michal Škuta - člen
Do Dielca 1946/24
Ružomberok 034 01
From: 04/28/2009 Until: 04/22/2016
  (from: 05/05/2016 until: 05/04/2016)
Ing. Michal Petríček - predseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Pod kaštieľom 640/33
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/15/2019
  (from: 01/31/2019)
Dr. Frank Göttert - predseda predstavenstva
In den Hopfenwiesen 39A
Gera 075 54
Nemecká spolková republika
From: 09/01/2015 Until: 01/14/2019
  (from: 01/31/2019 until: 01/30/2019)
Dr. Frank Göttert - predseda predstavenstva
In den Hopfenwiesen 39A
Gera 075 54
Nemecká spolková republika
From: 09/01/2015
  (from: 09/23/2015 until: 01/30/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja svoje vlastnoručné podpisy najmenej predseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/14/2007)
Branch of the enterprise: 
Name: 
ZLH Plus, a.s. - odštepný závod
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
Registered seat: 
Zlievarenská 533
Hronec 976 45
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
Head: 
Ing. Peter Jarkovský
Železničiarska 3794/21
Prešov 080 01
From: 22.2.2008
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
Ing. Peter Jarkovský
Železničiarska 3794/21
Prešov 080 01
From: 22.2.2008 Until: 31.12.2011
  (from: 12/13/2011 until: 12/12/2011)
Scope of business activity: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
vývoj, výroba, servis, opravy a predaj prevodových zariadení, tvárniacich strojov, obrábacích strojov, náradia a prístrojov
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
zámočníctvo
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
oprava strojov a zariadení (mechanické časti)
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
úprava, spracovanie a skladovanie dreva
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
prenájom motorových vozidiel a hnuteľných vecí
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi a zhodnocovanie odpadov
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 02/22/2008 until: 12/12/2011)
 
 
Capital: 
2 740 953 EUR Paid up: 2 740 953 EUR
  (from: 10/07/2020)
4 984 628 EUR Paid up: 4 984 628 EUR
  (from: 02/08/2020 until: 10/06/2020)
4 564 628 EUR Paid up: 4 564 628 EUR
  (from: 12/17/2016 until: 02/07/2020)
4 074 628 EUR Paid up: 4 074 628 EUR
  (from: 07/10/2009 until: 12/16/2016)
122 750 000 Sk Paid up: 122 750 000 Sk
  (from: 12/06/2008 until: 07/09/2009)
9 750 000 Sk Paid up: 9 750 000 Sk
  (from: 01/15/2008 until: 12/05/2008)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/14/2007 until: 01/14/2008)
Shares: 
Number of shares: 215
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 10/07/2020)
Number of shares: 224
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
  (from: 10/07/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 239 676 EUR
  (from: 10/07/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 239 777 EUR
  (from: 10/07/2020)
Number of shares: 215
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 07/10/2009 until: 10/06/2020)
Number of shares: 224
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 597 EUR
  (from: 07/10/2009 until: 10/06/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 490 000 EUR
  (from: 12/17/2016 until: 10/06/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 420 000 EUR
  (from: 02/08/2020 until: 10/06/2020)
Number of shares: 215
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 12/06/2008 until: 07/09/2009)
Number of shares: 224
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/06/2008 until: 07/09/2009)
Number of shares: 195
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 01/15/2008 until: 12/05/2008)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 11/14/2007 until: 01/14/2008)
Stockholder: 
Optifin Invest s. r. o.
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 10/12/2010)
Supervisory board: 
JUDr. Michal Lazar - predseda dozornej rady
Strmý vŕšok 8173/173
Bratislava 841 06
From: 06/28/2011
  (from: 10/04/2011)
Ing. Alexej Beljajev - podpredseda dozornej rady
Sobotské námestie 1769/41
Poprad 058 01
From: 09/01/2015
  (from: 09/23/2015)
Ing. Miroslav Stankovič
Pestovateľská 1820/14
Brezno 977 03
From: 06/13/2019
  (from: 08/02/2019)
Ing. Alexej Beljajev - predseda dozornej rady
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 11/14/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/03/2011)
Ing. Alexej Beljajev - predseda dozornej rady
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 11/14/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 10/04/2011 until: 10/03/2011)
Mgr. Miloš Čičmanec - podpredseda dozornej rady
Rastislavova 3468/36
Poprad 058 01
From: 04/29/2014
  (from: 06/20/2014 until: 09/22/2015)
Mgr. Miloš Čičmanec - podpredseda dozornej rady
Rastislavova 3468/36
Poprad 058 01
From: 04/29/2014 Until: 08/31/2015
  (from: 09/23/2015 until: 09/22/2015)
Mgr. Bc. Pavel Kúš
Cyrila a Metoda 2/5
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/15/2008
  (from: 02/22/2008 until: 12/15/2011)
Mgr. Bc. Pavel Kúš
Cyrila a Metoda 2/5
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/15/2008 Until: 10/20/2011
  (from: 12/16/2011 until: 12/15/2011)
JUDr. Michal Lazar - podpredseda dozornej rady
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 11/14/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/03/2011)
JUDr. Michal Lazar - podpredseda dozornej rady
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 11/14/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 10/04/2011 until: 10/03/2011)
Ing. Peter Macala - podpredseda dozornej rady
Októbrová 69
Prešov 080 01
From: 06/28/2011
  (from: 10/04/2011 until: 06/19/2014)
Ing. Peter Macala - podpredseda dozornej rady
Októbrová 69
Prešov 080 01
From: 06/28/2011 Until: 03/31/2014
  (from: 06/20/2014 until: 06/19/2014)
Daniel Minarovič - člen dozornej rady
Majakovského 2611/15
Pezinok 902 01
From: 11/14/2007
  (from: 11/14/2007 until: 02/21/2008)
Daniel Minarovič - člen dozornej rady
Majakovského 2611/15
Pezinok 902 01
From: 11/14/2007 Until: 02/15/2008
  (from: 02/22/2008 until: 02/21/2008)
Ing. Slavomír Kučerák
Mlynská 246
Hronec 976 45
From: 10/20/2011 Until: 06/13/2019
  (from: 08/02/2019 until: 08/01/2019)
Ing. Slavomír Kučerák
Mlynská 246
Hronec 976 45
From: 10/20/2011
  (from: 12/16/2011 until: 08/01/2019)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou do not. zápisnice N 6119/2007 Nz 44307 dňa 02.11.2007 Mgr. Tatianou Stročinskou not. kandidátkou notára Mgr. Tomáša Leškovského.
  (from: 11/14/2007)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2007 o zlúčení spísaná do not. záp. N 320/2007 Nz 59577/07 v znení dodatku zo dňa 07.01.2008 spísanom do not. záp. N 2/2008 Nz 59577/07 so spoločnosťou ZLH, a.s., so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 36 468 258, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, Vložka č. 10193/P ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť ZLH plus, a.s., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36 853 151, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4296/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 321/2007, Nz 59578/2007 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou zo dňa 21.12.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti ZLH, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/15/2008)
Notárska zápisnica N 23/2008, 6719/2008, NCRls 6661/2008 zo dňa 18.2.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 15.2.2008.
  (from: 02/22/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisncie N 481/2008 N 46434/2008 zo dňa 30.10.2008.
  (from: 12/06/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009.
  (from: 07/14/2009)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person