Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1873/B

Obchodné meno: 
SPEKTRA a.s.
  (od: 01.05.1992)
Sídlo: 
Pluhova 49
Bratislava 832 54
  (od: 01.05.1992)
IČO: 
31 322 441
  (od: 01.05.1992)
Deň zápisu: 
21.05.1992
  (od: 01.05.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.05.1992)
Predmet činnosti: 
zámočníctvo
  (od: 18.11.1993)
výroba nástrojov
  (od: 18.11.1993)
kovoobrábanie
  (od: 18.11.1993)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 18.11.1993)
elektroinštalácie
  (od: 18.11.1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 18.11.1993)
inžiniersko - poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 18.11.1993)
výskum a vývoj technológií a strojno - technologických zariadení
  (od: 18.11.1993)
vývoj a konštrukcia strojov
  (od: 18.11.1993)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie
  (od: 18.11.1993)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
  (od: 18.08.1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 22.08.2001)
správa registratúry
  (od: 23.07.2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných a archivačných systémov
  (od: 23.07.2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 23.07.2005)
správa nehuteľností a obstarávanie s tým spojených služieb
  (od: 23.07.2005)
školiaca činnosť
  (od: 07.12.2005)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 18.11.1993 do: 17.08.1997)
revízia elektrických zariadení
  (od: 18.11.1993 do: 17.08.1997)
výskum a vývoj technológií a strojno technologických zariadení v oblasti stavebného strojárenstva, ekológie a prípadne ďalších odvetví národného hospodárstva , inžinierska a projektová činnosť, štandardizácia vo vybraných odboroch stavebníctva, výroba prototypov a malosériová výroba strojov a zariadení a náhradných dielov stavebného strojárstva, zdvíhacích, manipulačných a prepravných zariadení, prípadne komodít z ďalších oblastí národného hospodárstva. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonať ďalšie aktivity súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie, vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (od: 01.05.1992 do: 17.11.1993)
výroba, inštalácia, oprava, montáž a údržba elektrických zariadení strojov a prístrojov
  (od: 18.11.1993 do: 22.03.2016)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 18.11.1993 do: 17.08.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.05.1992)
Lingfang Yan - Člen predstavenstva
Ružová dolina 25
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2022)
Ing. Tibor Budvesel - podpredseda
Žalmanova 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1992 do: 08.07.1996)
Róbert Buza - člen
Líščie nivy 6/238
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 18.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2007 do: 12.11.2012)
Róbert Buza - člen
Líščie nivy 6/238
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 18.04.2007 Skončenie funkcie: 07.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2012 do: 12.11.2012)
Ing. Gábor Buza
Robotnícka 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1997 do: 05.04.2022)
Ing. Gábor Buza
Robotnícka 18
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2022 do: 05.04.2022)
Miriam Buzová - člen
Robotnícka 18
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 25.05.2005
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2005 do: 27.09.2018)
Miriam Buzová - člen
Robotnícka 18
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 25.05.2005 Skončenie funkcie: 19.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2018 do: 27.09.2018)
Ing. Otto Frič - predseda
Nejedlého 45
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1992 do: 08.07.1996)
Ing. Jozef Horváth - člen
Čiližská 34
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1992 do: 30.01.1995)
Mgr. Viliam Jóna , CSc.
Gelnická 18
Bratislava 831 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1997 do: 17.08.1997)
Mgr. Viliam Jóna , CSc. - člen
Gelnická 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 22.04.1997)
Ing. Karol Kocmunda - člen
Ožvoldíkova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 26.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2004 do: 27.04.2007)
Ing. Karol Kocmunda - člen
Ožvoldíkova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 26.02.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2007 do: 27.04.2007)
Vladimír Marek - člen
Hanulova 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1992 do: 30.01.1995)
Ing. Ivan Ostrihoň
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.11.2002 Skončenie funkcie: 26.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.2003 do: 16.03.2004)
Ing. Ján Turček
Chrenová B/3
Nitra 949 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1997 do: 17.08.1997)
Ing. Ján Turček - člen
Chrenová B/3
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1992 do: 22.04.1997)
JUDr. Ľuboš Valach
Vysoká 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 20.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1997 do: 20.02.2003)
Ing. Ľubomír Vávra - predseda
M.C.Sklodowskej 21
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 22.04.1997)
Ing. Ľubomír Vávra
M.C.Sklodowskej 21
Bratislava 851 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1997 do: 22.07.2005)
Ing. Ľubomír Vávra
M.C.Sklodowskej 21
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 25.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2005 do: 22.07.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 06.04.2022)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 02.10.2012 do: 05.04.2022)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 01.05.1992 do: 01.10.2012)
Základné imanie: 
1 149 026 EUR
  (od: 26.02.2009)
34 596 000 Sk
  (od: 18.11.1993 do: 25.02.2009)
15 051 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 17.11.1993)
Akcie: 
Počet: 27
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 26.02.2009)
Počet: 12
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16 597 EUR
  (od: 26.02.2009)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 26.02.2009)
Počet: 796
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 26.02.2009)
Počet: 27
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 07.12.2005 do: 25.02.2009)
Počet: 12
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 07.12.2005 do: 25.02.2009)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 07.12.2005 do: 25.02.2009)
Počet: 796
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.12.2005 do: 25.02.2009)
Počet: 34596
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.09.2004 do: 06.12.2005)
Počet: 34596
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.11.1993 do: 03.09.2004)
Počet: 14599
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 17.11.1993)
Počet: 452
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 17.11.1993)
Dozorná rada: 
Junfang Yan
Plynárenská 3A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2022)
Lingcui Yan
Martinčekova 15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2022)
Yongyi Zhou
Martinčekova 15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2022)
Ing. Gabriel Blaškovič , CSc. - člen
Javorinská 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.1995 do: 08.07.1996)
Frederik Buza - člen
Líščie Nivy 238/6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2005 do: 23.09.2011)
Frederik Buza - člen
Líščie Nivy 238/6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.02.2004 Skončenie funkcie: 30.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2011 do: 23.09.2011)
Frederik Buza - člen
Rajecká 1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 26.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2004 do: 22.07.2005)
Ing. Gábor Buza - predseda
Robotnícka 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 22.04.1997)
Ing. Gábor Buza - predseda
Robotnícka 18
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1997 do: 17.08.1997)
Ing. Otto Frič
Pri mlyne 58
Bratislava
Skončenie funkcie: 20.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1997 do: 20.02.2003)
Ing. Michaela Chebeňová - člen
Hálova 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.1995 do: 12.11.1995)
Jozef Kalivoda - člen
Ožvoldíkova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 26.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2004 do: 27.09.2018)
Jozef Kalivoda - člen
Ožvoldíkova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 26.02.2004 Skončenie funkcie: 19.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2018 do: 27.09.2018)
Ing. Pavol Kalman
Jána Mudrocha 1353/30
Senica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1997 do: 20.02.2003)
Ing. Pavol Kalman
Komenského 961/7
Senica 905 01
Skončenie funkcie: 26.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.2003 do: 16.03.2004)
Eva Karpjaková
Riazanská 79
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1997 do: 17.08.1997)
Eva Karpjaková - člen
Riazanská 79
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.1995 do: 22.04.1997)
Ing. Karol Kocmunda
Ožvoldíkova 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 26.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1997 do: 16.03.2004)
Ing. Štefan Kučera - predseda
Haanova 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1992 do: 30.01.1995)
Ing. Karol Melocík
Ľudovíta Fullu 3
Bratislava 841 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1997 do: 17.08.1997)
Ing. Karol Melocík - člen
Ľudovíta Fullu 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 22.04.1997)
Peter Ružička - člen
Svidnícka 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1992 do: 30.01.1995)
Ing. Norbert Tenczer - člen
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1992 do: 30.01.1995)
Ing. Miriam Vávrová
M. Curie Sklodowskej 21
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 20.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.2003 do: 22.07.2005)
Ing. Miriam Vávrová
M. Curie Sklodowskej 21
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 20.11.2002 Skončenie funkcie: 25.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2005 do: 22.07.2005)
Ing. Otto Frič
Pri mlyne 58
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.05.2005 Skončenie funkcie: 31.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2022 do: 05.04.2022)
Silvia Boskovičová
Robotnícka 18
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 30.08.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2022 do: 05.04.2022)
Róbert Buza
Robotnícka 18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 19.09.2018 Skončenie funkcie: 31.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2022 do: 05.04.2022)
Ing. Otto Frič
Pri mlyne 58
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.05.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2005 do: 05.04.2022)
Silvia Boskovičová
Robotnícka 18
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 30.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2011 do: 05.04.2022)
Róbert Buza
Robotnícka 18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 19.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2018 do: 05.04.2022)
Ing. Michal Mišo - predseda
176
Kaplná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.1995 do: 08.07.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.6.1993. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.1994.
  (od: 31.01.1995)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 19.5.1995.
  (od: 13.11.1995)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.1996.
  (od: 09.07.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 13.5.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 60/97, Nz 57/97.
  (od: 18.08.1997)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždnia vo forme notárskej zápisnice č. N 138/2001, Nz 136/2001 zo dňa 26.4.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.08.2001)
Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 19. 11. 2002. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20. 11. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 484/2002, Nz 479/2002.
  (od: 21.02.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.2.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 079/2004, Nz 17124/2004 spísaná dňa 26.2.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 26.2.2004.
  (od: 17.03.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.04.2004 spísaná do notárskej zápisnice č. N 156/2004, Nz 34437/2004.
  (od: 04.09.2004)
Notárska zápisnica N 070/2005, Nz 26745/2005, NCRls 26454/2005 napísaná dňa 13.06.2005 notárom JUDr. Máriou Cintavou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing. Ľubomír Vávra, funkcia člena predstavenstva do 25.05.2005. Ing. Miriam Vávrová, funkcia člena dozornej rady od 20.11.20002 do 25.05.2005.
  (od: 23.07.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2011.
  (od: 24.09.2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhormaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 511/2012, Nz 32769/2012, NCRls 33464/2012 dňa 13.09.2012.
  (od: 02.10.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2012.
  (od: 13.11.2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.2.2016, sp. zn. 34 Exre/57/2016 – 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2016.
  (od: 23.03.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  21.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)