Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1875/B

Obchodné meno: 
CUB Consulting, a.s. v likvidácii
  (od: 14.10.2008 do: 24.05.2011)
CUB Consulting, a.s.
  (od: 30.09.1998 do: 13.10.2008)
Sídlo: 
Bajkalská 25
Bratislava 827 18
  (od: 28.08.2007 do: 24.05.2011)
Štefánikova 16
Bratislava 811 04
  (od: 30.03.2006 do: 27.08.2007)
Búdkova cesta 28
Bratislava 811 04
  (od: 30.09.1998 do: 29.03.2006)
IČO: 
35 753 528
  (od: 30.09.1998)
Deň zápisu: 
30.09.1998
  (od: 30.09.1998)
Deň výmazu: 
25.05.2011
  (od: 25.05.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 25.05.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.09.1998)
Predmet činnosti: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
vedenie účtovníctva
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
marketingové analýzy a hodnotenia
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
prieskum trhu a výskum verejnej mienky
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
informačná, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informatiky, organizačného a personálneho rozvoja, marketingu, propagácie, reklamy a public relations /vzťahov s verejnosťou/
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
vzdelávanie a tréningové programy pre manažerov
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.03.2002 do: 24.05.2011)
predstavenstvo
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
PhDr. Elena Blažíčková - člen
Pod Záhradami 58
Bratislava 841 01
Skončenie funkcie: 21.11.2002
  (od: 07.03.2002 do: 03.03.2003)
PhDr. Elena Blažíčková - člen
Vranovská 59
Bratislava 851 02
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
PhDr. Štefan Bugár , PhD. - člen
Štúrova 49
Nitra 949 01
  (od: 07.03.2002 do: 03.03.2003)
PhDr. Štefan Bugár , PhD. - člen
Štúrova 49
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 08.10.2001 Skončenie funkcie: 17.02.2004
  (od: 04.03.2003 do: 05.03.2004)
Ing. Ferdinand Černý - predseda
J.Hronca 50
Bratislava 841 02
  (od: 07.03.2002 do: 03.03.2003)
Ing. Ferdinand Černý - predseda
J.Hronca 50
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 08.10.2001
  (od: 04.03.2003 do: 13.10.2008)
Ing. Ferdinand Černý - predseda
J.Hronca 50
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 08.10.2001 Skončenie funkcie: 01.08.2008
  (od: 14.10.2008 do: 13.10.2008)
RNDr. Daniel Dobrota - predseda
Limbova 21
Banská Bystrica 974 01
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
Richard Hodul - člen
Trenčianska 36
Bratislava 821 09
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
Ing. Branislav Jelenčík - podpredseda
Medzilaborecká 12
Bratislava 821 02
  (od: 30.09.1998 do: 03.03.2003)
Ing. Branislav Jelenčík - podpredseda
Medzilaborecká 12
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 30.09.1998
  (od: 04.03.2003 do: 13.10.2008)
Ing. Branislav Jelenčík - podpredseda
Medzilaborecká 12
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 30.09.1998 Skončenie funkcie: 01.08.2008
  (od: 14.10.2008 do: 13.10.2008)
Doc. Ing. František Lipták , Dr.Sc. - člen
Za Sokolovňou 1
Bratislava 811 04
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
Doc.RNDr. Pavol Šajgalík , Drsc. - člen
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
Skončenie funkcie: 21.11.2002
  (od: 07.03.2002 do: 03.03.2003)
Doc. RNDr. Pavol Šajgalík , DrSc. - člen
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 17.06.2003
  (od: 27.11.2003 do: 13.10.2008)
Doc. RNDr. Pavol Šajgalík , DrSc. - člen
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 17.06.2003 Skončenie funkcie: 01.08.2008
  (od: 14.10.2008 do: 13.10.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva.
  (od: 07.03.2002 do: 13.10.2008)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
Základné imanie: 
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 04.03.2003 do: 24.05.2011)
1 000 000 Sk
  (od: 30.09.1998 do: 03.03.2003)
Akcie: 
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
Akcionár: 
Nadácia City University Bratislava
Búdkova cesta 28
Bratislava 811 04
  (od: 04.03.2003 do: 24.05.2011)
Dozorná rada: 
Ing. Ferdinand Černý - predseda
J. Hronca 50
Bratislava 841 02
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
RNDr. Daniel Dobrota - predseda
Kremnička 58
Banská Bystrica 975 05
  (od: 07.03.2002 do: 03.03.2003)
MUDr. Stanislav Janota , CSc. - člen
Haanova 13
Bratislava 851 04
  (od: 30.09.1998 do: 03.03.2003)
MUDr. Stanislav Janota , CSc. - člen
Haanova 13
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 30.09.1998 Skončenie funkcie: 17.02.2004
  (od: 04.03.2003 do: 05.03.2004)
Ing. Mária Janušová - člen
Budatínska 43
Bratislava 851 06
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
Ing. Hana Petrovičová - člen
Šándorova 4
Bratislava 821 03
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
Ing. arch. Imrich Puškár , CSc. - člen
Fándlyho 3
Bratislava 811 03
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
Doc. PhDr. Rudolf Rurik - člen
Bazovského 7
Bratislava 841 01
Skončenie funkcie: 21.11.2002
  (od: 30.09.1998 do: 03.03.2003)
Ing. Stanislav Srník - člen
Gaštanova 13
Bratislava 811 04
  (od: 30.09.1998 do: 06.03.2002)
Ing. Vladimír Ševcech - člen
Pečnianska 9
Bratislava 851 01
  (od: 07.03.2002 do: 03.03.2003)
RNDr. Daniel Dobrota - predseda
Kremnička 58
Banská Bystrica 975 05
Vznik funkcie: 08.10.2001
  (od: 04.03.2003 do: 24.05.2011)
Ing. Vladimír Ševcech - člen
Pečnianska 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 08.10.2001
  (od: 04.03.2003 do: 24.05.2011)
PhDr. Štefan Bugár , PhD.
Štúrova 49
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 17.02.2004
  (od: 06.03.2004 do: 24.05.2011)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.8.2008
  (od: 14.10.2008)
 Likvidátor:
Mgr. Peter Ďurček
Gorazdova 4
Bánovce nad Bebravou 957 01
Vznik funkcie: 01.08.2008 Skončenie funkcie: 25.05.2011
  (od: 14.10.2008)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (od: 14.10.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 14.02.2011, právoplatné dňom 08.03.2011, č. k.: 6K/30/2010, ktorým súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi CUB Consulting, a. s. v likvidácii, so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35 753 528 pre nedostatok majetku. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť CUB Consulting, a. s. v likvidácii, so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35 753 528, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vl. č. 1875/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (od: 25.05.2011)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 472/98, Nz 473/98 dňa 17.9.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom v zmysle ustanovenia §§ 154-220 Obchodného zákonníka.
  (od: 30.09.1998 do: 24.05.2011)
Notárska zápisnica č.Nz 614/2001 zo dňa 8.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 07.03.2002 do: 24.05.2011)
Notárska zápisnica N 648/02, Nz 633/02 zo dňa 29.11.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 04.03.2003 do: 24.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2003.
  (od: 27.11.2003 do: 24.05.2011)
Notárska zápisnica N 1395/2006, Nz 11436/2006, NCRls 11359/2006 zo dňa 27.3.2006.
  (od: 30.03.2006 do: 24.05.2011)
Notárska zápisnica N 2783/2007 Nz 18151/2007 zo dňa 11.05.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena sídla spoločnosti.
  (od: 28.08.2007 do: 24.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísaného vo forme notárskej zápisnice N 4023/2008 Nz 24843/2008 zo dňa 11.06.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2008.
  (od: 14.10.2008 do: 24.05.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2021
Dátum výpisu:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)