Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1879/B

Obchodné meno: 
AIG Slovakia a.s., v likvidácii
  (od: 05.02.2010 do: 17.02.2011)
AIG Slovakia a.s.
  (od: 24.07.2007 do: 04.02.2010)
Poisťovňa AIG Slovakia a.s.
  (od: 05.10.1998 do: 23.07.2007)
Sídlo: 
Palisády 29
Bratislava 811 06
  (od: 07.09.2004 do: 17.02.2011)
Prievozská 6
Bratislava 821 09
  (od: 05.10.1998 do: 06.09.2004)
IČO: 
35 753 722
  (od: 05.10.1998)
Deň zápisu: 
05.10.1998
  (od: 05.10.1998)
Deň výmazu: 
18.02.2011
  (od: 18.02.2011)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 18.02.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.10.1998)
Predmet činnosti: 
poisťovacia činnosť
  (od: 05.10.1998 do: 06.09.2004)
zaisťovacia činnosť
  (od: 05.10.1998 do: 06.09.2004)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (od: 05.10.1998 do: 06.09.2004)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle ods. 3 § 7 zákona SNR č. 24/1991 o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
  (od: 05.10.1998 do: 06.09.2004)
poistenie úrazu: a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie choroby: a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových: a) motorových, b) nemotorových
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch: a) riečnych, b) jazerných
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených: a) požiarom, b) výbuchom, c) výchricou, d) prírodnými živlami inými ako výchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7 vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie zodpovednosti dopravcu
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z: a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie právnej ochrany
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
  (od: 07.09.2004 do: 03.07.2007)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 04.07.2007 do: 17.02.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.10.1998 do: 17.02.2011)
Peter Buday
Š.Králika 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.11.2001 do: 19.10.2003)
Peter Buday - podpredseda
Š.Králika 14
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 31.07.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2003 do: 16.10.2006)
Peter Buday - podpredseda
Š.Králika 14
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 31.07.2001 Skončenie funkcie: 01.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2006 do: 16.10.2006)
Marek Jankovič - predseda
Varšavská 83/24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 05.11.2001)
Jozef Paška - člen
Klemensova 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 17.06.1999)
Todor Dontchev Todorov
Pri starej prachárni 128/1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1999 do: 05.11.2001)
Todor Dontchev Todorov - predseda
Pri starej prachárni 128/1
Bratislava
Skončenie funkcie: 07.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.11.2001 do: 19.10.2003)
Radana Tylšarová - podpredseda
Slov.nár.povstania 15/7
Nová Dedinka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 30.09.2001)
Peter Valent - člen predstavenstva
Saratovská 6
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 05.05.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2004 do: 16.10.2006)
Peter Valent - člen predstavenstva
Saratovská 6
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 05.05.2004 Skončenie funkcie: 17.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2006 do: 16.10.2006)
Mojmír Vedej - podpredseda
Prusy 208
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2001 do: 19.10.2003)
Mojmír Vedej - predseda
Bieloruská 10
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 30.07.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2003 do: 12.04.2005)
Mojmír Vedej - predseda
Bieloruská 10
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 30.07.2001 Skončenie funkcie: 30.09.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.2005 do: 12.04.2005)
Boris Kostov - predseda
Gelnická 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 05.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.2005 do: 17.02.2011)
Ing. Ivan Loula - člen predstavenstva
Štefánikova 24
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2006 do: 17.02.2011)
Ing. Peter Valent - podpredseda
Saratovská 6
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2006 do: 17.02.2011)
Ing. Luděk Menčík
Za zahradami 401/12
Praha 10 109 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2003 do: 06.09.2004)
Ing. Luděk Menčík
Za zahradami 401/12
Praha 10 109 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2003 Skončenie funkcie: 05.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2004 do: 06.09.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje vždy podpis predsedu alebo podpredsedu spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 05.10.1998 do: 17.02.2011)
Základné imanie: 
33 193,92 EUR Rozsah splatenia: 33 193,92 EUR
  (od: 04.02.2010 do: 17.02.2011)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 22.07.2008 do: 03.02.2010)
160 000 000 Sk Rozsah splatenia: 160 000 000 Sk
  (od: 20.03.2007 do: 21.07.2008)
70 000 000 Sk Rozsah splatenia: 70 000 000 Sk
  (od: 20.10.2003 do: 19.03.2007)
70 000 000 Sk
  (od: 05.10.1998 do: 19.10.2003)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR
  (od: 04.02.2010 do: 17.02.2011)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 22.07.2008 do: 03.02.2010)
Počet: 160
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 20.03.2007 do: 21.07.2008)
Počet: 70
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 20.10.2003 do: 19.03.2007)
Počet: 70
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 02.10.2000 do: 19.10.2003)
Počet: 70
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 05.10.1998 do: 01.10.2000)
Akcionár: 
American International Group, Inc.
70 Pine Street, New York
10270 New York
Spojené štáty americké
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2003 do: 04.02.2010)
Chartis International, LLC
80 Pine Street
New York 100 05
USA
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.02.2010 do: 17.02.2011)
Dozorná rada: 
Michael John Whitwell
Mimbridge House, Philpot Lane
Chobham, Surrey GU24 8AP
Veľká Británia
Vznik funkcie: 21.06.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2006 do: 17.02.2011)
Thomas A. Wall
3, The Furlough, Pembroke Road, Woking, Surrey,
U.K. GU22 7EB
Veľká Británia
Skončenie funkcie: 28.02.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2000 do: 19.10.2003)
Anthony Brain Mc Loughlin
68 Avenue Bosquet
Paris
Francúzska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 01.10.2000)
Paolo Grassi
Charles Street
New York
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 05.10.1998
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2003 do: 06.09.2004)
Paolo Grassi
Charles Street
New York
Spojené štáty americké
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 19.10.2003)
Paolo Grassi
Charles Street
New York
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 05.10.1998 Skončenie funkcie: 14.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2004 do: 06.09.2004)
Beng Lennart Westergren
24 boulevard du Président Roosevelt
Le Vesinet
Francúzska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 19.10.2003)
Beng Lennart Westergren
Kingsmead, Blackdown Avenue, Pyrford
Surrey GU22 8QH
Veľká Británia
Vznik funkcie: 05.10.1998 Skončenie funkcie: 21.06.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2006 do: 18.07.2006)
John Abramson
2 Parklands
N6 5FE London
Veľká Británia
Vznik funkcie: 28.02.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2003 do: 17.02.2011)
Luděk Menčík
Za zahradami 401/12
Praha 10 109 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2004 do: 17.02.2011)
Beng Lennart Westergren
Kingsmead, Blackdown Avenue, Pyrford
Surrey GU22 8QH
Veľká Británia
Vznik funkcie: 05.10.1998
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2003 do: 18.07.2006)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.2.2010
  (od: 18.02.2011)
Dátum vstupu do likvidácie: 1.2.2010
  (od: 05.02.2010 do: 17.02.2011)
 Likvidátor:
JUDr. Jozef Malý
Palisády 37
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.02.2010 Skončenie funkcie: 18.02.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.02.2010)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne a robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 05.02.2010)
Dátum ukončenia konania: 30.9.2010
  (od: 18.02.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2011 o schválení účtovnej závierky spoločnosti zostavenej ku dňu skončenia likvidácie, t.j. k 30.09.2010, o schválení konečnej správy o priebehu likvidácie a o schválení návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 04.02.2011. Písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra zo dňa 13.01.2011. Obchodná spoločnosť AIG Slovakia a.s., v likvidácii, so sídlom Palisády 29, 811 06 Bratislava, IČO: 35 753 722 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1879/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu.
  (od: 18.02.2011)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.7.1998 v súlade s ust. § 154-220 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 352/98, Nz 351/98 zo dňa 17.7.1998 a stanovy a.s. v zmysle zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 352/98, Nz 351/98 zo dňa 28.7.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny a stanov a.s.
  (od: 05.10.1998 do: 17.02.2011)
Notárska zápisnica N 4/99, Nz 4/99 zo dňa 8.1.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a.s.
  (od: 18.06.1999 do: 17.02.2011)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.9.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 242/00, Nz 228/00 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
  (od: 02.10.2000 do: 17.02.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.7.2001.
  (od: 01.10.2001 do: 17.02.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2001. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 31.7.2001.
  (od: 06.11.2001 do: 17.02.2011)
Notárska zápisnica N 72/03, Nz 15258/03 zo dňa 28.2.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2003 o delegovaní právomoci menovať a odvolať členov a predsedu predstavenstva na dozornú radu v zmysle č. XII. ods. 3 stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 7.5.2003.
  (od: 20.10.2003 do: 17.02.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 5. 5. 2004. Zápisnia z valného zhromaždenia zo 14. 5. 2004 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 191/04, Nz 41456/04.
  (od: 07.09.2004 do: 17.02.2011)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 03.03.2005 - menovanie predsedu predstavenstva
  (od: 13.04.2005 do: 17.02.2011)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 11.08.2006 a zo dňa 03.10.2006. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 19.09.2006.
  (od: 17.10.2006 do: 17.02.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 35/2007, Nz 7794/2007, NCRls 7842/2007 zo dňa 28.02.2007.
  (od: 20.03.2007 do: 17.02.2011)
Notárska zápisnica č. N 158/2007, Nz 20703/2007, NCRls 20612/2007 zo dňa 28.05.2007.
  (od: 04.07.2007 do: 17.02.2011)
Notárska zápisnica č. N 203/2007, Nz 27940/2007, NCRls 27760/2007 zo dňa 16.07.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Poisťovňa AIG Slovakia a.s. na AIG Slovakia a.s.
  (od: 24.07.2007 do: 17.02.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2008. vo forme not. zápisnice N 165/2008, Nz 26810/2008 o znížení základného ímania.
  (od: 22.07.2008 do: 17.02.2011)
Notárska zápisnica č. N 17/2010, Nz 2989/2010, NCRls 3074/2010 zo dňa 29.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.02.2010.
  (od: 05.02.2010 do: 17.02.2011)
Predaj: 
*
Poisťovňa AIG Slovakia a.s. predala na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 28.05.2007 svoj podnik francúzskej spoločnosti/ poisťovni AIG EUROPE, konajúcej prostredníctvom organizačnej zložky AIG EUROPE S.A. (pobočka pre Slovenskú republiku). NBS udelila dňa 14.05.2007 predchádzajúci súhlas na predaj podniku a zmluva o predaji podniku bola dňa 28.05.2007 schválená rozhodnutím jediného akcionára Poisťovne AIG Slovakia a.s.
  (od: 04.07.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  14.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)