Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1890/B

Business name: 
ECOREAL, s. r. o.
  (from: 07/24/2009)
Registered seat: 
Mudrochova 2
Bratislava 835 27
  (from: 09/27/1999)
Identification number (IČO): 
35 754 133
  (from: 10/09/1998)
Date of entry: 
10/09/1998
  (from: 10/09/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/24/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 07/24/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/24/2009)
prenájom tovaru, strojov a zariadení
  (from: 07/24/2009)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 07/24/2009)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/24/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/24/2009)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 07/24/2009)
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
  (from: 07/24/2009)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 07/24/2009)
pohostinská činnosť
  (from: 07/24/2009)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu
  (from: 07/24/2009)
prenájom nehnuteľností, s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/24/2009)
nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 07/24/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/24/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/24/2009)
Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc.
Červeňova 1331/17
Bratislava 811 03
From: 07/24/2009
  (from: 07/24/2009)
Ing. Tatiana Mäsiarová
Nad Kúriou 9162/5
Bratislava 831 06
From: 07/24/2009
  (from: 07/24/2009)
Ing. Vladimír Lexa
Hlaváčikova 3177/45
Bratislava 841 05
From: 07/24/2009
  (from: 07/24/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť jedná a jej listiny podpisuje každý konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/24/2009)
Capital: 
4 249 000 EUR Paid up: 4 249 000 EUR
  (from: 07/24/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 683/98, Nz 669/98 dňa 10.9.1998, ktoré bolo zmenené včasti obchodné meno rozhodnutím dňa 2.10.1998 -notárska zápisnica č. N 748/98, Nz 732/98, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/09/1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.3.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not.záp. N 181/99, Nz 168/99, napísanej dňa 5.3.1999 notárom JUDr Macákom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti.
  (from: 03/17/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.4.1999 č. N 155/99 Nz 155/99
  (from: 05/26/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení 25.8.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 291/99 spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.
  (from: 09/27/1999)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.4.2000, ktorého priebeh v časti zmena stanov osvedčuje notárska zápisnica N 111/00, Nz 111/00 spísaná notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 06/05/2000)
Notárska zápisnica č. N 163/2002, Nz 163/2002, zo dňa 7.3.2002, spísaná notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou, o priebehu riadného valného zhromaždenia. Ing. Július Vrábeľ, r.č. , Ing. Jozef Cíferský, r.č. deň zániku funkcie členov štatutárneho orgánu 7.3.2002 Ing. Alexander Lipčák, r.č. , JUDr. Juraj Božík, r.č. deň zániku člena dozornej rady 7.3.2002
  (from: 04/22/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 15/2003, Nz 2717/2003 zo dňa 16.1.2003. Radovan Šidlo, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 16.1.2003. Jana Bobríková, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 16.1.2003.
  (from: 08/05/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice N 779/2003, Nz 117442/2003 zo dňa 10.12.2003.
  (from: 11/24/2004)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 23.3.2005 vo forme notárskej zápisnice N 91/2005, Nz 12542/2005 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 04/28/2005)
Notárska zápisnica N 574/2006, Nz 34059/2006 zo dňa 31.8.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (from: 09/28/2006)
Notárska zápisnica N 53/2008, Nz 19109/2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.4.2008.
  (from: 05/15/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.06.2009, na ktorom bola schválená zmena právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, spísaná do notárskej zápisnice č. N 85/2009, Nz 20149/2009, NCRls 20382/2009 dňa 16.06.2009.
  (from: 07/24/2009)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person