Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  176/V

Business name: 
Východoslovenské strojárne a.s.
  (from: 04/16/1992 until: 12/09/2015)
Registered seat: 
Južná trieda 82
Košice 042 73
  (from: 04/16/1992 until: 12/09/2015)
Identification number (IČO): 
00 002 216
  (from: 04/16/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/16/1992)
Date of deletion: 
12/10/2015
  (from: 12/10/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/10/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/16/1992)
Capital: 
853 374 000 Sk
  (from: 03/20/1996 until: 12/09/2015)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Ivan Švec
Kalinčiakova 20
Košice 040 01
From: 06/24/2004
  (from: 12/03/2004)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/02/2015
  (from: 12/10/2015)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 176/V u spoločnosti: Obchodné meno: Východoslovenské strojárne a.s. Sídlo: Južná trieda 82, 042 73 Košice IČO: 00 002 216 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 1K/235/1996-1049 zo dňa 22.05.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2015, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Východoslovenské strojárne a.s., Južná trieda 82, 042 73 Košice po splnení rozvrhového uznesenia (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 12/10/2015)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person