Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  176/V

Obchodné meno: 
Východoslovenské strojárne a.s.
  (od: 16.04.1992 do: 09.12.2015)
Sídlo: 
Južná trieda 82
Košice 042 73
  (od: 16.04.1992 do: 09.12.2015)
IČO: 
00 002 216
  (od: 16.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 16.04.1992)
Deň výmazu: 
10.12.2015
  (od: 10.12.2015)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 10.12.2015)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.04.1992)
Predmet činnosti: 
vývoj, výroba, odbyt, servis a opravy prevodových zariadení, stavebných a cestných strojov, priemyselných robotov a manipulátorov, účelových automobilov, návesov a prívesov, automatizovaných technologických pracovísk, špeciálnej techniky, tvárniacich strojov, vagónových a kontajnerových cisterien, chemických zariadení, reaktorov pre čističky odpadových vôd, tlakové a podzemné nádrže, náradia, rôzne výrobky na báze sklolaminátu, modelov, vykonávanie projekčnej činnosti v zmysle vyhlášky č. 186/1990, projektovanie tvarniacich zariadení, generálne opravy a modernizácia strojov a zariadení, obchodná činnosť hotelová, ubytovacie a stravovacie služby, revízne a porevízne práce na vyhradených technických zariadeniach, stavebná činnosť, služby výpočtovej techniky
  (od: 16.04.1992 do: 10.06.1993)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby, včítane defektoskopie
  (od: 11.06.1993 do: 25.10.1994)
výroba, odbyt, servis polotovarov strojárenskej metalurgie /odliatkov/
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
vývoj, výroba, odbyt náradia, drevených modelov
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
vývoj, výroba, odbyt a servis strojov
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
výroba elektrických prístrojov
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
projektová činnosť
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
výroba kovov a kovových výrobkov /kovoobrábanie, výroba nástrojov/
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
oprava motorových vozidiel
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
služby zabezpečované špeciálnymi mechanizmami
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
vývoj, výroba, servis a oprava prevodových zariadení
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
vývoj, konštrukcia, výroba, servis a oprava tvárniacich strojov, manipulátorov, priemyselných robotov, špeciálnych jednoúčelových strojov a zariadení, automatizovaných technologických pracovísk, stavebných a cestných strojov, bez zásahu do elektrických častí
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
vývoj, konštrukcia, výroba, servis a oprava kontajnerových cisterien, chemických zariadení, rôzne výrobky na báze sklolaminátu, modelových zariadení /kovových a drevených/ a obalov
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
vývoj, výroba, odbyt a servis strojov na spracovanie kalov
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
generálne opravy, opravy a modernizácie strojov a zariadení
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
obchodná činnosť - strojárske, metalurgické a potravinárske výrobky
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, vrátane služieb
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
prvádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
vývoj, konštrukcia, výroba, servis, opravy automobilov, návesov a prívesov
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
budovanie priemyselných stavieb
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
stolárske práce a výroba drevených obalov a výrobkov
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
zabezpečovanie vzdelávania v odborných oblastiach, súvisiacich s predmetom podnikania
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
montáž, opravy, revízie elktrických zariadení do 22 KV, bleskozvodov v objektoch triedy A, výroba NN rozvádzačov
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
masérske služby
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
prevádzkovanie sauny
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
turistické ubytovanie
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
úradné meranie
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
pohostinská činnosť a ubytovacie služby
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 11.06.1993 do: 09.12.2015)
prevádzkovanie kalibračnej služby, včítane defektoskopie
  (od: 26.10.1994 do: 09.12.2015)
pohostinská činnosť
  (od: 26.10.1994 do: 09.12.2015)
vývoj, výroba, opravy, nákup predaj vojenského materiálu - výrobkov pre ženijnú techniku
  (od: 26.10.1994 do: 09.12.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.04.1992 do: 09.12.2015)
Ing. Ladislav Belanyi - člen
Fibichova 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1992 do: 24.01.1994)
Ing. Imrich Dufinec , CSc. - podpredseda
Cottbusská 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 19.03.1996)
Ing. Imrich Dufinec , CSc. - predseda
Cottbusská 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1992 do: 24.01.1994)
Ing. Jozef Grünmann - člen
Južná trieda 39
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1992 do: 24.01.1994)
Ing. Juraj Kaifer - člen
Fibichova 11
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1992 do: 24.01.1994)
Ing. Vladimír Latta - člen
Tr. SNP 78
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1992 do: 24.01.1994)
Ing. Jozef Melničák - člen
Nám. Slobody 28
Humenné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.1996 do: 01.03.1998)
Ing. Jozef Melničák - predseda
Nám. Slobody 28
Humenné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 19.03.1996)
Ing. Andrej Šalak , CSc. - člen
Turgenevova 30
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 19.03.1996)
Ing. Andrej Šalak , CSc. - člen
Turgenevova 30
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.1996 do: 09.12.2015)
RNDr. Peter Trenkler - člen
Čsl. armády 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 19.03.1996)
RNDr. Peter Trenkler - člen
Čsl. armády 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.1996 do: 09.12.2015)
Ing. Zdenko Výbošťok - člen
Bajkalská 11
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 19.03.1996)
Ing. Zdenko Výbošťok - člen
Bajkalská 11
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.1996 do: 09.12.2015)
Ing. Zdenko Výbošťok - predseda
Bajkalská 11
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1998 do: 09.12.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Prísomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému, alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoje podpisy
  (od: 16.04.1992 do: 09.12.2015)
Základné imanie: 
853 374 000 Sk
  (od: 20.03.1996 do: 09.12.2015)
1 005 044 000 Sk
  (od: 11.06.1993 do: 19.03.1996)
853 374 000 Sk
  (od: 16.04.1992 do: 10.06.1993)
Akcie: 
Počet: 853374
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.03.1996 do: 09.12.2015)
Počet: 1005044
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.06.1993 do: 19.03.1996)
Počet: 827773
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.04.1992 do: 10.06.1993)
Počet: 25601
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.04.1992 do: 10.06.1993)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Ivan Švec
Kalinčiakova 20
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.06.2004
  (od: 03.12.2004)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 2.7.2015
  (od: 10.12.2015)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Angelovič - člen
Lúčka 7
Lipany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.1994 do: 19.03.1996)
Ing. Jozef Angelovič - člen
Lúčka 7
Lipany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.1996 do: 09.12.2015)
Ing. Ľubomír Florián - člen
Dudvážska 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 25.10.1994)
Ing. Jaroslav Jančuš - člen
Bajkalská 16
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1992 do: 24.01.1994)
Ing. Boris Kočergin - predseda
Denešova 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1992 do: 24.01.1994)
Ján Matu - člen
Maurerova 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.1994 do: 19.03.1996)
Ján Matu - člen
Maurerova 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.1996 do: 09.12.2015)
Ing. Jozef Mihalik - člen
Včelárska paseka 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 25.10.1994)
Ing. Ján Porvazník , CSc. - člen
Stanekova 26
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1992 do: 24.01.1994)
Ing. Juraj Šterbák - člen
A.Matušku 7
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 19.03.1996)
Ing. Juraj Šterbák - člen
A.Matušku 7
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.1996 do: 09.12.2015)
Ing. Štefan Tkáč - člen
Lomonosovova 18
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 25.10.1994)
Ing. Ján Udvardy - člen
Drotárska cesta 47
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 25.10.1994)
Ing. Jozef Záhradník - člen
Michalovská 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1994 do: 25.10.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 176/V u spoločnosti: Obchodné meno: Východoslovenské strojárne a.s. Sídlo: Južná trieda 82, 042 73 Košice IČO: 00 002 216 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 1K/235/1996-1049 zo dňa 22.05.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2015, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Východoslovenské strojárne a.s., Južná trieda 82, 042 73 Košice po splnení rozvrhového uznesenia (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (od: 10.12.2015)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom narodného majetku SP podľa zák.č. 92/ /91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 16.04.1992 do: 09.12.2015)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 14.12.1992, dňa 11.6.1993 a dňa 25.5. 1994.
  (od: 26.10.1994 do: 09.12.2015)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaž- denia spoločnosti zo dňa 7.10.1994 a riad- neho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.6.1995 o znížení základného imania z 1 005 044 000.- Sk na 923 236 000.- Sk.
  (od: 16.11.1995 do: 09.12.2015)
Rozsudok KS Košice č. 10 Cb 3538/95 z 24.11. 1995. Dohodovacie konanie sa začína dňa 12.3.1997 podľa zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 20.03.1996 do: 09.12.2015)
Podľa uznesenia Krajského súdu Košice p d č. K 235/96-17 zo dňa 12. 6. 1997 v súlade so zákonom 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Ladislav Tamphald, komerčný právnik, Košice, Magurská 8.
  (od: 06.08.1997 do: 09.12.2015)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 235/96-271 zo dňa 24.6.2004 bol zbavený JUDr. Ladislav Tamphald, komerčný právnik, Magurská 8, Košice funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie nového správcu bol ustanovený Mgr. Ivan Švec, advokát, r.č. , Kalinčiakova 20, 040 01 Košice.
  (od: 03.12.2004 do: 09.12.2015)
Notárska zápisnica č. N 126/93, Nz 124/93 spísaná JUDr. Stanislavom Furdom, notárom v Košiciach dňa 11.6.1993, ktorou sa osvedčuje zmena stanov.
  (od: 25.01.1994 do: 25.10.1994)
Dátum aktualizácie údajov:  28.06.2022
Dátum výpisu:  29.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)