Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  184/V

Obchodné meno: 
REGION, a.s. v likvidácii
  (od: 13.08.2004 do: 26.04.2007)
REGION, a.s.
  (od: 24.02.2003 do: 12.08.2004)
REGION, o.c.p., a.s.
  (od: 04.06.1997 do: 23.02.2003)
REGION, a.s.
  (od: 24.03.1997 do: 03.06.1997)
Inžiniersko-projektová organizácia ŠKOLPROJEKT, a.s. skrátený názov: ŠKOLPROJEKT, a.s.
  (od: 13.12.1993 do: 23.03.1997)
ŠKOLPROJEKT akciová spoločnosť Košice
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Sídlo: 
Tajovského 1
Košice 040 01
  (od: 24.04.1992 do: 26.04.2007)
IČO: 
31 651 038
  (od: 24.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 24.04.1992)
Deň výmazu: 
27.04.2007
  (od: 27.04.2007)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 27.04.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992)
Predmet činnosti: 
vykonávať geodetické a geometrické práce, meranie a vytyčovanie stavieb
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
projektovanie, sledovanie a riadenie, dokumentovanie a záverečné spracovanie prác inžiniersko-geologického prieskumu
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
spracúvať dokumentáciu stavieb všetkých druhov vysokých škôl a ich zariadení, všetkých druhov a typov základných a stredných škôl, vrátane škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, predškolských, školských, výchovných a účelových zariadení
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
spracúvať dokumentáciu objektov a stavieb pamiatkovo-chránených,zdravotníckych stavieb, stavieb pre telesnú výchovu, šport, stavieb pre strastlivosť o mládež, stavieb pre správu a riadenie, stavieb pre dočasné ubytovanie
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
spracúvať urbanistické štúdie a projekty areálov, územnoplánovaciu prípravu zón a veľkých územných celkov, školských a výchovnovzdelávacích areálov, areálov občianskej a spoločenskej vybavenosti, športových a rekreačných arálov
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
spracúvať investičné štúdie, odvetvové generály a vyhľadové zámery
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
spracúvať technicko-ekonomické ukazovatele usmernenia výstavby objektov materských, základných, stredných a vysokých škôl, školských výchovných a účelových zariadení a zariadení pre telesnú výchovu a šport
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
vykonávať investorskú, inžinierskú činnosť vo výstavbe na stavbách všetkých druhov všetkých druhov vysokých škôl a ich súčastí všetkých typov predškolských zariadení, základných a stredných škôl vrátene škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, školských výchovných a účelových zariadení pre telesnú výchovu a šport
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
poskytovať technickú pomoc investorom pri príprave stavieb
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
vykonávať investorsko-inžinierskú činnosť vo výstavbe na stavbách pre kultúru, zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť a budovách pre správu a riadenie
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
poskytovať poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
vypracúvať návrhy interiérov
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
vypracúvať návrhy designu výrobkov
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
poskytovať vedecko-technické informácie v oblasti školskej výstavby
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
vykonávať služby rozmnožovacie, plánografické, fotografické, výpočtovej techniky
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
vykonávať obchodnú činnosť súvisiacu so základným predmetom činnosti
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 13.12.1993 do: 23.03.1997)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 13.12.1993 do: 23.03.1997)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a s tým súvisiace služby
  (od: 04.06.1997 do: 23.02.2003)
vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov
  (od: 04.06.1997 do: 23.02.2003)
obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 04.06.1997 do: 23.02.2003)
realitná kancelária (agentúra)
  (od: 24.03.1997 do: 26.04.2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 24.03.1997 do: 26.04.2007)
maloobchod so stavebnými materiálmi na báze keramiky, betónu, dreva, ocele a umelých hmôt, stavebnými výrobkami, sklenárskymi, zámočníckymi, stolárskymi a z umelých hmôt, podlahovými krytinami pre športové areály, školským a kancelárskym nábytkom, svietidlami všetkého druhu
  (od: 24.03.1997 do: 26.04.2007)
veľkoobchod s uvedenými výrobkami
  (od: 24.03.1997 do: 26.04.2007)
finančný prenájom - leasing
  (od: 24.03.1997 do: 26.04.2007)
poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva)
  (od: 24.03.1997 do: 26.04.2007)
obchodovanie s cennými papiermi
  (od: 04.06.1997 do: 26.04.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.08.2004 do: 26.04.2007)
predstavenstvo
  (od: 24.04.1992 do: 12.08.2004)
Ing. Aleš Dojčár - člen
Petzvalova 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.1997 do: 30.03.1999)
Ing. Viliam Fedorko - člen
Lomnická 48/A
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.1995 do: 23.03.1997)
Ing. Viliam Fedorko - člen
Lomnická 48/A
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.1997 do: 12.02.2001)
Ing. Marián Flimel - člen
Exnárova 23
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Ing.arch. Róbert Gabzdil - podpredseda
Kalinovská 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.1993 do: 15.01.1995)
Ing.arch. Róbert Gabzdil - predseda
Kalinovská 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Ing. Rudolf Gunčaga - člen
Sofijská 5
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.1995 do: 23.03.1997)
Ing. Rudolf Gunčaga - člen
Sofijská 5
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.2001 do: 12.08.2004)
Ing. Rudolf Gunčaga - člen
Sofijská 5
Košice
Skončenie funkcie: 30.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2004 do: 12.08.2004)
Ing. arch Viera Jesenská - člen
park Dukelských hrdinov 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Ing. Eugen Labanič - člen
Kuzmányho 51
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.1993 do: 15.01.1995)
Ing. arch. Pavol Lieskovský - podpredseda
80
Ruská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Ing. Jozef Mihalik - člen
Včelárska paseka 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.1993 do: 15.01.1995)
Ing. Jozef Polák - predseda
M. Nešpora 65
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.1993 do: 15.01.1995)
Ing. arch. Ján Šprlák-Uličný - člen
Hurbanova 28
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Ing. Štefan Šulek - člen
Húskova 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.1993 do: 15.01.1995)
Ing. Štefan Šulek - člen
Húskova 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.1999 do: 12.08.2004)
Ing. Štefan Šulek - člen
Húskova 9
Košice
Skončenie funkcie: 30.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2004 do: 12.08.2004)
Alojz Tereba - člen
Kukučínova 26
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.1997 do: 12.02.2001)
Ing. Zdenko Výbošťok - člen
Bajkalská 11
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.2001 do: 12.08.2004)
Ing. Zdenko Výbošťok - člen
Bajkalská 11
Prešov
Skončenie funkcie: 30.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2004 do: 12.08.2004)
Ing. Zdenko Výbošťok - predseda
Bajkalská 11
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.1995 do: 23.03.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Spôsob konania likvidátora (likvidátorov) v mene spoločnosti: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor tak, že k písomnému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 13.08.2004 do: 26.04.2007)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja z členov predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 24.04.1992 do: 12.08.2004)
Základné imanie: 
6 079 000 Sk
  (od: 13.12.1993 do: 26.04.2007)
5 704 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Akcie: 
Počet: 6079
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.06.1997 do: 26.04.2007)
Počet: 6079
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.12.1993 do: 03.06.1997)
Počet: 5533
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Počet: 171
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Viliam Fedorko - člen
Lomnická 48/A
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.2001 do: 12.08.2004)
Ing. Viliam Fedorko - člen
Lomnická 48/A
Košice
Skončenie funkcie: 30.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2004 do: 12.08.2004)
Ing. Ivan Florek - predseda
Polárna 18
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.1993 do: 23.03.1997)
Ing. Rudolf Gunčaga - člen
Sofijská 5
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.1997 do: 12.02.2001)
Ing. Vladimír Hympan - člen
Francisciho 2
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Mária Kopčáková - člen
Levočská 4703/85
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.1997 do: 12.02.2001)
Ing. Mikuláš Oleár - predseda
Vajanského 4
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Ing. Oliver Saloň - člen
Varšavská 8
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.1997 do: 03.06.1997)
Ing. Vladimír Šimíček - člen
Orgovánová 14
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.1993 do: 23.03.1997)
Alojz Tereba - člen
Cottbuská 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.1995 do: 23.03.1997)
Alojz Tereba - člen
Kukučínova 26
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.2001 do: 12.08.2004)
Alojz Tereba - člen
Kukučínova 26
Košice
Skončenie funkcie: 30.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2004 do: 12.08.2004)
RNDr. Peter Trenkler - člen
Čsl. armády 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.1997 do: 12.08.2004)
RNDr. Peter Trenkler - člen
Čsl. armády 6
Košice
Skončenie funkcie: 30.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2004 do: 12.08.2004)
JUDr. Peter Vojčík - člen
Húskova 65
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1993)
Ing. Zdenko Výbošťok - člen
Bajkalská 11
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.1993 do: 15.01.1995)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 30.6.2004
  (od: 13.08.2004)
 Likvidátor:
RNDr. Peter Trenkler
Bronzová 23
Košice - Barca 040 17
Vznik funkcie: 30.06.2004 Skončenie funkcie: 27.04.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
 Likvidátor:
RNDr. Peter Trenkler
Bronzová 23
Košice - Barca 040 17
Vznik funkcie: 30.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2004 do: 29.06.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Vymazáva sa z obchodného registra: Obchodné meno: REGION, a.s. v likvidácii Sídlo: Tajovského 1, 040 01 Košice IČO: 31 651 038 a všetky údaje, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: ukončenie likvidácie
  (od: 27.04.2007)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 24.04.1992 do: 26.04.2007)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 17.12.1992 a dňa 1.7.1993.
  (od: 13.12.1993 do: 26.04.2007)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 7.7.1994
  (od: 16.01.1995 do: 26.04.2007)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 15.11.1996.
  (od: 04.06.1997 do: 26.04.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  02.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)