Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  234/V

Obchodné meno: 
Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Sídlo: 
Hornadská 1
Krompachy 053 42
  (od: 28.04.1992)
IČO: 
31 651 283
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet činnosti: 
vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie
  (od: 28.04.1992)
výroba, opravy modelových zariadení
  (od: 28.04.1992)
výroba a predaj výrobkov z dreva
  (od: 28.04.1992)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-hutnícka a zlievárenská suť, trosky z kuplovní, prach z filtrov s obsahom železných kovov, upotrebená formovacia zmes s prírodným spojivom, zvyšky abrazívnych hmot, prach s obsahom železa, odpadový bitumenový koks
  (od: 21.08.1995)
cestná nákladná doprava
  (od: 17.01.2002)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 30.07.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.06.1993)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 5945/32
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 777/9
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018)
Ing. Ján Biľ - člen
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 28.06.1993 do: 02.08.1998)
Ing. Ján Biľ - člen
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 03.08.1998 do: 11.11.2002)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 28.04.1992 do: 27.06.1993)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 29.07.2013)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 03.06.2008 Skončenie funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 29.07.2013)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 12.07.2018)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 26.06.2013 Skončenie funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018 do: 12.07.2018)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 12.11.2002 do: 19.12.2005)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Lorencova 10
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003
  (od: 20.12.2005 do: 24.07.2008)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Lorencova 10
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003 Skončenie funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Pavol Čarnoký - člen
569
Kluknava
  (od: 28.04.1992 do: 27.06.1993)
Ing. Marián Fecko - predseda predstavenstva
Šafárikova 32
Prešov
  (od: 28.04.1992 do: 27.06.1993)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov
  (od: 28.06.1993 do: 02.08.1998)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov
  (od: 03.08.1998 do: 19.12.2005)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 02.06.2003
  (od: 20.12.2005 do: 24.07.2008)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 02.06.2003 Skončenie funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 29.07.2013)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 03.06.2008 Skončenie funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 29.07.2013)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 12.07.2018)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 26.06.2013 Skončenie funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018 do: 12.07.2018)
Ing. Imrich Smaržík - člen
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 28.06.1993 do: 02.08.1998)
Ing. Imrich Smaržík - člen
Štúrova 8
Krompachy
  (od: 03.08.1998 do: 19.12.2005)
Ing. Imrich Smaržík - člen
Štúrova 8
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003
  (od: 20.12.2005 do: 28.06.2006)
Ing. Imrich Smaržík - člen
Štúrova 8
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003 Skončenie funkcie: 12.06.2006
  (od: 29.06.2006 do: 28.06.2006)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy
  (od: 28.06.1993 do: 02.08.1998)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy
  (od: 03.08.1998 do: 19.12.2005)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
Vznik funkcie: 02.06.2003
  (od: 20.12.2005 do: 24.07.2008)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
Vznik funkcie: 02.06.2003 Skončenie funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
Vznik funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 29.07.2013)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
Vznik funkcie: 03.06.2008 Skončenie funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 29.07.2013)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
Vznik funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 12.07.2018)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
Vznik funkcie: 26.06.2013 Skončenie funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018 do: 12.07.2018)
Ing. Dušan Török - člen
Poštova 5
Krompachy
  (od: 28.06.1993 do: 02.08.1998)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy
  (od: 03.08.1998 do: 19.12.2005)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003
  (od: 20.12.2005 do: 28.06.2006)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003 Skončenie funkcie: 12.06.2006
  (od: 29.06.2006 do: 28.06.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoji svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 28.06.1993)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoji svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 28.04.1992 do: 27.06.1993)
Základné imanie: 
519 826 EUR Rozsah splatenia: 519 826 EUR
  (od: 10.07.2019)
507 441,91 EUR Rozsah splatenia: 507 441,91 EUR
  (od: 28.02.2009 do: 09.07.2019)
15 289 000 Sk Rozsah splatenia: 15 289 000 Sk
  (od: 20.12.2005 do: 27.02.2009)
11 295 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 27.06.1993)
Akcie: 
Počet: 15289
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 10.07.2019)
Počet: 15289
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 28.02.2009 do: 09.07.2019)
Počet: 15289
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.02.2006 do: 27.02.2009)
Počet: 15289
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.08.1995 do: 20.02.2006)
Počet: 7153
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.06.1993 do: 20.08.1995)
Počet: 8136
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.06.1993 do: 20.08.1995)
Počet: 5196
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 27.06.1993)
Počet: 6099
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 27.06.1993)
Dozorná rada: 
Emil Košč - člen
Mlynská 3
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003
  (od: 20.12.2005)
Tomáš Biľ
Júliusa Barča Ivana 777/9
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018)
Ing. Daniel Fecko , PhD.
Sadovnícka 412/1A
Košice - mestská časť Poľov 040 15
Vznik funkcie: 11.06.2019
  (od: 22.07.2021)
Tomáš Biľ - člen
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 12.07.2018)
Tomáš Biľ - člen
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 26.06.2013 Skončenie funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018 do: 12.07.2018)
Ing. Pavol Čarnoký - člen
569
Kluknava
  (od: 28.06.1993 do: 02.08.1998)
Peter Fabišík - člen
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 03.08.1998 do: 19.12.2005)
Peter Fabišík - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003
  (od: 20.12.2005 do: 09.07.2019)
Peter Fabišík - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003 Skončenie funkcie: 11.06.2019
  (od: 10.07.2019 do: 09.07.2019)
Emil Košč - člen
Mlynská 3
Krompachy
  (od: 28.06.1993 do: 02.08.1998)
Emil Košč - člen
Mlynská 3
Krompachy
  (od: 03.08.1998 do: 19.12.2005)
Ing. Imrich Lovás - predseda
141
Kluknava
  (od: 28.04.1992 do: 27.06.1993)
Jozef Melega - podpredseda
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 28.04.1992 do: 27.06.1993)
Jozef Melega - predseda
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 28.06.1993 do: 02.08.1998)
Jozef Melega - člen
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 03.08.1998 do: 19.12.2005)
Jozef Melega - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003
  (od: 20.12.2005 do: 24.07.2008)
Jozef Melega - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 02.06.2003 Skončenie funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Jozef Melega - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 29.07.2013)
Jozef Melega - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 03.06.2008 Skončenie funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 29.07.2013)
Ing. Imrich Smaržík
Štúrova 8
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 12.06.2006
  (od: 29.06.2006 do: 24.07.2008)
Ing. Imrich Smaržík
Štúrova 8
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 12.06.2006 Skončenie funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Imrich Smaržík
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018 do: 09.07.2019)
Ing. Imrich Smaržík
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 15.06.2018 Skončenie funkcie: 11.06.2019
  (od: 10.07.2019 do: 09.07.2019)
Ing. Imrich Smaržík - predseda
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 29.07.2013)
Ing. Imrich Smaržík - predseda
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 03.06.2008 Skončenie funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 29.07.2013)
Ing. Imrich Smaržík - predseda
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 12.07.2018)
Ing. Imrich Smaržík - predseda
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 26.06.2013 Skončenie funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018 do: 12.07.2018)
Ing. Mária Tomašová - člen
Cintorínska 22
Krompachy
  (od: 28.04.1992 do: 27.06.1993)
Ing. Dušan Török
Poštová 1052/5
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018 do: 09.07.2019)
Ing. Dušan Török
Poštová 1052/5
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 15.06.2018 Skončenie funkcie: 11.06.2019
  (od: 10.07.2019 do: 09.07.2019)
Ing. Dušan Török
Poštová 5
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 12.06.2006
  (od: 29.06.2006 do: 24.07.2008)
Ing. Dušan Török
Poštová 5
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 12.06.2006 Skončenie funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 03.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 29.07.2013)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 03.06.2008 Skončenie funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 29.07.2013)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 26.06.2013
  (od: 30.07.2013 do: 12.07.2018)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 26.06.2013 Skončenie funkcie: 15.06.2018
  (od: 13.07.2018 do: 12.07.2018)
Ing. Daniel Fecko , PhD.
Jelšová 2774/22
Košice - mestská časť Vyšné Opátske 040 22
Vznik funkcie: 11.06.2019
  (od: 10.07.2019 do: 21.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 28.04.1992)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.5.1995.
  (od: 21.08.1995)
Zápisnica z VZ zo dňa 8.7.1998.
  (od: 03.08.1998)
Zmena stanov zo dňa 18.6.2001.
  (od: 17.01.2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.6.2002.
  (od: 12.11.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021
Dátum výpisu:  03.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)