Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  225/B

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
AGRO MALINOVO, a.s.
  (od: 28.07.2004)
Poľnohospodárske podielnicke družstvo Malinovo-Zálesie
  (od: 22.07.1993 do: 27.07.2004)
Poľnohospodárske družstvo Malinovo - Zálesie
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
Sídlo: 
Tomašovská 22
Malinovo 900 45
  (od: 28.07.2004)
Malinovo
  (od: 09.07.1991 do: 27.07.2004)
IČO: 
00 614 025
  (od: 09.07.1991)
Deň zápisu: 
09.07.1991
  (od: 09.07.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.07.2004 do: 27.06.2017)
Družstvo
  (od: 09.07.1991 do: 27.07.2004)
Predmet činnosti: 
výroba mäsa a mäsových výrobkov (mäsiarstvo a údenárstvo)
  (od: 22.07.1993)
povrchová úprava kovov - kovovýroba
  (od: 22.07.1993)
drevovýroba-výroba výrobkov z dreva
  (od: 22.07.1993)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 22.07.1993)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 22.07.1993)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.07.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.07.1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 22.07.1998)
poskytovanie služieb mechanizmami - prevádzkovanie závlah
  (od: 22.07.1998)
racionálne a efektívne hospodárenie na poľnohospodárskej pôde a tiež v lesoch, vodných plochách a rybníkoch s chovom rýb ktoré užíva
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
výroba poľnohospodárskych ako aj najmä výroba mliečných a mäsových výrobkov, vrátane činnosti zabezpečujúcich potreby týchto výrob
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
obchodná činnosť a zahranično-obchodná činnosť, spočívajúca v predaji vyrobených výrobkov poľnohospodárskych a potravinárskych v dovoze potrebných strojov pre vlastnú činnosť ako aj v zariadení
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
práce a služby pre členov a občanov spočívajúce v poskytovaní opráv budov, v obrábaní pozemkov mechanizačnými strojmi družstva, stavebné práce
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
spolupracuje v rámci svojej činnosti s občanmi, hospodárskymi a obchodnými organizáciami
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
môže založiť družstevný podnik na hospodársku alebo spoločenskú činnosť
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
vykonáva sociálnu a spoločenskú činnosť pre svojich členov a pracovníkov
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
Činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa osobitných právnych predpisov, môže družstvo vykonávať len s týmto povolením.
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovaru, na predaj ktorých je treba osobitné povolenie
  (od: 31.12.1991 do: 21.07.1993)
zahranično-obchodná činnosť, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
  (od: 31.12.1991 do: 21.07.1993)
dopravná činnosť, nákladná a osobná doprava, prenájom vozidiel a leasing
  (od: 31.12.1991 do: 21.07.1993)
stavebná činnosť, hlavná a pomocná stavebná výroba, údržba a rekonštrukcia objektov
  (od: 31.12.1991 do: 21.07.1993)
kovovýroba, povrchová úprava kovov, zámočnícka výroba
  (od: 31.12.1991 do: 21.07.1993)
drevovýroba a spracovanie odpadového dreva
  (od: 31.12.1991 do: 21.07.1993)
obrábanie poľnohospodárskych pozemkov, chov a ošetrenie hospodárskych zvierat, poskytovanie rôznyzch služieb pre poľnohospodársku výrobu vrátane ošetrenia porastov, v tuzemsku aj v zahraničí
  (od: 31.12.1991 do: 21.07.1993)
prevádzka mechanizačného strediska, strojového parku poľnohospodárskej techniky, opravy a údržba strojov a zariadení poľnohospodárskej techniky, prenájom a leasing
  (od: 31.12.1991 do: 21.07.1993)
poradenská služba poľnohospodárom
  (od: 31.12.1991 do: 21.07.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 22.07.1993 do: 27.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
Ing. Štefan Balážik - predseda
Tomašovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.06.2017)
MvDr. Ľubomír Barančok - člen
Martinčekova 18
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.06.2017)
Ing. Jozef Labuda - člen
Budatínska 19
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.06.2017)
Ing. Arpád Selmeczi - člen
Neded 1299
Neded 925 85
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.06.2017)
Ing. Peter Foltín - člen
Sološnícka 29
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.06.2017)
Ing. Štefan Balážik - Predseda
Malinovo
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
Ing. Štefan Balážik - Predseda
Malinovo
  (od: 22.07.1993 do: 27.05.1996)
Ing. Štefan Balážik - Predseda
Tomášovská 21
Malinovo
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
Etela Burgerová - členka
Malinovo
  (od: 22.07.1993 do: 27.05.1996)
Etela Burgerová - členka
Adyho 32
Malinovo
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
Ing. Ladislav Dobos - člen
Bratislava
  (od: 22.07.1993 do: 27.05.1996)
Jozef Drozd - člen
Malinovská 93
Zálesie
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
Gejza Iró - Podpredseda
Malinovo
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
Gejza Iró - Podpredseda
Malinovo
  (od: 22.07.1993 do: 27.05.1996)
Gejza Iró - Podpredseda
Bratislavská 42
Malinovo
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
Július Kiss - člen
Malinovo
  (od: 22.07.1993 do: 27.05.1996)
Ing. Vojtech Kovats - člen
Dunajská 30
Bratislava
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
Ing. Václav Martišek - člen
Malinovská 130
Zálesie
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
Ing. Bohuslav Páleník - člen
Zálesie
  (od: 22.07.1993 do: 27.05.1996)
Ing. Bohuslav Páleník - člen
Malinovská 190
Zálesie
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
Emil Podmanický - člen
Ivanka pri Dunaji
  (od: 22.07.1993 do: 27.05.1996)
Ing. Štefan Podmanický - člen
Družstevná 29
Ivanka pri Dunaji
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
Vladimír Pokrývka - člen
Zálesie
  (od: 22.07.1993 do: 27.05.1996)
Vladimír Pokrývka - člen
Dolnomajerská 129
Zálesie
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
Matej Slovák - člen
Malinovo
  (od: 22.07.1993 do: 27.05.1996)
Ing. Štefan Balážik - predseda
Tomašovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.06.2017)
MvDr. Ľubomír Barančok - člen
Martinčekova 18
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.06.2017)
Ing. Jozef Labuda - člen
Budatínska 19
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.06.2017)
Ing. Arpád Selmeczi - člen
Neded 1299
Neded 925 85
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.06.2017)
Ing. Peter Foltín - člen
Sološnícka 29
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.06.2017)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 22.07.1993 do: 27.07.2004)
Za družstvo podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Elemír Foltán , CSc.
Novosvetská 18
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.07.2004)
Ing. Jozefa Balážiková
Tomašovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.07.2004)
MvDr. Jana Marčeková
Deviata 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 28.07.2004)
Zapisované základné imanie: 
29 516 000 Sk
  (od: 28.07.2004)
2 000 000 Sk
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
5 697 000 Sk
  (od: 18.11.1994 do: 27.05.1996)
6 330 000 Sk
  (od: 22.07.1993 do: 17.11.1994)
Základný členský vklad: 
27 000 Sk
  (od: 18.11.1994)
5 000 Sk
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
30 000 Sk
  (od: 22.07.1993 do: 17.11.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z valnej členskej schôdze z 28.6.2004 s doložkou o oprave. Stanovy z 28.6.2004. Rozhodnutie dozornej rady z 28.6.2004.
  (od: 28.07.2004)
V zmysle ust. § 765 Zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ust. Zák. č. 42/1991 Zb.. Na členskej schôdzi konanej dňa 16.01.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
  (od: 22.07.1993 do: 27.07.2004)
Zmena stanov prijatá členskou schôdzou 16.09.1994.
  (od: 18.11.1994 do: 27.07.2004)
Dodatok č. 2 k stanovám družstva schválený členskou schôdzou dňa 12.04.1996.
  (od: 28.05.1996 do: 27.07.2004)
Členská schôdza družstva na zasadnutí dňa 24.04.1998 schválila zmenu stanov družstva a dodatok č. 3 k stanovám.
  (od: 22.07.1998 do: 27.07.2004)
Stanovy boli zmenené dodatkom č. 4 zo dňa 20.4.2000.
  (od: 19.09.2000 do: 27.07.2004)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 25.04.2002, v ktorej bola schválená zmena stanov družstva.
  (od: 10.04.2003 do: 27.07.2004)
Stanovy Poľnohospodárskeho podielníckeho družstva Malinovo Zálesie boli zmenené rozhonutím členskej schôdze dňa 03.10.2003, ktorá prijala aj ich úplné znenie.
  (od: 08.06.2004 do: 27.07.2004)
Člen družstva ručí za prípadnú stratu na hospodárskom výsledku v rozsahu zloženého členského podielu, ktorý činí podľa čl. 4 týchto stanov družstva 5.000,- Kčs. Družstvo môže použiť zložený členský podiel na úhradu straty na hospodárskom výsledku až po vyčerpaní ostatných fondov družstva.
  (od: 09.07.1991 do: 21.07.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  19.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)