Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1946/B

Business name: 
Tatra Real TTR, a.s.
  (from: 06/17/2005)
Registered seat: 
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 06/17/2005)
Identification number (IČO): 
35 756 535
  (from: 11/18/1998)
Date of entry: 
11/18/1998
  (from: 11/18/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/18/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/18/1998)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 11/18/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/18/1998)
reklamná činnosť
  (from: 11/18/1998)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 11/18/1998)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/18/1998)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 12/19/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/18/1998)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/18/2018
  (from: 12/28/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy len spoločne s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda, člen) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 02/02/2006)
Capital: 
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 09/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 09/29/2009)
Stockholder: 
TATRA ART, spol. s r.o.
Dunajská 25
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 12/28/2018)
Supervisory board: 
Paulína Chorváth
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/18/2018
  (from: 12/28/2018)
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 12/18/2018
  (from: 12/28/2018)
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 10/29/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.10.1998 v súlade s ust. § 154-220 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 565/98, Nz 566/98 zo dňa 29.10.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle ust. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/18/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.12.1998. Notárska zápisnica N 642/98, Nz 641/98 zo dňa 3.12.1998.
  (from: 02/23/1999)
Notárska zápisnica č. N 668/99, Nz 667/99 zo dňa 16.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/28/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.9.2000.
  (from: 09/19/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 2.7.2001.
  (from: 08/22/2001)
Notárska zápisnica č. N 495/2001, Nz 492/2001 spísaná dňa 9.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení akciovej spoločnosti so spoločnosťami Tatra Real invest, s.r.o., Dunajská 29, Bratislava, IČO: 35 757 523 a HOTELY - V.T., spol.s.r.o., Kukučinova 22, Bratislava, IČO: 31 632 564, ktoré boli zrušené bez likvidácie v zmysle § 69 ods.1 a 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť TTR, a.s. preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Tatra Real invest, s.r.o. so sídlom v Bratislave, IČO: 35 757 523 a HOTELY - V.T., spol.s.r.o. so sídlom v Bratislave, IČO: 31 632 564 ku dňu 31.12.2001.
  (from: 12/19/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23. 12. 2002.
  (from: 09/08/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 20.4.2004.
  (from: 06/26/2004)
Zápisnica z valného zhromaždnia zo dňa 27.04.2005 o zmene obchodného mena na Tatra Real TTR, a.s..
  (from: 06/17/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia N202/2005, Nz 47265/2005, NCRIs 46743/205 napísanej dňa 11.10.2005 notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou.
  (from: 02/02/2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2007.
  (from: 12/22/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.08.2009.
  (from: 09/29/2009)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person