Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  918/B

Obchodné meno: 
MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
  (od: 01.11.2012 do: 13.05.2015)
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
  (od: 01.11.2010 do: 31.10.2012)
AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s.
  (od: 22.11.2002 do: 31.10.2010)
First American Slovak Insurance Company - Prvá americko-slovenská poisťovňa a.s./AMSLICO/
  (od: 18.09.1995 do: 21.11.2002)
Sídlo: 
Pribinova 10
Bratislava 811 09
  (od: 01.04.2011 do: 13.05.2015)
Hviezdoslavovo nám. 20
Bratislava 811 02
  (od: 14.02.1998 do: 31.03.2011)
Panenská 35
Bratislava 811 03
  (od: 18.09.1995 do: 13.02.1998)
IČO: 
31 402 071
  (od: 18.09.1995)
Deň zápisu: 
18.09.1995
  (od: 18.09.1995)
Deň výmazu: 
01.04.2015
  (od: 14.05.2015)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Rozhodnutím Najvyššieho súdu Írska , obchodná divízia , 2015 č. 85 COS (2015 č. 22 COM) zo dňa 27.3.205, v právnej veci cezhraničného zlúčenia spoločnosti MetLife Amslico poisťovňa, a.s., Pribinova 10, Bratislava, IČO: 31 402 071 a spoločnosti MetLife Europe Limited, so sídlom ´20 on Hatch Street, Dublin 2, Írsko, zapísanej v registri spoločností vedenom Obchodným registrom Írska v Dubline pod č. 415123 s účinnosťou dňa 1. apríla 2015 o 23,01 hod. nastali účinky zlúčenia , čím zanikla spoločnosť MetLife Amslico poisťovňa, a.s., Pribinova 10, Bratislava, IČO: 31 402 071 bez likvidácie a jej právnym nástupcom sa stala spoločnosť MetLife Europe Limited, so sídlom ´20 on Hatch Street, Dublin 2, Írsko. Majetok a záväzky zanikajúcej spoločnosti MetLife Amslico poisťovňa, a.s., Pribinova 10, Bratislava, IČO: 31 402 071 prechádzajú na spoločnosť MetLife Europe Limited, so sídlom ´20 on Hatch Street, Dublin 2, Írsko.
  (od: 14.05.2015)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 18.09.1995)
Predmet činnosti: 
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 18.09.1995 do: 05.09.2000)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 18.09.1995 do: 05.09.2000)
poisťovaciu činnosť
  (od: 12.10.1995 do: 02.03.2003)
zaisťovaciu činnosť
  (od: 12.10.1995 do: 02.03.2003)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenska pri dojednaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (od: 12.10.1995 do: 02.03.2003)
zábrannú činnosť
  (od: 12.10.1995 do: 02.03.2003)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou v zmysle § 7 odst. 3 citovaného zákona
  (od: 12.10.1995 do: 02.03.2003)
v rámci poisťovacej činnosti sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia uvedené včasti A pre poistný druh živnotného poistenia a v časti B pre poistný druh neživotného poistenia. Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonnu o poisťovníctve:
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
A - životné poistenie
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
Poistné odvetvie
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
5. Dôchodkové poistenie.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
B - neživotné poistenie.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
Poistné odvetvie
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
1. Poistenie úrazu
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
a) s jednorazovým plnením
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
b) s opakovaným plnením
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
c) s kombinovaným plnením
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
d) cestujúcich.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
2. Poistenie choroby
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
a) s jednorazovým plnením
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
b) opakovaným plnením
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
c) s kombinovaným plnením
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
d) zmluvné poistenie a pripoistenie.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich zo
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
h) straty pravidelného zdroja príjmov.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.09.2000 do: 13.05.2015)
predstavenstvo
  (od: 15.08.1996 do: 05.09.2000)
predstavenstvo
  (od: 18.09.1995 do: 14.08.1996)
Zack R. Abounassar - predseda predstavenstva
P.O. Box 2226
Wilmington, Delaware 198 99
USA
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 07.03.2012)
Zack R. Abounassar - predseda predstavenstva
P.O. Box 2226
Wilmington, Delaware 198 99
USA
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 27.02.2012
  (od: 08.03.2012 do: 07.03.2012)
Zack R. Abounassar - predseda predstavenstva
Hany Meličkovej 39
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.02.2012
  (od: 08.03.2012 do: 11.08.2014)
Zack R. Abounassar - predseda predstavenstva
Hany Meličkovej 39
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.02.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2014
  (od: 12.08.2014 do: 11.08.2014)
Ing. Martin Borovský - predseda
Nezábudkova 36
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 22.08.2006
  (od: 08.09.2006 do: 13.08.2007)
Ing. Martin Borovský - predseda
Nezábudkova 36
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 22.08.2006 Skončenie funkcie: 17.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 13.08.2007)
Erika Csekes
H.Meličkovej 16
Bratislava
  (od: 18.09.1995 do: 10.06.1996)
Ing. Pavol Dorčák - člen
Bajkalská 16027/29D
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 19.06.2012
  (od: 10.07.2012 do: 13.05.2015)
Ing. Milan Fitko - predseda predstavenstva
Haanova 4
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 17.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 17.03.2009)
Ing. Milan Fitko - predseda predstavenstva
Haanova 4
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 17.07.2007 Skončenie funkcie: 27.02.2009
  (od: 18.03.2009 do: 17.03.2009)
Ing. Peter Gál
A. Gwerkovej 9
Bratislava 851 04
  (od: 06.09.2000 do: 17.03.2009)
Ing. Peter Gál
A. Gwerkovej 9
Bratislava 851 04
Skončenie funkcie: 27.02.2009
  (od: 18.03.2009 do: 17.03.2009)
Ing. Peter Gál - člen predstavenstva
Jungmannova 1171/14
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.02.2009
  (od: 18.03.2009 do: 07.03.2012)
Ing. Peter Gál - člen predstavenstva
Jungmannova 1171/14
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.02.2009 Skončenie funkcie: 27.02.2012
  (od: 08.03.2012 do: 07.03.2012)
Ing. Peter Gál - člen predstavenstva
Jungmannova 1171/14
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.02.2012
  (od: 08.03.2012 do: 13.05.2015)
Mark Hansen
Révova 10
Bratislava
  (od: 18.09.1995 do: 03.12.1998)
PaedDr. Roman Holček
Žitná 7719/3A
Bratislava 831 06
  (od: 06.09.2000 do: 17.10.2002)
PaedDr. Roman Holček - predseda predstavenstva
Žitná 7719/3A
Bratislava 831 06
  (od: 18.10.2002 do: 19.11.2004)
PaedDr. Roman Holček - predseda predstavenstva
Žitná 7719/3A
Bratislava 831 06
Skončenie funkcie: 31.07.2004
  (od: 20.11.2004 do: 19.11.2004)
PaedDr. Roman Holček - člen
Žitná 7719/3A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 22.08.2006
  (od: 08.09.2006 do: 22.04.2009)
PaedDr. Roman Holček - člen
Žitná 7719/3A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 22.08.2006 Skončenie funkcie: 24.03.2009
  (od: 23.04.2009 do: 22.04.2009)
PaedDr. Roman Holček - predseda predstavenstva
Žitná 7719/3A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.08.2004
  (od: 20.11.2004 do: 07.09.2006)
PaedDr. Roman Holček - predseda predstavenstva
Žitná 7719/3A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.08.2004 Skončenie funkcie: 22.08.2006
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
Henrich Kubička , MBA - člen predstavenstva
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 15.04.2009
  (od: 23.04.2009 do: 20.05.2010)
Henrich Kubička , MBA - člen predstavenstva
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 15.04.2009 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Pavol Lím - člen predstavenstva
I.Bukovčana 14
Bratislava 841 08
  (od: 24.05.1999 do: 05.09.2000)
Ing. Ondrej Mičán
Ondrášovská 315/127
Liptovský Mikuláš
  (od: 18.09.1995 do: 10.06.1996)
Ing. Rastislav Sojka
Jozefa Cígera Hronského 1636/20
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 31.07.2002
  (od: 18.10.2002 do: 18.07.2006)
Ing. Rastislav Sojka
Jozefa Cígera Hronského 1636/20
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 31.07.2002 Skončenie funkcie: 12.06.2006
  (od: 19.07.2006 do: 18.07.2006)
JUDr. Marko Tomašovič - člen predstavenstva
Tichá 6828/49
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 28.02.2012
  (od: 08.03.2012 do: 28.06.2012)
JUDr. Marko Tomašovič - člen predstavenstva
Tichá 6828/49
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 28.02.2012 Skončenie funkcie: 23.05.2012
  (od: 29.06.2012 do: 28.06.2012)
JUDr. Marko Tomašovič - člen predstavenstva
Tilgnerova 712/15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 07.03.2012)
JUDr. Marko Tomašovič - člen predstavenstva
Tilgnerova 712/15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 27.02.2012
  (od: 08.03.2012 do: 07.03.2012)
JUDr. Marko Tomašovič - predseda predstavenstva
Tilgnerova 712/15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.02.2009
  (od: 18.03.2009 do: 20.05.2010)
JUDr. Marko Tomašovič - predseda predstavenstva
Tilgnerova 712/15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.02.2009 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Zack Reda Abounassar
P.O.BOX 2226
Wilmington Delaware 198 99
USA
dlhodobý pobyt na území SR :
révova 10
Bratislava
  (od: 11.06.1996 do: 03.12.1998)
Zack Reda Abounassar - predseda predstavenstva
P.O.BOX 2226
Wilmington Delaware 198 99
USA
dlhodobý pobyt na území SR :
révova 10
Bratislava
  (od: 04.12.1998 do: 23.05.1999)
Zack Reda Abounassar - predseda predstavenstva
P.O.BOX 2226
Wilmington Delaware 198 99
USA
dlhodobý pobyt na území SR :
Hviezdoslavovo nám. 176/20
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.07.2002
  (od: 24.05.1999 do: 17.10.2002)
Edward Joseph Bush
eisentrout Drive Union City 2753
Pennsylvania 164 38
USA
dlhodobý pobyt na území SR :
Révova 10
Bratislava
  (od: 11.06.1996 do: 12.02.1998)
Edward Joseph Bush
Eisentrout Drive Union City 2753
Pennsylvania 164 38
USA
dlhodobý pobyt na území SR :
Révova 10
Bratislava
  (od: 04.12.1998 do: 23.05.1999)
Edward Joseph Bush - predseda predstavenstva
eisentrout Drive Union City 2753
Pennsylvania 164 38
USA
dlhodobý pobyt na území SR :
Révova 10
Bratislava
  (od: 13.02.1998 do: 03.12.1998)
Christos Mistillioglou
Ifigenias str. 51
Athens 176 27
Grécko
  (od: 04.12.1998 do: 05.09.2000)
Mario Francisco Valdes Velasco - predseda predstavenstva
Canal Cove 23
Palm Jumeirah, Dubaj
Spojené arabské emiráty
Vznik funkcie: 01.08.2014
  (od: 12.08.2014 do: 13.05.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú s právnymi následkami pre spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis oprávnené osoby. Predstavenstvo je však oprávnené v rámci ním schvaľovaných vnútorných predpisov splnomocniť zamestnancov spoločnosti ku konaniu v mene spoločnosti.
  (od: 19.07.2006 do: 13.05.2015)
Oprávnenie konať v mene spoločnosti má ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti bude uskutočňované tak, že predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti. Ďalší pracovníci spoločnosti budú oprávnení podpisovať v mene spoločnosti iba v tých prípadoch, keď je to potrebné na vykonanie určených úloh v súlade s pravidlami pre podpisovanie za spoločnosť.
  (od: 06.09.2000 do: 18.07.2006)
oprávnenie konať v mene spoločnosti má ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti bude uskutočňované tak, že jeden z členov predstavenstva pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti. Ďalší pracovníci spoločnosti budú oprávnení podpisovať v mene spoločnosti iba v tých prípadoch, keď je to potrebné na vykonanie určených úloh v súlade s pravidlami pre podpisovanie za spoločnosť.
  (od: 15.08.1996 do: 05.09.2000)
Oprávnenie konať v mene spoločnosti má výhradne predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti bude uskutočňované tak, že predseda predstavenstva pripojí svoj podpis k názvu spoločnosti.. Ďalší pracovníci spoločnosti budú oprávnení podpisovať v mene spoločnosti iba v tých prípadoch, keď je potrebné na vykonanie určených úloh v súlade s pravidlami pre podpisovanie za spoločnosť.
  (od: 18.09.1995 do: 14.08.1996)
Základné imanie: 
9 960 000 EUR Rozsah splatenia: 9 960 000 EUR
  (od: 17.03.2009 do: 13.05.2015)
300 000 000 Sk
  (od: 29.10.2001 do: 16.03.2009)
200 000 000 Sk
  (od: 06.09.2000 do: 28.10.2001)
147 200 000 Sk
  (od: 26.05.1998 do: 05.09.2000)
80 000 000 Sk
  (od: 18.09.1995 do: 25.05.1998)
Akcie: 
Počet: 3750
Druh: na meno, akcie majú dematerializovanú podobu
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 2 656 EUR
  (od: 17.03.2009 do: 13.05.2015)
Počet: 3750
Druh: na meno, akcie majú dematerializovanú podobu
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 80 000 Sk
  (od: 29.10.2001 do: 16.03.2009)
Počet: 2500
Druh: na meno, akcie majú dematerializovanú podobu,
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 80 000 Sk
  (od: 06.09.2000 do: 28.10.2001)
Počet: 1840
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 80 000 Sk
  (od: 26.05.1998 do: 05.09.2000)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 80 000 Sk
  (od: 18.09.1995 do: 25.05.1998)
Dozorná rada: 
Zack Reda Abounassar
P.O. Box 2226
Wilmington, Delaware 198 99
USA
Vznik funkcie: 31.05.2004
  (od: 20.11.2004 do: 20.05.2010)
Zack Reda Abounassar
P.O. Box 2226
Wilmington, Delaware 198 99
USA
Vznik funkcie: 31.05.2004 Skončenie funkcie: 16.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Roman Holček
Žitná 7719/3A
Bratislava 831 06
  (od: 04.12.1998 do: 05.09.2000)
Mgr. Marián Matejovič
119
Trenčianske Bohuslavice 913 06
Vznik funkcie: 07.07.2004
  (od: 15.01.2005 do: 03.04.2013)
Mgr. Marián Matejovič
119
Trenčianske Bohuslavice 913 06
Vznik funkcie: 07.07.2004 Skončenie funkcie: 05.02.2013
  (od: 04.04.2013 do: 03.04.2013)
Rastislav Sojka
Minská 3
Michalovce
Skončenie funkcie: 31.07.2002
  (od: 06.09.2000 do: 17.10.2002)
Gábor Szegedi
Strážna 12709/15
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 10.02.2010
  (od: 19.03.2010 do: 10.07.2013)
Gábor Szegedi
Strážna 12709/15
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 10.02.2010 Skončenie funkcie: 10.06.2013
  (od: 11.07.2013 do: 10.07.2013)
PhDr. Hana Várošiová
Wolkrova 19/1084
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 07.07.2004
  (od: 15.01.2005 do: 03.04.2013)
PhDr. Hana Várošiová
Wolkrova 19/1084
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 07.07.2004 Skončenie funkcie: 05.02.2013
  (od: 04.04.2013 do: 03.04.2013)
Andreas Vassiliou
Lofon Street 14
Ekali, Attiki 145 65
Grécko
Vznik funkcie: 31.05.2004
  (od: 20.11.2004 do: 18.03.2010)
Andreas Vassiliou
Lofon Street 14
Ekali, Attiki 145 65
Grécko
Vznik funkcie: 31.05.2004 Skončenie funkcie: 10.02.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Joanne Warren
436 Heystack Drive
Newark, Delaware 197 11
USA
Vznik funkcie: 31.05.2004
  (od: 20.11.2004 do: 18.03.2010)
Joanne Warren
436 Heystack Drive
Newark, Delaware 197 11
USA
Vznik funkcie: 31.05.2004 Skončenie funkcie: 10.02.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Eric Clurfain
Ahmet Özbakir Villasi 7
Bebek - Istanbul
Turecká republika
Vznik funkcie: 24.05.2012
  (od: 29.06.2012 do: 13.05.2015)
Henrich Kubička , MBA
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 06.02.2013 Skončenie funkcie: 03.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 18.12.2014)
Henrich Kubička , MBA
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 04.11.2014
  (od: 19.12.2014 do: 13.05.2015)
Henrich Kubička , MBA
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 06.02.2013
  (od: 04.04.2013 do: 18.12.2014)
Zack Reda Abounassar
P.O.BOX 2226
Wilmington Delaware 198 99
USA
Vznik funkcie: 31.07.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2004
  (od: 20.11.2004 do: 19.11.2004)
Zack Reda Abounassar
P.O.BOX 2226
Wilmington Delaware 198 99
USA
Vznik funkcie: 31.07.2002
  (od: 18.10.2002 do: 19.11.2004)
J.Douglas Azar
Unionville Road
Pennsylvania 193 75
USA
  (od: 18.09.1995 do: 03.12.1998)
Edward M.Berube
Green Hill Avenue 908
Wilmington Delaware 198 05
USA
  (od: 04.12.1998 do: 05.09.2000)
George Burrell McClennen
Caledonia street 922
Philadelphia, Pennsylvania 191 28
USA
Vznik funkcie: 31.05.2004
  (od: 15.01.2005 do: 18.03.2010)
George Burrell McClennen
Caledonia street 922
Philadelphia, Pennsylvania 191 28
USA
Vznik funkcie: 31.05.2004 Skončenie funkcie: 10.02.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Andreas Vassiliou
Lofon Street 14
Ekali, Attiki 145 65
Grécko
Vznik funkcie: 10.02.2010
  (od: 19.03.2010 do: 28.06.2012)
Andreas Vassiliou
Lofon Street 14
Ekali, Attiki 145 65
Grécko
Vznik funkcie: 10.02.2010 Skončenie funkcie: 23.05.2012
  (od: 29.06.2012 do: 28.06.2012)
Andreas Vassiliou
Lofon Str. 14
Ekali, Attiki 145 65
Grécko
  (od: 18.09.1995 do: 03.12.1998)
Andreas Vassiliou - predseda dozornej rady
Lofon Str. 14
Ekali, Attiki 145 65
Grécko
  (od: 04.12.1998 do: 19.11.2004)
Andreas Vassiliou - predseda dozornej rady
Lofon Str. 14
Ekali, Attiki 145 65
Grécko
Skončenie funkcie: 31.05.2004
  (od: 20.11.2004 do: 19.11.2004)
Joanne Warren
436 Haystack Drive, Newark
Delaware 197 11
USA
Skončenie funkcie: 31.05.2004
  (od: 20.11.2004 do: 19.11.2004)
Joanne Warren
436 Haystack Drive, Newark
Delaware 197 11
USA
  (od: 06.09.2000 do: 19.11.2004)
Robinson Wenda
Pennsylvania Avenue, Unit 1603,
Delaware 198 06
Spojené štáty americké
  (od: 18.09.1995 do: 03.12.1998)
Norbert Adam Rawa
Ksiezycowa 66E
Varšava 01-934
Poľská republika
Vznik funkcie: 11.06.2013
  (od: 11.07.2013 do: 13.05.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.5.2015, č.k. 33Exre/170/2015-25 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.5.2015.
  (od: 16.05.2015)
Rozhodnutím Najvyššieho súdu Írska , obchodná divízia , 2015 č. 85 COS (2015 č. 22 COM) zo dňa 27.3.2015, v právnej veci cezhraničného zlúčenia spoločnosti MetLife Amslico poisťovňa, a.s., Pribinova 10, Bratislava, IČO: 31 402 071 a spoločnosti MetLife Europe Limited, so sídlom ´20 on Hatch Street, Dublin 2, Írsko, zapísanej v registri spoločností vedenom Obchodným registrom Írska v Dubline pod č. 415123 s účinnosťou dňa 1. apríla 2015 o 23,01 hod. nastali účinky zlúčenia , čím zanikla spoločnosť MetLife Amslico poisťovňa, a.s., Pribinova 10, Bratislava, IČO: 31 402 071 bez likvidácie a jej právnym nástupcom sa stala spoločnosť MetLife Europe Limited, so sídlom ´20 on Hatch Street, Dublin 2, Írsko. Majetok a záväzky zanikajúcej spoločnosti MetLife Amslico poisťovňa, a.s., Pribinova 10, Bratislava, IČO: 31 402 071 prechádzajú na spoločnosť MetLife Europe Limited, so sídlom ´20 on Hatch Street, Dublin 2, Írsko.
  (od: 16.05.2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.5.2015, č.k. 33Exre/170/2015-25 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.5.2015.
  (od: 14.05.2015 do: 15.05.2015)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou z 25.5.1995, doplnenou dňa 18.7.1995 a 14.9.1995 v zmysle ust. §§ 24, 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.
  (od: 18.09.1995 do: 13.05.2015)
Notárska zápisnica č. 257/95, Nz 256/95 zo dňa 28.9.1995 o zmenách stanov spoločnosti, rozhodnutie Ministerstva financií SR č.j. 52/1725/1995 zo dňa 19.9.1995.
  (od: 12.10.1995 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.3.1996 pod č. N 79/96, Nz 75/96 o zmene stanov spoločnosti.
  (od: 11.06.1996 do: 13.05.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.8.1996.
  (od: 13.02.1998 do: 13.05.2015)
Notárska zápisnica N 384/96, Nz 374/96 zo dňa 7.11.1996, stanovy spoločnosti, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1.4.1996.
  (od: 14.02.1998 do: 13.05.2015)
Zápisnica zo správnej rady zo dňa 18.3.1998, zápisnica z VZ zo dňa 29.4.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.4.1998, zápisnica z dozornej radyzo dňa 24.2.1997.
  (od: 04.12.1998 do: 13.05.2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 31.7.1998 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 24.05.1999 do: 13.05.2015)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.2.2000, notárska zápisnica N 52/2000, Nz 52/2000 spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.11.1999. Zápisnica z výročného valného zhromaždenia zo dňa 21.júna 2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.3.2000. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady 16.3.2000. Zmena stanov - zvýšenie základného imania, zo dňa 13.7.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 210/2000, Nz 212/2000 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (od: 06.09.2000 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov spísané formou notárskej zápisnice N 173/2001, Nz 177/2001 zo dňa 9.7.2001.
  (od: 29.10.2001 do: 13.05.2015)
Notárska zápisnica N 229/02,Nz 236/02 zo dňa 31.7.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade a zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 31.7.2002.
  (od: 18.10.2002 do: 13.05.2015)
Jediný akcionár: AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY 1 Alico Plaza, Wilmington, Delaware, U.S.A. Notárska zápisnica N 279/02, Nz 288/02 zo dňa 13.10.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti, zmena obchodného mena, pôvodné First American Slovak Insurance Company - Prvá americko-slovenská poisťovňa a.s.
  (od: 22.11.2002 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 004/2003/POIS zo dňa 14.1.2003.
  (od: 03.03.2003 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 245/2004, Nz 46799/2004. Andreas Vassiliou, Zack Reda Abounassar, Joanne Warren - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 31.05.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2004. PaedDr. Roman Holček, deň skončenia funkcie člena a predsedu predstavenstva: 31.07.2004.
  (od: 20.11.2004 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov osvedčené do notárskej zápisnice č. N 133/2004, Nz 16814/2004 zo dňa 26.02.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.06.2006.
  (od: 19.07.2006 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 27.2.2009.
  (od: 18.03.2009 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 24.03.2009.
  (od: 23.04.2009 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2010.
  (od: 19.03.2010 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 24.02.2010.
  (od: 21.05.2010 do: 13.05.2015)
Notárska zápisnica č. N 899/2010, Nz 26950/2010, NCRls 27449/2010 zo dňa 30.07.2010.
  (od: 01.11.2010 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.05.2012.
  (od: 29.06.2012 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.05.2012.
  (od: 10.07.2012 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spísaného vo forme notárskej zápisnice zo dňa 02.07.2012.
  (od: 01.11.2012 do: 13.05.2015)
Notárska zápisnica č. N 606/2013, Nz 4995/2013 napísaná dňa 14.02.2013.
  (od: 04.04.2013 do: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.06. 2014.
  (od: 12.08.2014 do: 13.05.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  15.04.2021
Dátum výpisu:  19.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)