Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  341/V

Business name: 
VSŽ INTAS a.s. Košice
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
Registered seat: 
Vstupný areál VSŽ
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
Identification number (IČO): 
31 657 133
  (from: 08/19/1992)
Date of entry: 
08/19/1992
  (from: 08/19/1992)
Date of deletion: 
03/31/2000
  (from: 03/31/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/19/1992)
Objects of the company: 
projektovanie a inžinierska činnosť v odbore výpočtovej techniky a počítačových sieti
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
poskytovanie software a predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
dodávky a poradenské služby ohľadne programových balíkov
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
obchodná činnosť a leasing v oblasti elektroniky a počítačovej techniky
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
iný veľkoobchod
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
predaj na trhoch a výstavách
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítačovým systémom
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
výskum a vývoj
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
poradenská a školiaca činnosť
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
inštalácia, údržba a servis výpočtovej a automatizačnej techniky a počítačových sieti
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
komplexná údržba personálnych počítačov, kancelárskej a spotrebnej elektroniky
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
výroba a montáž zariadení spotrebnej a výpočtovej techniky
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
montáž kábelových rozvodov a elektroinštalácie
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
montáž a údržba kancelárskej techniky
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
servisná činnosť a oprava spotrebnej elektroniky
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/08/1998 until: 03/30/2000)
Managing board
  (from: 08/19/1992 until: 04/07/1998)
Ing. Karol Kasanický - člen
Maurerova 6
Košice
  (from: 07/14/1993 until: 04/07/1998)
Ing. Karol Kasanický - člen
Maurerova 6
Košice
  (from: 04/08/1998 until: 03/30/2000)
Ing. Jozef Krist - člen
Slobody 10
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Alexander Molnár - člen
Charkovská 18
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 04/07/1998)
Ing. Alexander Molnár - člen
Charkovská 18
Košice
  (from: 04/08/1998 until: 03/30/2000)
Ing. Oto Pecuch - člen
Nám. Kozmonautov 11
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 05/10/1995)
Ing. Oto Pecuch - člen
Nám. Kozmonautov 11
Košice
  (from: 05/02/1997 until: 03/30/2000)
Ing. Oto Pecuch - predseda
Nám. Kozmonautov 11
Košice
  (from: 05/11/1995 until: 05/01/1997)
RNDr. Ján Sabol - predseda
Čínska 4
Košice
  (from: 05/02/1997 until: 03/30/2000)
Ing. Oskar Svitanič
Kpt. Nálepku 15
Košice
  (from: 05/11/1995 until: 05/01/1997)
Ing. Oskar Svitanič - predseda
Kpt. Nálepku 15
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 05/10/1995)
Ing. Gabriel Szilágyi - člen
Odborárska 9
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 04/07/1998)
Ing. Gabriel Szilágyi - člen
Odborárska 9
Košice
  (from: 04/08/1998 until: 03/30/2000)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť môže podpisovať predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/08/1998 until: 03/30/2000)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 08/19/1992 until: 04/07/1998)
Capital: 
1 500 000 Sk
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
Shares: 
Number of shares: 150
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/03/1997 until: 03/30/2000)
Number of shares: 150
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/19/1992 until: 07/02/1997)
Supervisory board: 
Ing. Karol Kasanický - člen
Maurerova 6
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Jozef Kmec - člen
Jantárova 10
Košice
  (from: 07/14/1993 until: 07/25/1994)
Ing. Jozef Kmec - predseda
Jantárova 10
Košice
  (from: 07/26/1994 until: 04/07/1998)
Ing. Jozef Kmec - predseda
Jantárova 10
Košice
  (from: 04/08/1998 until: 03/30/2000)
Ing. Valentín Kováč - člen
Drábova 20
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 05/10/1995)
Ing. Martin Novák - člen
Klimkovičova 4
Košice
  (from: 05/02/1997 until: 03/30/2000)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Rosná 5
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 07/25/1994)
Ing. Tibor Tóth
Štítova 2
Košice
  (from: 05/11/1995 until: 04/07/1998)
Ing. Tibor Tóth - člen
Štítova 2
Košice
  (from: 04/08/1998 until: 03/30/2000)
Ing. Vladimír Tóth - člen
Karpatská 1
Košice
  (from: 07/26/1994 until: 05/01/1997)
Other legal facts: 
Obchodné meno: VSŽ INTAS a.s. Košice Sídlo: Vstupný areál VSŽ, Košice IČO: 31 657 133 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jej zrušenie bez likvidácie podľa § 69 ods.3 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) zlúčením ku dňu 31.1.2000 rozhodnutím spoločníka zo dňa 27.1.2000. Majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti preberá VSŽ, INFORMATIKA spoločnosť s ručením obmedzeným Košice so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s. Košice, Košice. Deň výmazu: 31.3.2000.
  (from: 03/31/2000)
Akciová spoločnosť bola založená zkladateľskou zmluvou spísanou podľa § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. a podpísanou dňa 17.7.1992 zakladateľmi : - VSŽ akciová spoločnosť Košice, Košice-Šaca - Ing. Oto Pecuch, Kozmonautov 11, Košice - Ing. Gabriel Szilágyi, Odborárska 9, Košice - Ing. Alexander Molnár, Charkovská 18, Košice - Ing. Jozef Krist, Slobody 10, Košice
  (from: 08/19/1992 until: 03/30/2000)
Zmeny v zápise boli vykonané podľa zápisnice z výročného valného zhromaždenia a.s. zo dňa 29.3.1993.
  (from: 07/14/1993 until: 03/30/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.3. 1994.
  (from: 07/26/1994 until: 03/30/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.3.1995.
  (from: 05/11/1995 until: 03/30/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 7.3.1995.
  (from: 05/02/1997 until: 03/30/2000)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person