Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2114/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
UNIMONT Banská Bystrica, spol. s.r.o.
  (from: 08/05/1994)
Registered seat: 
Vajanského 40/7673
Trnava 917 01
  (from: 03/30/2017)
Identification number (IČO): 
31 611 940
  (from: 08/05/1994)
Date of entry: 
08/05/1994
  (from: 08/05/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/05/1994)
Objects of the company: 
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 08/05/1994)
pokládka, montáž, rekonštrukcie, servis, meranie, podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení jednotnej telekomunikačnej siete /optických a metalických/ vrátane nadväzujúcich káblových vedení a súborov
  (from: 07/25/1996)
Partners: 
Peter Juriga
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/03/1998)
Ing.arch Peter Biensky
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/03/1998)
MUDr. Pavel Biensky
Hronské námestie 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/03/1998)
MUDr. Ľubica Jurigová
Tichá 47
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/03/1998)
Contribution of each member: 
Peter Juriga
Amount of investment: 1 128,593242 EUR Paid up: 1 128,593242 EUR
  (from: 11/04/2009)
Ing.arch Peter Biensky
Amount of investment: 2 257,186484 EUR Paid up: 2 257,186484 EUR
  (from: 11/04/2009)
MUDr. Pavel Biensky
Amount of investment: 2 257,186484 EUR Paid up: 2 257,186484 EUR
  (from: 11/04/2009)
MUDr. Ľubica Jurigová
Amount of investment: 1 128,593242 EUR Paid up: 1 128,593242 EUR
  (from: 11/04/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/12/1997)
Ing.arch Peter Biensky
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
  (from: 03/12/1997)
MUDr. Pavel Biensky
Hronské námestie 6
Banská Bystrica
  (from: 03/12/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/12/1997)
Capital: 
6 771,559452 EUR
  (from: 11/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.6.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5817
  (from: 08/05/1994)
Valné zhromaždenie, konané dňa 10.01.1996, schválilo Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 07/25/1996)
Zapisuje sa zmena v osobe konateľa v súlade s uznesením Valného zhromaždenia zo dňa 04.03.1997.
  (from: 03/12/1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 11.05.1998 a Dodatok č.3
  (from: 06/03/1998)
Date of updating data in databases:  05/17/2021
Date of extract :  05/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person