Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2114/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
UNIMONT Banská Bystrica, spol. s.r.o.
  (from: 08/05/1994)
Registered seat: 
Vajanského 40/7673
Trnava 917 01
  (from: 03/30/2017)
Horná 41
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/24/2011 until: 03/29/2017)
Horná 67
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/25/1996 until: 06/23/2011)
Švermova 43
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/05/1994 until: 07/24/1996)
Identification number (IČO): 
31 611 940
  (from: 08/05/1994)
Date of entry: 
08/05/1994
  (from: 08/05/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/05/1994)
Objects of the company: 
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 08/05/1994)
pokládka, montáž, rekonštrukcie, servis, meranie, podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení jednotnej telekomunikačnej siete /optických a metalických/ vrátane nadväzujúcich káblových vedení a súborov
  (from: 07/25/1996)
Partners: 
Peter Juriga
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/03/1998)
Ing.arch Peter Biensky
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/03/1998)
MUDr. Pavel Biensky
Hronské námestie 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/03/1998)
MUDr. Ľubica Jurigová
Tichá 47
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/03/1998)
Jozef Biensky
Stredná 18
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/25/1996 until: 06/02/1998)
Ing.arch Peter Biensky
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/25/1996 until: 06/02/1998)
MUDr. Pavel Biensky
Hronské námestie 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/25/1996 until: 06/02/1998)
Jozef Biensky
Stredná 18
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/05/1994 until: 07/24/1996)
Peter Juriga
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/25/1996 until: 06/02/1998)
Peter Juriga
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/05/1994 until: 07/24/1996)
Contribution of each member: 
Peter Juriga
Amount of investment: 1 128,593242 EUR Paid up: 1 128,593242 EUR
  (from: 11/04/2009)
Ing.arch Peter Biensky
Amount of investment: 2 257,186484 EUR Paid up: 2 257,186484 EUR
  (from: 11/04/2009)
MUDr. Pavel Biensky
Amount of investment: 2 257,186484 EUR Paid up: 2 257,186484 EUR
  (from: 11/04/2009)
MUDr. Ľubica Jurigová
Amount of investment: 1 128,593242 EUR Paid up: 1 128,593242 EUR
  (from: 11/04/2009)
Jozef Biensky
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/05/1994 until: 07/24/1996)
Peter Juriga
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/05/1994 until: 07/24/1996)
Jozef Biensky
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/25/1996 until: 06/02/1998)
Peter Juriga
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/25/1996 until: 06/02/1998)
Ing.arch Peter Biensky
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/25/1996 until: 06/02/1998)
MUDr. Pavel Biensky
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/25/1996 until: 06/02/1998)
Peter Juriga
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/03/1998 until: 11/03/2009)
Ing.arch Peter Biensky
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 06/03/1998 until: 11/03/2009)
MUDr. Pavel Biensky
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 06/03/1998 until: 11/03/2009)
MUDr. Ľubica Jurigová
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/03/1998 until: 11/03/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/12/1997)
Individual managing director
  (from: 08/05/1994 until: 03/11/1997)
Ing.arch Peter Biensky
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
  (from: 03/12/1997)
MUDr. Pavel Biensky
Hronské námestie 6
Banská Bystrica
  (from: 03/12/1997)
Jozef Biensky
Stredná 18
Banská Bystrica
  (from: 08/05/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Peter Juriga
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
  (from: 03/12/1997 until: 05/02/2008)
Ing. Peter Juriga
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica
Until: 04/25/2008
  (from: 05/03/2008 until: 05/02/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/12/1997)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 08/05/1994 until: 03/11/1997)
Capital: 
6 771,559452 EUR
  (from: 11/04/2009)
204 000 Sk
  (from: 06/03/1998 until: 11/03/2009)
100 000 Sk
  (from: 08/05/1994 until: 06/02/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.6.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5817
  (from: 08/05/1994)
Valné zhromaždenie, konané dňa 10.01.1996, schválilo Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 07/25/1996)
Zapisuje sa zmena v osobe konateľa v súlade s uznesením Valného zhromaždenia zo dňa 04.03.1997.
  (from: 03/12/1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 11.05.1998 a Dodatok č.3
  (from: 06/03/1998)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/10/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person