Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2050/B

Business name: 
VVZ, a.s.
  (from: 02/02/1999)
Registered seat: 
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 02/09/2006)
Identification number (IČO): 
35 762 080
  (from: 02/02/1999)
Date of entry: 
02/02/1999
  (from: 02/02/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/02/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru rôzneho druhu na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 02/02/1999)
kúpa tovaru rôzneho druhu na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/02/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/02/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/02/1999)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/25/2006)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2006)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/08/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/2004)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/05/2018
  (from: 07/13/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva.Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľnosti, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda, člen) podpisjú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 02/09/2006)
Capital: 
825 067,79 EUR Paid up: 825 067,79 EUR
  (from: 10/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 24
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 10/06/2009)
Number of shares: 8
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 10/06/2009)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,69 EUR
  (from: 10/06/2009)
Number of shares: 6
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 10/06/2009)
Stockholder: 
B.N.V., a. s.
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 11/08/2011)
Supervisory board: 
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 06/05/2018
  (from: 07/13/2018)
Paulína Chorváth
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/18/2018
  (from: 12/28/2018)
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 07/23/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií, premenou v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, zo spoločnosti VVZ, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 4, Bratislava, IČO 35 754 311, ktorá zanikla dňom výmazu z obchodného registra dňa 2.2.1999 a po ktorej preberá všetky práva, imanie, povinnosti i záväzky aj neznáme. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.12.1998 osvedčenou do notárskej zápisnice č. N 683/98, Nz 682/98 na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 17.12.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 684/98, Nz 683/98, podľa § 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/02/1999)
Notárska zápisnica č. 691/99, Nz 690/99 zo dňa 21.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/28/2000)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.7.2000 pod č. N 315/2000, Nz 315/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo.
  (from: 09/06/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.7.2001, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
  (from: 07/31/2001)
Notárska zápisnica N 62/04, Nz 16192/04 zo dňa 24.2.2004
  (from: 02/27/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 157/2004, Nz 30059/2004 zo dňa 6.4.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6.4.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.4.2004. JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., funkcia člena predstavenstva od 24.2.2004 do 6.4.2004. Ing. Dušan Haruštiak, funkcia člena dozornej rady od 24.2.2004 do 6.4.2004.
  (from: 04/27/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 199/2005, Nz 47261/2005 zo dňa 11.10.2005 - schválenie zmeny sídla spoločnosti, zmeny v predstavenstve a v dozornej rade spoločnosti.
  (from: 02/09/2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.
  (from: 12/22/2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2008.
  (from: 07/11/2008)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2009.
  (from: 10/06/2009)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2010.
  (from: 06/11/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 458/2011, Nz 37679/2011, NCRls 38676/2011 zo dňa 10.10.2011.
  (from: 11/08/2011)
Súd v y m a z á v a : v časti VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec Vznik funkcie: 01.11.2011 Zánik funkcie: 04.06.2018 a z a p i s u j e : v časti VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec Vznik funkcie: 01.11.2011 Zánik funkcie: 30.09.2012 do Obchodného registra.
  (from: 07/22/2020)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person