Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18703/B

Business name: 
STAV PROGRESS spol. s r.o.
  (from: 03/19/1999)
Registered seat: 
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (from: 12/05/2006)
Šoltésovej 2
Bratislava 811 08
  (from: 03/19/1999 until: 12/04/2006)
Identification number (IČO): 
35 762 446
  (from: 03/19/1999)
Date of entry: 
03/19/1999
  (from: 03/19/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/19/1999)
Objects of the company: 
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/19/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/1999)
sekretárske služby
  (from: 03/19/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/1999)
reklamná činnosť
  (from: 03/19/1999)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/1999)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/19/1999)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/19/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/19/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/19/1999)
leasingova činnosť
  (from: 03/19/1999)
ubytovacie služby
  (from: 03/19/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/19/1999)
sadovnícke úpravy a údržba zelene
  (from: 03/19/1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/19/1999)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/25/2015)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/25/2015)
Partners: 
Ing. Mária Reháková
Stanekova 21
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Slovak Republic
  (from: 10/17/2015)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava-Lamač 841 03
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Juraj Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 12/05/2006 until: 08/24/2015)
Ing. Mária Reháková
Stanekova 21
Bratislava-Lamač 841 03
Slovak Republic
  (from: 08/25/2015 until: 10/16/2015)
Ing. Mária Reháková
Stanekova 21
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 03/19/1999 until: 12/04/2006)
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 03/19/1999 until: 12/04/2006)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava-Lamač 841 03
Slovak Republic
  (from: 08/25/2015 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Mária Reháková
Amount of investment: 3 485,36 EUR Paid up: 3 485,36 EUR
Lien: Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B, podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 145/ZZ/2015 zo dňa 09. 10. 2015.
  (from: 10/17/2015)
Ing. Ladislav Rehák
  (from: 10/17/2015 until: 05/23/2022)
Ing. Ladislav Rehák
Amount of investment: 3 485,36 EUR Paid up: 3 485,36 EUR
Lien: Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B, podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 146/ZZ/2015 zo dňa 09. 10. 2015.
  (from: 05/24/2022)
Ing. Mária Reháková
Amount of investment: 105 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 53 000 Sk
  (from: 03/19/1999 until: 12/04/2006)
Ing. Bohuslav Vajcík
Amount of investment: 105 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 53 000 Sk
  (from: 03/19/1999 until: 12/04/2006)
Juraj Rehák
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 12/05/2006 until: 11/18/2009)
Juraj Rehák
Amount of investment: 6 970,72 EUR Paid up: 6 970,72 EUR
  (from: 11/19/2009 until: 08/24/2015)
Ing. Mária Reháková
Amount of investment: 3 485,36 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 485,36 EUR
  (from: 08/25/2015 until: 10/16/2015)
Ing. Ladislav Rehák
Amount of investment: 3 485,36 EUR Paid up: 3 485,36 EUR
  (from: 08/25/2015 until: 10/16/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/19/1999)
Ing. Mária Reháková
Stanekova 21
Bratislava-Lamač 841 03
From: 07/13/2015
  (from: 08/25/2015)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava-Lamač 841 03
From: 07/13/2015
  (from: 08/25/2015)
Juraj Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 11/27/2006
  (from: 12/05/2006 until: 08/24/2015)
Juraj Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 11/27/2006 Until: 07/13/2015
  (from: 08/25/2015 until: 08/24/2015)
Ing. Mária Reháková
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 03/19/1999 until: 12/04/2006)
Ing. Mária Reháková
Stanekova 21
Bratislava 841 03
Until: 11/27/2006
  (from: 12/05/2006 until: 12/04/2006)
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava 841 03
  (from: 03/19/1999 until: 12/04/2006)
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava 841 03
Until: 11/27/2006
  (from: 12/05/2006 until: 12/04/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne, s výnimkou scudzovania, zaťažovania alebo iného obdobného nakladania s nehnuteľnosťami, kedy sa vyžaduje spoločné konanie obidvoch konateľov.
  (from: 10/09/2015)
Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám a za ňu podpisuje konateľ, každý samostatne.
  (from: 03/19/1999 until: 10/08/2015)
Capital: 
6 970,72 EUR Paid up: 6 970,72 EUR
  (from: 11/19/2009)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 12/05/2006 until: 11/18/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.2.1999 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/19/1999)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.07. 2015.
  (from: 08/25/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2015.
  (from: 10/09/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2015.
  (from: 10/17/2015)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person