Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  429/V

Obchodné meno: 
Investičná spoločnosť REGIÓNINVEST, a.s., v likvidácii
  (od: 29.12.2000 do: 24.05.2006)
Investičná spoločnosť REGIÓNINVEST, a.s.
  (od: 16.09.1994 do: 28.12.2000)
Investičná spoločnosť REGIÓNINVEST akciová spoločnosť Košice
  (od: 01.10.1993 do: 15.09.1994)
Sídlo: 
Tajovského 1
Košice 040 01
  (od: 01.10.1993 do: 24.05.2006)
IČO: 
31 680 135
  (od: 01.10.1993)
Deň zápisu: 
01.10.1993
  (od: 01.10.1993)
Deň výmazu: 
25.05.2006
  (od: 25.05.2006)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 25.05.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.10.1993)
Predmet činnosti: 
kolektívne investovanie v rozsahu zákona 248/92 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
  (od: 01.10.1993 do: 24.05.2006)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 29.12.2000 do: 24.05.2006)
predstavenstvo
  (od: 01.10.1993 do: 28.12.2000)
Ing. Jozef Adamko
Tomašikova 42
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1993 do: 15.09.1994)
Ing. Jozef Adamko - člen
Tomášikova 42
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.09.1994 do: 14.05.1995)
Ing. Pavol Hric - člen
Tokajícka 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.09.1994 do: 17.12.1995)
Ing. Pavol Hric - člen
Tokajícka 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.1995 do: 28.12.2000)
Ing. Blažej Krasnovský
Chmelníky 322
Košice - mestská časť Myslava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1993 do: 15.09.1994)
Ing. Jozef Pavlo , CSc. - člen
Komenského 10
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.2000 do: 28.12.2000)
Štefan Petrík
Záhradnícka 416
Spišský Štvrtok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1993 do: 15.09.1994)
Štefan Petrík - člen
Záhradná 416
Spišský Štvrtok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.1995 do: 28.12.2000)
Štefan Petrík - člen
Záhradnícka 416
Spišský Štvrtok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.09.1994 do: 17.12.1995)
Ing. Mária Sabolová
Palárikova 3
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1993 do: 15.09.1994)
Ing. Milan Sládeček - člen
Cottbuska 7
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.09.1994 do: 17.12.1995)
Ing. Milan Sládeček - člen
Cottbuská 7
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.1995 do: 28.12.2000)
RNDr. Peter Trenkler - člen
Čsl. armády 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.09.1994 do: 17.12.1995)
RNDr. Peter Trenkler - predseda
Čsl. armády 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.1995 do: 28.12.2000)
Ing. Dušan Žák
Drobného 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1993 do: 15.09.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje jeden člen predstavenstva a prokurista spoločne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 01.10.1993 do: 28.12.2000)
Prokúra: 
Ing. Jozef Mihalik
Včelárska paseka 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1993 do: 28.12.2000)
Základné imanie: 
20 000 000 Sk
  (od: 13.03.1996 do: 24.05.2006)
7 700 000 Sk
  (od: 01.10.1993 do: 12.03.1996)
Akcie: 
Počet: 2000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 22.03.2000 do: 24.05.2006)
Počet: 2000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 13.03.1996 do: 21.03.2000)
Počet: 770
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 16.09.1994 do: 12.03.1996)
Počet: 7700
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.10.1993 do: 15.09.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Anna Brozáková - člen
Partizánska 22/5
Spišský Štvrtok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.2000 do: 28.12.2000)
Ing. Miron Hošák - člen
Stálicova 5
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.2000 do: 28.12.2000)
Ing. Jozef Jendruch - člen
Mlynská 3
Krompachy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.1998 do: 02.05.2000)
Ing. Miroslav Koseček - člen
Cablkova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.2000 do: 28.12.2000)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmeľníky 322
Košice - mestská časť Myslava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.1996 do: 02.05.2000)
Ing. Michal Legát
Budapeštianska 5
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.09.1994 do: 17.12.1995)
Ing. Michal Legát - člen
Budapeštianska 5
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.1995 do: 12.03.1996)
Ing. Jozef Marhefka
Bušovce 67
Poprad
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.09.1994 do: 17.12.1995)
Ing. Jozef Marhefka - predseda
Bušovce 67
Poprad
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.1995 do: 16.02.1998)
Ing. Marián Revay - člen
Jilemnického 20
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.1995 do: 02.05.2000)
Ing. Štefan Šulek
Húskova 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1993 do: 17.12.1995)
Ing. Kristína Tanečková
Dargovská 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1993 do: 15.09.1994)
RNDr. Peter Trenkler
Čsl. armády 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1993 do: 15.09.1994)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 28.6.2000
  (od: 29.12.2000)
 Likvidátor:
RNDr. Peter Trenkler
Čsl. armády 6
Košice
Skončenie funkcie: 25.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2000)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 29.12.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Vymazuje sa: Obchodné meno: Investičná spoločnosť REGIÓNINVEST, a.s., v likvidácii Sídlo: Tajovského 1, 040 01 Košice IČO: 31 680 135 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: ukončenie likvidácie
  (od: 25.05.2006)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa notárskej zápisnice zo dňa 4.6.1993 N 96/93, Nz 95/93 v súlade s § 154 a nasl.ust. zák. 513/91 Zb. ako investičná spoločnosť podľa zák. 248/92 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.
  (od: 01.10.1993 do: 24.05.2006)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 11.4.1994.
  (od: 16.09.1994 do: 24.05.2006)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 28.3.1995.
  (od: 18.12.1995 do: 24.05.2006)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 7.2.1996.
  (od: 13.03.1996 do: 24.05.2006)
Podielový fond spravovaný spoločnosťou: Investičná spoločnosť REGIÓNINVEST, a. s. - otvorený podielový fond TATRY Depozitár spoločnosti: ISTROBANKA, a. s. Bratislava, Laurinská 1
  (od: 28.02.1997 do: 24.05.2006)
Zápisnica z VZ zo dňa 8.10.1997.
  (od: 17.02.1998 do: 24.05.2006)
Zmena stanov a.s. zo dňa 6.12.1999.
  (od: 22.03.2000 do: 24.05.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 015/1999/IS zo dňa 2.12.1999 na základe uznesenia z VZ a.s. zo dňa 4.12.1998.
  (od: 03.05.2000 do: 24.05.2006)
Uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.6.2000 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Deň vstupu do likvidácie 31.12.2000. Deň zápisu vstupu spoločnosti do likvidácie 29.12.2000.
  (od: 29.12.2000 do: 24.05.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022
Dátum výpisu:  29.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)