Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2088/B

Obchodné meno: 
Globreal Partners 1949, a.s.
  (od: 13.06.2007 do: 11.02.2009)
GLOBREAL 49, a.s.
  (od: 15.04.1999 do: 12.06.2007)
Sídlo: 
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
IČO: 
35 763 981
  (od: 15.04.1999)
Deň zápisu: 
15.04.1999
  (od: 15.04.1999)
Deň výmazu: 
12.02.2009
  (od: 12.02.2009)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 12.02.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.04.1999)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
prenájom tovaru, strojov a zariadení
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
leasing strojov a zariadení
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
obstarávateľské, sprostredkovateľské, poradenské a konzultačné služby v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi
  (od: 20.07.2007 do: 11.02.2009)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 20.07.2007 do: 11.02.2009)
obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových fondov
  (od: 20.07.2007 do: 11.02.2009)
vedenie účtovníctva
  (od: 20.07.2007 do: 11.02.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.09.1999 do: 11.02.2009)
predstavenstvo
  (od: 15.04.1999 do: 28.09.1999)
JUDr. Svetozár Chabada
Palackého 20
Bratislava 811 02
  (od: 29.09.1999 do: 17.07.2007)
JUDr. Svetozár Chabada
Palackého 20
Bratislava 811 02
Skončenie funkcie: 10.07.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
Mgr. Vlasta Kraicová
630
Veľké Leváre 908 73
  (od: 15.02.2001 do: 17.12.2002)
Mgr. Vlasta Kraicová
Janka Kráľa 630
Veľké Leváre 908 73
  (od: 15.04.1999 do: 14.02.2001)
Ing. Ingrid Kučerová
Križovatka 918/15
Banská Štiavnica 969 00
  (od: 15.04.1999 do: 28.09.1999)
Ing. Milan Vavrina - predseda
Krížna 3
Stupava 900 01
  (od: 15.04.1999 do: 25.04.1999)
Ing. Miroslav Vavrina - predseda
Krížna 3
Stupava 900 01
  (od: 26.04.1999 do: 10.05.2007)
Ing. Miroslav Vavrina - predseda
Nová 140 A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 26.04.1999
  (od: 11.05.2007 do: 14.11.2008)
Ing. Miroslav Vavrina - predseda
Nová 140 A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 26.04.1999 Skončenie funkcie: 10.11.2008
  (od: 15.11.2008 do: 14.11.2008)
Mgr. Vlasta Sulková
630
Veľké Leváre 908 73
  (od: 18.12.2002 do: 11.02.2009)
Mgr. Martin Havlík - člen predstavenstva
Jankolova 1543/9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 11.07.2007
  (od: 18.07.2007 do: 11.02.2009)
Mgr. Tomáš Szabo - predseda
69
Hrubá Borša 925 23
Vznik funkcie: 11.11.2008
  (od: 15.11.2008 do: 11.02.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná buď predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 29.09.1999 do: 11.02.2009)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojim prejavom vôle vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (od: 15.04.1999 do: 28.09.1999)
Základné imanie: 
82 000 000 Sk
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
Akcie: 
Počet: 82
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 29.09.1999 do: 11.02.2009)
Počet: 82
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 15.04.1999 do: 28.09.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Mária Solčanská - predseda
Rovniankova 11
Bratislava 851 03
  (od: 15.04.1999 do: 17.07.2007)
Ing. Mária Solčanská - predseda
Rovniankova 11
Bratislava 851 03
Skončenie funkcie: 10.07.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
Cecília Stankovská
Záhumenská 72
Stupava 900 31
  (od: 15.04.1999 do: 10.05.2007)
Cecília Stankovská
Záhumenská 72
Stupava 900 31
Skončenie funkcie: 05.04.2007
  (od: 11.05.2007 do: 10.05.2007)
Renáta Záhoranová
Komárňaská 51
Komárno 946 03
  (od: 15.04.1999 do: 10.05.2007)
Renáta Záhoranová
Komárňaská 51
Komárno 946 03
Skončenie funkcie: 05.04.2007
  (od: 11.05.2007 do: 10.05.2007)
Ing. Igor Dolák
Súmračná 30
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 05.04.2007
  (od: 11.05.2007 do: 11.02.2009)
JUDr. Miroslav Balla
162
Borová 919 61
Vznik funkcie: 05.04.2007
  (od: 11.05.2007 do: 11.02.2009)
JUDr. Svetozár Chabada
Palackého 20
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 11.07.2007 Skončenie funkcie: 11.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 13.06.2008)
JUDr. Svetozár Chabada
Palackého 20
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 11.07.2007
  (od: 18.07.2007 do: 13.06.2008)
Ing. Júlia Saloková
148
Vyšný Hrušov 067 32
Vznik funkcie: 12.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 11.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 105/2009, Nz 3417/2009 o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 05.02.2009 o zrušení spoločnosti Globreal Partners 1949, a.s. bez likvidácie so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 763 981, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2088/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Hotel Tatra, a.s., so sídlom Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 744/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 104/2009, Nz 3414/2009, dňa 05.02.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti Globreal Partners 1949, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 12.02.2009)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 190/99, Nz 177/99 dňa 9.3.1999, doplneným dňa 6.4.1999-notárska zápisnica č. N 269/99, Nz 253/99 v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 15.04.1999 do: 11.02.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.8.1999. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.8.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 284/99, spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.
  (od: 29.09.1999 do: 11.02.2009)
Sobášny list, matričný úrad Bratislava - Staré mesto zo dňa 22.6.2003.
  (od: 18.12.2002 do: 11.02.2009)
Notárska zápisnica N 315/07, Nz 13419/207 spísaná dňa 05.04.2007.
  (od: 11.05.2007 do: 11.02.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti GLOBREAL 49, a.s. zo dňa 21.05.2007 o zlúčení so spoločnosťou R 49, a.s., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 786 591, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2423/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 44/2007, Nz 19470/2007, NCRls 19387/2007 JUDr. Janou Kövesiovou dňa 21.05.2007. Spoločnosť GLOBREAL 49, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti R 49, a.s., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 786 591, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2423/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 31.05.2007 do: 11.02.2009)
Notárska zápisnica N 54/2007, Nz 22227/2007, NCRls 22135/2007 napísaná dňa 6.6.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.6.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného GLOBREAL 49, a.s. na nové Globreal Partners 1949, a.s.
  (od: 13.06.2007 do: 11.02.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2007.
  (od: 18.07.2007 do: 11.02.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.08.2007 o zlúčení so spoločnosťou EAGLE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 717 327, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14623/B, ktorá bola zrušené bez likvidácie. Spoločnosť Globreal Partners 1949, a.s., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 763 981, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2088/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 193/2007, Nz 33899/2007 notárkou JUDr. Jankou Kövesiovou zo dňa 27.08.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti EAGLE SLOVAKIA s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 18.09.2007 do: 11.02.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2008.
  (od: 14.06.2008 do: 11.02.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2008.
  (od: 15.11.2008 do: 11.02.2009)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 31.05.2007 do: 11.02.2009)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 12.02.2009)
Právny nástupca: 
Hotel Tatra, a.s.
Námestie 1. mája 5
Bratislava 811 06
  (od: 12.02.2009)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
R 49, a.s.
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (od: 31.05.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  27.07.2021
Dátum výpisu:  28.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)