Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  453/V

Obchodné meno: 
BSV a.s. Malá Ida
  (od: 03.09.2001 do: 16.08.2004)
FERROSTBAU, a.s. Malá Ida, Košice-vidiek, v nemeckom jazyku: FERROSTBAU A.G., Malá Ida, Košice-vidiek
  (od: 24.01.2000 do: 02.09.2001)
FERROSTBAU, a.s. Malá Ida, Košice-vidiek v nemeckom jazyku: FERROSTBAU A.G., Malá Ida Košice-vidiek
  (od: 21.03.1994 do: 23.01.2000)
Sídlo: 
Malá Ida 044 20
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
IČO: 
31 687 121
  (od: 21.03.1994)
Deň zápisu: 
21.03.1994
  (od: 21.03.1994)
Deň výmazu: 
17.08.2004
  (od: 17.08.2004)
Dôvod výmazu: 
zrušenie rozhodnutím súdu
  (od: 17.08.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.03.1994)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
vykonávanie inžinierskych, priemyslových, občianskych a sakrálnych stavieb
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
inžinierska činnosť
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
čistiace a upratovacie práce
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
veľkoobchod a maloobchod so zeleninou, ovocím a kvetmi, poľnohospodárskymi potrebami a produktami, strojmi a zariadeniami, drevom a drevenými výrobkami, výrobkami a polotovarmi z kože a kovu, so stavebným materiálom, priemyselnými a prírodnými hnojivami, hutným materiálom a hutnými výrobkami a produktami, s kŕmnými zmesami, rožným statkom, pretekárskymi a úžitkovými koňmi, s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
prenájom strojov a strojových zariadení, osobných a nákladných automobilov
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
sprostredkovanie činnosti v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (od: 31.03.1995 do: 16.08.2004)
faktoring a forfaiting
  (od: 31.03.1995 do: 16.08.2004)
projektová činnosť pre pozemné stavby
  (od: 31.03.1995 do: 16.08.2004)
činnosť stavbyvedúceho-pozemné stavby
  (od: 24.07.1998 do: 16.08.2004)
činnosť stavebného dozoru-pozemné stavby
  (od: 24.07.1998 do: 16.08.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
Ing. Barnabáš Berta - predseda
Humenská 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.2001 do: 16.08.2004)
František Cibuľa - predseda
Štítova 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1994 do: 23.01.2000)
Ing. František Cibuľa - predseda
Štítova 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2000 do: 08.06.2000)
Ing. Jaroslav Hoza - člen
Húskova 83
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2000 do: 02.09.2001)
Ing. Dušan Hricišin - člen
Ružová 27
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.1995 do: 08.06.2000)
Ing. Augustín Kollárik - člen
Wuppertálska 61
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2000 do: 02.09.2001)
Ing. Ján Majtner - člen
Žižkova 23
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1994 do: 05.12.1995)
Ing. Štefan Szitás - člen
Matuškova 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.2001 do: 16.08.2004)
Vladimír Vanik - člen
Slobody 24
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.09.2001 do: 16.08.2004)
Ing. Jaroslav Zajac - člen
Čordákova 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1994 do: 23.01.2000)
Ing. Jaroslav Zajac - člen
Čordákova 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2000 do: 08.06.2000)
Ing. Jaroslav Zajac - predseda
Čordákova 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2000 do: 02.09.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
Základné imanie: 
1 100 000 Sk
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
Akcie: 
Počet: 11
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 09.06.2000 do: 16.08.2004)
Počet: 11
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 24.01.2000 do: 08.06.2000)
Počet: 220
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 31.03.1995 do: 23.01.2000)
Počet: 220
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 21.03.1994 do: 30.03.1995)
Dozorná rada: 
Ing. Rudolf Balla
25
Kráľovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2000 do: 08.06.2000)
Mons. Peter Fidermak - člen
Jilemnického 32
Svit
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1994 do: 30.03.1995)
Ing. Božena Géciová
Ždiarska 16
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2000 do: 08.06.2000)
Ing. Dušan Hricišin - člen
Ružová 27
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.1995 do: 05.12.1995)
Teodor Hudák - člen
Idanská 5
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1994 do: 23.01.2000)
Ing. Ferdinand Petrák - predseda
Stropkovská 57
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1994 do: 23.01.2000)
Ing. Tibor Snak - člen
Sputniková 4
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1994 do: 30.03.1995)
Ing. Vladimír Vansa - člen
Slobody 10
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.1995 do: 08.06.2000)
Doc.Ing. Oliver Varga - člen
Jarná 21
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1994 do: 30.03.1995)
Juraj Sninský - predseda
Kuzmányho 39
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2000 do: 16.08.2004)
Milan Géci - člen
Straková 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2000 do: 16.08.2004)
Gabriel Béreš - člen
Viedenská 27
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2000 do: 16.08.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 453/V pri: Obchodné meno: BSV a.s. Malá Ida Sídlo: 044 20 Malá Ida IČO: 31 687 121 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 216/01-13 zo dňa 30.7.2002, právoplatného dňa 23.8.2002 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. §68 ods.4 zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle §200a ods.4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 17.8.2004
  (od: 17.08.2004)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.9.1993 č. N 195/93, Nz 160/93, spísanej JUDr. Andrejom Kašperom, notárom v Košiciach.
  (od: 21.03.1994 do: 16.08.2004)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.8.1994.
  (od: 31.03.1995 do: 16.08.2004)
Zápisnica č. 1 z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.6.1995.
  (od: 06.12.1995 do: 16.08.2004)
Zmena stanov a.s. schválená VZ dňa 25.5.1998.
  (od: 24.07.1998 do: 16.08.2004)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 14.12.1999 podľa z.č. 127/1999 Z.z.
  (od: 24.01.2000 do: 16.08.2004)
Zmena stanov a.s. zo dňa 14.3.2000.
  (od: 09.06.2000 do: 16.08.2004)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 27.7.2001. Zmena obchodného mena z: "FERROSTBAU, a.s.Malá Ida, Košice-vidiek, v nemeckom jazyku: FERROSTBAU A.G., Malá Ida, Košice-vidiek" na: "BSV a.s. Malá Ida" prevedená 3.9.2001.
  (od: 03.09.2001 do: 16.08.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  08.08.2022
Dátum výpisu:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)