Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  21/B

Business name: 
Bytový podnik mestskej časti Bratislava - Ru-žinov
  (from: 07/01/1992 until: 12/11/2002)
Registered seat: 
Mlynské nivy 61
Bratislava 827 22
  (from: 07/01/1992 until: 12/11/2002)
Identification number (IČO): 
31 327 516
  (from: 07/01/1992)
Date of entry: 
07/01/1992
  (from: 07/01/1992)
Date of deletion: 
12/12/2002
  (from: 12/12/2002)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1992)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva, m.č. Bratislava - Ružinov č. 423/XVII zo dňa 15.5.2001, doplnené uznesením Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava - Ružinov č. 612/XXV zo dňa 25. júna 2002 je Bytový podnik mestskej časti Bratislava - Ružinov so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 22 Bratislava, IČO: 31 327 516 zrušený bez likvidácie ku dňu 31.8.2001 s tým, že k 31.8.2001 všetky práva a povinnosti zrušeného Bytového podniku mestskej časti Bratislava - Ružinov, ako aj jeho majetok a záväzky prechádzajú na zakladateľa, t.j. Mestská časť Bratislava - Ružinov. V y m a z u j e s a : Bytový podnik mestskej časti Bratislava - Ružinov, so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 22 Bratislava, IČO: 31 327 516, zapísaný v obchodnom registri v odd. Pšn, vl. č. 21/B sa z obchodného registra vymazáva v celom rozsahu.
  (from: 12/12/2002)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/09/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person