Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1288/B

Business name: 
AGROVIN Častá, akciová spoločnosť
  (from: 11/07/2003)
Registered seat: 
Družstevná ul.
Častá 900 89
  (from: 07/07/1997)
Identification number (IČO): 
17 639 611
  (from: 07/07/1997)
Date of entry: 
04/15/1993
  (from: 07/07/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/07/1997)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a živočíšna výroba
  (from: 07/07/1997)
poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou
  (from: 07/07/1997)
ovocinárstvo a spracovanie ovocia
  (from: 07/07/1997)
spracovanie hrozna a výroba sudových vín
  (from: 07/07/1997)
výroba štepov vínnej révy
  (from: 07/07/1997)
drevovýroba a s tým spojená obchodná činnosť
  (from: 07/07/1997)
kovovýroba a s tým spojená obchodná činnosť
  (from: 07/07/1997)
oprava a údržba elektrických strojov a zariadení
  (from: 07/07/1997)
poradenská činnosť v oblasti fytopatológie
  (from: 07/07/1997)
obchodná činnosť, mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 07/07/1997)
predaj pohonných látok
  (from: 07/07/1997)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/07/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/07/1997)
výroba štepov a ich distribúcia
  (from: 09/11/2001)
spracovanie mäsa a mäsových výrobkov a ich predaj
  (from: 09/11/2001)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/09/2010)
skladovanie
  (from: 10/09/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/09/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/09/2010)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/09/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/09/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/11/2001)
Pavol Tichý - Vice-chairman of the Board of Directors
44
Doľany 900 88
From: 05/20/2021
  (from: 07/22/2021)
Pavol Tichý - Chairman of the Board of Directors
44
Doľany 900 88
From: 05/20/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Ján Schmidt - Member of the Board of Directors
252
Doľany 900 88
From: 05/20/2021
  (from: 07/22/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a najmenej jeden člen predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/09/2010)
Capital: 
199 969,75 EUR Paid up: 199 969,75 EUR
  (from: 09/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 6025
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 09/10/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Ivana Srnková
Matuškova 2
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 05/20/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Jakub Tichý
436
Doľany 900 88
From: 05/20/2021
  (from: 07/22/2021)
Bc. Igor Budinský
Holubyho 27/5011
Pezinok 902 01
From: 05/20/2021
  (from: 07/22/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.12.1992 podľa ust. § 56 - § 75 a § 154 - § 220 Zák.č. 513/1991 Zb. Spoločnosť preberá v súlade so zákonom č. 513/91 Zb. a zák.č. 42/92 Zb. práva a záväzky RD Častá v súlade s transformačným projektom. Starý spis: Sa 396
  (from: 07/07/1997)
Notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 spísaná dňa 24.4.1998 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.4.1998, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozorneh rade. Zápisnica zo 64. zasadnutia predstavenstva a dozornej rady konaného dňa 19.5.1998.
  (from: 12/02/1998)
Zápisnica zo zasadnutia 8. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z 89. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 4.5.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.5.2000.
  (from: 08/28/2000)
Notárska zápisnica N 138/01, Nz 138/01 spísaná dňa 30.4.2001 osvedčujúca priebeh 9. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.2001, na ktorom boli schválené zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 09/11/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 29. 4. 2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 130/03, Nz 32319/03 napísanej dňa 29. 4. 2003 notárom JUDr. Baričičovou bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/07/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2004, osvedčenie priebehu bodu 7. valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.2004 spísané do not. zápisnice N 104/2004 Nz 37421/2004 notárkou JUDr. Veronikou Baričičovou.
  (from: 07/03/2004)
Zápisnica zo 16 zasadnutia valného zhromaždenia dňa 18. 4. 2008
  (from: 06/05/2008)
Notárska zápisnica N 63/2008, Nz16744/2008, NCRls/2008 napisaná dňa 22.4.2008 notárom JUDr. Veronikou Baričičovou osvedčujúca priebeh bodu 7 programu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.4.2008.
  (from: 06/05/2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.4.2008.
  (from: 06/05/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 454/2010, Nz 30225/2010 a NCRIs 30694/2010 zo dňa 25.08.2010.
  (from: 10/09/2010)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždeniazo dňa 11.05.2016.
  (from: 06/10/2016)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person