Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1064/L

Obchodné meno: 
T.I.K.O. spol. s r.o.
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 2077
Čadca 022 01
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
Horná 2483
Čadca 022 01
  (od: 22.12.1993 do: 04.08.1996)
Nádražná 2
Čadca 022 01
  (od: 29.03.1993 do: 21.12.1993)
IČO: 
31 583 113
  (od: 29.03.1993)
Deň zápisu: 
29.03.1993
  (od: 29.03.1993)
Spoločnosť zrušená od: 
2.3.2004
  (od: 22.04.2006)
Deň výmazu: 
22.04.2006
  (od: 22.04.2006)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 22.04.2006)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 29.03.1993)
Predmet činnosti: 
baliace činnosti
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba a rozvod úžitkovej pitnej vody
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba elektriny - malé vodné elektrárne
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba tovaru a plastov
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba bicyklov
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba hotových krmív pre domáce a hospodárske zvieratá
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba cestovín
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba pracovných odevov
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba tovaru z korku, výroba košov a iného prúteného tovaru
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba obalov z plastu
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba dutého skla
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba skla úžitkového a ozdobného
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba ozdobnej a úžitkovej keramiky aj pre sanitárne účely
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba zámkov a kovaní
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba kancelárskych strojov
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
stavba a oprava športových a rekreačných člnov
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
hotely a motely po triedu ***
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglom. drevárskych výrobkov
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba drevených obalov
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba športového tovaru
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba detských kočíkov
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
vnútroštátne zasielateľstvo, skladovanie a prekladištia tovarov
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
výroba a montáž stavebných prvkov a pomníkových dielcov, výroba záhradnej architek- túry, výroba stavebných polotovarov pre sochárske účely
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
výroba drobných upomienkových predmetov
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
výroba cementového tovaru a umelého kameňa
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
spracovanie kameňa
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
reštaurátorské práce s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
otvárka príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
zriaďovanie a prevádzka odvalov a výsypiek pri otvárke, príprave, dobývaní, zabezpečení a likvidácii lomov
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
reklamná a propagačná činnosť, úpravy exteriéru a interiéru
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
špeditérska činnosť, deklaračná služba
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
inžinierska činnosť
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
kovovýroba
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
demolácie a zemné práce
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
fotoslužba
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
oprava obuvi a kožených výrobkov
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
požičovňa automobilov
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
prenájom motorových vozidiel a lietadiel
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
prenájom kancelárskych strojov a elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
predaj pohonných hmôt
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
výroba hier a hračiek
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
výroba drobných úžitkových predmetov z dreva
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
maloobchod a veľkoobchod v plnom rozsahu, okrem koncesovaných činností, okrem predaja drahých kovov a tovarov, na ktoré je po- trebné vydať zvláštne povolenie
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
vykonávanie poradenskej činnosti v súlade s predmetom podnikania
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
sprostredkovateľská činnosť v uvedených predmetoch podnikania
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
Spoločníci: 
Ing. Šimon Č u p k a
9. mája 665
Krásno nad Kysucou
  (od: 22.12.1999 do: 17.01.2000)
Ing. Šimon Č u p k a
9. mája 665
Krásno nad Kysucou
  (od: 06.04.1999 do: 21.12.1999)
Ing. Šimon Č u p k a
9. mája 665
Krásno nad Kysucou
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Šimon Č u p k a
9. mája 665
Krásno nad Kysucou
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
Ing. Šimon Č u p k a
9. mája 665
Krásno nad Kysucou
  (od: 12.04.1995 do: 18.04.1995)
Ing. Šimon Č u p k a
9. mája 665
Krásno nad Kysucou
  (od: 22.12.1993 do: 11.04.1995)
Ing. Šimon Č u p k a
9. mája 665
Krásno nad Kysucou
  (od: 29.03.1993 do: 21.12.1993)
JUDr. Štefan Čereš
Agátová 116
Levice
  (od: 06.04.1999 do: 21.12.1999)
JUDr. Štefan Čereš
Agátová 116
Levice
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
Pavel Čupka
Lesnícka 12
Slovenská Ľupča
  (od: 22.12.1999 do: 17.01.2000)
Ing. Peter Čupka
1. mája 1435
Krásno nad Kysucou
  (od: 22.12.1999 do: 17.01.2000)
Pavel Čupka
Lesnícka 12
Slovenská Ľupča
  (od: 06.04.1999 do: 21.12.1999)
Ing. Peter Čupka
1. mája 1435
Krásno nad Kysucou
  (od: 06.04.1999 do: 21.12.1999)
Pavel Čupka
Lesnícka 12
Slovenská Ľupča
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Peter Čupka
1. mája 1435
Krásno nad Kysucou
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
Pavel Čupka
Lesnícka 12
Slovenská Ľupča
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
Ing. Peter Čupka
1. mája 1435
Krásno nad Kysucou
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
Ing. Peter Čupka
1. mája 1435
Krásno nad Kysucou
  (od: 12.04.1995 do: 18.04.1995)
Ing. Peter Čupka
1. mája 1435
Krásno nad Kysucou
  (od: 22.12.1993 do: 11.04.1995)
Ing. Pavol Faktor
105
Stará Bystrica
  (od: 06.04.1999 do: 21.12.1999)
Ing. Pavol Faktor
105
Stará Bystrica
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Pavol Faktor
105
Stará Bystrica
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
PhDr. Miroslav P o l a č e k
Rustavelliho 12
Bratislava
  (od: 29.03.1993 do: 21.12.1993)
Ing. Stanislav Š o t k o v s k ý
Fučíkova 158/30
Čadca
  (od: 22.12.1993 do: 11.04.1995)
Ing. Stanislav Š o t k o v s k ý
Fučíkova 158/30
Čadca
  (od: 29.03.1993 do: 21.12.1993)
Ing. Peter Čupka
1. mája 1435
Krásno nad Kysucou
  (od: 18.01.2000 do: 21.04.2006)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Šimon Č u p k a
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 29.03.1993 do: 21.12.1993)
Ing. Stanislav Š o t k o v s k ý
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 29.03.1993 do: 21.12.1993)
PhDr. Miroslav P o l a č e k
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 29.03.1993 do: 21.12.1993)
Ing. Šimon Č u p k a
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 22.12.1993 do: 11.04.1995)
Ing. Stanislav Š o t k o v s k ý
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 22.12.1993 do: 11.04.1995)
Ing. Peter Čupka
Vklad: 22 000 Sk Splatené: 22 000 Sk
  (od: 22.12.1993 do: 11.04.1995)
Ing. Šimon Č u p k a
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 12.04.1995 do: 18.04.1995)
Ing. Peter Čupka
Vklad: 42 000 Sk Splatené: 42 000 Sk
  (od: 12.04.1995 do: 18.04.1995)
Ing. Šimon Č u p k a
Vklad: 26 000 Sk Splatené: 26 000 Sk
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
Ing. Peter Čupka
Vklad: 26 000 Sk Splatené: 26 000 Sk
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
Pavel Čupka
Vklad: 26 000 Sk Splatené: 26 000 Sk
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
Ing. Pavol Faktor
Vklad: 26 000 Sk Splatené: 26 000 Sk
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
Ing. Šimon Č u p k a
Vklad: 21 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Peter Čupka
Vklad: 21 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
Pavel Čupka
Vklad: 21 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Pavol Faktor
Vklad: 21 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
JUDr. Štefan Čereš
Vklad: 21 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Šimon Č u p k a
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 06.04.1999 do: 21.12.1999)
Ing. Peter Čupka
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 06.04.1999 do: 21.12.1999)
Pavel Čupka
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 06.04.1999 do: 21.12.1999)
Ing. Pavol Faktor
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 06.04.1999 do: 21.12.1999)
JUDr. Štefan Čereš
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 06.04.1999 do: 21.12.1999)
Ing. Šimon Č u p k a
Vklad: 64 000 Sk Splatené: 33 600 Sk
  (od: 22.12.1999 do: 17.01.2000)
Ing. Peter Čupka
Vklad: 68 000 Sk Splatené: 35 700 Sk
  (od: 22.12.1999 do: 17.01.2000)
Pavel Čupka
Vklad: 68 000 Sk Splatené: 35 700 Sk
  (od: 22.12.1999 do: 17.01.2000)
Ing. Peter Čupka
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 105 000 Sk
  (od: 18.01.2000 do: 21.04.2006)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 18.01.2000 do: 21.04.2006)
konatelia
  (od: 29.03.1993 do: 17.01.2000)
Ing. Šimon Č u p k a
9. mája 665
Krásno nad Kysucou
  (od: 29.03.1993 do: 04.08.1996)
Ing. Šimon Č u p k a
9. mája 665
Krásno nad Kysucou
  (od: 05.08.1996 do: 17.01.2000)
JUDr. Štefan Čereš
Agátová 116
Levice
  (od: 05.08.1996 do: 19.12.1996)
Pavel Čupka
Lesnícka 12
Slovenská Ľupča
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
Pavel Čupka
Lesnícka 12
Slovenská Ľupča
  (od: 05.08.1996 do: 17.01.2000)
Ing. Peter Čupka
1. mája 1435
Krásno nad Kysucou
  (od: 22.12.1993 do: 04.08.1996)
Ing. Pavol Faktor
105
Stará Bystrica
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
Ing. Pavol Faktor
105
Stará Bystrica
  (od: 05.08.1996 do: 21.12.1999)
PhDr. Miroslav P o l a č e k
Rustavelliho 12
Bratislava
  (od: 29.03.1993 do: 21.12.1993)
Ing. Stanislav Š o t k o v s k ý
Fučíkova 158/30
Čadca
  (od: 29.03.1993 do: 04.08.1994)
Ing. Peter Čupka
1. mája 1435
Krásno nad Kysucou
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 18.01.2000 do: 21.04.2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (od: 29.03.1993 do: 17.01.2000)
Odštepný závod: 
Názov: 
T.I.K.O. spol. s r.o. -odštepný závod
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
Sídlo: 
Skuteckého 28
Banská Bystrica
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
Vedúci: 
Ing. Peter Čupka
1. mája 1435
Krásno nad Kysucou
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
Predmet činnosti: 
vykonávanie bytových, občianskych a inži- nierskych stavieb
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
 
 
Základné imanie: 
200 000 Sk
  (od: 06.04.1999 do: 21.04.2006)
105 000 Sk
  (od: 05.08.1996 do: 05.04.1999)
104 000 Sk
  (od: 19.04.1995 do: 04.08.1996)
102 000 Sk
  (od: 29.03.1993 do: 18.04.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51-24K 2/00-278 zo dňa 10.02.2004, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom T.I.K.O. spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca, IČO: 31 583 113 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 22.04.2006 VYMAZÁVA.
  (od: 22.04.2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.3.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 29.03.1993 do: 21.04.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 30.11.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3251
  (od: 22.12.1993 do: 21.04.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.8.1994 bol schválený DOdatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 05.08.1994 do: 21.04.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.10.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 12.04.1995 do: 21.04.2006)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 7.4.1995 bol schválený Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 19.04.1995 do: 21.04.2006)
Zapisuje sa Dodatok č. 6 a 7 k spoločenskej zmluve.
  (od: 05.08.1996 do: 21.04.2006)
Na valnom zhromaždení dňa 30.7.1998 bol schválený dodatok č. 8 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 06.04.1999 do: 21.04.2006)
Na valnom zhromaždení dňa 1.3.1999 bol schválený Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (od: 22.12.1999 do: 21.04.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 8.10.1999 bol schválený Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve.
  (od: 18.01.2000 do: 21.04.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021
Dátum výpisu:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)