Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  27/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej
  (od: 21.05.1993)
Poľnohospodárske družstvo Priateľstvo v Jurovej
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
Sídlo: 
pošta Baka
Jurová 930 04
  (od: 21.05.1993)
Jurová
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
IČO: 
00 191 493
  (od: 01.01.1976)
Deň zápisu: 
01.01.1976
  (od: 01.01.1976)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.01.1976)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja vlastných výrobkov
  (od: 21.05.1993)
výroba hotového krmiva
  (od: 21.05.1993)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (od: 21.05.1993)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (od: 21.05.1993)
zámočníctvo
  (od: 21.05.1993)
stavietľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 21.05.1993)
stolárstvo-výroba stavebno-stolárska a tesárska
  (od: 21.05.1993)
záhranično-obchodná činnosť s tovarom mimo komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (od: 21.05.1993)
sociálna starostlivosť - zabezpečovanie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (od: 21.05.1993)
závodné stravovanie - pohostinská činnosť
  (od: 25.09.2000)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 13.04.2013)
Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde,ktorú užíva.
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
Družstvo spracúva poľnohospodárske suroviny a vyrába z nich výrobky a to:
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
z hrozna vyrába víno pre vlastnú potrebu
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
z krmovín vyrába úsušky
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
spracuje liečivé rastliny
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
Iná hospodárska činnosť:
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
kovovýroba
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
ťažba štrkopieskov
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
stavebná činnosť
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
doprava a strojové zemné práce
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.05.1993)
predstavenstvo
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
Réka Világi - Člen predstavenstva
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 09.11.2019)
Vladimír Tvaroška - Predseda predstavenstva
Štefanovičova 7028/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 30.09.2020
  (od: 16.10.2020)
Ing. Zoltán Pivoda - Člen predstavenstva
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 30.09.2020
  (od: 16.10.2020)
Štefan Ábrahám - člen
175
Jurová
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Štefan Ábrahám - člen
175
Jurová
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ing. Andrej Aranossy - predseda
Šamorín
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
Marta Balatoniová - člen
6
Kostolné Kračany
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Marta Balatoniová - člen
6
Kostolné Kračany
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Tomáš Bartal - 2. podpredseda
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 11.07.2015 do: 16.08.2016)
Tomáš Bartal - 2. podpredseda
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Tomáš Bartal - Člen predstavenstva
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 21.06.2017 do: 08.11.2019)
Tomáš Bartal - Člen predstavenstva
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 17.10.2019
  (od: 09.11.2019 do: 08.11.2019)
Tomáš Bartal - člen - Člen predstavenstva
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 17.08.2016 do: 20.06.2017)
Ján Bertalan - člen
156
Baka 930 04
Vznik funkcie: 28.05.2010
  (od: 28.07.2010 do: 12.04.2013)
Ján Bertalan - člen
156
Baka 930 04
Vznik funkcie: 28.05.2010 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 12.04.2013)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ján Csiba - člen
67
Kráľovičove Kračany
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Ján Csiba - člen
67
Kráľovičove Kračany
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
MVDr. Gabriel Csicsai , PhD. - predseda
Imre Madácha 2016/3
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 20.08.2010)
MVDr. Gabriel Csicsai , PhD. - predseda
Imre Madácha 2016/3
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 27.07.2010
  (od: 21.08.2010 do: 20.08.2010)
František Csiffári
Šípošovské 180
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 15.07.2009 do: 12.04.2013)
František Csiffári
Šípošovské 180
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 15.05.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Viktor Dallemule - člen
Bebravská 5034/16
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
Viktor Dallemule - člen
Bebravská 5034/16
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Vojtech Erdös - člen
68
Kráľovičove Kračany
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Vojtech Erdös - člen
68
Kráľovičove Kračany
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Ing. Juraj Erdös - člen
Nová Ves 2219
Dunajská Streda
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Ing. Juraj Erdös - člen
Nová Ves 2219
Dunajská Streda
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Karol Fodor - člen
121
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 12.04.2013)
Karol Fodor - člen
121
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Jozef Görcs - člen
38
Kráľovičove Kračany
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Jozef Görcs - člen
38
Kráľovičove Kračany
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Jozef Görcs
38
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 16.08.2016)
Jozef Görcs
38
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Jozef Görcs - člen
38
Kráľovičove Kračany
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Jozef Görcs - člen
38
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Jozef Görcs - člen
38
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky
  (od: 25.09.2000 do: 02.02.2003)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ing. Mária Hajasová - členka
17
Bodíky
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Ing. Mária Hajasová - členka
17
Bodíky
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky 930 29
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky 930 29
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky 930 29
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 14.07.2009)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky 930 29
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 15.05.2009
  (od: 15.07.2009 do: 14.07.2009)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 05.08.2014)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 18.06.2014
  (od: 06.08.2014 do: 05.08.2014)
Zoltán Hervay - člen
364
Baka
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Zoltán Hervay - člen
364
Baka 930 04
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Zoltán Hervay - člen
364
Baka 930 04
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Zoltán Hervay - člen
364
Baka 930 04
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 27.07.2010)
Zoltán Hervay - člen
364
Baka 930 04
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 28.05.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
Agneša Horváthová - člen
188
Baka 930 04
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 12.04.2013)
Agneša Horváthová - člen
188
Baka 930 04
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ing. Štefan Író - člen
nám. Priateľstva 2170/24
Dunajská Streda
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Ing. Štefan Író - člen
Nám. Priateľstva 2170/24
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Marta Katonaová - člen
56
Jurová
Vznik funkcie: 03.05.2002 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Marta Katonová
56
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 16.08.2016)
Marta Katonová
56
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Ing. Juraj Kovács - 1.podpredseda
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 06.08.2014 do: 10.07.2015)
Ing. Juraj Kovács - 1.podpredseda
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 12.06.2015
  (od: 11.07.2015 do: 10.07.2015)
Andrej Kováts - člen
229
Baka
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Andrej Kováts - člen
229
Baka
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Ondrej Kováts - člen
229
Baka
  (od: 09.11.1998 do: 24.09.2000)
Martin Kucsera - člen
21
Trstená na Ostrove
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Martin Kucsera - člen
21
Trstená na Ostrove
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Martin Kučera - člen
21
Trstená na Ostrove
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Martin Kučera - člen
21
Trstená na Ostrove
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Martin Kučera - člen
21
Trstená na Ostrove
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 19.06.2008)
Martin Kučera - člen
21
Trstená na Ostrove
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Ivan Kulcsár - člen
248
Baka
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Ivan Kulcsár - člen
248
Baka
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Ivan Kulcsár - člen
248
Baka
  (od: 25.09.2000 do: 02.02.2003)
Ing. Ľudovit Labanc - člen
175
Jurová
  (od: 21.05.1993 do: 01.08.1994)
Ing. Ľudovít Labanc - člen
39
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.06.2013 do: 16.08.2016)
Ing. Ľudovít Labanc - člen
39
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Ing. Ľudovít Labanec - člen
39
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 05.08.2010
  (od: 21.08.2010 do: 12.04.2013)
Ing. Ľudovít Labanec - člen
39
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 05.08.2010 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ing. Ľudovít Labanec - člen
39
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.06.2013)
Ing. Martina Lacková - člen
Moldavská 11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 28.04.2011
  (od: 10.06.2011 do: 12.04.2013)
Ing. Martina Lacková - člen
Moldavská 11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 28.04.2011 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ing. Martina Lacková - člen
Moldavská 11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 10.07.2015)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 2818/18
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 2818/18
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 2818/18
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 05.08.2014)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 2818/18
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 18.06.2014
  (od: 06.08.2014 do: 05.08.2014)
Rudolf Lentulai - člen
216
Kostolné Kračany
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Rudolf Lentulai - člen
216
Kostolné Kračany
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Rudolf Lentulay - člen
216
Kostolné Kračany
  (od: 13.02.1996 do: 19.05.1997)
Rudolf Lentulay - člen
216
Kostolné Kračany
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Tibor Majer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 12.04.2013)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Andrej Mészáros - člen
52
Trstená na Ostrove
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Andrej Mészáros - člen
52
Trstená na Ostrove
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
  (od: 13.02.1996 do: 19.05.1997)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 27.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 26.07.2004)
Ondrej Mészáros - člen
52
Trstená na Ostrove
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Ondrej Mészáros - člen
52
Trstená na Ostrove
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Vendelín Mészáros - člen
33
Jurová
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Vendelín Mészáros - člen
33
Jurová
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Vendelín Mészáros - člen
33
Jurová
  (od: 09.11.1998 do: 24.09.2000)
Ing. Július Mészáros - člen
5
Jurová
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Ing. Július Mészáros - člen
5
Jurová
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Štefan Mészáros - člen
115
Baka 930 04
Vznik funkcie: 26.05.2006
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Štefan Mészáros - člen
115
Baka 930 04
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Ladislav Molnár - člen
140
Trstená na Ostrove
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Ladislav Molnár - člen
140
Trstená na Ostrove
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Ladislav Molnár
149
Trstená na Ostrove
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Ladislav Molnár - člen
149
Trstená na Ostrove 930 04
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Ladislav Molnár - člen
149
Trstená na Ostrove 930 04
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Štefan Nagy - člen
Moravské 48
Kostolné Kračany
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Štefan Nagy - člen
Moravské 48
Kostolné Kračany
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Štefan Nagy - člen
Amadého 222
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 12.04.2013)
Štefan Nagy - člen
Amadého 222
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Štefan Nagy - člen
Moravské 48
Kostolné Kračany
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Štefan Nagy - člen
Moravské 48
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Štefan Nagy - člen
Moravské 48
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Zuzana Nagyová - člen
Moravské Kračany 48
Kostolné Kračany
  (od: 09.11.1998 do: 24.09.2000)
Gabriel Nógel - člen
221
Baka 930 04
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 12.04.2013)
Gabriel Nógel - člen
221
Baka 930 04
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Daniel Onódi - člen
372
Baka
Vznik funkcie: 03.05.2002 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka
  (od: 20.05.1997 do: 02.02.2003)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ing. Július Petrovits - člen
363
Baka 930 04
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 06.08.2014 do: 16.08.2016)
Ing. Július Petrovits - člen
363
Baka 930 04
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 12.04.2013)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 05.08.2014)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 18.06.2014
  (od: 06.08.2014 do: 05.08.2014)
Ing. Zoltán Pivoda - 1 podpredseda
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 11.07.2015 do: 16.08.2016)
Ing. Zoltán Pivoda - 1 podpredseda
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Ing. Zoltán Pivoda - člen
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 06.08.2014 do: 10.07.2015)
Ing. Zoltán Pivoda - člen
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 12.06.2015
  (od: 11.07.2015 do: 10.07.2015)
Ing. Zoltán Pivoda - člen - Člen predstavenstva
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 17.08.2016 do: 20.06.2017)
Ing. Augustín Popluhár - člen
Štvrť SNP 995/7
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
Ing. Augustín Popluhár - člen
Štvrť SNP 995/7
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Zuzana Puhová - člen
20
Kostolné Kračany, Moravské 930 03
Vznik funkcie: 28.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 19.06.2008)
Zuzana Puhová - člen
20
Kostolné Kračany, Moravské 930 03
Vznik funkcie: 28.05.2004 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
František Rácz - člen
52
Baka
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
František Rácz - člen
52
Baka
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
František Rácz - člen
52
Baka
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
František Rácz - člen
52
Baka
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Jozef Rácz - člen
73
Baka
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Jozef Rácz - člen
73
Baka
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Jozef Rácz - člen
73
Baka
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Jozef Rácz - člen
73
Baka
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
František Rácz - člen
52
Baka
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 27.02.2006
  (od: 25.07.2006 do: 24.07.2006)
František Rácz - člen
52
Baka
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 20.03.2014)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 01.12.2013
  (od: 21.03.2014 do: 20.03.2014)
Július Sátor - člen
38
Baka
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Július Sátor - člen
38
Baka
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Ing. Martin Seman - člen
Stierova 5
Košice 040 23
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
Ing. Martin Seman - člen
Stierova 5
Košice 040 23
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Anton Simon - člen
3
Jurová
  (od: 13.02.1996 do: 19.05.1997)
Anton Simon - člen
3
Jurová
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Anton Simon - člen
3
Jurová
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Ing. Ladislav Soós - člen
nám. Priateľstva 2169/21
Dunajská Streda
  (od: 13.02.1996 do: 19.05.1997)
Ing. Ladislav Soós - člen
nám. Priateľstva 2169/21
Dunajská Streda
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Ing. Ladislav Soós - člen
nám. Priateľstva 2169/21
Dunajská Streda
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Ing. Ladislav Soós - člen
Nám. Priateľstva 2169/21
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 10.07.2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 12.06.2015
  (od: 11.07.2015 do: 10.07.2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda predstavenstva
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 21.08.2010 do: 12.04.2013)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda predstavenstva
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ing. Róbert Spišák , PhD. - člen
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 20.08.2010)
Ing. Robert Spišák, - člen , PhD. - Člen predstavenstva
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 11.07.2015 do: 16.08.2016)
Ing. Robert Spišák, - člen , PhD. - Člen predstavenstva
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Tibor Szabó - člen
158
Baka
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Tibor Szabó - člen
158
Baka 930 04
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Tibor Szabó - člen
158
Baka 930 04
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Štefan Szerencsés - člen
nám. SNP 186/8
Dunajská Streda
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Štefan Szerencsés - člen
nám. SNP 186/8
Dunajská Streda
  (od: 20.05.1997 do: 08.11.1998)
Ing. Martin Šácha - člen
Prešernova 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 20.08.2010)
Mgr. Martin Šácha - člen
Prešernova 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 21.08.2010 do: 09.06.2011)
Mgr. Martin Šácha - člen
Prešernova 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 28.04.2011
  (od: 10.06.2011 do: 09.06.2011)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 16.08.2016)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Vladimír Tvaroška - 2.podpredseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 06.08.2014 do: 10.07.2015)
Vladimír Tvaroška - 2.podpredseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 12.06.2015
  (od: 11.07.2015 do: 10.07.2015)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 11.07.2015 do: 20.06.2017)
Ing. Ivo Valášek - člen
Ursínyho 1646/2
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
Ing. Ivo Valášek - člen
Ursínyho 1646/2
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ľudovít Vida - člen
155
Jurová
  (od: 09.11.1998 do: 02.02.2003)
Ľudovít Vida - člen
155
Jurová
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ing. Pavol Výboch - podpredseda
Dunajská Streda
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
Ing. Pavol Výboch - predseda
Vajanského 9
Dunajská Streda
  (od: 20.05.1997 do: 02.02.2003)
Ing. Pavol Výboch - predseda
Vajanského 9
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 20.03.1998 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ing. Pavol Výboch - predseda
Veľkoblahovská 73/35
Dunajská Streda
  (od: 21.05.1993 do: 19.05.1997)
Ing. Pavel Výboch - predseda
Vajanského 9
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 24.07.2006)
Ing. Pavel Výboch - predseda
Vajanského 9
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.07.2006 do: 19.06.2008)
Ing. Pavel Výboch - predseda
Vajanského 9
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 29.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Julius Zsemlye - člen
263
Baka
  (od: 25.09.2000 do: 02.02.2003)
Julius Zsemlye - člen
263
Baka
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ladislav Zsemlye - člen
369
Baka 930 04
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.06.2008 do: 12.04.2013)
Ladislav Zsemlye - člen
369
Baka 930 04
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ladislav Zsemlye - člen
369
Baka 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 16.08.2016)
Ladislav Zsemlye - člen
369
Baka 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Ing. PhDr. Martina Žolnír , PhD. - člen
Moldavská 108/11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 11.07.2015 do: 16.08.2016)
Ing. PhDr. Martina Žolnír , PhD. - člen
Moldavská 108/11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 16.10.2020 do: 15.10.2020)
Ing. Zoltán Pivoda - Člen predstavenstva
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 16.10.2020 do: 15.10.2020)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 21.06.2017 do: 15.10.2020)
Ing. Zoltán Pivoda - Člen predstavenstva
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 21.06.2017 do: 15.10.2020)
Konanie: 
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 16.10.2020)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 09.11.2019 do: 15.10.2020)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 17.08.2016 do: 08.11.2019)
Konať a podpisovať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a 1.podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a 2.podpredseda predstavenstva spoločne alebo 1. podpredseda predstavenstva a 2. podpredseda predstavenstva spoločne.
  (od: 11.07.2015 do: 16.08.2016)
Konať a podpisovať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a 1.podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a 2.podpredseda predstavenstva spoločne alebo 1. podpredseda predstavenstva a 2. podpredseda predstavenstva spoločne.
  (od: 06.08.2014 do: 10.07.2015)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda spoločne. Podpisovať za družstvo sú oprávnení predseda a podpredseda spoločne.
  (od: 21.08.2010 do: 05.08.2014)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Na uzavretie právneho úkonu v mene družstva sa vyžaduje podpis predsedu spolu s členom predstavenstva, zastupujúceho člena družstva, spoločnosť E.X.A.T., spol. s r.o.
  (od: 12.02.2010 do: 20.08.2010)
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo,predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 21.05.1993 do: 11.02.2010)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 01.01.1976 do: 20.05.1993)
Kontrolná komisia: 
Ladislav Godány - predseda
časť Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013)
Ing. Andrea Halušková - člen
Tomášikova 15950/10H
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 21.06.2016
  (od: 09.11.2019)
Klára Németh - člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016)
Ing. Alexandra Broszová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 06.08.2014 do: 16.08.2016)
Ing. Alexandra Broszová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Ing. Alica Doležalová
K. Adlera 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
Ing. Alica Doležalová
K. Adlera 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ing. Alica Doležalová
K. Adlera 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 16.08.2016)
Ing. Alica Doležalová
K. Adlera 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Ing. Juraj Erdos
Nová Ves 2219/14
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 03.05.2002 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Peter Erdös - člen
132
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 28.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 14.07.2009)
Peter Erdös - člen
132
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 28.05.2004 Skončenie funkcie: 07.05.2009
  (od: 15.07.2009 do: 14.07.2009)
Peter Erdős
132
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 15.07.2009 do: 12.04.2013)
Peter Erdős
132
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 15.05.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Karol Fodor - člen
Boriny 1360/5
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 14.07.2009)
Karol Fodor - člen
Boriny 1360/5
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 15.07.2009 do: 14.07.2009)
Ladislav Godány
Amadého 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 15.07.2009 do: 12.04.2013)
Ladislav Godány
Amadého 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 15.05.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Alfréd Krascsenits
380
Baka 930 04
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 15.07.2009 do: 12.04.2013)
Alfréd Krascsenits
380
Baka 930 04
Vznik funkcie: 15.05.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Martin Kučera
21
Trstená na Ostrove 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 16.08.2016)
Martin Kučera
21
Trstená na Ostrove 930 04
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Arpád Mészáros
232
Kostolné Kračany - Amade
Vznik funkcie: 03.05.2002 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Arpád Mészáros - člen
232
Kostolné Kračany - Amade
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 27.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Arpád Mészáros - člen
232
Kostolné Kračany - Amade
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 26.07.2004)
Ing. Július Mészáros
5
Jurová
Vznik funkcie: 03.05.2002 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ing. Július Mészáros
5
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 15.07.2009 do: 12.04.2013)
Ing. Július Mészáros
5
Jurová 930 04
Vznik funkcie: 15.05.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ing. Július Mészáros - predseda
5
Jurová
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 14.07.2009)
Ing. Július Mészáros - predseda
5
Jurová
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 15.07.2009 do: 14.07.2009)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 2524/4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 2524/4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 2524/4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 05.08.2014)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 2524/4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 18.06.2014
  (od: 06.08.2014 do: 05.08.2014)
Ladislav Molnár
149
Trstená na Ostrove
Vznik funkcie: 03.05.2002 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ladislav Molnár
149
Trstená na Ostrove 930 04
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 15.07.2009 do: 12.04.2013)
Ladislav Molnár
149
Trstená na Ostrove 930 04
Vznik funkcie: 15.05.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Titus Orbán
88
Baka
Vznik funkcie: 03.05.2002 Skončenie funkcie: 20.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 24.06.2003)
Ivan Posvanc
235
Trstená na Ostrove
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 14.07.2009)
Ivan Posvanc
235
Trstená na Ostrove
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 15.07.2009 do: 14.07.2009)
Soňa Rafajová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
Soňa Rafajová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Soňa Rafajová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 16.08.2016)
Soňa Rafajová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Ing. Juraj Slaninka
Eisnerova 6139/38
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 17.12.2009
  (od: 12.02.2010 do: 12.04.2013)
Ing. Juraj Slaninka
Eisnerova 6139/38
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Július Zsemle - člen
263
Baka
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 25.06.2003 do: 14.07.2009)
Július Zsemle - člen
263
Baka
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 20.03.2008
  (od: 15.07.2009 do: 14.07.2009)
Ing. Andrea Pidychová - člen
Limbová 3054/5
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 21.06.2016
  (od: 17.08.2016 do: 08.11.2019)
Zapisované základné imanie: 
1 400 000 EUR
  (od: 17.08.2016)
675 164,309899 EUR
  (od: 04.07.2009 do: 16.08.2016)
20 340 000 Sk
  (od: 21.05.1993 do: 03.07.2009)
Základný členský vklad: 
995 EUR pre fyzickú osobu
  (od: 17.08.2016)
10 000 EUR pre právnickú osobu
  (od: 17.08.2016)
30 000 Sk
  (od: 21.05.1993 do: 03.07.2009)
995,817567 EUR
  (od: 04.07.2009 do: 16.08.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 22.12.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev:Baka,Jurová,Kostolné Kračany a Kráľovičove Kračany. Rada Okresného národného výboru v Dunajskej Strede uznesením č.R-5/76 zo dňa 13.1.1976 schválila vznik družstva podľa zák.č.122/75 Zb. Deň,ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je:22.1.1976 (§ 1 zák. č.72/70 Zb.) Stanovy: Stanovy družstva boli schválene na členskej schôdzi konanej dňa 6,8 a 12.3.1991 v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 89
  (od: 01.01.1976)
V súlade s ustanovením § 765 zák.č. 513/91 Zb. boli na členskej schôdzi družstva konanej dňa 18.12.1992 prispôsobené stanovy Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 89
  (od: 21.05.1993)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.03.1998.
  (od: 09.11.1998)
Členská schôdza konaná dňa 28.04.2000 schválila zmenu stanov.
  (od: 25.09.2000)
Členská schôdza konaná dňa 03.05.2002 schválila zmenu stanov.
  (od: 03.02.2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na členskej schôdzi dňa 14.03.2003.
  (od: 25.06.2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí výročnej členskej schôdzi konanej dňa 21.06.2016.
  (od: 17.08.2016)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 30.09.2020.
  (od: 16.10.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)