Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  10141/P

Business name: 
NOVEOND INTERNATIONAL, SE
  (from: 06/08/2017)
Registered seat: 
Špitálska 6
Prešov 080 01
  (from: 01/04/2013)
Identification number (IČO): 
46 281 738
  (from: 07/30/2011)
Date of entry: 
07/30/2011
  (from: 07/30/2011)
Legal form: 
Societas Europaea
  (from: 07/30/2011)
Objects of the company: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/30/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/30/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/30/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/30/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/30/2011)
počítačové služby
  (from: 07/30/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/30/2011)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 06/08/2017)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 06/08/2017)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 06/08/2017)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 06/08/2017)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 06/08/2017)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 06/08/2017)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 06/08/2017)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/08/2017)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/08/2017)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/08/2017)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 06/08/2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/08/2017)
Prevádzka malých plavidiel
  (from: 06/08/2017)
Kuriérske služby
  (from: 06/08/2017)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 06/08/2017)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 06/08/2017)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/08/2017)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 06/08/2017)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 06/08/2017)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 06/08/2017)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 06/08/2017)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/08/2017)
Finančný lízing
  (from: 06/08/2017)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/08/2017)
Záložne
  (from: 06/08/2017)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/08/2017)
Faktoring a forfaiting
  (from: 06/08/2017)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/08/2017)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/08/2017)
Vedenie účtovníctva
  (from: 06/08/2017)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/08/2017)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/08/2017)
Dizajnérske činnosti
  (from: 06/08/2017)
Fotografické služby
  (from: 06/08/2017)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 06/08/2017)
Služby požičovní
  (from: 06/08/2017)
Informačná činnosť
  (from: 06/08/2017)
Administratívne služby
  (from: 06/08/2017)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 06/08/2017)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (from: 06/08/2017)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 06/08/2017)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 06/08/2017)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/08/2017)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 06/08/2017)
Obstarávanie služieb spojených so správou majetku a nehnuteľností
  (from: 06/08/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/30/2011)
Ján Kostka
Jenisejská 1436/67
Košice-Nad jazerom 040 12
From: 01/22/2019
  (from: 02/06/2019)
Supervisory board: 
Zdeněk Lačný
Postupimská 5
Košice-Dargovských hrdinov 040 12
From: 01/22/2019
  (from: 02/06/2019)
Acting: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, a to tak, že navonok za neho koná v mene spoločnosti jediný člen predstavenstva. Jediný člen predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/30/2011)
Capital: 
5 120 000 EUR Paid up: 5 120 000 EUR
  (from: 01/05/2013)
Shares: 
Number of shares: 512
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená tak, že akcie Spoločnosti je možné previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva Spoločnosti.
  (from: 01/05/2013)
Other legal facts: 
Európska spoločnosť bola založená ako dcérska spoločnosť zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 275/2011, Nz 25290/2011 zo dňa 11.07.2011 v zmysle Nariadenia č. 2157/2001 ES o stanovách európskej spoločnosti a zák. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  (from: 07/30/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 25.01.2012.
  (from: 02/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 20.12.2012.
  (from: 01/04/2013)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.12.2012
  (from: 01/05/2013)
Date of updating data in databases:  09/26/2022
Date of extract :  09/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person