Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  840/V

Obchodné meno: 
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
  (od: 01.07.2020)
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
  (od: 19.06.2003 do: 30.06.2020)
VSŽ Nemocnica, akciová spoločnosť Košice-Šaca
  (od: 17.12.1996 do: 18.06.2003)
Sídlo: 
Lúčna 57
Košice - Šaca 040 15
  (od: 19.06.2003)
Lúčna 57
Košice - mestská časť Šaca 040 01
  (od: 17.12.1996 do: 18.06.2003)
IČO: 
36 168 165
  (od: 17.12.1996)
Deň zápisu: 
17.12.1996
  (od: 17.12.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.12.1996)
Predmet činnosti: 
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 17.12.1996)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni
  (od: 30.08.1999)
prevádzkovanie bazénu
  (od: 20.06.2001)
prenájom nehnuteľností
  (od: 20.06.2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 20.06.2001)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 20.06.2001)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 20.06.2001)
pranie prádla /okrem chemického čistenia/
  (od: 20.06.2001)
maloobchod a veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
  (od: 20.06.2001)
maľovanie, lakovanie, sklenárske práce
  (od: 20.06.2001)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (od: 20.06.2001)
terénne úpravy zelene
  (od: 20.06.2001)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 20.06.2001)
zváračské práce
  (od: 20.06.2001)
prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch
  (od: 20.06.2001)
nákladná cestná doprava
  (od: 20.06.2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
  (od: 01.08.2001)
prevádzka športových zariadení vrátane organizácií športových klubov
  (od: 01.08.2001)
vydavateľská činnosť
  (od: 01.08.2001)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 18.10.2018)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 19.05.2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (od: 17.08.2006)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (od: 17.08.2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 17.08.2006)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (od: 17.08.2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 17.08.2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 17.08.2006)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (od: 17.08.2006)
prevádzkovanie a prenájom automatov na predaj tovaru obsluhovaných zákazníkom
  (od: 17.08.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 17.08.2006)
prevádzkovanie solária
  (od: 17.08.2006)
nechtový dizajn a manikúra
  (od: 17.08.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 15.12.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 15.12.2006)
zubná technika
  (od: 15.12.2006)
aranžérske práce
  (od: 15.12.2006)
pracovná zdravotná služba
  (od: 20.12.2006)
Zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia stomatológia plastická chirurgia gastroenterológia maxilofaciálna chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia pediatrická oftalmológia reprodukčná medicína
  (od: 20.08.2015)
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiológia klinická biochémia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia patologická anatómia hematológia a transfúziológia klinická mikrobiológia klinická imunológia a alergológia radiačná onkológia lekárska genetika klinická farmakológia ergoterapia centrálne operačné sály centrálna sterilizácia univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) biobanka referenčné laboratórium nemocničná krvná banka laboratórna medicína magnetická rezonancia ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii fyzioterapia porúch a psychomotorického vývoja fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému fyzioterapia porúch CNS fyzioterapia v športe a telovýchove ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení fyzioterapia respiračných ochorení abdominálna ultrasonografia u dospelých klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia zabezpečovanie kvality transfúznych liekov fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému počítačová tomografia - CT mobilizačné techniky reflexná terapia podľa Vojtu techniky terapie lymfedému diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia diagnostická a intervenčná kolonoskopia endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia intervenčná rádiológia intervenčná ultrasonografia v urológii mamodiagnostika v gynekológii mamodiagnostika v rádiológii endoskopia respiračného systému pediatrická echokardiografia spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek echokardiografia ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému masér fyzioterapia diplomovaný fyzioterapeut masér pre zrakovo hendikepovaných klinická bakteriológia klinická parazitológia klinická virológia mikrobiológia životného prostredia vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia funkčná diagnostika osteodenzitometria špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a tranfúziológii vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii vyšetrovacie metódy v genetike echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii rehabilitácia detského veku rehabilitácia v gynekológii rehabilitácia v pôrodníctve vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii vyšetrovacie metódy v kardiológii perfuziológia pediatrická rádiológia klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) spirometria terapeutické monitorovanie liečiv ultrazvuk v ortopédii ultrazvukové vyšetrovacie metódy ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve urogenitálna rádiológia rehabilitičné metódy nové rehabilitačné metódy neurorehabilitácia neurorádiológia muskuloskeletálna rádiológia manuálna terapia laserové techniky kardiovaskulárna rádiológia endoskopia uropoetického systému klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie ošetrovateľstvo - rehabilitácia
  (od: 20.08.2015)
Ústavná zdravotná starostlivosť v odboroch vnútorné lekárstvo infektológia pneumológia a ftizeológia neurológia psychiatria pracovné lekárstvo pediatria gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia pediatrická gynekológia dermatovenerológia anesteziológia a intenzívna medicína fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia neurochirurgia plastická chirurgia foniatria reumatológia algeziológia gastroenterológia kardiológia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy neonatológia angiológia geriatria nefrológia endokrinológia cievna chirurgia JIS geriatrická hrudníková chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia materno-fetálna medicína pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pediatrická kardiológia pediatrická pneumológia a ftizeológia popáleninové doliečovacie ústavná ošetrovateľská starostlivosť JIS interná JIS kardiologická JIS metabolická JIS pediatrická JIS pneumologická a ftizeologická JIS neurologická JIS chirurgická JRSN (jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov) dlhodobo chorých chirurgia ruky transplantačné hepatológia onkológia v gynekológii arytmia a koronárna jednotka klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia onkológia v chirurgii onkológia v urológii pediatrická anestéziológia pediatrická intenzívna medicína pediatrická oftalmológia spondylochirurgia JIS onkologická JIS infekčná JIS spondylochirurgická JIS otorinolaryngologická JIS gynekologická JIS ortopedická JIS urologická JIS úrazová JIS centrálna JIS hematologická JIS neurochirurgická JIS cievnej chirurgie JIS maxilofaciálna chirurgia JIS popáleninová JIS hrudníková chirurgia JISN (jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov)
  (od: 20.08.2015)
kozmetické služby
  (od: 08.07.2014)
Ambulantná zdravotná starostlivosť ambulancie v odboroch: • ambulancia vnútorného lekárstva • infektologická ambulancia • pneumologicko-ftizeologická ambulancia • neurologická ambulancia • psychiatrická ambulancia • ambulancia pracovného lekárstva • pediatrická ambulancia • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast • gynekologická ambulancia • chirurgická ambulancia • ortopedická ambulancia • urologická ambulancia • ambulancia úrazovej chirurgie • otorinolaryngologická ambulancia • oftalmologická ambulancia • ambulancia zubného lekárstva • ambulancia pediatrickej gynekológie • dermatovenerologická ambulancia • ambulancia klinickej onkológie • všeobecná zdravotná starostlivosť o dospelých • dorastové lekárstvo • klinická biochémia • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny • telovýchovné lekárstvo • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie • súdne lekárstvo • hematologická a transfúziologická ambulancia • urgentná medicína • ambulancia neurochirurgická • ambulancia plastickej chirurgie • ortopedická protetika • ambulancia klinickej imunológie a alergológie • ambulancia radiačnej onkológie • foniatria • reumatologická ambulancia • algeziologická ambulancia • gastroenterologická ambulancia • kardiologická ambulancia • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • neonatológia • ambulancia čeľustnej ortopédie • angiologická ambulancia • epidemiológia • geriatrická ambulancia • ambulancia lekárskej genetiky • nefrologická ambulancia • ambulancia klinickej farmakológie • ambulancia cievnej chirurgie • ambulancia maxilofaciálnej chirurgie • medicína drogových závislostí • gerontopsychiatria • letecké lekárstvo • ambulancia pediatrickej neurológie • ambulancia detskej psychiatrie • ambulancia hrudníkovej chirurgie • ambulancia pediatrickej chirurgie • pediatrická ortopédia • ambulancia pediatrickej urológie • detská stomatológia • materno-fetálna medicína • ambulancia klinickej logopédie • ambulancia liečebnej pedagogiky • ambulancia klinickej psychológie • ambulancia pediatrickej reumatológie • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy • ambulancia pediatrickej kardiológie • ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie • ambulancia pediatrickej neforlógie • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - ambulantná • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - návštevná • LSPP stomatologická pre dospelých • rýchla lekárska pomoc • rýchla zdravotná pomoc • popáleninové • dlhodobo chorých • chirurgia ruky • transplantačné • mikrochirurgia oka • hepatologická ambulancia • LSPP stomatologická pre deti a dorast • gastroenterologická chirurgia • neuropsychiatria • onkológia v gynekológii • rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky • psychoterapia • mamológia • arytmia a koronárna jednotka • reprodukčná medicína • poradenská psychológia • pracovná a organizačná psychológia • ambulancia akupunktúry • ambulancia andrológie • gynekologická urológia • onkológia v chirurgii • onkológia v urológii • pediatrická anestéziológia • anestéziológia a intenzívna starostlivosť • ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie • pediatrická intenzívna medicína • ambulancia paliatívnej medicíny • ambulancia pediatrickej oftalmológie • pediatrická urgentná medicína • dentoalveolárna chirurgia • choroby slizníc ústnej dutiny • implantológia • mukogingvinálna chirurgia • psychiatrická sexuológia • služby zdravia pri práci • osteológia • chirurgia prsníka • komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy • afaziológia • drogové závislosti • dopravná psychológia • audioprotetika • diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii • farmakoekonomika • klinické skúšanie liekov • spondylochirurgia • domáca hospicová starostlivosť • biomedicínsky výskum - všeobecne • produktívne a terapeutické hemaferézy • transplantácia kmeňových krvotvorných buniek • parodontológia • stomatologická protetika • gynekologická sexuológia • korektívna dermatológia • audiológia • pediatrická otorinolaryngológia • detská dermatovenerológia • pediatrická imunológia a alergiológia • špeciálna pedagogika • fyziológia a psychológia práce • klinická a populačná pediatria • klinická genetika • detská onkológia • poruchy metabolizmu • mykológia • psychosomatická a behaviorálna medicína • mikrochirurgia v otorinolaryngológii • školská psychológia • pediatrická infektológia • sexuológia • detská hematológia a transfuziológia • onkológia vo vnútornom lekárstve • psychiatria pre dospelých • intenzívna starostlivosť v pediatrii • diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii • reumoortopédia • preventívna závodná zdravotná služba • primárna starostlivosť o deti a dorast • neurologická onkológia • neurogeriatria • chemoterapia • závodné zdravotné služby • gynekologická imunológia • drogové závislosti • chemoterapia infekčných chorôb • intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve • ambulancia dentálnej hygieny • endokrinologická ambulancia
  (od: 01.02.2019)
dopravná zdravotná služba
  (od: 29.01.2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 06.04.2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 06.04.2017)
informačná činnosť
  (od: 06.04.2017)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 18.10.2018)
Vedenie účtovníctva
  (od: 18.10.2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 18.10.2018)
Administratívne služby
  (od: 18.10.2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 18.10.2018)
urgentná medicína - urgentný príjem 1. typu
  (od: 18.10.2018)
Ambulancie centrálneho príjmu a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby v odboroch: • ambulancia vnútorného lekárstva • neurologická ambulancia • pediatrická ambulancia • gynekologická ambulancia • chirurgická ambulancia • ortopedická ambulancia • urologická ambulancia • ambulancia úrazovej chirurgie • otorinolaryngologická ambulancia • oftalmologická ambulancia • ambulancia pediatrickej gynekológie • dermatovenerologická ambulancia • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie • hematologická a transfuziologická ambulancia • ambulancia neurochirurgická • ambulancia plastickej chirurgie • ambulancia klinickej imunológie a alergológie • foniatria • reumatologická ambulancia • algeziologická ambulancia • gastroenterologická ambulancia • kardiologická ambulancia • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • neonatológia • angiologická ambulancia • geriatrická ambulancia • nefrologická ambulancia • endokrinologická ambulancia • ambulancia cievnej chirurgie • ambulancia maxilofaciálnej chirurgie • medicína drogových závislostí • ambulancia hrudníkovej chirurgie • ambulancia pediatrickej chirurgie • pediatrická ortopédia • ambulancia pediatrickej urológie • materno-fetálna medicína • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie • popáleninové • doliečovacie • dlhodobo chorých • chirurgia ruky • transplantačné • onkológia v gynekológii • arytmia a koronárna jednotka • ambulancia pracovného lekárstva • onkológia v chirurgii • onkológia v urológii • pediatrická anestéziológia • pediatrická intenzívna medicína • ambulancia pediatrickej oftalmológie • spondylochirurgia
  (od: 18.10.2018)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre pevný bod Košice*
  (od: 05.02.2019)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov
  (od: 01.01.2020)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre pevný bod Košice
  (od: 01.02.2019 do: 04.02.2019)
Ambulantná zdravotná starostlivosť ambulancie v odboroch: • ambulancia vnútorného lekárstva • infektologická ambulancia • pneumologicko-ftizeologická ambulancia • neurologická ambulancia • psychiatrická ambulancia • ambulancia pracovného lekárstva • pediatrická ambulancia • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast • gynekologická ambulancia • chirurgická ambulancia • ortopedická ambulancia • urologická ambulancia • ambulancia úrazovej chirurgie • otorinolaryngologická ambulancia • oftalmologická ambulancia • ambulancia zubného lekárstva • ambulancia pediatrickej gynekológie • dermatovenerologická ambulancia • ambulancia klinickej onkológie • všeobecná zdravotná starostlivosť o dospelých • dorastové lekárstvo • klinická biochémia • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny • telovýchovné lekárstvo • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie • súdne lekárstvo • hematologická a transfúziologická ambulancia • urgentná medicína • ambulancia neurochirurgická • ambulancia plastickej chirurgie • ortopedická protetika • ambulancia klinickej imunológie a alergológie • ambulancia radiačnej onkológie • foniatria • reumatologická ambulancia • algeziologická ambulancia • gastroenterologická ambulancia • kardiologická ambulancia • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • neonatológia • ambulancia čeľustnej ortopédie • angiologická ambulancia • epidemiológia • geriatrická ambulancia • ambulancia lekárskej genetiky • nefrologická ambulancia • ambulancia klinickej farmakológie • ambulancia cievnej chirurgie • ambulancia maxilofaciálnej chirurgie • medicína drogových závislostí • gerontopsychiatria • letecké lekárstvo • ambulancia pediatrickej neurológie • ambulancia detskej psychiatrie • ambulancia hrudníkovej chirurgie • ambulancia pediatrickej chirurgie • pediatrická ortopédia • ambulancia pediatrickej urológie • detská stomatológia • materno-fetálna medicína • ambulancia klinickej logopédie • ambulancia liečebnej pedagogiky • ambulancia klinickej psychológie • ambulancia pediatrickej reumatológie • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy • ambulancia pediatrickej kardiológie • ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie • ambulancia pediatrickej neforlógie • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - ambulantná • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - návštevná • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - ambulantná • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - návštevná • LSPP stomatologická pre dospelých • rýchla lekárska pomoc • rýchla zdravotná pomoc • popáleninové • dlhodobo chorých • chirurgia ruky • transplantačné • mikrochirurgia oka • hepatologická ambulancia • LSPP stomatologická pre deti a dorast • gastroenterologická chirurgia • neuropsychiatria • onkológia v gynekológii • rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky • psychoterapia • mamológia • arytmia a koronárna jednotka • reprodukčná medicína • poradenská psychológia • pracovná a organizačná psychológia • ambulancia akupunktúry • ambulancia andrológie • gynekologická urológia • onkológia v chirurgii • onkológia v urológii • pediatrická anestéziológia • anestéziológia a intenzívna starostlivosť • ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie • pediatrická intenzívna medicína • ambulancia paliatívnej medicíny • ambulancia pediatrickej oftalmológie • pediatrická urgentná medicína • dentoalveolárna chirurgia • choroby slizníc ústnej dutiny • implantológia • mukogingvinálna chirurgia • psychiatrická sexuológia • služby zdravia pri práci • osteológia • chirurgia prsníka • komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy • afaziológia • drogové závislosti • dopravná psychológia • audioprotetika • diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii • farmakoekonomika • klinické skúšanie liekov • spondylochirurgia • domáca hospicová starostlivosť • biomedicínsky výskum - všeobecne • produktívne a terapeutické hemaferézy • transplantácia kmeňových krvotvorných buniek • parodontológia • stomatologická protetika • gynekologická sexuológia • korektívna dermatológia • audiológia • pediatrická otorinolaryngológia • detská dermatovenerológia • pediatrická imunológia a alergiológia • špeciálna pedagogika • fyziológia a psychológia práce • klinická a populačná pediatria • klinická genetika • detská onkológia • poruchy metabolizmu • mykológia • psychosomatická a behaviorálna medicína • mikrochirurgia v otorinolaryngológii • školská psychológia • pediatrická infektológia • sexuológia • detská hematológia a transfuziológia • onkológia vo vnútornom lekárstve • psychiatria pre dospelých • intenzívna starostlivosť v pediatrii • diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii • reumoortopédia • preventívna závodná zdravotná služba • primárna starostlivosť o deti a dorast • neurologická onkológia • neurogeriatria • chemoterapia • závodné zdravotné služby • gynekologická imunológia • drogové závislosti • chemoterapia infekčných chorôb • intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve • ambulancia dentálnej hygieny • endokrinologická ambulancia
  (od: 20.08.2015 do: 31.01.2019)
Ambulancie centrálneho príjmu a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby v odboroch: • ambulancia vnútorného lekárstva • neurologická ambulancia • pediatrická ambulancia • gynekologická ambulancia • chirurgická ambulancia • ortopedická ambulancia • urologická ambulancia • ambulancia úrazovej chirurgie • otorinolaryngologická ambulancia • oftalmologická ambulancia • ambulancia pediatrickej gynekológie • dermatovenerologická ambulancia • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie • hematologická a transfuziologická ambulancia • ambulancia neurochirurgická • ambulancia plastickej chirurgie • ambulancia klinickej imunológie a alergológie • foniatria • reumatologická ambulancia • algeziologická ambulancia • gastroenterologická ambulancia • kardiologická ambulancia • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • neonatológia • angiologická ambulancia • geriatrická ambulancia • nefrologická ambulancia • endokrinologická ambulancia • ambulancia cievnej chirurgie • ambulancia maxilofaciálnej chirurgie • medicína drogových závislostí • ambulancia hrudníkovej chirurgie • ambulancia pediatrickej chirurgie • pediatrická ortopédia • ambulancia pediatrickej urológie • materno-fetálna medicína • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie • centrálny príjem / urgentný príjem • popáleninové • doliečovacie • dlhodobo chorých • chirurgia ruky • transplantačné • onkológia v gynekológii • arytmia a koronárna jednotka • ambulancia pracovného lekárstva • onkológia v chirurgii • onkológia v urológii • pediatrická anestéziológia • pediatrická intenzívna medicína • ambulancia pediatrickej oftalmológie • spondylochirurgia.
  (od: 20.08.2015 do: 17.10.2018)
ambulantná starostlivosť:
  (od: 21.01.1997 do: 29.08.1999)
primárna zdravotná starostlivosť v odbore: praktický lekár pre dospelých, dorastové lekárstvo, gynekológia a stomatológia, vrátane lekárskej služby prvej pomoci
  (od: 21.01.1997 do: 29.08.1999)
sekundárna zdravotná starostlivosť v odbore: interné lekárstvo, reumatológia, gastroenterológia, kardiológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, tuberkulóza a pľúcne choroby, neurológia, psychiatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, traumatológia, klinická onkológia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, dermatovenerológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, popáleninová ambulancia, pediatria, klinická psychológia
  (od: 21.01.1997 do: 29.08.1999)
ústavná starostlivosť v odbore: interné lekárstvo + JIS, neurológia + JIS, gynekológia a pôrodníctvo + JIS, chirurgia + JIS, anesteziológia a resuscitácia, ortopédia, otorinolaryngológia, oftalmológia, dermatovenerológia, neonatológia + JIS, popáleninové oddelenie + JIS, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (od: 21.01.1997 do: 29.08.1999)
spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: klinická biochémia, rádiodiagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, patológia
  (od: 21.01.1997 do: 29.08.1999)
centrálny príjem, centrálna sterilizácia, funkčná diagnostika, diagnostické centrum, nočné sanatórium, tkanivová banka
  (od: 21.01.1997 do: 29.08.1999)
ambulantná starostlivosť:
  (od: 30.08.1999 do: 18.06.2003)
primárna zdravotná starostlivosť v odboroch.: všeobecné lekárstvo-praktický lekár pre dospelých, pediatria-praktický lekár pre deti a dorast, vrátane lekárskej služby prvej pomoci, gynekológovia a pôrodníctvo, stomatológia
  (od: 30.08.1999 do: 18.06.2003)
sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: anesteziológia a resuscitácia, cievna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroentereológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická onkológia, klinická psychológia, korektívna dermatológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, pediatria, popáleninová ambulancia, pracovné lekárstvo, psychiatria, reumatológia, telovýchovné lekárstvo, traumatológia, tuberkulóza a pľúcne choroby, urológia
  (od: 30.08.1999 do: 18.06.2003)
ústavná starostlivosť v odboroch: anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gynekológia a pôrodníctvo + JIS, chirurgia + JIS, interné lekárstvo + JIS, neonatológia + JIS, neurológia + JIS. oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, popáleninové oddelenie + JIS
  (od: 30.08.1999 do: 18.06.2003)
spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odboroch: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, hematológia a transfuziológia, klinická biochémia, lekárska mikrobiológia, nukleárna medicína, rádiodiagnostika, patológia
  (od: 30.08.1999 do: 18.06.2003)
centrálny príjem, centrálna sterilizácia, tkanivová banka
  (od: 30.08.1999 do: 18.06.2003)
rýchla zdravotná pomoc
  (od: 30.08.1999 do: 18.06.2003)
ústavná zdravotná starostlivosť v odbornom zameraní: anesteziológia a intenzívna medicína, algeziológia, dermatovenerológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gynekológia a pôrodníctvo (vrátane JIS), onkogynekológia, chirurgia (vrátane JIS), gastroenterologická chirurgia, onkochirurgia, vnútorné lekárstvo (vrátane JIS), kardiológia (vrátane koronárnej jednotky), diabetológia, hepatológia, angiológia, andokrinológia, neonatológia (vrátane JIS), neurológia (vrátane JIS, epileptológie cievnych ochorení mozgu a miechy, demyelinizačných ochorení, sklerózy multiplex, porúch spánku a bdenia, stavov bezvedomia z neurologických príčin, nervovosvalových ochorení, bolestí hlavy, vertebrogénnych ochorení, extrapyramídových ochorení a porúch hybnosti, diagnostiky nádorových ochorení nervového systému, zápalových ochorení nervového systému, detskej neurológie), oftalmológia, ortopédia (vrátane JIS), onkoortopédia, ortopedická protetika, úrazová chirurgia - traumatológia, otorinolaryngológia, onkootorinolaryngológia, oddelenie popálenín (vrátane JIS), plastická a rekonštrukčná chirurgia (vrátane JIS), liečebná oxypenoterapia a hyperbaroxia, liečba dlhodobo chorých, urológia, onkourológia, andrológia a sexuológia, oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, centrálny operačný trakt, hematológia a transfúziologia (vrátane onkohematológie a transplantácie krvotvorných buniek)
  (od: 26.09.2007 do: 06.11.2013)
zariadenie biomedicínskeho výskumu v odboroch: chirurgia, ortopédia, plastická chirurgia, urológia, vnútorné lekárstvo, gastroenteorológia, gynekológia a pôrodníctvo, kardiológia, neurológia, reumatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, angiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia a transfuziológia, otorinolaryngológia, algeziológia, neonatológia, onkológia v gynekológii, preventívne pracovné lekárstvo a texikológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, audioprotetika, klinické skúšanie liekov, intervenčná rádiológia
  (od: 26.09.2007 do: 06.11.2013)
ambulancie v odbornom zameraní: všeobecné lekárstvo, pediatria, dorastové lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo (vrátane rizikového tehotenstva a prenatálnej intraparálnej a postnatálnej starostlivosti počas fyziologickej, rizikovej a patologickej tehotnosti), onkogynekológia, stomatológia, lekárska služba prvej pomoci v odbore stomatológie, anestézilógia a intenzívna medicína, algeziológia, cievna chirurgia, dermatovenerológia (vrátane onkodermatológia, dermatoimunológie, dermatologickej angiológie, fototerapie, dermatomykológie, korektívnej dermatológie), diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, chirurgia (vrátane onkochirurgie, miniinvazívnej chirurgie, koloproktologickej ambulancie, ambulancie pre stomikov, diagnostickej a intervenčnej endoskopie), mamárna ambulancia, vnútorné lekárstvo (vrátane nefrológie, diagnostiky a liečby arteriálnej hypertenzie, klinickej imunológie a alergológie, diagnostickej a intervenčnej endoskopie, hepatológie, angiológie a lekárskej genetiky), kardiológia (vrátane detskej kardiológie a invazívnej kardiológie), klinická onkológia, klinická psychológia, klinické pracovné lekárstvo a toxikológia, neurológia (vrátane epileptológie, cievnych ochorení mozgu a miechy, demyelinizačných ochorení, sklerózy multiplex, porúch spánku a bdenia, stavov bezvedomia z neulogických príčin, nervovosvalových ochorení, bolestí hlavy, vertebrogénnych ochorení, extrapyramídových ochorení a porúch hybnosti, diagnostiky nádorových ochorení nervového systému, zápalových ochorení nervového systému, detskej neurológie, elektroencefalografie a elektromyografie - vyšetrovanie evokovaných mozgových potenciálov, transkraniálnej a Duplex USG vyšetrenie mozgových ciev), oftalmológia, ortopédia (vrátane artrocentra a traumatológie pohybového aparátu, onkoortopédia), otorinolaryngológia (vrátane foniatrie a audiometrie, spánkového laboratória, onkootorinolaryngológie), popáleninová ambulancia, ambulancia plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, laserové centrum, ambulancia liečebnej oxygenoterapie a kyperbaroxie, psychiatria, reumatológia (vrátane osteológie a denzitometrie), urológia (vrátane onkourológie), sexuológia a andrológia, telovýchovné lekárstvo, úrazová chirurgia - traumatológia, pneumológia a ftizeológia, pediatrická pneumológia a ftizeológia, lekárska služba prvej pomoci v odbore pediatria a všeobecné lekárstvo, hematológia a transfuziológia (vrátane onkohematológie a autotransfúznej jednotky, prípravy transfúznych liekov), geriatria, klinická farmakológia, centrálny príjem, ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, diagnostické centrum
  (od: 26.09.2007 do: 06.11.2013)
tkaninové zariadenie: v rozsahu činnosti: odoberania, spracovania, konzervovania, skladovania, distribúcie, v rozsahu odborného zamerania: xenotransplantáty, alogénne darcovské kožné alotransplantáty, plodobé obaly, kultivované štepy
  (od: 26.09.2007 do: 06.11.2013)
referenčné laboratórium
  (od: 26.09.2007 do: 06.11.2013)
jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, otorinolaryngológia, oftalmológia, urológia, sexuológia a andrológia, úrazová chirurgia, plastická chirurgia, gastroenterológia, anesteziológia a algeziológia
  (od: 26.09.2007 do: 06.11.2013)
samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbornom zameraní: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, hematológia a transfuziológia, rádiológia, klinická biochémia, lekárska mikrobiológia, nukleárna medicína, patológická anatómia, centrálna sterilizácia, tkaninová banka, radiológia, mamografické centrum, invazívna diagnostika CT, hyperbatická oxygenoterapia, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, lekárenská zdravotná starostlivosť, liečebná výživa a stravovanie, centrálna sterilizácia
  (od: 26.09.2007 do: 06.11.2013)
Ambulancia: vnútorné lekárstvo infektológia pneumológia a ftizeológia neurológia psychiatria pracovné lekárstvo pediatria všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia stomatológia pediatrická gynekológia dermatovenerológia klinická onkológia všeobecná zdravotná starostlivosť o dospelých dorastové lekárstvo klinická biochémia anestéziológia a intenzívna medicína telovýchovné lekárstvo fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia súdne lekárstvo hematológia a transfúziológia urgentná medicína neurochirurgia plastická chirurgia ortopedická protetika klinická imunológia a alergológia radiačná onkológia foniatria reumatológia algeziológia gastroenterológia kardiológia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy neonatológia čeľustná ortopédia angiológia epidemiológia geriatria lekárska genetika nefrológia klinická farmakológia cievna chirurgia maxilofaciálna chirurgia medicína drogových závislostí gerontopsychiatria letecké lekárstvo pediatrická neurológia detská psychiatria hrudníková chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia detská stomatológia materno-fetálna medicína klinická logopédia liečebná pedagogika klinická psychológia pediatrická reumatológia pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa pediatrická kardiológia pediatrická pneumológia a ftizeológia pediatrická nefrológia LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - ambulantná LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - návštevná LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - ambulantná LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - návštevná LSPP stomatologická pre dospelých rýchla lekárska pomoc rýchla zdravotná pomoc popáleninové dlhodobo chorých chirurgia ruky transplantačné mikrochirurgia oka hepatológia LSPP stomatologická pre deti a dorast gastroenterologická chirurgia neuropsychiatria onkológia v gynekológii rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky psychoterapia mamológia arytmia a koronárna jednotka reprodukčná medicína poradenská psychológia pracovná a organizačná psychológia akupunktúra andrológia klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia gynekologická urológia onkológia v chirurgii onkológia v urológii pediatrická anestéziológia anestéziológia a intenzívna starostlivosť pediatrická hematológia a onkológia pediatrická intenzívna medicína paliatívna medicína pediatrická oftalmológia pediatrická urgentná medicína dentoalveolárna chirurgia choroby slizníc ústnej dutiny implantológia mukogingvinálna chirurgia psychiatrická sexuológia služby zdravia pri práci osteológia chirurgia prsníka komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy afaziológia drogové závisloti dopravná psychológia audioprotetika diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii farmakoekonomika klinické skúšanie liekov spondylochirurgia domáca hospicová starostlivosť biomedicínsky výskum - všeobecne produktívne a terapeutické hemaferézy transplantácia kmeňových krvotvorných buniek parodontológia stomatologická protetika gynekologická sexuológia korektívna dermatológia audiológia pediatrická otorinolaryngológia detská dermatovenerológia pediatrická imunológia a alergiológia špeciálna pedagogika fyziológia a psychológia práce klinická a populačná pediatria klinická genetika detská onkológia poruchy metabolizmu mykológia psychosomatická a behaviorálna medicína mikrochirurgia v otorinolaryngológii školská psychológia pediatrická infektológia sexuológia detská hematológia a transfúziológia onkológia vo vnútornom lekárstve psychiatria pre dospelých intenzívna starostlivosť v pediatrii diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii reumoortopédia preventívna závodná zdravotná služba primárna starostlivosť o deti a dorast neurologická onkológia neurogeriatria chemoterapia závodné zdravotné služby gynekologická imunológia drogové závislosti chemoterapia infekčných chorôb intezívna starostlivoť vo vnútornom lekárstve
  (od: 07.11.2013 do: 19.08.2015)
Útvar jednodňovej zdravotnej starostlivosti: gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia stomatológia plastická chirurgia gastroenterológia maxilofaciálna chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia pediatrická oftalmológia
  (od: 07.11.2013 do: 19.08.2015)
Útvar spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: rádiológia klinická biochémia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia patologická anatómia hematológia a transfúziológia klinická mikrobiológia klinická imunológia a alergológia radiačná onkológia lekárska genetika klinická farmakológia ergoterapia centrálne operačné sály centrálna sterilizácia univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) biobanka referenčné laboratórium nemocničná krvná banka laboratórna medicína magnetická rezonancia ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii fyzioterapia porúch a psychomotorického vývoja fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému fyzioterapia porúch CNS fyzioterapia v športe a telovýchove ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení fyzioterapia respiračných ochorení abdominálna ultrasonografia u dospelých klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia zabezpečovanie kvality transfúznych liekov fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému počítačová tomografia - CT mobilizačné techniky reflexná terapia podľa Vojtu techniky terapie lymfedému diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia diagnostická a intervenčná kolonoskopia endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia intervenčná rádiológia intervenčná ultrasonografia v urológii mamodiagnostika v gynekológii mamodiagnostika v rádiológii endoskopia respiračného systému pediatrická echokardiografia spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek echokardiografia ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému masér fyzioterapia diplomovaný fyzioterapeut masér pre zrakovo hendikepovaných klinická bakteriológia klinická parazitológia klinická virológia mikrobiológia životného prostredia vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia funkčná diagnostika osteodenzitometria špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a tranfúziológii vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii vyšetrovacie metódy v genetike echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii rehabilitácia detského veku rehabilitácia v gynekológii rehabilitácia v pôrodníctve vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii vyšetrovacie metódy v kardiológii perfuziológia pediatrická rádiológia klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) spirometria terapeutické monitorovanie liečiv ultrazvuk v ortopédii ultrazvukové vyšetrovacie metódy ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve urogenitálna rádiológia rehabilitičné metódy nové rehabilitačné metódy neurorehabilitácia neurorádiológia muskuloskeletálna rádiológia manuálna terapia laserové techniky kardiovaskulárna rádiológia endoskopia uropoetického systému klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie ošetrovateľstvo - rehabilitácia
  (od: 07.11.2013 do: 19.08.2015)
Ambulancia centrálneho príjmu a ambulancia ústavnej pohotovostnej služby: vnútorné lekárstvo neurológia pediatria gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia pediatrická gynekológia dermatovenerológia anestéziológia a intenzívna medicína fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia hematológia a transfúziológia neurochirurgia plastická chirurgia klinická imunológia a alergológia foniatria reumatológia algeziológia gastroenterológia kardiológia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy neonatológia angiológia geriatria nefrológia endokrinológia cievna chirurgia maxilofaciálna chirurgia medicína drogových závislostí hrudníková chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia materno-fetálna medicína pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pediatrická pneumológia a ftizeológia centrálny príjem /urgentný príjem popáleninové doliečovacie dlhodobo chorých chirurgia ruky transplantačné onkológia v gynekológii arytmia a koronárna jednotka klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia onkológia v chirurgii onkológia v urológii pediatrická anestéziológia pediatrická intenzívna medicína pediatrická oftalmológia spondylochirurgia
  (od: 07.11.2013 do: 19.08.2015)
Lôžkové oddelenie: vnútorné lekárstvo infektológia pneumológia a ftizeológia neurológia psychiatria pracovné lekárstvo pediatria gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia pediatrická gynekológia dermatovenerológia anesteziológia a intenzívna medicína fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia neurochirurgia plastická chirurgia foniatria reumatológia algeziológia gastroenterológia kardiológia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy neonatológia angiológia geriatria nefrológia endokrinológia cievna chirurgia JIS geriatrická hrudníková chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia materno-fetálna medicína pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pediatrická kardiológia pediatrická pneumológia a ftizeológia popáleninové doliečovacie ústavná ošetrovateľská starostlivosť JIS interná JIS kardiologická JIS metabolická JIS pediatrická JIS pneumologická a ftizeologická JIS neurologická JIS chirurgická JRSN (jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov) dlhodobo chorých chirurgia ruky transplantačné hepatológia onkológia v gynekológii arytmia a koronárna jednotka klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia onkológia v chirurgii onkológia v urológii pediatrická anestéziológia pediatrická intenzívna medicína pediatrická oftalmológia spondylochirurgia JIS onkologická JIS infekčná JIS spondylochirurgická JIS otorinolaryngologická JIS gynekologická JIS ortopedická JIS urologická JIS úrazová JIS centrálna JIS hematologická JIS neurochirurgická JIS cievnej chirurgie JIS maxilofaciálna chirurgia JIS popáleninová JIS hrudníková chirurgia JISN (jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov)
  (od: 07.11.2013 do: 19.08.2015)
ambulantná starostlivosť: - primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: všeobecné lekárstvo-praktický lekár pre dospelých, pediatria-praktický lekár pre deti a dorast, vrátane lekárskej služby prvej pomoci, gynekológia a pôrodníctvo, stomatológia; sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: - anesteziológia a resuscitácia, cievna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická onkológia, klinická pchychológia, korektívna dermatológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, pediatria, popáleninová ambulancia, pracovné lekárstvo, psychiatria, reumatológia-osteologická ambulancia, telovýchovné lekárstvo, traumatológia, tuberkulóza a pľúcne choroby, urológia, osteocentrum (v zmysle odborného usmernenia pre diagnostiku a liečbu osteoporózy v Slovenskej republike vydaného ministerstvom zdravotníctva SR)
  (od: 04.03.2003 do: 18.05.2005)
ústavná starostlivosť v odboroch: - anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gynekológia a pôrodníctvo + JIS, chirurgia + JIS, interné lekárstvo + JIS, neonatológia + JIS, neurológia + JIS, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, popáleninové oddelenie + JIS
  (od: 04.03.2003 do: 25.09.2007)
spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odboroch: - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, hematológia a transfuziológia, klinická biochémia, lekárska mikrobiológia, nukleárna medicína, rádiodiagnostika, patológia, liečebná hyperbaroxia
  (od: 04.03.2003 do: 25.09.2007)
centrálny príjem, centrálna sterilizácia, tkanivová banka
  (od: 04.03.2003 do: 25.09.2007)
rýchla zdravotná pomoc
  (od: 04.03.2003 do: 25.09.2007)
stravovanie účelové
  (od: 13.06.2003 do: 17.10.2018)
prevádzkovanie výkonov závodnej zdravotnej služby
  (od: 03.08.2004 do: 25.09.2007)
mamografické centrum
  (od: 07.12.2004 do: 25.09.2007)
plastická chirurgia
  (od: 07.12.2004 do: 25.09.2007)
liečba dlhodobo chorých
  (od: 07.12.2004 do: 25.09.2007)
pracovné lekárstvo
  (od: 07.12.2004 do: 25.09.2007)
ambulantná starostlivosť: - primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: všeobecné lekárstvo-praktický lekár pre dospelých, pediatria-praktický lekár pre deti a dorast, vrátane lekárskej služby prvej pomoci, gynekológia a pôrodníctvo, stomatológia; sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: - anesteziológia a resuscitácia, cievna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická onkológia, klinická pchychológia, korektívna dermatológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, pediatria, popáleninová ambulancia, pracovné lekárstvo, psychiatria, reumatológia-osteologická ambulancia,sexuológia, telovýchovné lekárstvo, traumatológia, tuberkulóza a pľúcne choroby, urológia, osteocentrum (v zmysle odborného usmernenia pre diagnostiku a liečbu osteoporózy v Slovenskej republike vydaného ministerstvom zdravotníctva SR)
  (od: 19.05.2005 do: 25.09.2007)
jednodňová chirurgia v odboroch: chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia a otorinolaryngológia
  (od: 19.05.2005 do: 25.09.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.12.1997)
predstavenstvo
  (od: 17.12.1996 do: 18.12.1997)
MUDr. Jozef Pribula , PhD., MBA - Podpredseda predstavenstva
Komenského 1114/24
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 23.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.2021)
MUDr. Pavol Rusnák - Predseda predstavenstva
Šuhajova 1499/16
Košice - mestská časť Krásna 040 18
Vznik funkcie: 23.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.2021)
MUDr. Mgr. Maroš Varga , MHA - Člen predstavenstva
Lúčna 30
Košice - mestská časť Šaca 040 15
Vznik funkcie: 23.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.2021)
Ing. Michal Pišoja , MPH - Člen predstavenstva
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.2021)
Ing. František Lešundák - Člen predstavenstva
Exnárova 6627/24
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 15.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022)
PaedDr. Agnesa Janoková , MBA
Tyršovo nábrežie 10
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.08.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2016 do: 18.03.2021)
PaedDr. Agnesa Janoková , MBA
Tyršovo nábrežie 10
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.08.2016 Skončenie funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021 do: 18.03.2021)
RNDr. Tomislav Jurik - predseda
Jesenského 4/12
Prievidza
Vznik funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2003 do: 18.05.2005)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.05.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2005 do: 10.02.2009)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 19.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 10.02.2009)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda predstavenstva
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 19.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 07.07.2014)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda predstavenstva
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 19.12.2008 Skončenie funkcie: 28.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda predstavenstva
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.05.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 03.05.2018)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda predstavenstva
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.05.2014 Skončenie funkcie: 13.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Ing. Ľubor Krajči - člen
Matuškova 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.1998 do: 29.08.1999)
Ing. Eva Krúpová - člen
Starozagorská 7
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 28.05.2003)
Ing. Eva Krúpová - člen
Starozagorská 7
Košice
Vznik funkcie: 17.12.1996 Skončenie funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2003 do: 18.06.2003)
Ing. Eva Krúpová - člen
Starozagorská 7
Košice
Vznik funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2003 do: 10.02.2009)
Ing. Eva Krúpová - člen
Starozagorská 7
Košice
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 19.12.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 10.02.2009)
Ing. Eva Krúpová - člen predstavenstva
Starozagorská 7
Košice 040 23
Vznik funkcie: 19.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 07.07.2014)
Ing. Eva Krúpová - člen predstavenstva
Starozagorská 7
Košice 040 23
Vznik funkcie: 19.12.2008 Skončenie funkcie: 28.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
Ing. Eva Krúpová - člen predstavenstva
Starozagorská 7
Košice 040 23
Vznik funkcie: 28.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 12.12.2014)
Ing. Eva Krúpová - člen predstavenstva
Starozagorská 7
Košice 040 23
Vznik funkcie: 28.05.2014 Skončenie funkcie: 03.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2014 do: 12.12.2014)
JUDr. Nataša Kučerová - podpredseda
Uherova 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 24.08.1998)
Ing. František Kušnír - predseda
Maurerova 18
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 05.02.1997)
Doc. JUDr. Peter Mosný , CSc. - člen
1. mája 53
Košice - mestská časť Krásna
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1997 do: 29.08.1999)
Ing. Jozef Naščák , MPH - člen predstavenstva
Bindt 9
Hnilčík 053 32
Vznik funkcie: 27.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2012 do: 07.07.2014)
Ing. Jozef Naščák , MPH - člen predstavenstva
Bindt 9
Hnilčík 053 32
Vznik funkcie: 27.09.2012 Skončenie funkcie: 28.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
Ing. Jozef Naščák , MPH - člen predstavenstva
Bindt 9
Hnilčík 053 32
Vznik funkcie: 28.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 09.01.2015)
Ing. Jozef Naščák , MPH - člen predstavenstva
Bindt 9
Hnilčík 053 32
Vznik funkcie: 28.05.2014 Skončenie funkcie: 08.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2015 do: 09.01.2015)
Ing. Michal Pišoja - podpredseda predstavenstva
Komenského 206/3
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 03.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2014 do: 24.08.2016)
Ing. Michal Pišoja - podpredseda predstavenstva
Komenského 206/3
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 03.12.2014 Skončenie funkcie: 31.07.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2016 do: 24.08.2016)
Ing. Michal Pišoja , MPH - Predseda predstavenstva
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021 do: 15.04.2021)
Ing. Michal Pišoja , MPH - Predseda predstavenstva
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 10.03.2021 Skončenie funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.2021 do: 15.04.2021)
MUDr. Jozef Pribula , PhD., MBA - Člen predstavenstva
Komenského 1114/24
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 10.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021 do: 15.04.2021)
MUDr. Pavol Rusnák - podpredseda predstavenstva
Šuhajova 1499/16
Košice - mestská časť Krásna 040 18
Vznik funkcie: 14.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2018 do: 15.04.2021)
MUDr. Pavol Rusnák - podpredseda predstavenstva
Šuhajova 1499/16
Košice - mestská časť Krásna 040 18
Vznik funkcie: 14.04.2018 Skončenie funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.2021 do: 15.04.2021)
MUDr. Ján Slávik , MBA
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom
Vznik funkcie: 21.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2015 do: 24.08.2016)
MUDr. Ján Slávik , MBA
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom
Vznik funkcie: 21.01.2015 Skončenie funkcie: 31.07.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2016 do: 24.08.2016)
MUDr. Ján Slávik , MBA - podpredseda predstavenstva
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
Vznik funkcie: 01.08.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2016 do: 03.05.2018)
MUDr. Ján Slávik , MBA - podpredseda predstavenstva
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
Vznik funkcie: 01.08.2016 Skončenie funkcie: 14.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
MUDr. Ján Slávik , MBA - predseda predstavenstva
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
Vznik funkcie: 14.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2018 do: 18.03.2021)
MUDr. Ján Slávik , MBA - predseda predstavenstva
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
Vznik funkcie: 14.04.2018 Skončenie funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021 do: 18.03.2021)
Ing. Marián Štofko - člen
Čordákova 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 05.02.1997)
MUDr. Imrich Tóth - člen
195
Rudník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 28.05.2003)
MUDr. Imrich Tóth - člen
195
Rudník
Vznik funkcie: 17.12.1996 Skončenie funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2003 do: 18.06.2003)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - predseda
Štrbská 17
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1997 do: 28.05.2003)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - predseda
Štrbská 17
Košice
Vznik funkcie: 29.01.1997 Skončenie funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2003 do: 18.06.2003)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 28.05.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 10.02.2009)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 19.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 10.02.2009)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen
Štrbská 17
Košice
Vznik funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2003 do: 16.08.2006)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen predstavenstva
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 19.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 07.07.2014)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen predstavenstva
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 19.12.2008 Skončenie funkcie: 28.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen predstavenstva
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 28.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 12.12.2014)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen predstavenstva
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 28.05.2014 Skončenie funkcie: 03.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2014 do: 12.12.2014)
MUDr. Róbert Vetrák - člen predstavenstva
Bajzová 8
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 19.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 11.10.2012)
MUDr. Róbert Vetrák - člen predstavenstva
Bajzová 8
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 19.12.2008 Skončenie funkcie: 27.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2012 do: 11.10.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne, jedným z ktorých je predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 04.05.2018)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne, jedným z ktorých je podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 21.04.2016 do: 03.05.2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, mene a funkcie podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 13.12.2014 do: 20.04.2016)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 17.08.2006 do: 12.12.2014)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 19.12.1997 do: 16.08.2006)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 17.12.1996 do: 18.12.1997)
Základné imanie: 
1 116 516 EUR Rozsah splatenia: 1 116 516 EUR
  (od: 02.07.2009)
1 116 311,492607 EUR Rozsah splatenia: 1 116 311,492607 EUR
  (od: 11.02.2009 do: 01.07.2009)
33 630 000 Sk Rozsah splatenia: 33 630 000 Sk
  (od: 29.05.2003 do: 10.02.2009)
33 630 000 Sk
  (od: 19.12.1997 do: 28.05.2003)
1 000 000 Sk
  (od: 17.12.1996 do: 18.12.1997)
Akcie: 
Počet: 3363
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 02.07.2009)
Počet: 3363
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
  (od: 11.02.2009 do: 01.07.2009)
Počet: 3363
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 19.01.2000 do: 10.02.2009)
Počet: 3363
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 19.12.1997 do: 18.01.2000)
Počet: 100
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 17.12.1996 do: 18.12.1997)
Akcionár: 
AGEL SK a.s.
Palisády 56
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2017)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Trnavská cesta 8/A
Bratislava 820 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2003 do: 23.06.2003)
AGEL SK a.s.
Prepoštská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2016 do: 08.09.2017)
FINHOSP, s.r.o.
Hroncova 3
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2003 do: 14.12.2006)
FINHOSP, s.r.o.
Opatovská cesta 4
Bojnice 972 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2006 do: 29.12.2016)
Dozorná rada: 
JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M. - predseda
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 05.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2020)
Mgr. Tomáš Lučkai
Kechnec 360
Kechnec 044 58
Vznik funkcie: 21.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
Mgr. Michal Zakarovský , FCCA
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 02.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2021)
PhDr. Ľubomíra Karoľová
Mládežnícka 24
Košice - mestská časť Šaca 040 15
Vznik funkcie: 01.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2022)
MUDr. Tomáš Ševčík
Pokroku 185/21
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 01.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2022)
MUDr. Ján Babík , CSc. - člen
Južná trieda 15
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1997 do: 29.08.1999)
Ing. Peter Benedikt
Šancová 4009/52
Bratislava - Staré Mesto
Vznik funkcie: 11.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2002 do: 28.05.2003)
Ing. Peter Benedikt - predseda
Šancová 4009/52
Bratislava - Staré Mesto
Vznik funkcie: 11.09.2002 Skončenie funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2003 do: 18.06.2003)
JUDr. Anton Bidovský
Baštová 11
Prešov
Skončenie funkcie: 11.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2001 do: 08.12.2002)
Ing. Ladislav Drabik - predseda
Štefánikova 46
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 05.02.1997)
MUDr. Ján Dudra , PhD., MPH
Štefánikova 970/16
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.03.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.2016 do: 17.10.2018)
MUDr. Ján Dudra , PhD., MPH
Štefánikova 970/16
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.03.2016 Skončenie funkcie: 30.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2018 do: 17.10.2018)
Ing. Igor Grega - predseda
Pokroku 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.1998 do: 29.08.1999)
PhDr. Lívia Hadašová
Družstevná 29
Rozhanovce 044 40
Vznik funkcie: 21.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2003 do: 10.02.2009)
PhDr. Lívia Hadašová
Družstevná 29
Rozhanovce 044 40
Vznik funkcie: 21.01.2003 Skončenie funkcie: 03.10.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 10.02.2009)
PhDr. Lívia Hadašová
Klimkovičova 35
Košice 040 11
Vznik funkcie: 03.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 07.07.2014)
PhDr. Lívia Hadašová
Klimkovičova 35
Košice 040 11
Vznik funkcie: 03.10.2008 Skončenie funkcie: 06.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
MUDr. Svätopluk Hlavačka - člen
Pod Rovnicami 17
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2000 do: 19.06.2001)
PharmDr. Zoltán Horňák
Adlerova 1553/12 A
Košice 040 22
Vznik funkcie: 19.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2009 do: 07.07.2014)
PharmDr. Zoltán Horňák
Adlerova 1553/12 A
Košice 040 22
Vznik funkcie: 19.12.2008 Skončenie funkcie: 06.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
PharmDr. Zoltán Horňák
Buzulucká 13
Košice 040 22
Vznik funkcie: 19.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 01.07.2009)
PharmDr. Zoltán Horňák - člen
Buzulucká 13
Košice
Vznik funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2003 do: 10.02.2009)
PharmDr. Zoltán Horňák - člen
Buzulucká 13
Košice
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 19.12.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 10.02.2009)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL. M. - predseda
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 04.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.2016 do: 13.03.2020)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL. M. - predseda
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 04.02.2015 Skončenie funkcie: 04.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.2020 do: 13.03.2020)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M.
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2014 do: 20.04.2016)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M.
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.12.2014 Skončenie funkcie: 04.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.2016 do: 20.04.2016)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M.
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 05.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.2020 do: 18.05.2020)
Ing. Ladislav Janyik
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
Vznik funkcie: 11.09.2002 Skončenie funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2002 do: 18.06.2003)
MUDr. Jozef Jarčuška , CSc. - člen
Cyklistická 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 24.08.1998)
Mgr. Ľubomíra Karoľová
Mládežnícka 24
Košice - Šaca 040 15
Vznik funkcie: 24.02.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2017 do: 31.12.2019)
PharmDr. Ján Kmec
Klimkovičova 1
Košice 040 23
Vznik funkcie: 19.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 07.07.2014)
PharmDr. Ján Kmec
Klimkovičova 1
Košice 040 23
Vznik funkcie: 19.12.2008 Skončenie funkcie: 06.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
PharmDr. Ján Kmec - člen
Klimkovičova 1
Košice
Vznik funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2003 do: 10.02.2009)
PharmDr. Ján Kmec - člen
Klimkovičova 1
Košice
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 19.12.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 10.02.2009)
Ing. Vladimír Korfant - člen
Humenská 24
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.08.1999 do: 18.01.2000)
Ing. František Kušnír - predseda
Maurerova 18
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1997 do: 24.08.1998)
PharmDr. Dávid Leško
Gréner 3877/61
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 06.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 12.12.2014)
PharmDr. Dávid Leško
Gréner 3877/61
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 06.06.2014 Skončenie funkcie: 03.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2014 do: 12.12.2014)
JUDr. Magdaléna Martincová - člen
Turgenevova 10
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1997 do: 24.08.1998)
JUDr. Magdaléna Martincová - člen
Turgenevova 10
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2001 do: 19.06.2001)
JUDr. Magdaléna Martincová - podpredseda
Turgenevova 10
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 29.01.1997)
MUDr. Vladimír Medvecký
Starozagorská 41
Košice
Vznik funkcie: 13.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2004 do: 09.01.2008)
MUDr. Vladimír Medvecký
Starozagorská 41
Košice
Vznik funkcie: 13.08.2003 Skončenie funkcie: 14.09.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2008 do: 09.01.2008)
MUDr. Jaroslav Melník - člen
Trnková 68
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.08.1999 do: 28.05.2003)
MUDr. Jaroslav Melník - člen
Trnková 68
Košice
Vznik funkcie: 30.08.1999 Skončenie funkcie: 21.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2003 do: 12.06.2003)
Mgr. Juraj Nikodémus
Š. Králika 431/23
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 06.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 12.12.2014)
Mgr. Juraj Nikodémus
Š. Králika 431/23
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 06.06.2014 Skončenie funkcie: 03.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2014 do: 12.12.2014)
RNDr. Ján Orinčák - člen
Za Sédriou 53
Levoča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 29.01.1997)
RNDr. Ján Orinčák - podpredseda
Za Sédriou 53
Levoča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1997 do: 24.08.1998)
Ing. Michal Pišoja , MPH
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2019 do: 18.03.2021)
Ing. Michal Pišoja , MPH
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 09.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021 do: 18.03.2021)
Ing. Martin Pitorák - člen
Krupinská 10
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2000 do: 10.01.2001)
MUDr. Ján Richnavský , PhD.
Fábryho 7
Košice 040 22
Vznik funkcie: 19.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2015 do: 03.02.2020)
MUDr. Ján Richnavský , PhD.
Fábryho 7
Košice 040 22
Vznik funkcie: 19.12.2014 Skončenie funkcie: 21.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2020 do: 03.02.2020)
Ing. Anna Schrötterová
Južná trieda 15
Košice
Skončenie funkcie: 11.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2001 do: 08.12.2002)
MUDr. Ivan Skalina
Komenského 1090/10
Košice-Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 03.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2014 do: 20.04.2016)
MUDr. Ivan Skalina
Komenského 1090/10
Košice-Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 03.12.2014 Skončenie funkcie: 29.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.2016 do: 20.04.2016)
Ján Slávik
Košická 214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
Vznik funkcie: 14.09.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2008 do: 10.02.2009)
MUDr. Ján Slávik
Košická 214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
Vznik funkcie: 14.09.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2009 do: 07.07.2014)
MUDr. Ján Slávik
Košická 214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
Vznik funkcie: 14.09.2007 Skončenie funkcie: 06.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
MUDr. Ján Slávik
Košická 214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
Vznik funkcie: 06.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 09.01.2015)
MUDr. Ján Slávik
Košická 214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
Vznik funkcie: 06.06.2014 Skončenie funkcie: 02.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2015 do: 09.01.2015)
Ing. Miroslava Sumková , PhD.
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 21.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021 do: 07.10.2021)
Ing. Miroslava Sumková , PhD.
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 21.04.2021 Skončenie funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2021 do: 07.10.2021)
Ing. Elena Šalágová - člen
Dlhá 32/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2005 do: 16.08.2006)
Ing. Elena Šalágová - člen
Dlhá 32/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 28.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 16.08.2006)
Ing. Ladislav Šimo
V.Benedikta 302/28
Prievidza-IV.Kopanice 971 01
Vznik funkcie: 28.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 24.08.2010)
Ing. Ladislav Šimo
V.Benedikta 302/28
Prievidza-IV.Kopanice 971 01
Vznik funkcie: 28.04.2006 Skončenie funkcie: 11.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2010 do: 24.08.2010)
Ing. František Špička - člen
Orgovánová 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.1998 do: 29.08.1999)
Ing. Eduard Špiner - člen
Francisciho 1
Prievidza
Vznik funkcie: 28.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2003 do: 18.05.2005)
Ing. Eduard Špiner - člen
Francisciho 1
Prievidza
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 01.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2005 do: 18.05.2005)
Mária Tabiczká - člen
Moravská 24
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1997 do: 29.08.1999)
MUDr. Marta Uhríková - člen
Užhorodská 3
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 29.08.1999)
JUDr. Ľubica Vašová - člen
Slobody 8
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.1998 do: 29.08.1999)
JUDr. Ľubica Vaššová - člen
Slobody 8
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2000 do: 02.08.2000)
MUDr. Rudolf Zbončák - podpredseda
719/8
Dunajská Lužná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.1998 do: 02.08.2000)
Mgr. Ervín Zeleník
A. Bednára 712/3
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2010 do: 07.07.2014)
Mgr. Ervín Zeleník
A. Bednára 712/3
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.08.2010 Skončenie funkcie: 06.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
PhDr. Ľubomíra Karoľová
Mládežnícka 24
Košice - Šaca 040 15
Vznik funkcie: 24.02.2017 Skončenie funkcie: 24.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2022 do: 21.03.2022)
MUDr. Ján Richnavský , PhD.
Lichardova 23
Košice 040 01
Vznik funkcie: 21.01.2020 Skončenie funkcie: 09.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2022 do: 21.03.2022)
MUDr. Ján Richnavský , PhD.
Lichardova 23
Košice 040 01
Vznik funkcie: 21.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2020 do: 21.03.2022)
PhDr. Ľubomíra Karoľová
Mládežnícka 24
Košice - Šaca 040 15
Vznik funkcie: 24.02.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2020 do: 21.03.2022)
MUDr. Marie Marsová , MBA
Sportovní 3242/9
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 21.04.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021)
MUDr. Pavel Frňka
Přemyslovská 2018/27
Vinohrady, Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2018 do: 27.04.2021)
MUDr. Pavel Frňka
Přemyslovská 2018/27
Vinohrady, Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2018 Skončenie funkcie: 20.04.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021 do: 27.04.2021)
Ing. Čeněk Kozák
Lovosická 370/27
Střížkov, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 21.02.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.03.2019 do: 05.03.2019)
Ing. Čeněk Kozák
Lovosická 370/27
Střížkov, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2018 do: 05.03.2019)
MUDr. Milan Leckéši - podpredseda
Třanovského 1331
Valašské Meziříčí 757 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2017 Skončenie funkcie: 31.12.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2019 do: 03.01.2019)
MUDr. Milan Leckéši - podpredseda
Třanovského 1331
Valašské Meziříčí 757 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2017 do: 03.01.2019)
Mgr. Pavel Šléška
Městečko 69
Nespeky 257 22
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.2017 do: 16.03.2018)
Mgr. Pavel Šléška
Městečko 69
Nespeky 257 22
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2017 Skončenie funkcie: 28.02.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2018 do: 16.03.2018)
Mgr. Michal Zakarovský , ACCA
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 22.02.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.03.2019 do: 27.04.2021)
Mgr. Michal Zakarovský , ACCA
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 22.02.2019 Skončenie funkcie: 20.04.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2021 do: 27.04.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 7. 8. 1997.
  (od: 19.12.1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 14.5.1999 a valným zhromaždením dňa 23.7.1999.
  (od: 30.08.1999)
Rozhodnutie MZ SR č. 1844/1998-B zo dňa 14. 10. 1998. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23. 11. 1999.
  (od: 19.01.2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 27.4.2000.
  (od: 03.08.2000)
MVZ a.s. zo dňa 21.11.2000.
  (od: 11.01.2001)
Zmena stanov schválená VZ dňa 3.5.2001.
  (od: 20.06.2001)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 567/2002, Nz 568/2002 zo dňa 11.12.2002.
  (od: 04.03.2003)
Zmena stanov zo dňa 20.8.2002.
  (od: 29.05.2003)
Zmena stanov zo dňa 28.5.2003. Úplné znenie stanov zo dňa 28.5.2003.
  (od: 19.06.2003)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 14. 12. 1996 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (od: 17.12.1996)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. 4036/1996-B zo dňa 12. 12. 1996.
  (od: 21.01.1997 do: 18.01.2000)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2020)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Cassopharm, s.r.o.
Lúčna 57
Košice-Šaca 040 15
  (od: 01.01.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022
Dátum výpisu:  25.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)