Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1597/V

Business name: 
KONEX REALITY, a.s. v likvidácii
  (from: 05/30/2015 until: 11/18/2015)
KONEX REALITY, a.s.
  (from: 04/09/2013 until: 05/29/2015)
Registered seat: 
Špitálska 5
Michalovce 071 01
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Identification number (IČO): 
47 107 502
  (from: 04/09/2013)
Date of entry: 
04/09/2013
  (from: 04/09/2013)
Date of deletion: 
11/19/2015
  (from: 11/19/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení záverečnej likvidačnej správy, účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku; Výkaz ziskov a strát spoločnosti KONEX REALITY, a.s. v likvidácii ku dňu skončenia likvidácie t.j. ku dňu 5.10.2015; Súvaha spoločnosti KONEX REALITY, a.s. v likvidácii ku dňu skončenia likvidácie, t.j. ku dňu 5.10.2015; Záverečná správa o likvidácii spoločnosti zo dňa 14.10.2015; Rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov; Súhlas Daňového úradu Košice, pobočka Michalovce s výmazom z obchodného registra zo dňa 28.10.2015
  (from: 11/19/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/09/2013)
Objects of the company: 
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
administratívne služby
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
počítačové služby
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
fotografické služby
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov:jazyk nemecký
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
prekladateľské a tlmočnícke služby:jazyk nemecký
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Ivan Andrašov - člen predstavenstva
49
Tušická Nová Ves 072 02
From: 04/09/2013
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Marek Bigaň - predseda predstavenstva
Jána Hollého 737/95
Michalovce 071 01
From: 04/09/2013
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Mgr. Mikuláš Pavlik - podpredseda predstavenstva
Ivana Krasku 799/41
Michalovce 071 01
From: 04/09/2013
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený výlučne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Stanovy obmedzujú prevoditeľnosť akcií nameno emitovaných spoločnosťou splnením podmienky definovanej čl. IV bodom 5 stanov a súčasne udelením súhlasu orgánu spoločnosti podľa čl. IV bodom 6 stanov.
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Supervisory board: 
JUDr. Mikuláš Pavlik
Ivana Krasku 799/41
Michalovce 071 01
From: 04/09/2013
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Ing. Igor Bigaň
Jána Hollého 737/95
Michalovce 071 01
From: 04/09/2013
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Jozef Zirnsák
Masarykova 1339/72
Michalovce 071 01
From: 04/09/2013
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/20/2015
  (from: 05/30/2015)
 Liquidators:
Marek Bigaň
Jána Hollého 737/95
Michalovce 071 01
From: 06/20/2015 Until: 11/19/2015
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Marek Bigáň
Jána Hollého 737/95
Michalovce 071 01
From: 06/20/2015
  (from: 05/30/2015 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne, robiť úkony smerujúce k likvidácii akciovej spoločnosti v zmysle ustanovení §72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/30/2015)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person