Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  28304/R

Obchodné meno: 
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
  (od: 08.06.2013)
Sídlo: 
106
Horovce 020 62
  (od: 08.06.2013)
IČO: 
47 168 099
  (od: 08.06.2013)
Deň zápisu: 
08.06.2013
  (od: 08.06.2013)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 08.06.2013)
Predmet činnosti: 
výroba biopalív
  (od: 02.02.2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (od: 02.02.2019)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane
  (od: 02.02.2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 02.02.2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 02.02.2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 02.02.2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 02.02.2019)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 02.02.2019)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 02.02.2019)
výroba tepla
  (od: 26.11.2020)
výroba biopalív
  (od: 08.06.2013 do: 01.02.2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (od: 08.06.2013 do: 01.02.2019)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane
  (od: 17.01.2014 do: 01.02.2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 17.01.2014 do: 01.02.2019)
Spoločníci: 
NOVA Green Energy, SICAV, a.s.
V Celnici 1031/4
Praha 1 - Nové Město 110 00
Česká republika
Iné identifikačné číslo: 087 89 622
  (od: 23.07.2021)
REDSIDE investiční společnost, a.s., konajúca vo vlastnom mene a na účet fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF
V Celnici 1031/4
Praha 1 - Nové Město 110 00
Česká republika
  (od: 06.04.2019 do: 22.07.2021)
REDSIDE investiční společnost, a.s.
V Celnici 1301/4
Praha 1 - Nové Město 110 00
Česká republika
  (od: 02.02.2019 do: 05.04.2019)
TKU Slovakia s. r. o.
Laurinská 18
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
  (od: 25.08.2017 do: 01.02.2019)
AGRAFA, s.r.o.
106
Horovce 020 62
  (od: 08.06.2013 do: 19.07.2018)
BIOTEC, s.r.o.
Skuteckého 17
Banská Bystrica 974 01
  (od: 08.06.2013 do: 24.08.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
REDSIDE investiční společnost, a.s., konajúca vo vlastnom mene a na účet fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF
  (od: 06.04.2019 do: 22.07.2021)
NOVA Green Energy, SICAV, a.s.
Vklad: 1 307 500 EUR Splatené: 1 307 500 EUR
Záložné právo: Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000041I/CORP/2015, uzavretej medzi spoločnosťou REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, IČ: 242 44 601, konajúcou vo vlastnom mene a na účet fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, ako záložcom, a spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, podnikajúcou prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, ako záložným veriteľom, dňa 19.03.2019, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka – spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, IČ: 242 44 601, konajúcej vo vlastnom mene a na účet fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, Česká republika. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra.
  (od: 23.07.2021)
BIOTEC, s.r.o.
Vklad: 6 750 EUR Splatené: 6 750 EUR
  (od: 08.06.2013 do: 17.07.2013)
AGRAFA, s.r.o.
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 08.06.2013 do: 25.11.2013)
BIOTEC, s.r.o.
Vklad: 1 306 750 EUR Splatené: 1 306 750 EUR
  (od: 18.07.2013 do: 25.11.2013)
AGRAFA, s.r.o.
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 78/ZZ/2013 podpísanej dňa 09.07.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka AGRAFA, s.r.o. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (od: 26.11.2013 do: 02.03.2015)
BIOTEC, s.r.o.
Vklad: 1 306 750 EUR Splatené: 1 306 750 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 76/ZZ/2013 podpísanej dňa 28.10.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka BIOTEC, s.r.o. Záložné právo vzniká dňom zápisu so obchodného registra.
  (od: 26.11.2013 do: 02.03.2015)
AGRAFA, s.r.o.
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
Záložné právo: 1.Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 78/ZZ/2013 podpísanej dňa 09.07.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka AGRAFA, s.r.o. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. 2.Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000041C/CORP/2015 podpísanej dňa 12.02.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka AGRAFA, s.r.o. Záložné právo vzniká dňom zápisu do OR.
  (od: 03.03.2015 do: 04.06.2015)
BIOTEC, s.r.o.
Vklad: 1 306 750 EUR Splatené: 1 306 750 EUR
Záložné právo: 1.Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 76/ZZ/2013 podpísanej dňa 28.10.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka BIOTEC, s.r.o. Záložné právo vzniká dňom zápisu so obchodného registra. 2.Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000041B/CORP/2015 podpísanej dňa 12.02.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka BIOTEC, s.r.o. Záložné právo vzniká dňom zápisu do OR.
  (od: 03.03.2015 do: 04.06.2015)
AGRAFA, s.r.o.
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 05.06.2015 do: 19.07.2018)
BIOTEC, s.r.o.
Vklad: 1 306 750 EUR Splatené: 1 306 750 EUR
  (od: 05.06.2015 do: 24.08.2017)
TKU Slovakia s. r. o.
Vklad: 1 306 750 EUR Splatené: 1 306 750 EUR
  (od: 25.08.2017 do: 19.07.2018)
TKU Slovakia s. r. o.
Vklad: 1 307 500 EUR Splatené: 1 307 500 EUR
  (od: 20.07.2018 do: 26.11.2018)
TKU Slovakia s. r. o.
Vklad: 1 307 500 EUR Splatené: 1 307 500 EUR
  (od: 27.11.2018 do: 01.02.2019)
REDSIDE investiční společnost, a.s.
Vklad: 1 307 500 EUR Splatené: 1 307 500 EUR
  (od: 02.02.2019 do: 05.04.2019)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 21.04.2018)
konateľ
  (od: 08.06.2013 do: 20.04.2018)
PhDr. Peter Hrdý
Okružná ulica 408/76
Hrubá Borša 925 23
Vznik funkcie: 06.04.2018
  (od: 26.11.2020)
Juraj Cíbik
105
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 08.06.2013
  (od: 08.06.2013 do: 20.04.2018)
Juraj Cíbik
105
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 08.06.2013 Skončenie funkcie: 06.04.2018
  (od: 21.04.2018 do: 20.04.2018)
Peter Hrdý
408
Hrubá Borša 925 23
Vznik funkcie: 06.04.2018
  (od: 21.04.2018 do: 25.11.2020)
Ing. Henrich Kiš
Na bielenisku 4834/20
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 06.04.2018
  (od: 21.04.2018 do: 24.11.2020)
Ing. Henrich Kiš
Na bielenisku 4834/20
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 06.04.2018 Skončenie funkcie: 26.10.2020
  (od: 25.11.2020 do: 24.11.2020)
PhDr. Peter Michalovič
Donská 33
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 10.09.2014
  (od: 25.09.2014 do: 20.04.2018)
PhDr. Peter Michalovič
Donská 33
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 10.09.2014 Skončenie funkcie: 06.04.2018
  (od: 21.04.2018 do: 20.04.2018)
Martin Dratva
Gánovská 211/16
Gánovce 058 01
Vznik funkcie: 27.07.2021 Skončenie funkcie: 27.07.2021
  (od: 31.08.2021 do: 30.08.2021)
Martin Dratva
Gánovská 211/16
Gánovce 058 01
Vznik funkcie: 27.07.2021
  (od: 26.08.2021 do: 30.08.2021)
Ing. Ondřej Žídek
Ke Starým rybníkům 2919/9
Praha 9 193 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.10.2020
  (od: 25.11.2020 do: 25.08.2021)
Ing. Ondřej Žídek
Ke Starým rybníkům 2919/9
Praha 9 193 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.10.2020 Skončenie funkcie: 26.07.2021
  (od: 26.08.2021 do: 25.08.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (od: 21.04.2018)
Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (od: 25.09.2014 do: 20.04.2018)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 08.06.2013 do: 24.09.2014)
Základné imanie: 
1 307 500 EUR Rozsah splatenia: 1 307 500 EUR
  (od: 18.07.2013)
7 500 EUR Rozsah splatenia: 7 500 EUR
  (od: 08.06.2013 do: 17.07.2013)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
TKU Slovakia s.r.o.
Laurinská 18
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (od: 02.02.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  27.09.2021
Dátum výpisu:  28.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)