Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  581/B

Obchodné meno: 
Doprastav, a.s.
  (od: 27.12.1993)
Sídlo: 
Drieňová 27
Bratislava 826 56
  (od: 03.06.2006)
IČO: 
31 333 320
  (od: 27.12.1993)
Deň zápisu: 
27.12.1993
  (od: 27.12.1993)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.12.1993)
Predmet činnosti: 
prenájom dopravných a mechanizačných prostredkov, stavebných dielcov a podporných stvebných konštrukcií
  (od: 27.12.1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 28.10.1994)
projektovanie stavieb - dopravné stavby, pozemné komunikácie a letiská
  (od: 29.11.1999)
poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu
  (od: 29.11.1999)
organizovanie kurzov a školení
  (od: 29.11.1999)
činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (od: 29.11.1999)
činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činnosti pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov
  (od: 05.09.2000)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 04.02.2002)
výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek a informačných systémov
  (od: 15.05.2002)
galvanizácia kovov
  (od: 03.06.2004)
vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií
  (od: 03.06.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 18.07.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania)
  (od: 24.09.2009)
vedenie účtovníctva
  (od: 12.12.2007)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (od: 12.12.2007)
automatizované spracovanie dát
  (od: 12.12.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom
  (od: 12.12.2007)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie viazačov bremien, - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na Aa, Ab, Ad, Ba, Bb, Bc, Be, Bf, Bh, C, - výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 28.02.2008)
vyhodnocovanie realizačnej dokumentácie
  (od: 06.06.2009)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 06.06.2009)
montáž zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 06.06.2009)
oprava pracovných strojov
  (od: 06.06.2009)
opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 06.06.2009)
zámočníctvo
  (od: 06.06.2009)
kovoobrábanie
  (od: 06.06.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2009)
vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č.264/1999 Z.z. /
  (od: 06.06.2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2009)
prenájom nehnuteľnostínebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 06.06.2009)
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov
  (od: 06.06.2009)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 06.06.2009)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 06.06.2009)
zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami
  (od: 06.06.2009)
iné podnikanie v civilnom letectve
  (od: 06.06.2009)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab 1, b2, Bb 1, b2
  (od: 06.06.2009)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb / § 44 živn.zák. / alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (od: 06.06.2009)
činnosti vo vojenskom letectve ( vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky )
  (od: 06.06.2009)
vykonávanie geodetických prác
  (od: 14.07.2009)
poskytovanie skladovacích služieb
  (od: 06.08.2011)
asfaltérske práce
  (od: 10.07.2012)
oprava výtlkov
  (od: 10.07.2012)
inžinierska činnosť (obstarávateľská činnosť v stavebníctve)
  (od: 19.07.2012)
zváračské práce (zváranie oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére)
  (od: 19.07.2012)
živičné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitumenových zmesí)
  (od: 19.07.2012)
realitná činnosť (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností)
  (od: 19.07.2012)
vyhotovovanie dokumentácie pre vykonávanie prác na stavbe (vyhotovovanie realizačnej dokumentácie)
  (od: 19.07.2012)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 14.01.2015)
počítačové služby
  (od: 14.01.2015)
Technik požiarnej ochrany
  (od: 12.09.2017)
Bezpečnostnotechnické služby
  (od: 12.09.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.02.2002)
Ing. Dušan Mráz - predseda
Stromová 472/7
Budča 962 33
Vznik funkcie: 30.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2018)
Mgr. Roman Guniš - člen
Strážna 12708/17
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2018)
Ing. Marek Očenáš - Člen predstavenstva
Skuteckého 15614/23
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2021)
Ing. Peter Milan - člen
Nevädzová 17211/6F
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 31.05.2005)
Základné imanie: 
22 182 468 EUR Rozsah splatenia: 22 182 468 EUR
  (od: 17.08.2016)
Akcie: 
Počet: 1008294
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 22 EUR
  (od: 10.01.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Marcela Cerulíková
Bulíkova 15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 30.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2018)
Ing. Ľubomír Dutko
Dominika Tatarku 258/5
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2018)
Ing. Peter Horal
Panenská 3474/7
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2018)
Ing. František Očkaják
Lán 529/48
Lokca 029 51
Vznik funkcie: 01.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019)
Ing. Oliver Čvirik
Kotešová 291
Kotešová 013 61
Vznik funkcie: 01.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2020)
Ing. Martin Mráz
Kimovská 9360/38
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.12.1993 zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR v zmysle ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 12 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg. č. 2/93, vypracovaným pre prevatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava.
  (od: 27.12.1993)
1. zasadnutie predstavenstva dňa 5.1.1994 rozhodnutie generálneho riaditeľa č.1/1994 zo dňa 12.1.1994, rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 3/1994 zo dňa 28.2.1994.
  (od: 19.07.1994)
Valné zhromaždenie dňa 19.4.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti.
  (od: 19.06.1995)
Valné zhromaždenie dňa 15.12.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti, notárska zápisnica N 243/95, Nz 243/95 zo dňa 15.12.1995.
  (od: 15.03.1996)
Notárska zápisnica N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 10.4.1996 a stanovy spoločnosti doplnené v časti VII. čl. XXI.
  (od: 29.05.1996)
Notárska zápisnica N 257/96, Nz 257/96 spísaná dňa 25.11.1996 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenie konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.01.1997)
Výpis z uznesenia presestavenstva zo dňa 6.3.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 49/97mzo dňa 27.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.04.1997)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 7.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčný do notárskej zápisnice č. N 96/98, Nz 94/98.
  (od: 25.05.1998)
Notárska zápisnica N 111/99, Nz 11/99 zo dňa 16.4.1999 a stanovy spoločnosti, notárska zápisnica N 295/99, Nz 293/9 zo dňa 19.11.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovy spoločnosti.
  (od: 29.11.1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 151/00, Nz 151/00.
  (od: 03.07.2000)
Notárska zápisnica N 87/01, Nz 87/01 zo dňa 20.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola shválena zmena stanov. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.8.2001.
  (od: 10.09.2001)
Notárska zápisnica č.N 501/01, Nz 499/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujuca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 419/01, Nz 419/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady a úplné znenie stanov spoločnosti.
  (od: 04.02.2002)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 113/02, Nz 113/02 zo dňa 9.4.2002.
  (od: 15.05.2002)
Viliam Turanský, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Viktor Karel, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Ivan Šesták, deň zániku funkcie:14.5.2003. Ing. Dušan Mráz, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. František Klepetko, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. František Potisk, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Daniel Knotek, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 36249/03 zo dňa 14.5.2003.
  (od: 19.09.2003)
Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: Slovdrex, a.s. Sídlo: Nitrianska 9, 903 01 Senec IČO: 35 718 552 Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.5.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 281/04, Nz 39952/04 v súlade zo zmluvou o zlúčení sa spoločnosť DOPRASTAV a.s. zlučuje so spoločnosťou SLOVDREX akciová spoločnosť, ktorej je jediným akcionárom a ktorá zaniká. Po spoločnosti SLOVDREX akciová spoločnosti, so sídlom Nitrianska 9, Senec, IČO 35 718 552 na nich prechádza všetko imanie, práva, povinnosti aj záväzky i neznáme.
  (od: 03.06.2004)
Notárska zápisnica N 130/2005, Nz 20537/2005, NCRls 20296/2005 napísaná dňa 10.05.2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti). Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák, Ing. Svatoslav Duda - funkcia členov dozornej rady do 10.05.205.
  (od: 31.05.2005)
Funkcia členov predstavenstva Ing.Zdeňka Šinovského a Ing.Jiřího Bělohlava skončila 01.09.2005.
  (od: 10.09.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2006.
  (od: 03.06.2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.5.2009.
  (od: 06.06.2009)
Notárska zápisnica N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 14.07.2009)
Správa o výsledku voľby členov dozornej rady zastupujúcich zamestnancov zo dňa 26.04.2010.
  (od: 05.06.2010)
Notárska zápisnica č.118/2011, Nz 17209/2011, NCRls 17636/2011 zo dňa 12.05.2011.
  (od: 06.08.2011)
Notárska zápisnica č. N 299/2011, NZ 38442/2011, NCRls 39444/2011 zo dňa 13.10.2011.
  (od: 29.11.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárksa zápisnica zo dňa 15.05.2012.
  (od: 30.05.2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 258/2012, Nz 16989/2012, NCRIs 17370/2012 dňa 15.05.2012.
  (od: 10.07.2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 14.05.2012.
  (od: 19.07.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
  (od: 28.03.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
  (od: 06.04.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.05.2013.
  (od: 06.06.2013)
Uznesenie Predstavenstva zo dňa 07.06.2013.
  (od: 18.06.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.07.2013.
  (od: 13.07.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05. 2009.
  (od: 14.01.2015)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 8.5.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.
  (od: 21.01.2015)
Reštrukturalizačný správca: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s.
Nám. M. Benku 10
Bratislava
Značka: S1169
Vznik funkcie: 08.05.2014
  (od: 21.06.2014)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 6.1.2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 29.12.2014 sp. Zn. 6R/1/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.01.2015, súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO : 31 333 320.
  (od: 21.01.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022
Dátum výpisu:  26.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)