Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  329/B

Business name: 
Radio Services s. r. o.
  (from: 06/28/2014 until: 01/11/2016)
Jemné Melódie s. r. o.
  (from: 01/04/2008 until: 06/27/2014)
Ragtime, spol. s r. o.
  (from: 08/27/2001 until: 01/03/2008)
"Ragtime", spol. s r.o.
  (from: 06/07/1993 until: 08/26/2001)
TLIS, spol.s r.o.
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
Registered seat: 
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (from: 12/08/2005 until: 01/11/2016)
Leškova 5
Bratislava 811 04
  (from: 05/03/2000 until: 12/07/2005)
Štúrova 9
Bratislava 811 02
  (from: 06/07/1993 until: 05/02/2000)
Asmolovova 53
Bratislava
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
Identification number (IČO): 
00 603 686
  (from: 01/03/1991)
Date of entry: 
01/03/1991
  (from: 01/03/1991)
Person dissolved from: 
15.12.2015
  (from: 01/12/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/12/2016)
Date of deletion: 
01/12/2016
  (from: 01/12/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/12/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/03/1991)
Objects of the company: 
tlač, redakcia, vydávanie, distribúcia a predaj neperiodických publikácií
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
tvorba a šírenie komponovaných a audiovizuálnych programov, ktorých súčasťou sú živé interpretačné vystúpenia
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
výroba a predaj reklamných a propagačných médií
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
produkcia zvukových nahrávok na všetkých typoch nosičov zvuku, ako aj ich distribú- cia a predaj
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
sprostredkovanie umeleckých vystúpení
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť pri vydávaní, distribúcii a predaji periodických a neperiodických publikácií,tvorbe a predaji komponovaných a audiovizuálnych programov, výrobe a predaji reklamných a propagačných médií, produkcii zvukových nahrávok a ich distribúcii a predaji
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
prevádzkovanie rozhlasovej stanice
  (from: 06/07/1993 until: 02/14/2001)
rozhlasové vysielanie podľa zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii a zmeny zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciach, na základe licencie č. R/47
  (from: 02/15/2001 until: 08/18/2008)
vydavateľská činnosť, distribúcia a predaj neperiodických publikácií
  (from: 06/07/1993 until: 01/11/2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/07/1993 until: 01/11/2016)
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/1993 until: 01/11/2016)
sprostredkovateľská činnosť a management v oblasti kultúry
  (from: 06/07/1993 until: 01/11/2016)
poradenská s sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 06/07/1993 until: 01/11/2016)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti v rozsahu tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 06/07/1993 until: 01/11/2016)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 09/20/2001 until: 01/11/2016)
výroba audio a video záznamov
  (from: 09/20/2001 until: 01/11/2016)
výroba, požičiavanie a predaj nosičov zvuku a nosičov záznamu obrazu so súhlasom autora
  (from: 09/20/2001 until: 01/11/2016)
prenájom audiovizuálnej techniky, zvukovej a filmovej techniky
  (from: 09/20/2001 until: 01/11/2016)
požičiavanie automobilov
  (from: 09/20/2001 until: 01/11/2016)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 09/20/2001 until: 01/11/2016)
administratívne práce a sekretárske služby
  (from: 09/20/2001 until: 01/11/2016)
inzertná činnosť
  (from: 09/20/2001 until: 01/11/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/20/2001 until: 01/11/2016)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovávanie údajov
  (from: 09/20/2001 until: 01/11/2016)
Partners: 
Pavol Bílek Production, s.r.o. IČO: 35 756 411
49
Blatné 900 82
Slovak Republic
  (from: 05/03/2000 until: 05/08/2001)
Pavol Bílek
49
Blatné
Slovak Republic
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Monika Herichová
Mirka Nešpora 28
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
Sandra Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 05/09/2001 until: 05/13/2005)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 05/09/2001 until: 05/13/2005)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 05/03/2000 until: 05/08/2001)
Ing. Stanislav Michniak
Trnavská 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
Ladislav Mokrý
Majerníkova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Ladislav Mokrý
Majerníkova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/23/1999 until: 11/08/1999)
Ladislav Mokrý
Majerníkova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 04/22/1999)
Ing. Michal Ružek
Bellova 95
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/03/2000 until: 05/08/2001)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/23/1999 until: 11/08/1999)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 04/22/1999)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
Slovak Republic
  (from: 06/07/1993 until: 03/20/1996)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
Monika Spišáková
Jesenského 57
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Monika Spišáková
Jesenského 57
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/23/1999 until: 11/08/1999)
Monika Spišáková
Jesenského 57
Prešov
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 04/22/1999)
Monika Spišáková
Jesenského 57
Prešov
Slovak Republic
  (from: 06/07/1993 until: 03/20/1996)
Vladimír Talian
Výstavná 31
Nitra
Slovak Republic
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Vladimír Talian
Výstavná 31
Nitra
Slovak Republic
  (from: 04/23/1999 until: 11/08/1999)
Vladimír Talian
Výstavná 31
Nitra
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 04/22/1999)
Vladimír Talian
Výstavná 31
Nitra
Slovak Republic
  (from: 01/03/1991 until: 03/20/1996)
Harad, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 05/14/2005 until: 01/11/2016)
Contribution of each member: 
Monika Herichová
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
Miloš Spišák
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
Vladimír Talian
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 01/03/1991 until: 03/20/1996)
Ing. Stanislav Michniak
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
Miloš Spišák
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 03/20/1996)
Monika Spišáková
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 03/20/1996)
Monika Spišáková
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 04/22/1999)
Miloš Spišák
Amount of investment: 36 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 04/22/1999)
Vladimír Talian
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 04/22/1999)
Ladislav Mokrý
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 04/22/1999)
Monika Spišáková
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 04/23/1999 until: 11/08/1999)
Miloš Spišák
Amount of investment: 72 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 04/23/1999 until: 11/08/1999)
Vladimír Talian
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/23/1999 until: 11/08/1999)
Ladislav Mokrý
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/23/1999 until: 11/08/1999)
Monika Spišáková
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Miloš Spišák
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Vladimír Talian
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Ladislav Mokrý
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Pavol Bílek
Amount of investment: 1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Stanislava Horňáková
Amount of investment: 1 530 000 Sk Paid up: 1 530 000 Sk
  (from: 05/03/2000 until: 05/08/2001)
Pavol Bílek Production, s.r.o.
Amount of investment: 1 020 000 Sk Paid up: 1 020 000 Sk
  (from: 05/03/2000 until: 05/08/2001)
Ing. Michal Ružek
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 05/03/2000 until: 05/08/2001)
Stanislava Horňáková
Amount of investment: 1 530 000 Sk Paid up: 1 530 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 05/13/2005)
Sandra Horňáková
Amount of investment: 1 470 000 Sk Paid up: 1 470 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 05/13/2005)
Harad, a.s.
Amount of investment: 3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 05/14/2005 until: 02/10/2009)
Harad, a.s.
Amount of investment: 99 582 EUR Paid up: 99 582 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 01/11/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/09/1999 until: 01/11/2016)
konatelia
  (from: 06/07/1993 until: 11/08/1999)
konatelia
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
Eva Drgoňová
Sadmelijska 3
Bratislava 831 06
  (from: 05/09/2001 until: 08/26/2001)
Ing. Kamil Grebeň
Kubániho 9
Bratislava 811 04
  (from: 05/03/2000 until: 05/08/2001)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
  (from: 05/03/2000 until: 05/08/2001)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
  (from: 05/09/2001 until: 06/19/2003)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
From: 04/07/2000
  (from: 06/20/2003 until: 05/13/2005)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
From: 04/07/2000 Until: 03/11/2005
  (from: 05/14/2005 until: 05/13/2005)
Mgr. Anetta Krátka
Saratovská 15
Bratislava 841 02
From: 08/12/2008
  (from: 08/19/2008 until: 03/13/2009)
Mgr. Anetta Krátka
Saratovská 15
Bratislava 841 02
From: 08/12/2008 Until: 02/18/2009
  (from: 03/14/2009 until: 03/13/2009)
Ing. Vladimír Kulich
Lietavská 3032/6
Bratislava 851 26
From: 03/11/2006
  (from: 03/25/2006 until: 08/18/2008)
Ing. Vladimír Kulich
Lietavská 3032/6
Bratislava 851 26
From: 03/11/2006 Until: 08/11/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/18/2008)
Martin Langyel
Sputnikova 4
Bratislava 821 02
From: 03/11/2006
  (from: 03/25/2006 until: 08/18/2008)
Martin Langyel
Sputnikova 4
Bratislava 821 02
From: 03/11/2006 Until: 08/11/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/18/2008)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 03/12/2005
  (from: 05/14/2005 until: 03/24/2006)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 03/12/2005 Until: 03/10/2006
  (from: 03/25/2006 until: 03/24/2006)
Miloš Spišák
  (from: 06/07/1993 until: 11/08/1999)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Monika Spišáková
  (from: 06/07/1993 until: 11/08/1999)
Ing. Monika Spišáková
Jesenského 57
Prešov
  (from: 11/09/1999 until: 05/02/2000)
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava 841 03
From: 08/12/2008
  (from: 08/19/2008 until: 04/02/2014)
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava 841 03
From: 08/12/2008 Until: 03/17/2014
  (from: 04/03/2014 until: 04/02/2014)
Ing. Tomáš Kapusta
Velehradská 28
Bratislava 821 08
From: 02/19/2009
  (from: 03/14/2009 until: 01/11/2016)
Ing. Michal Holík
Snežienkova 8
Bratislava 831 01
From: 03/17/2014
  (from: 04/03/2014 until: 01/11/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú konatelia každý samostatne.
  (from: 11/09/1999 until: 01/11/2016)
Spoločnosť zastupujú konatelia.
  (from: 06/07/1993 until: 11/08/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Miloš Spišák, riaditeľ spoločnosti, študent, domov Mladosť B4-11, Asmolovova 53,Bratislava
  (from: 01/03/1991 until: 06/06/1993)
Capital: 
99 582 EUR Paid up: 99 582 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 01/11/2016)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 06/20/2003 until: 02/10/2009)
3 000 000 Sk
  (from: 11/09/1999 until: 06/19/2003)
200 000 Sk
  (from: 04/23/1999 until: 11/08/1999)
100 000 Sk
  (from: 01/03/1991 until: 04/22/1999)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2015.
  (from: 01/12/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.12.1990 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb, ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 512
  (from: 01/03/1991 until: 01/11/2016)
Dodatok spoločenskej zmluvy č.1 bol prijatý vo valnom zhromaždení dňa 4.6.1993, prispôsobený bol Obchod.zák. 513/1991 Zb. Živnostenský list bol vydaný Obvodným úradom Blava 1 dňa 5.11.1992, licencia 4.5.1992. Starý spis: S.r.o. 512
  (from: 06/07/1993 until: 01/11/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.7.1995, na ktorom bol schválený prevod častí obchodných podielov. Starý spis: S.r.o. 512
  (from: 03/21/1996 until: 01/11/2016)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24,2,1999, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák.č.11/98 Zz.
  (from: 04/23/1999 until: 01/11/2016)
Prevody časti obchodných podielov a zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 13.7.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1999.
  (from: 11/09/1999 until: 01/11/2016)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 7.4.2000 Dodatok zo dňa 7.4.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/03/2000 until: 01/11/2016)
Licencia R/47 na rozhlasové vysielanie v Slovenskej republike zo dňa 29.12.1995.
  (from: 02/15/2001 until: 01/11/2016)
Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 9.4.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodných podielov. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 9.4.2001. Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 9.4.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene konateľa.
  (from: 05/09/2001 until: 01/11/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 15.8.2001, dodatok k spoločenskej zmluve z 15.8.01, zmena obchodného mena z "Ragtime", spol. s r.o. na Ragtime, spol. s r. o.
  (from: 08/27/2001 until: 01/11/2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 31.12.2002, na ktorm bolo prijaté nové znenie spoločenskej zmluvy, ktoré v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú spoločenskú zmluvu. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.12.2002.
  (from: 06/20/2003 until: 01/11/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.3.2005, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Zánik funkcie konateľky Stanislavy Horňákovej dňa 12.3.2005.
  (from: 05/14/2005 until: 01/11/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.03.2006.
  (from: 03/25/2006 until: 01/11/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2007 o zmene obchodného mena. Pôvodné obchodné meno: Ragtime, spol. s r. o..
  (from: 01/04/2008 until: 01/11/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.08.2008.
  (from: 08/19/2008 until: 01/11/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2009.
  (from: 03/14/2009 until: 01/11/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného Jemné Melódie s. r. o. na nové Radio Services s. r. o.
  (from: 06/28/2014 until: 01/11/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/12/2016)
Legal successor: 
Harad, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (from: 01/12/2016)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person