Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  28532/P

Business name: 
TELECOM TKR, s.r.o.
  (from: 12/23/1999)
Registered seat: 
Námestie slobody 3
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 07/25/2013)
Ševčenkova 34
Bratislava 851 01
  (from: 03/17/2012 until: 07/24/2013)
Staničná 1329
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 12/23/1999 until: 03/16/2012)
Identification number (IČO): 
36 464 279
  (from: 12/23/1999)
Date of entry: 
12/23/1999
  (from: 12/23/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/23/1999)
Objects of the company: 
montáž káblových rozvodov
  (from: 12/23/1999)
vysielanie v káblových rozvodoch
  (from: 04/28/2000)
lokálne televízne terestriálne vysielanie
  (from: 11/11/2002)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/27/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/27/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/27/2004)
reklamná činnosť
  (from: 08/27/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/27/2004)
technické služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
  (from: 08/27/2004)
distribúcia filmov a videozáznamov
  (from: 08/27/2004)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb (prístup k sieti internet prostredníctvom pevnej siete)
  (from: 08/10/2010)
montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
  (from: 08/10/2010)
služby webového servera
  (from: 08/10/2010)
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu z verejne prístupných zdrojov
  (from: 08/10/2010)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 10/14/2014)
Počítačové služby
  (from: 10/14/2014)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/14/2014)
Vydavateľská činnosť
  (from: 10/14/2014)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/14/2014)
lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
  (from: 11/30/2017)
Partners: 
Ing. Tibor Mocsári
Okulka 12/15
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Mgr. Renáta Bačiková
1. mája 1220/27
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 11/27/2019)
Štúdio-VT s.r.o.
Námestie slobody 3
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 07/25/2013 until: 10/13/2014)
Ing. arch. Richard Krajči
Floriánska 1362/11
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 04/16/2011 until: 07/24/2013)
Pavol Lulajka
Hlovíkova 2674/38
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 08/27/2004 until: 04/15/2011)
Pavol Lulajka
Staničná 1329/16
Vranov nad Topľou
Slovak Republic
  (from: 12/23/1999 until: 08/26/2004)
Ing. Jana Lulajková
Sídlisko Juh 1057/9
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 08/27/2004 until: 11/05/2007)
Ing. Jana Lulajková
sídl. Okulka 20/6
Vranov nad Topľou
Slovak Republic
  (from: 12/23/1999 until: 08/26/2004)
Mgr. Renáta Mikčová
1. mája 1220/27
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 10/14/2014 until: 11/26/2019)
Ing. Tibor Mocsári
Okulka 12/15
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 10/14/2014 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Tibor Mocsári
  (from: 10/14/2014 until: 05/25/2022)
Ing. Tibor Mocsári
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/26/2022)
Mgr. Renáta Mikčová
  (from: 10/14/2014 until: 11/26/2019)
Mgr. Renáta Bačiková
Amount of investment: 3 319 EUR Paid up: 3 319 EUR
  (from: 11/27/2019)
Pavol Lulajka
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1999 until: 08/26/2004)
Ing. Jana Lulajková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1999 until: 08/26/2004)
Pavol Lulajka
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/27/2004 until: 11/05/2007)
Ing. Jana Lulajková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/27/2004 until: 11/05/2007)
Pavol Lulajka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/06/2007 until: 06/22/2010)
Pavol Lulajka
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/23/2010 until: 04/15/2011)
Ing. arch. Richard Krajči
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/16/2011 until: 07/24/2013)
Štúdio-VT s.r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/25/2013 until: 10/13/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/14/2014)
Individual managing director
  (from: 12/23/1999 until: 10/13/2014)
Ing. Tibor Mocsári
Okulka 12/15
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/01/2013
  (from: 07/25/2013)
Mgr. Renáta Bačiková
1. Mája 1220/27
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/01/2013
  (from: 11/27/2019)
Ing. arch. Richard Krajči
Floriánska 1362/11
Košice 040 01
From: 04/13/2011
  (from: 04/16/2011 until: 07/24/2013)
Ing. arch. Richard Krajči
Floriánska 1362/11
Košice 040 01
From: 04/13/2011 Until: 07/01/2013
  (from: 07/25/2013 until: 07/24/2013)
Pavol Lulajka
Hlovíkova 2674/38
Vranov nad Topľou 093 01
From: 12/23/1999
  (from: 11/06/2007 until: 04/15/2011)
Pavol Lulajka
Hlovíkova 2674/38
Vranov nad Topľou 093 01
From: 12/23/1999 Until: 04/13/2011
  (from: 04/16/2011 until: 04/15/2011)
Pavol Lulajka
Sídlisko Juh 1057/9
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 08/27/2004 until: 11/05/2007)
Pavol Lulajka
Staničná 1329/16
Vranov nad Topľou
  (from: 12/23/1999 until: 08/26/2004)
Mgr. Renáta Mikčová
1. Mája 1220/27
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/01/2013
  (from: 07/25/2013 until: 11/26/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/23/1999)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/23/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/06/2007 until: 06/22/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.12.1999 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 12/23/1999)
Doplnok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.3.2000.
  (from: 04/28/2000)
Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.9.2002.
  (from: 11/11/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2013.
  (from: 07/25/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Štúdio-VT s.r.o.
Námestie slobody 3
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 12/04/2014)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person