Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2355/B

Business name: 
LI-PA Holding a.s.
  (from: 01/19/2006)
Registered seat: 
Drobného 27
Bratislava 841 01
  (from: 08/20/2001)
Identification number (IČO): 
35 780 908
  (from: 02/04/2000)
Date of entry: 
02/04/2000
  (from: 02/04/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/04/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/04/2000)
prenájom výpočtovej techniky vrátane hardwaru a softwaru
  (from: 03/05/2001)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/05/2001)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/05/2001)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/22/2001)
výroba, predaj požičiavanie nosičov zvukovoobrazových záznamov
  (from: 10/22/2001)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/22/2001)
registrácia internetových domén a ich správa a prevádzkovanie
  (from: 01/19/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/05/2006)
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 08/05/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/17/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/05/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a koná v jej mene vždy predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 03/05/2001)
Capital: 
1 825 670 EUR Paid up: 1 825 670 EUR
  (from: 11/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 5500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
  (from: 11/25/2009)
Supervisory board: 
Ľubomíra Krajčušková
Nová 279
Liptovský Ján 032 03
From: 09/11/2008
  (from: 10/18/2008)
JUDr. Katarína Hruškovičová - člen
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
From: 05/11/2010
  (from: 05/20/2010)
Mgr. Maroš Havran - člen
Štúrova 24
Nová Baňa 968 01
From: 05/11/2010
  (from: 05/20/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.12.1999, v zmysle ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zz v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/04/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.11.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 841/00 Nz 793/00 spísaná toho istého dňa schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov. Notárska zápisnica N 73/2001 Nz 72/2001 zo dňa 14.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/05/2001)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.8.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 458/2001 spísanou notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
  (from: 08/20/2001)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 531/2001 zo dňa 7.9.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/22/2001)
PhDr. Pavol Rusko, deň zániku funkcie: 20.10.2002, Viera Kudličová, deň zániku funkcie: 20.10.2002, Radovan Stratovský, deň zániku funkcie: 20.10.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2002.
  (from: 12/13/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 4.12.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 4.12.2003.
  (from: 03/31/2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2004.
  (from: 09/28/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 8/2006, Nz 2758/2006, NCRIs 2763/2006 napísanej dňa 25.1.2006 notárom Mgr. Janou Borovičkovou - zvýšenie základného imania.
  (from: 02/02/2006)
Notárska zápisnica N 28/2006, Nz 11086/2006, NCRls 11126/2006 zo dňa 23.3.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 04/05/2006)
Notárska zápisnica N 79/2006, Nz 24403/2006, NCRls 24369/2006 zo dňa 20.6.2006.
  (from: 08/05/2006)
Notárska zápisnica N 198/2007, 49188/2007, NCRls 48837/2007 zo dňa 26.11.2007.
  (from: 01/17/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 158/2008 Nz 38193/2008 zo dňa 11.09.2008.
  (from: 10/18/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.05.2010 č. N 85/2010, Nz 16580/2010.
  (from: 05/20/2010)
Notárska zápisnica N 269/2011, Nz 23137/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2011
  (from: 07/22/2011)
Notárska zápisnica N 290/2011, Nz 25283/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2011
  (from: 07/22/2011)
Date of updating data in databases:  12/08/2021
Date of extract :  12/09/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person