Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1423/L

Business name: 
SENAKSPOL spol. s r.o. v "likvidácii"
  (from: 11/15/2007 until: 06/30/2008)
SENAKSPOL spol. s r.o.
  (from: 09/30/1993 until: 11/14/2007)
Registered seat: 
Korytnícka 567
Liptovská Osada 034 73
  (from: 12/16/1994 until: 06/30/2008)
Družstevná 6
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 03/16/1994 until: 12/15/1994)
Priemyselná zóna 666
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 09/30/1993 until: 03/15/1994)
Identification number (IČO): 
31 592 902
  (from: 09/30/1993)
Date of entry: 
09/30/1993
  (from: 09/30/1993)
Person dissolved from: 
1.11.2005
  (from: 07/01/2008)
Date of deletion: 
07/01/2008
  (from: 07/01/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1993)
Objects of the company: 
výroba nábytku vrátane doplnkov a stavebnostolárska výroba
  (from: 09/30/1993 until: 06/30/2008)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/30/1993 until: 06/30/2008)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/1993 until: 06/30/2008)
Partners: 
Ing. Branislav Böhmer
Nábrežie 1747
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 10/12/1994)
Ing. František Janíček
547
Liptovská Osada
Slovak Republic
  (from: 07/29/1998 until: 06/30/2008)
Ing. František Janíček
547
Liptovská Osada
Slovak Republic
  (from: 02/20/1998 until: 07/28/1998)
Ing. František Janíček
547
Liptovská Osada
Slovak Republic
  (from: 12/10/1997 until: 02/19/1998)
Ing. František Janíček
547
Liptovská Osada
Slovak Republic
  (from: 10/13/1994 until: 12/09/1997)
Ing. František Janíček
547
Liptovská Osada
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 10/12/1994)
Ing. Ján Kriška
Senická 623/2
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 10/13/1994 until: 12/09/1997)
Ing. Ján Kriška
Senická 623/2
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 10/12/1994)
Ing. Vincent Mráznica
1066
Liptovská Lúžna
Slovak Republic
  (from: 07/29/1998 until: 06/30/2008)
Ing. Vincent Mráznica
1066
Liptovská Lúžna
Slovak Republic
  (from: 02/20/1998 until: 07/28/1998)
Ing. Vincent Mráznica
1066
Liptovská Lúžna
Slovak Republic
  (from: 12/10/1997 until: 02/19/1998)
Ing. Vincent Mráznica
1066
Liptovská Lúžna
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 12/09/1997)
JUDr. Miroslav Mydlo
Za dráhou 7/11
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 02/20/1998 until: 07/28/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Vincent Mráznica
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 12/09/1997)
Ing. František Janíček
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 10/12/1994)
Ing. Branislav Böhmer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 10/12/1994)
Ing. Ján Kriška
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 10/12/1994)
Ing. František Janíček
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 10/13/1994 until: 12/09/1997)
Ing. Ján Kriška
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 10/13/1994 until: 12/09/1997)
Ing. Vincent Mráznica
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/10/1997 until: 02/19/1998)
Ing. František Janíček
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/10/1997 until: 02/19/1998)
Ing. Vincent Mráznica
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/20/1998 until: 07/28/1998)
Ing. František Janíček
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/20/1998 until: 07/28/1998)
JUDr. Miroslav Mydlo
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 02/20/1998 until: 07/28/1998)
Ing. Vincent Mráznica
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/29/1998 until: 06/30/2008)
Ing. František Janíček
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/29/1998 until: 06/30/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/30/1993 until: 06/30/2008)
Ing. František Janíček
547
Liptovská Osada
  (from: 09/30/1993 until: 02/19/1998)
Ing. František Janíček
547
Liptovská Osada
  (from: 07/29/1998 until: 06/30/2008)
Ing. Ján Kriška
Senická 623/2
Liptovský Mikuláš
  (from: 09/30/1993 until: 12/15/1994)
Ing. Vincent Mráznica
1066
Liptovská Lúžna
  (from: 09/30/1993 until: 06/30/2008)
JUDr. Miroslav Mydlo
Za dráhou 7/11
Ružomberok
  (from: 02/20/1998 until: 07/28/1998)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/30/1993 until: 06/30/2008)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 06/30/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/01/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24 K 339/98 zo dňa 19.09.2005 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil advokáta JUDr. Milana Klobušiaka, so sídlom Veterná 1 , Ružomberok funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 12/30/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/01/2007
  (from: 11/15/2007)
 Liquidators:
Ing. František Janíček
547
Liptovská Osada
From: 11/01/2007 Until: 07/01/2008
  (from: 11/15/2007)
 Liquidators:
Ing. Vincent Mraznica
1066
Liptovská Lúžna
From: 11/01/2007 Until: 07/01/2008
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Vincent Mráznica
1066
Liptovská Lúžna
From: 11/01/2007
  (from: 11/15/2007 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátori robia v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka a to každý samostatne.
  (from: 11/15/2007)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra podaného dňa 23.06.2008, na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 46-24K 339/98-350 zo dňa 19.09.2005, ktorým bol konkurz zrušený po splnení rozvrhového uznesenia, rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2007 o vstupe spoločnosti do likvidácie ku dňu 01.11.2007, predloženého súhlasu správcu dane - Daňového úradu Ružomberok zo dňa 18.06.2008, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, účtovnej závierky a rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o schválení konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky sa obchodná spoločnosť s obchodným menom SENAKSPOL spol. s r. o. v "likvidácii", so sídlom Korytnícka 567, 034 73 Liptovská Osada, IČO: 31 592 902 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 01.07.2008 VYMAZÁVA.
  (from: 07/01/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.9.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/30/1993 until: 06/30/2008)
Na zasadnautí valného zhromaždenia konanom dňa 6.12.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4104
  (from: 03/16/1994 until: 06/30/2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.9.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4104
  (from: 10/13/1994 until: 06/30/2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.12.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4104
  (from: 12/16/1994 until: 06/30/2008)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6. 11. 1997 bol schválený Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 12/10/1997 until: 06/30/2008)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 20.1.1998 bol schválený dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 02/20/1998 until: 06/30/2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.7.1998 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/29/1998 until: 06/30/2008)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 46-24K 339/98-81 zo dňa 29.2.2000 bol na majetok spoločnosti SENAKSPOL, spol.s r.o. Korytnická ul. 567, Liptovská Osada vyhlásený konkurz. Správcom konkurznej podstaty bol ustanovený komerčný právnik JUDr. Milan Klobušiak, so sídlom Veterná 1, Ružomberok.
  (from: 03/10/2000 until: 06/30/2008)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person