Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21493/B

Business name: 
MEGA MUSIC PRODUCTION, s.r.o.
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Registered seat: 
Prievozská 18
Bratislava 824 51
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Identification number (IČO): 
35 785 896
  (from: 04/11/2000)
Date of entry: 
04/11/2000
  (from: 04/11/2000)
Date of deletion: 
10/13/2004
  (from: 10/13/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím súdu
  (from: 10/13/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/11/2000)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
administratívne práce
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu živnosti
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
fotografické služby
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Partners: 
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Ján Slačka
Gercenova 31
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Peter Vojtek
Andrusovova 5
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Rehák
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Peter Vojtek
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Ján Slačka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Peter Vojtek
Andrusovova 5
Bratislava 851 01
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Ján Slačka
Gercenova 31
Bratislava 851 01
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú spoločne vždy dvaja konatelia. Konajú v mene spoločnosti a podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis, pričom jeden z podpisov musí byť podpis konateľa Ing. Ladislava Reháka.
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť MEGA MUSIC PRODUCTION, s.r.o., Prievozská 18, 824 51 Bratislava, IČO: 35 785 896, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 21493/B sa vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č. k. 7K 69/02-65 zo dňa 21.07.2003, právoplatné dňa 21.08.2003 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d) , 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/13/2004)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.03.2000 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/11/2000 until: 10/12/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 7k 69/02 - 65 zo dňa 21.7.2003, ktorým bol návrh navrhovateľa - dlžníka MEGA MUSIC PRODUCTION s.r.o., Prievozská 18, Bratislava, IČO: 35 785 896 o vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.8.2003. Spoločnosť bola v zmysle ust. § 68 ods. 3 písm. d) zák. č. 513/1991 Zb. zrušená.
  (from: 10/27/2003 until: 10/12/2004)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person