Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  93622/B

Business name: 
JULIJA s. r. o.
  (from: 10/25/2013)
Registered seat: 
Rybné námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 08/29/2017)
Tomášikova 64
Bratislava 831 04
  (from: 10/25/2013 until: 08/28/2017)
Identification number (IČO): 
47 411 163
  (from: 10/25/2013)
Date of entry: 
10/25/2013
  (from: 10/25/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/25/2013)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/25/2013)
Poradenská činnosť v oblasti marketingu a obchodu
  (from: 10/25/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/25/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/25/2013)
Činnosť podnikateľských poradcov
  (from: 10/25/2013)
Počítačové služby
  (from: 10/25/2013)
Administratívne služby
  (from: 10/25/2013)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 10/25/2013)
Faktoring a forfaiting
  (from: 10/25/2013)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/25/2013)
Partners: 
Filip Černák
Buková 2808/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 06/15/2022)
SITNO HOLDING, a.s.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
Slovak Republic
  (from: 10/25/2013 until: 06/23/2014)
Filip Černák
Buková 2808/8
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 06/24/2014 until: 06/14/2022)
Contribution of each member: 
Filip Černák
  (from: 06/24/2014 until: 06/14/2022)
Filip Černák
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/15/2022)
SITNO HOLDING, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/25/2013 until: 06/23/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/25/2013)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Buková 2808/8
Bratislava 811 02
From: 10/25/2013
  (from: 01/21/2014)
Ing. Jana Rakická
Janka Alexyho 1
Bratislava 841 01
From: 10/25/2013
  (from: 10/25/2013)
Jaroslav Florek
Vyhne 193
Vyhne 966 02
From: 04/26/2019
  (from: 05/10/2019)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Buková 2808/8
Bratislava 811 02
From: 10/25/2013
  (from: 10/25/2013 until: 01/20/2014)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. V prípade, že sú vymenovaní dvaja konatelia, konajú a podpisujú v mene spoločnosti každý samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, alebo k pečiatke s obchodným menom pripojí svoj podpis.
  (from: 10/25/2013)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/25/2013)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.8.2013 a dodatkom č. 1 zakladateľskej listine zo dňa 8.10.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 10/25/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2014.
  (from: 06/24/2014)
Okresný súd Bratislava I Uznesením zo dňa 05.12.2014, č. k.: 37Cb/141/2014-113, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.01.2015 a vykonateľnosť dňa 16.01.2015 nariadil predbežným opatrením Filipovi Černákovi, zákaz nakladať, teda zmluvne nepreviesť na tretie osoby, nezriadiť záložné právo, vecné bremeno alebo iné vecné či záväzkové právo v prospech tretích osôb, ako aj nevložiť ako vklad do základného imania alebo iného majetku právnickej osoby obchodný podiel vo výške 100 % základného imania spoločnosti JULIJA, s. r. o. .
  (from: 10/13/2015)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person