Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  102/V

Business name: 
ARCEN, s.r.o. v likvidácii
  (from: 07/27/2004 until: 05/31/2005)
ARCEN, s.r.o.
  (from: 01/07/2002 until: 07/26/2004)
FAKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 01/14/1991 until: 01/06/2002)
Registered seat: 
Bencúrova 10
Košice 040 01
  (from: 09/21/1992 until: 05/31/2005)
Moyzesova 44
Košice
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
Identification number (IČO): 
00 691 763
  (from: 01/14/1991)
Date of entry: 
01/14/1991
  (from: 01/14/1991)
Date of deletion: 
06/01/2005
  (from: 06/01/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/01/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/14/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
maloobchodná činnosť - textil, odevy, priemyselný tovar, potraviny, ovocie, zelenina, hutné výrobky, suroviny, stroje, strojné zariadenie, drevo, poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, spotrebný tovar
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
veľkoobchodná činnosť - textil, spotrebný tovar, odevy, priemyselný tovar, potraviny, ovocie, zelenina, hutné výrobky, suroviny, stroje, strojné zariadenie, drevo, poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky, daňovníctva, financovania, súkromného podnikania, zakladania obchodných spoločností v zahraničnom obchode
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
informatika
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
dovoz vecí zo zahraničia do ČSFR a vývoz z ČSFR do zahraničia za účelom predaja, alebo iného úplatného scudzenia alebo využitia vo výrobe pre zaistenie hospodárskej a obchodnej činnosti spoločnosti s výnimkou vecí uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti dovozu a vývozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní vecí menom firmy na účet čs. osôb
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou zastupovania zahraničných firiem, propagaciou výrobkov a činností zastupovaných firiem
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
požičovňa osobných, nákladných a účelových motorových vozidiel
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
kúpa a predaj osobných, nákladných a účelových motorových vozidiel, ich častí a súčastí v rámci vykonávanej veľkoobchodnej činnosti
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
služby verejného stravovania a ubytovania
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
služby cestovnej kancelárie
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
dovoz, skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných hromadne vyrábaných liečiv, prípravkov a spotrebného zdravotníckeho materiálu
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti obuv, mäso, výrobky z mäsa, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabak a výrobky z tabaku, obilniny a strukoviny, drogistický tovar, kozmetika, spotrebná elektronika, počítače, odpad a odpadové suroviny, náhradné diely a príslušenstvo k osobným a nákladným automobilom, stavebný materiál, sanita, výrobky z dreva, nábytok, hutný materiál a výrobky, reklamná agentúra.
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
dovoz, skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných, hromadne vyrábaných liečiv, prípravkov, spotrebného zdravotnického materiálu
  (from: 09/21/1992 until: 05/31/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/21/1992 until: 05/31/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 09/21/1992 until: 05/31/2005)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 09/21/1992 until: 05/31/2005)
dovoz, veľkoobchod, maloobchod so zdravotníckou prístrojovou technikou, strojmi a nástrojmi
  (from: 12/31/1992 until: 05/31/2005)
vykonávanie finančného a operatívneho leasingu
  (from: 12/31/1992 until: 05/31/2005)
liečebno-preventívna starostlivosť v súkromnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
  (from: 07/14/1993 until: 05/31/2005)
marketingové služby
  (from: 06/23/1997 until: 05/31/2005)
prieskum trhu
  (from: 06/23/1997 until: 05/31/2005)
Partners: 
CASSOVIAINVEST- CREDIT, a. s. Košice IČO: 31 728 588
Hlavná 108
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/27/1998 until: 11/02/2003)
CASSOVIAINVEST- CREDIT, a. s. Košice IČO: 31 728 588
Hlavná 108
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/07/1997 until: 04/26/1998)
CASSOVIA INVEST, a. s. Košice
Festivalové námestie 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/26/1995 until: 03/06/1997)
CASSOVIAINVEST- CREDIT, a. s. Košice
Hlavná 108
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/03/2003 until: 05/31/2005)
Ing. Peter Lorko
Janigova 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/18/2000 until: 05/31/2005)
Ing. Peter Lorko
Janigova 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/27/1998 until: 01/17/2000)
Ing. Peter Lorko
Janigova 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/14/1991 until: 04/26/1998)
Mgr. Pavol Paška
Čordákova 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/27/1998 until: 05/31/2005)
Mgr. Pavol Paška
Čordákova 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/07/1993 until: 04/26/1998)
Ing. Ján Trebuľa
Kupeckého 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/27/1998 until: 05/31/2005)
JUDr. Zdeno Trebuľa
Petzvalova 27
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/27/1998 until: 01/17/2000)
Ing. Ján Trebuľa
Kupeckého 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/14/1991 until: 04/26/1998)
JUDr. Zdeno Trebuľa
Petzvalova 27
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/14/1991 until: 04/26/1998)
JUDr. Milan Weiczen
Kuzmanyho 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/18/2000 until: 05/31/2005)
JUDr. Milan Weiczen
Kuzmanyho 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/27/1998 until: 01/17/2000)
JUDr. Milan Weiczen
Kuzmanyho 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/14/1991 until: 04/26/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Trebuľa
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/14/1991 until: 04/26/1998)
Ing. Peter Lorko
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/14/1991 until: 04/26/1998)
JUDr. Zdeno Trebuľa
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/14/1991 until: 04/26/1998)
JUDr. Milan Weiczen
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/14/1991 until: 04/26/1998)
Mgr. Pavol Paška
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 04/26/1998)
CASSOVIA INVEST, a. s. Košice
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/26/1995 until: 03/06/1997)
CASSOVIAINVEST- CREDIT, a. s. Košice
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/07/1997 until: 04/26/1998)
Ing. Ján Trebuľa
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/27/1998 until: 05/31/2005)
Ing. Peter Lorko
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/27/1998 until: 01/17/2000)
JUDr. Zdeno Trebuľa
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/27/1998 until: 01/17/2000)
JUDr. Milan Weiczen
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/27/1998 until: 01/17/2000)
Mgr. Pavol Paška
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/27/1998 until: 05/31/2005)
CASSOVIAINVEST- CREDIT, a. s. Košice
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/27/1998 until: 11/02/2003)
Ing. Peter Lorko
Amount of investment: 58 000 Sk Paid up: 58 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 05/31/2005)
JUDr. Milan Weiczen
Amount of investment: 47 000 Sk Paid up: 47 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 05/31/2005)
CASSOVIAINVEST- CREDIT, a. s. Košice
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 11/03/2003 until: 05/31/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/27/2004 until: 05/31/2005)
Individual managing director
  (from: 11/03/2003 until: 07/26/2004)
Individual managing director
  (from: 01/07/2002 until: 11/02/2003)
konatelia
  (from: 12/31/1992 until: 01/06/2002)
konatelia
  (from: 09/21/1992 until: 12/30/1992)
Milan Gavalec - prokurista
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
Ing. Peter Lorko
Janigová 11
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 01/06/2002)
Ing. Peter Lorko - prezident spoločnosti
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
Ing. Ľubica Makranská
Janigova 1
Košice 040 01
From: 11/11/2002
  (from: 11/03/2003 until: 07/26/2004)
Ing. Ľubica Makranská
Janigova 1
Košice 040 01
From: 11/11/2002 Until: 06/10/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Mgr. Pavol Paška
Čordákova 18
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 12/30/1992)
Mgr. Pavol Paška
Čordákova 18
Košice
Until: 11/11/2002
  (from: 01/07/2002 until: 11/02/2003)
Ing. Ján Trebuľa
Kupeckého 14
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 01/06/2002)
Ing. Ján Trebuľa - viceprezident spoločnosti
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/27/2004 until: 05/31/2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/03/2003 until: 07/26/2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločnosti každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/07/2002 until: 11/02/2003)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia a prokurista každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/1992 until: 01/06/2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/21/1992 until: 12/30/1992)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/14/1991 until: 09/20/1992)
Procuration: 
Mgr. Pavol Paška
Čordákova 18
Košice
  (from: 12/31/1992 until: 01/06/2002)
Capital: 
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 11/03/2003 until: 05/31/2005)
210 000 Sk
  (from: 04/27/1998 until: 11/02/2003)
150 000 Sk
  (from: 01/26/1995 until: 04/26/1998)
125 000 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 01/25/1995)
100 000 Sk
  (from: 01/14/1991 until: 04/06/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/27/2003
  (from: 07/27/2004)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/27/2003
  (from: 03/27/2003 until: 07/26/2004)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Milan Knop
Štúrova 20
Košice 040 01
  (from: 03/27/2003)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/10/2004
  (from: 07/27/2004)
 Liquidators:
Ing. Ľubica Leuschel
Janigova 1
Košice 040 11
From: 06/10/2004 Until: 06/01/2005
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Ľubica Makranská
Janigova 1
Košice 040 11
From: 06/10/2004
  (from: 07/27/2004 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 102/V pri: Obchodné meno: ARCEN, s.r.o. v likvidácii Sídlo: Bencúrova 10, Košice IČO: 00 691 763 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. kon. 7K 29/02-80 zo dňa 1.4.2004 právoplatného dňa 8.5.2004 o zrušení konkurzu na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b ZKV a to podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Likvidácia nebola potrebná, nakoľko po ukončení konkurzného konania spoločnosti neostal žiaden majetok. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 06/01/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.1.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení zák. č. 103/90 Zb. Hospodárskeho zákonníka. Podpisy na spoločenskej zmluve overené Štátnym notárstvom v Košiciaciach-mesto dňa 9.1.1991 pod č. 0-315-349/91.
  (from: 01/14/1991 until: 05/31/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve číslo 5 zo dňa 23. 1. 1995.
  (from: 01/26/1995 until: 05/31/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 6 zo dňa 15. 1. 1997.
  (from: 03/07/1997 until: 05/31/2005)
Zmena spoločenskej zmluvy dodatkom č. 6 zo dňa 21. 4. 1997.
  (from: 06/23/1997 until: 05/31/2005)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23. 4. 1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zákona 11/98 Zb.
  (from: 04/27/1998 until: 05/31/2005)
Dodatok č. 1/99 zo dňa 22.11.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/18/2000 until: 05/31/2005)
Dodatok č. 1/2000 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.12.2000.
  (from: 05/09/2001 until: 05/31/2005)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17.12.2001.
  (from: 01/07/2002 until: 05/31/2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 7K 29/02-27 zo dňa 15.10.2002 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ARCEN, s.r.o., Bencúrova 10, Košice, IČO: 00 691 763 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Iveta Pankovičová, R.č. , Murgašova 3, Košice.
  (from: 03/27/2003 until: 05/31/2005)
Zmena spoločenskej zmluvy - úplné znenie zo dňa 11.11.2002. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 7K 29/02-41 zo dňa 20.12.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.1.2003 zbavil JUDr. Ivetu Pankovičovú, komerčnú právničku, Murgašova 3, Košice, funkcie správcu konkurznej podstaty. Do funkcie nového správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Milana Knopa, advokáta, Štúrova 20, Košice.
  (from: 11/03/2003 until: 05/31/2005)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person