Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21830/B

Business name: 
Horehronská drevárska spoločnosť, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Registered seat: 
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Identification number (IČO): 
36 020 265
  (from: 05/19/2000)
Date of entry: 
04/24/1997
  (from: 05/19/2000)
Person dissolved from: 
11.5.2001
  (from: 05/11/2001)
Date of deletion: 
05/11/2001
  (from: 05/11/2001)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/11/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/19/2000)
Objects of the company: 
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva v rozsahu voľných živností
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
maloobchod kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
veľkoobchod kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Partners: 
Jozef Oravkin
487
Heľpa
Slovak Republic
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Jozef Riapoš
440
Heľpa
Slovak Republic
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Contribution of each member: 
Jozef Riapoš
Amount of investment: 99 000 Sk Paid up: 99 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Jozef Oravkin
Amount of investment: 101 000 Sk Paid up: 101 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Mgr. Pavol Blaňár - Likvidátor
16
Drienovská Nová Ves
  (from: 05/19/2000 until: 01/22/2001)
Jozef Riapoš
440
Heľpa
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Monika Riapošová
440
Heľpa
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Mgr. Dušan Krahulec
Botanická 1
Trnava 917 08
  (from: 01/23/2001 until: 05/10/2001)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.9.2000 o schválení účtovnej závierky, záverečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a so súhlasom Daňového úradu Bratislava I zo dňa 13.3.2001, zn. 600/210/36891/2001/Mas sa spoločnosť Horehronská drevárska spoločnosť, s.r.o. v likvidácii, Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 36 020 265 zapísaná v obchodnom registri v oddieli S.r.o. vo vložke č. 21830/B vymazuje z obchodného registra.
  (from: 05/11/2001)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.2.1997 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 19.2.1997 v zmysle § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10923 Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.10.1999 bola schválená zmena Spoločenskej zmluvy v znení Dodatku č. 2 a zrušenie spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2001)
Zápisnca z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2000.
  (from: 01/23/2001 until: 05/10/2001)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person