Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  32/T

Obchodné meno: 
ARVUM, Poľnohospodárske družstvo
  (od: 30.06.2003)
Poľnohospodárske družstvo vo Vrakúni
  (od: 03.11.1949 do: 29.06.2003)
Sídlo: 
Körtvélyešská 490/30
Vrakúň 930 25
  (od: 24.04.2012)
Körtvélyešská 490
Vrakúň 930 25
  (od: 15.03.2012 do: 23.04.2012)
č. 490
Vrakúň 930 25
  (od: 30.06.2003 do: 14.03.2012)
Vrakúň 930 25
  (od: 27.04.1993 do: 29.06.2003)
Vrakúň
  (od: 03.11.1949 do: 26.04.1993)
IČO: 
00 191 752
  (od: 03.11.1949)
Deň zápisu: 
03.11.1949
  (od: 03.11.1949)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 03.11.1949)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovacia alebo ďalšieho predaja
  (od: 27.04.1993)
ťažba a predaj štrkopieskov
  (od: 27.04.1993)
zámočnícke práce
  (od: 27.04.1993)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 27.04.1993)
výroba mäsiarskych a udenárskych výrobkov
  (od: 27.04.1993)
murárske práce, výroba prefabrikátov
  (od: 27.04.1993)
elektroinštalácia
  (od: 27.04.1993)
cestná motorová doprava
  (od: 27.04.1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.09.2001)
výroba a predaj kŕmných zmesí
  (od: 22.01.2004)
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov
  (od: 22.01.2004)
služby poskytované v poľnohospodárstve v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.01.2004)
údržba ciest, verejného priestranstva a zelene
  (od: 22.01.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.01.2004)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (od: 22.01.2004)
skladovanie
  (od: 30.06.2010)
maliarske a natieračske práce
  (od: 27.04.1993 do: 29.06.2010)
kováčske práce
  (od: 27.04.1993 do: 29.06.2010)
výroba a poredaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 03.11.1949 do: 26.04.1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 03.11.1949 do: 26.04.1993)
práce a služby pre členov, občanov a organizácie, ktoré pozostávajú:zemné práce, nakladanie rôznych materiálov a práce autožeriavom; stavebné práce, vrátane údržby-maliarske a natieračské; oprávárenské-údržbárske práce /zámočnícke, strojárske, elektro, kováčske, stolárske/
  (od: 03.11.1949 do: 26.04.1993)
zahranično-obchodná činnosť, pozostávajúca z predaja zvierat a poľnohospodárskych výrobkov okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
  (od: 03.11.1949 do: 26.04.1993)
Obchodná činnosť a to nákup a predaj týchto výrobkov: výrobky poľnohospodárske,lesnícke a vodného hospodárstva oborového čísla položky 001000 až 058000; chemické výrobky oborového čísla položky 211111,246000,247230,251000,252000,257000, 258000,283000; výrobky celulózu a papieru,oborové číslo položky 614002 a 622000; potravinárske výrobky,oborové číslo položky od 751000 do 788004.
  (od: 03.11.1949 do: 26.04.1993)
nákup a predaj mäsiarskych a udenárskych výrobkov
  (od: 27.04.1993 do: 29.06.2010)
výroba a predaj pekárskych výrobkov
  (od: 27.04.1993 do: 29.06.2010)
predaj mliečných výrobkov
  (od: 27.04.1993 do: 29.06.2010)
stolárske práce
  (od: 27.04.1993 do: 29.06.2010)
tesárske práce
  (od: 27.04.1993 do: 29.06.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.06.2003)
predstavenstvo
  (od: 27.04.1993 do: 29.06.2003)
predstavenstvo
  (od: 03.11.1949 do: 26.04.1993)
Gyözö Eke - člen
Hlavná 856/44
Gabčíkovo 930 05
  (od: 26.10.2007)
Bc. Eva Kovácsová - podpredseda
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 224/7
Vrakúň 930 25
  (od: 24.04.2012)
Attila Bašternák - predseda predstavenstva
Podzáhradná 1278/92
Hurbanovo 947 01
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020)
Ing. Béla Kürthy - člen predstavenstva
Gyulu Szabóa 438/46
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020)
Karol Rákoczi - člen predstavenstva
Imre Madácha 2043/32
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020)
Marcel Tóth - člen predstavenstva
Pribetská 856/81
Hurbanovo 947 03
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020)
Ing. Pavel Šandera - člen predstavenstva
Branišov 9
Branišov 529 51
Česká republika
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020)
Attila Bašternák
Podzáhradná 1278/92
Hurbanovo 947 01
Vznik funkcie: 03.06.2016
  (od: 02.07.2016 do: 21.01.2020)
Attila Bašternák
Podzáhradná 1278/92
Hurbanovo 947 01
Vznik funkcie: 03.06.2016 Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Norbert Beneš - člen predstavenstva
Hlavná ulica 475/110
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 16.05.2009
  (od: 27.06.2009 do: 21.01.2020)
Norbert Beneš - člen predstavenstva
Hlavná ulica 475/110
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 16.05.2009 Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Matej Bindics - člen
577
Vrakúň
  (od: 01.06.2001 do: 25.10.2007)
Matej Bindics - člen
577
Vrakúň
Skončenie funkcie: 05.09.2007
  (od: 26.10.2007 do: 25.10.2007)
Peter Csaplár - podpredseda
29
Vrakúň
  (od: 19.05.1999 do: 20.07.2000)
Peter Csaplár - podpredseda
29
Vrakúň
  (od: 21.07.2000 do: 14.10.2002)
Peter Csaplár - člen
Nekyje na Ostrove, Krajná 29/10
Vrakúň 930 25
  (od: 15.10.2002 do: 30.03.2015)
Peter Csaplár - člen
Nekyje na Ostrove, Krajná 29/10
Vrakúň 930 25
Skončenie funkcie: 24.02.2015
  (od: 31.03.2015 do: 30.03.2015)
Alžbeta Csaplárová - člen
28
Vrakúň
  (od: 27.04.1993 do: 11.09.1994)
Margita Csibaová - člen
Komársky rad 722/48
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 08.04.2004
  (od: 27.05.2004 do: 21.01.2020)
Margita Csibaová - člen
Komársky rad 722/48
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 08.04.2004 Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Gyözö Eke - člen
Nový rad 805
Gabčíkovo
  (od: 19.05.1999 do: 20.07.2000)
Gyözö Eke - člen
Nový rad 805
Gabčíkovo
  (od: 21.07.2000 do: 25.10.2007)
Otto Fekete - člen
Vámbéryho 53/10
Dunajská Streda
  (od: 27.04.1993 do: 26.10.1997)
Otto Fekete - člen
Vámbéryho 53/10
Dunajská Streda
  (od: 27.10.1997 do: 20.07.2000)
Ondrej Fekete - člen
Vinohrady 779/26
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 01.03.2006
  (od: 01.03.2006 do: 21.01.2020)
Ondrej Fekete - člen
Vinohrady 779/26
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 01.03.2006 Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Oto Fekete - člen
Magala 797/10
Vrakúň 930 25
  (od: 15.03.2012 do: 23.04.2012)
Oto Fekete - člen
Magla 797/10
Vrakúň 930 25
  (od: 24.04.2012 do: 21.01.2020)
Oto Fekete - člen
Magla 797/10
Vrakúň 930 25
Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Otto Fekete - člen
797
Vrakúň 930 25
  (od: 27.06.2009 do: 14.03.2012)
Otto Fekete - člen
Vámbéryho 53/10
Dunajská Streda
  (od: 21.07.2000 do: 26.06.2009)
Tomáš Gútai - člen
356
Vrakúň
  (od: 19.05.1999 do: 20.07.2000)
Tomáš Gútai - člen
354
Vrakúň
  (od: 21.07.2000 do: 28.02.2006)
Tomáš Gútai - člen
354
Vrakúň
Skončenie funkcie: 28.02.2006
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Barnabáš Horváth - predseda
531
Vrakúň
  (od: 03.11.1949 do: 26.10.1997)
Ing. Barnabáš Horváth - predseda
531
Vrakúň
  (od: 27.10.1997 do: 20.07.2000)
František Jerábek
Rybárska 510/2
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 25.02.2015
  (od: 31.03.2015 do: 01.07.2016)
František Jerábek
Rybárska 510/2
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 25.02.2015 Skončenie funkcie: 03.06.2016
  (od: 02.07.2016 do: 01.07.2016)
Arpád Kalina - člen
411
Vrakúň
  (od: 12.09.1994 do: 18.05.1999)
Juraj Karikka - člen
690
Vrakúň
  (od: 12.09.1994 do: 26.10.1997)
Juraj Karikka - člen
690
Vrakúň
  (od: 27.10.1997 do: 18.05.1999)
Eva Kissová - člen
229
Vrakúň
  (od: 27.04.1993 do: 26.10.1997)
Eva Kissová - člen
229
Vrakúň
  (od: 27.10.1997 do: 20.07.2000)
Eva Kissová - člen
229
Vrakúň
  (od: 21.07.2000 do: 26.05.2004)
Eva Kissová - člen
229
Vrakúň
Skončenie funkcie: 08.04.2004
  (od: 27.05.2004 do: 26.05.2004)
Eva Kissová
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 229/17
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 25.02.2015
  (od: 31.03.2015 do: 21.01.2020)
Eva Kissová
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 229/17
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 25.02.2015 Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Eva Kissová - člen predstavenstva
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 229/17
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 01.03.2012
  (od: 15.03.2012 do: 26.05.2014)
Eva Kissová - člen predstavenstva
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 229/17
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 01.03.2012 Skončenie funkcie: 25.04.2014
  (od: 27.05.2014 do: 26.05.2014)
Gabriel Kósa - člen
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
  (od: 01.06.2001 do: 26.05.2014)
Gabriel Kósa - člen
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
Skončenie funkcie: 25.04.2014
  (od: 27.05.2014 do: 26.05.2014)
Jozef Kósa - člen predstavenstva
15
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 16.05.2009
  (od: 27.06.2009 do: 29.06.2010)
Jozef Kósa - člen predstavenstva
Nekyje na Ostrove, Školská ulica 761/3
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 16.05.2009
  (od: 30.06.2010 do: 21.01.2020)
Jozef Kósa - člen predstavenstva
Nekyje na Ostrove, Školská ulica 761/3
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 16.05.2009 Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Daniel Kovács - člen
230
Vrakúň
  (od: 12.09.1994 do: 26.10.1997)
Daniel Kovács - člen
230
Vrakúň
  (od: 27.10.1997 do: 18.05.1999)
Eva Kovácsová - člen
224
Vrakúň
  (od: 19.05.1999 do: 20.07.2000)
Eva Kovácsová - člen
224
Vrakúň
  (od: 21.07.2000 do: 14.10.2002)
Eva Kovácsová - podpredseda
224
Vrakúň
  (od: 15.10.2002 do: 28.12.2011)
Bc. Eva Kovácsová - podpredseda
Pod záhradami 224/7
Vrakúň 930 25
  (od: 29.12.2011 do: 23.04.2012)
Ladislav Kukucs - člen
237
Vrakúň
  (od: 27.04.1993 do: 11.09.1994)
Mikuláš Kukucs - člen
291
Vrakúň
  (od: 12.09.1994 do: 26.10.1997)
Mikuláš Kukucs - člen
291
Vrakúň
  (od: 27.10.1997 do: 18.05.1999)
Ondrej Kukucs - člen
81
Vrakúň
  (od: 27.04.1993 do: 11.09.1994)
Mikuláš Kukucs - člen
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 291/60
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 08.04.2004
  (od: 27.05.2004 do: 21.01.2020)
Mikuláš Kukucs - člen
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 291/60
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 08.04.2004 Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Ing. Béla Kürthy - podpredseda
gen. Svobodu 1950/18
Dunajská Streda
  (od: 24.02.1997 do: 18.05.1999)
Ing. Béla Kürthy - podpredseda
gen. Svobodu 1950/18
Dunajská Streda
  (od: 21.07.2000 do: 31.05.2001)
Ing. Vojtech Kürthy - podpredseda
Gen. Svobodu 1950/8
Dunajská Streda
  (od: 12.09.1994 do: 23.02.1997)
Ing. Béla Kürthy - predseda
gen. Svobodu 1950/18
Dunajská Streda
  (od: 01.06.2001 do: 29.06.2010)
Ing. Béla Kürthy - predseda
Gyulu Szabóa 438/46
Dunajská Streda 929 01
  (od: 30.06.2010 do: 21.01.2020)
Ing. Béla Kürthy - predseda
Gyulu Szabóa 438/46
Dunajská Streda 929 01
Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Alexander Méhes - podpredseda
322
Vrakúň
  (od: 03.11.1949 do: 11.09.1994)
Edmund Méhes - člen
96
Vrakúň
  (od: 19.05.1999 do: 20.07.2000)
Edmund Méhes - člen
96
Vrakúň
  (od: 21.07.2000 do: 26.05.2004)
Edmund Méhes - člen
96
Vrakúň
Skončenie funkcie: 08.04.2004
  (od: 27.05.2004 do: 26.05.2004)
Ján Méri - člen
68
Vrakúň
  (od: 01.06.2001 do: 26.05.2004)
Ján Méri - člen
68
Vrakúň
Skončenie funkcie: 08.04.2004
  (od: 27.05.2004 do: 26.05.2004)
Ivan Nagy - člen
153
Vrakúň
  (od: 27.04.1993 do: 26.10.1997)
Ivan Nagy - člen
153
Vrakúň
  (od: 27.10.1997 do: 20.07.2000)
Ivan Nagy - člen
153
Vrakúň
  (od: 21.07.2000 do: 26.06.2009)
Ivan Nagy - člen
153
Vrakúň
Skončenie funkcie: 15.05.2009
  (od: 27.06.2009 do: 26.06.2009)
Ing. Darina Neštická - člen
Nekyje n/O. 285
Vrakúň 930 25
  (od: 26.10.2007 do: 14.03.2012)
Ing. Darina Neštická - člen
Nekyje n/O. 285
Vrakúň 930 25
Skončenie funkcie: 29.02.2012
  (od: 15.03.2012 do: 14.03.2012)
Ing. Darina Neštická - člen
Parková 557
Gabčíkovo
  (od: 01.06.2001 do: 25.10.2007)
Alžbeta Polácsková - člen
134
Vrakúň
  (od: 12.09.1994 do: 26.10.1997)
Alžbeta Polácsková - člen
134
Vrakúň
  (od: 27.10.1997 do: 18.05.1999)
Ing. Margita Puhaová - člen
696
Vrakúň
  (od: 12.09.1994 do: 26.10.1997)
Ing. Margita Puhaová - člen
696
Vrakúň
  (od: 27.10.1997 do: 18.05.1999)
Pavol Sekk - člen
462
Vrakúň
  (od: 27.04.1993 do: 11.09.1994)
Dezider Vég - člen predstavenstva
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 05.09.2007
  (od: 26.10.2007 do: 26.06.2009)
Dezider Vég - člen predstavenstva
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 05.09.2007 Skončenie funkcie: 15.05.2009
  (od: 27.06.2009 do: 26.06.2009)
Dezider Végh - člen
644
Vrakúň
  (od: 27.04.1993 do: 11.09.1994)
Zoltán Végh - člen
145
Vrakúň
  (od: 27.04.1993 do: 11.09.1994)
Juraj Végh - člen
Nekyje na Ostrove, Kaplnková 319/5
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 08.04.2004
  (od: 27.05.2004 do: 30.03.2015)
Juraj Végh - člen
Nekyje na Ostrove, Kaplnková 319/5
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 08.04.2004 Skončenie funkcie: 24.02.2015
  (od: 31.03.2015 do: 30.03.2015)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo podpredseda družstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, pričom jedným z nich je vždy Attila Bašternák. Takisto aj pri právnom úkone, ktorý robí predstavenstvo družstva.
  (od: 22.01.2020)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva spoločne s členom predstavenstva Atilla Bašternák alebo podpredseda družstva a člen družstva Atilla Bašternák alebo predseda družstva a podpredseda družstva. Ak je pre právny úkony, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a člena predstavenstva Atilla Bašternák alebo podpredsedu družstva a člena predstavenstva Atillu Bašternáka alebo predsedu družstva a podpredsedu družstva.
  (od: 06.09.2017 do: 21.01.2020)
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva, predpísaná písomná forma, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva. Predseda podpisuje bežnú korešpondenciu, všetky pracovné a hospodárske zmluvy a investície do 16 596,95 EUR samostatne.
  (od: 27.05.2014 do: 05.09.2017)
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva, predpísaná písomná forma, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva. Predseda podpisuje bežnú korešpondenciu, všetky pracovné a hospodárske zmluvy a investície do 500 000,- Sk samostatne.
  (od: 30.06.2003 do: 26.05.2014)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 27.04.1993 do: 29.06.2003)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 03.11.1949 do: 26.04.1993)
Kontrolná komisia: 
Norbert Beneš
Hlavná ulica 475/110
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020)
Margita Csibaová
Komársky rad 722/48
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020)
Gabriel Kósa
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 27.03.2021
  (od: 04.05.2021)
Etela Bognárová
Pod záhradami 284/74
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 26.04.2014
  (od: 27.05.2014 do: 21.01.2020)
Etela Bognárová
Pod záhradami 284/74
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 26.04.2014 Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Michal Csibrányi
Záhradnícka 180/11
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 26.04.2014
  (od: 27.05.2014 do: 31.01.2019)
Michal Csibrányi
Záhradnícka 180/11
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 26.04.2014 Skončenie funkcie: 28.11.2018
  (od: 01.02.2019 do: 31.01.2019)
Gabriel Kósa
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 12.12.2018
  (od: 01.02.2019 do: 21.01.2020)
Gabriel Kósa
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
Vznik funkcie: 12.12.2018 Skončenie funkcie: 18.10.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Dezider Vég
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 26.04.2014 Skončenie funkcie: 26.03.2021
  (od: 04.05.2021 do: 03.05.2021)
Dezider Vég
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 26.04.2014
  (od: 27.05.2014 do: 03.05.2021)
Zapisované základné imanie: 
285 000 EUR
  (od: 02.07.2016)
165 969,59 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 01.07.2016)
5 000 000 Sk
  (od: 27.04.1993 do: 31.12.2008)
Základný členský vklad: 
663,87 EUR
  (od: 01.01.2009)
15 000 Sk
  (od: 03.11.1949 do: 26.04.1993)
20 000 Sk
  (od: 27.04.1993 do: 31.12.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 zák.č.69/49 Zb. dňom 3.novembra 1949. Stanovy: Na členskej schôdzi konanej dňa 22.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 110
  (od: 03.11.1949)
Na členskej schôdzi dňa 9.12.1992 boli odsúhlasené stanovy družstva prispôsobené Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 110
  (od: 27.04.1993)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 20. 8. 1993. Stary spis: Dr 110
  (od: 09.05.1994)
Členská schôdza konaná dňa 20.05.1996 prijala zmenu stanov. Stary spis: Dr 110
  (od: 29.07.1996)
Členská schôdza konaná dňa 28.02.1997 prijala zmenu stanov.
  (od: 16.05.1997)
Členská schôdza konaná dňa 26.02.1999 schválila zmenu stanov.
  (od: 19.05.1999)
Členská schôdza konaná dňa 23.03.2001 schválila zmenu stanov.
  (od: 01.06.2001)
Stanovy schválené členskou schôdzou konanou dňa 29.11.2002.
  (od: 30.06.2003)
Nové znenie stanov družstva schválené na členskej schôdzi dňa 27.11.2003.
  (od: 22.01.2004)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 17.05.2013.
  (od: 12.06.2013)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 25.04.2014.
  (od: 27.05.2014)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 30.04.2015
  (od: 28.05.2015)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 03.06.2016.
  (od: 02.07.2016)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 30.09.2016
  (od: 27.10.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021
Dátum výpisu:  07.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)