Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  94842/B

Business name: 
EVERTT, s.r.o.
  (from: 01/26/2008 until: 11/30/2020)
Registered seat: 
Galvaniho 12/B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (from: 05/24/2016 until: 11/30/2020)
Ružová dolina 25
Bratislava 821 09
  (from: 11/09/2013 until: 05/23/2016)
Stárkova 26
Žilina 010 01
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
Identification number (IČO): 
43 962 491
  (from: 01/26/2008)
Date of entry: 
01/26/2008
  (from: 01/26/2008)
Person dissolved from: 
9.10.2020
  (from: 12/01/2020)
Date of deletion: 
12/01/2020
  (from: 12/01/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/01/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/2008)
Objects of the company: 
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä riadenie projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon odborného autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/26/2008 until: 11/30/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/26/2008 until: 11/30/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/26/2008 until: 11/30/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/26/2008 until: 11/30/2020)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/26/2008 until: 11/30/2020)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/26/2008 until: 11/30/2020)
Partners: 
Ing. arch. Peter Mesiarik
Tulipánová 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
Enrico Gattini
Piazza Giuseppe Rensi 3/A Sc.B
Janov 161 45
Italian Republic
  (from: 11/09/2013 until: 11/30/2020)
Marco Baldi
Via Fontana Maggiore 113
Rocca Priora
Talianska republika
  (from: 11/09/2013 until: 05/06/2015)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Peter Mesiarik
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/26/2008 until: 10/27/2009)
Ing. arch. Peter Mesiarik
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/28/2009 until: 11/08/2013)
Marco Baldi
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 11/09/2013 until: 05/06/2015)
Enrico Gattini
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 11/09/2013 until: 05/06/2015)
Enrico Gattini
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/07/2015 until: 11/30/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/26/2008 until: 11/30/2020)
Enrico Gattini
Piazza Giuseppe Rensi 3/A Sc. B
Janov
Talianska republika
From: 10/21/2013
  (from: 11/09/2013 until: 06/29/2017)
Ing. arch. Peter Mesiarik
Tulipánová 8
Žilina
From: 01/26/2008
  (from: 01/26/2008 until: 11/08/2013)
Ing. arch. Peter Mesiarik
Tulipánová 8
Žilina
From: 01/26/2008 Until: 10/21/2013
  (from: 11/09/2013 until: 11/08/2013)
Enrico Gattini
Piazza Giuseppe Rensi 3/A Sc. B
Janov
Talianska republika
From: 10/21/2013
  (from: 06/30/2017 until: 11/30/2020)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 01/26/2008 until: 11/30/2020)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/09/2013 until: 11/30/2020)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/28/2009 until: 11/08/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/26/2008 until: 10/27/2009)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 08.01.2015.
  (from: 05/07/2015 until: 11/30/2020)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 22.4.2016.
  (from: 05/24/2016 until: 11/30/2020)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person