Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22130/B

Business name: 
NAPOLEON TEAM, s. r. o. v likvidácii
  (from: 05/04/2021)
Registered seat: 
Ružová dolina 25
Bratislava 821 09
  (from: 08/01/2008)
Identification number (IČO): 
31 720 838
  (from: 01/30/1996)
Date of entry: 
01/30/1996
  (from: 01/30/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/30/1996)
Objects of the company: 
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 01/30/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/30/1996)
agentúrna činnosť
  (from: 01/30/1996)
reklamná činnosť
  (from: 01/30/1996)
činnosť realitných kancelárií
  (from: 01/30/1996)
správa budov na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 01/30/1996)
nákup a predaj nehnuteľností, vrátane sprostredkovania ich kúpy, predaja a prenájmu
  (from: 01/30/1996)
poradensko-konzultačná činnosť pre managementy v oblasti hoteliérstva a turistiky
  (from: 01/30/1996)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 01/30/1996)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach vrátane poskytovania pohostinskej činnosti
  (from: 01/30/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/01/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/01/2008)
činnosť podnikateľských poradcov
  (from: 08/01/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/01/2008)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 08/01/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 08/01/2008)
finančný leasing
  (from: 08/01/2008)
poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky
  (from: 08/01/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/01/2008)
marketingové služby
  (from: 08/01/2008)
administratívne služby
  (from: 08/01/2008)
management
  (from: 08/01/2008)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 08/01/2008)
Partners: 
Ing. Napoleon Kurpiel
Ružová dolina 25
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 08/01/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Napoleon Kurpiel
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/01/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/30/1996)
Ing. Napoleon Kurpiel
Ružová dolina 25
Bratislava 821 09
  (from: 08/01/2008)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/30/1996)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/01/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/04/2021
Dňom zápisu likvidátora do Obchodného registra
  (from: 05/04/2021)
 Liquidators:
Ing. Napoleon Kurpiel
Bystrické sady 9076/17
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 05/04/2021
  (from: 05/04/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor vykonáva v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii a je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne.
  (from: 05/04/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice pod č. Nz 454/95 v Bratislave, dňa 18.10.1995. Dodatok č. 1 k notárskej zápisnici pod č. Nz 504/95 zo dňa 22.11.1995. Dodatok č. 2 k notárskej zápisnici pod č. Nz 43/96 zo dňa 26.1.1996. Stary spis: S.r.o. 7301
  (from: 01/30/1996)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice Nz 183/98 zo dňa 3.7.1998 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou v Bratislave.
  (from: 12/29/1998)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.9.1999.
  (from: 02/07/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 18.12.2002, Dodatok k spoločenskej zmluve z 18.12.2002.
  (from: 04/22/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2008 o zmene obchod. mena z CTS Slovakia, s.r.o. na NAPOLEON TEAM, s.r.o.
  (from: 08/01/2008)
Date of updating data in databases:  06/10/2021
Date of extract :  06/13/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person