Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5894/B

Business name: 
AFS Visicom Slovakia a. s.
  (from: 12/21/2013)
Registered seat: 
Röntgenova 26
Bratislava 851 01
  (from: 09/01/2014)
Identification number (IČO): 
47 252 901
  (from: 12/21/2013)
Date of entry: 
12/21/2013
  (from: 12/21/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/21/2013)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/21/2013)
poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 09/01/2014)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/01/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2014)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 09/01/2014)
poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
  (from: 09/01/2014)
kompletizácia zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
  (from: 09/01/2014)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 09/01/2014)
prenájom zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
  (from: 09/01/2014)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/01/2014)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/01/2014)
kancelárske a administratívne práce
  (from: 09/01/2014)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2014)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2014)
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (from: 09/01/2014)
kúpa a predaj motorových vozidiel
  (from: 09/01/2014)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/01/2014)
fotografické služby
  (from: 09/01/2014)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/01/2014)
organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2014)
organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/01/2014)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru a výpočtovej techniky
  (from: 09/01/2014)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2014)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2014)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 09/01/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/21/2013)
Nikola Anušev - Chairman of the Board of Directors
Lenardova 6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 04/09/2021
  (from: 05/22/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná za spoločnosť samostatne člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/21/2013)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 12/21/2013)
Shares: 
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 12/21/2013)
Stockholder: 
TELUS Agriculture Solutions Inc.
West Georgia Street, 7th Floor 510
Vancouver, Britská Kolumbia V6B 0M3
Kanada
  (from: 02/20/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20.11.2013 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/21/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 505/2014, Nz 31004/2014, NCRls 31626/2014 zo dňa 21.08.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 511/2014, Nz 31030/2014, NCRls 31654/2014 zo dňa 21.08.2014.
  (from: 09/01/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2014. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 15.12.2014.
  (from: 06/12/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2015.
  (from: 06/27/2015)
Notárska zápisnica č. N 15/2017, Nz 1657/2017, NCRls 1678/2017 zo dňa 20.01.2017.
  (from: 01/27/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
VISICOM a. s.
Röntgenova 26
Bratislava 851 01
  (from: 09/01/2014)
Date of updating data in databases:  11/30/2021
Date of extract :  12/02/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person