Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2713/S

Business name: 
WIEMARK, s.r.o., "v likvidácii"
  (from: 09/27/2005 until: 01/08/2007)
WIEMARK, s.r.o.
  (from: 05/22/1995 until: 09/26/2005)
Registered seat: 
Šafárikova 9
Tornaľa 982 01
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
Školská 5
Tornaľa 982 01
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
Identification number (IČO): 
31 629 156
  (from: 05/22/1995)
Date of entry: 
05/22/1995
  (from: 05/22/1995)
Person dissolved from: 
22.6.2006
  (from: 01/09/2007)
Date of deletion: 
01/09/2007
  (from: 01/09/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/09/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/22/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo včítanepredaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/22/1995 until: 01/08/2007)
veľkoobchod, maloobchod - poľnohospodárske produkty a živé zvieratá
  (from: 05/22/1995 until: 01/08/2007)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 05/22/1995 until: 01/08/2007)
vykonávanie laboratórnych rozborov
  (from: 05/22/1995 until: 01/08/2007)
veľkoobchod a maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (from: 05/22/1995 until: 01/08/2007)
sprostedkovanie obchodu
  (from: 05/22/1995 until: 01/08/2007)
poradenská činnosť
  (from: 05/22/1995 until: 01/08/2007)
zriadenie a prevádzkovanie colného skladu
  (from: 05/22/1995 until: 01/08/2007)
Partners: 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo PALOTA IČO: 00 590 550
Rumince
Slovak Republic
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
Poľnohospodárske podielnicke družstvo PALOTA IČO: 00 590 550
Rumince
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
Ing. Viera Beňová
Mierová 18/4
Tornaľa
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
Ing. Viera Beňová
Školská 5
Tornaľa
Slovak Republic
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
PhDr. Marta Šamová
Važecká 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
PhDr. Marta Šamová
Važecká 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
Eva Šomšáková
Irkutská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
Eva Šomšáková
Irkutská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
Contribution of each member: 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo PALOTA
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
PhDr. Marta Šamová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
Ing. Viera Beňová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
Eva Šomšáková
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
Poľnohospodárske podielnicke družstvo PALOTA
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
PhDr. Marta Šamová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
Ing. Viera Beňová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
Eva Šomšáková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/05/2004 until: 01/08/2007)
konatelia
  (from: 05/22/1995 until: 05/04/2004)
Ing. Viera Beňová
Mierová 18/4
Tornaľa
  (from: 05/22/1995 until: 12/22/1998)
Ing. Viera Beňová
Mierová 18/4
Tornaľa
  (from: 12/23/1998 until: 01/08/2007)
MVDr. Jaroslav Kračuník
Poštová 1218/99
Tornaľa
  (from: 05/22/1995 until: 12/22/1998)
MVDr. Jaroslav Kračuník
Poštová 1218/99
Tornaľa
  (from: 12/23/1998 until: 01/08/2007)
PhDr. Marta Šamová
Važecká 2
Košice
  (from: 05/22/1995 until: 12/22/1998)
PhDr. Marta Šamová
Važecká 2
Košice
  (from: 12/23/1998 until: 01/08/2007)
JUDr. Ľudovít Šomšák
Irkutská 9
Košice
  (from: 10/06/1998 until: 12/22/1998)
JUDr. Ľudovít Šomšák
Irkutská 9
Košice
  (from: 12/23/1998 until: 01/08/2007)
Eva Šomšáková
Irkutská 9
Košice
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná likvidátor tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 05/05/2004 until: 01/08/2007)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, vždy dvaja spoločne.
  (from: 05/22/1995 until: 05/04/2004)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
100 000 Sk
  (from: 05/22/1995 until: 10/05/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/02/2004
  (from: 05/05/2004)
 Liquidators:
JUDr. Ján Martinec
Trieda SNP 406/67
Košice 040 11
From: 04/02/2004 Until: 01/09/2007
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
JUDr. Ján Martinec
Trieda SNP 406/67
Košice 040 11
From: 04/02/2004
  (from: 05/05/2004 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č.k. 47K/1/05 - 199 zo dňa 02. 05. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22. 06. 2006 zrušil konkurz vyhlásený na majetok dlžníka WIEMARK, s.r.o. " v likvidácii" , so sídlom Šafárikova 9, 982 01 Tornaľa, IČO: 31 629 156, pre nedostatok majetku dlžníka na úhradu odmeny a výdavkov správcu.
  (from: 01/09/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.4.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7291
  (from: 05/22/1995 until: 01/08/2007)
. Valné zhromaždenie konané dňa 14.7.1998 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/06/1998 until: 01/08/2007)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k 47K 1/2005-122 zo dňa 06.04.2005 bol vyhlásený konkurz na obchodnú spoločnosť WIEMARK, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Šafárikova 9, Tornaľa, PSČ: 982 01, IČO: 31 629 156. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj STRÄHLE, advokát, Hodžova 13, Žilina, nar. 03.11.1947, rod.č. , bytom Na Majerisku 11, Žilina, PSČ: 010 03.
  (from: 09/07/2005 until: 01/08/2007)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person