Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  341/V

Obchodné meno: 
U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o.
  (od: 22.02.2001)
VSŽ METAL, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (od: 03.01.1996 do: 21.02.2001)
METAL, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (od: 15.05.1991 do: 02.01.1996)
Sídlo: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 12.03.2002)
Vstupný areál VSŽ, a.s. Košice
Košice 044 54
  (od: 17.01.2000 do: 11.03.2002)
Vstupný areál VSŽ HOLDING, a.s.
Košice
  (od: 13.08.1998 do: 16.01.2000)
Mestský park 13
Košice 040 01
  (od: 12.11.1993 do: 12.08.1998)
Košice
  (od: 15.05.1991 do: 11.11.1993)
IČO: 
00 697 745
  (od: 15.05.1991)
Deň zápisu: 
22.04.1991
  (od: 15.05.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 15.05.1991)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie strážnej služby
  (od: 02.07.1998)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 14.07.2009)
prevádzkovanie detektívnej služby
  (od: 02.07.1998 do: 14.07.2003)
usporiadanie spoločenských podujatí a uskutočňovanie kultúrnej a spoločenskej činnosti s telovýchovnou alebo športovou tématikou vrátane služieb poskytovaných pri týchto podujatiach
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
prevádzka a prenájom telovýchovných a športových zariadení
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
preprava osôb a materiálu k športovým telovýchovným, turistickým a iným účelom
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
platené telovýchovné služby
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
využívanie zariadení užívaných spoločníkmi /na ekonomickom základe/ pre podnikanie v kultúrnej a spoločenskej oblasti /agentúrna činnosť/
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
technické, organizačné, materiálne a finančné zabezpečovanie činnosti profesionálnych klubov /hokeja, futbalu, hádzanej/ vrátane rehabilitačných rekondičných služieb a prípravy talentovanej mládeže pre profesionálny šport
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných pohybových aktivitách, zabezpečovanie činnosti amatérskych oddielov a odborov
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
poskytovanie služieb na upevňovanie zdravia, zvyšovanie výkonnosti mládeže a dospelých
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
vytváranie priaznivej image, všestranná propagácia výrobkov, činnosti a obchodných značiek a.s. VSŽ Košice, ďalších obchodných spoločností VSŽ a sponzorov
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
prevádzka stravovacích a ubytovacích zariadení
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
výroba, sprostredkovanie výroby a predaj športovo-propagačných predmetov a suvenírov
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
doplnková výroba športových potrieb, náradia, náčinia
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
stavebné práce všetkého druhu
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
práce pri ochrane životného prostredia
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
služby platené obyvateľstvom v oblasti požičiavania, opráv a správneho nastavovania športových potrieb, náradia a náčinia
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
likvidácia odpadu a čistiace práce /pracovné a vodné plochy/, fasády a zabezpečovacie zariadenia, okapy, plošinky, svetlíky
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
natieranie oceľových konštrukcií a odstavených technologických zariadení
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
využívanie mechanizmov a iných voľných kapacít k údržbe verejných priestranstiev v rámci vylepšovania životného prostredia, špecifické práce ekologického charakteru, ako čistenie a zber odpadu v horských turistických oblastiach, čistenie vodných tokov a udržovanie turistických ciest
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
poskytovanie údržbárskych a stavebných prác pre obyvateľstvo, výstavba a údržba telovýchovných zariadení, kultúrnych a cirkevných stavieb
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
vykonávanie hospodárskej činnosti pracovníkmi so špeciálnou prípravou v oblasti horolezeckej činnosti
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
demontáž a likvidácia demontovaných koľajových polí a výhybiek
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
výroba a oprava drevených paliet
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
oprava a výroba riadiátorov
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
upratovanie administratívnych a prevádzkových budov
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
sprostredkovanie pôsobenia športovcov, trénerov a iných športových a telovýchovných pracovníkov doma a v zahraničí, zastupovanie fyzických a právnických osôb pri uzatváraní profesionálnych zmlúv s inými klubmi, zastupovanie športovcov a klubov pre zabezpečovanie ich zmluvných práv
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
poradenské a konzultačné služby
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
zabezpečovanie zmluvného nákupu výkonov /včítane sprostredkovania práce/ pre VSŽ a.s. všetky obchodné spoločnosti VSŽ
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
zabezpečovanie dodávok výkonov pre opravy a údržbu neinvestičného charakteru, včítane uzatváranie hospodárskych zmlúv
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
sprostredkovateľské služby
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
služby spojené s ochranou majetku
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
sprostredkovanie pre ekologické práce všetkých druhov od preventívnych po odstraňovanie následkov, či prípadných havárií
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 15.05.1991 do: 11.10.1994)
ochrana osôb a majetku
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
služby súkromných detektívov
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
usporadúvanie a sprostredkovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
prenájom telovýchovných a športových zariadení
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
výroba, oprava, revízie, nastavovanie a požičiavanie športového náradia a náčinia a športových potrieb
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
ubytovacie služby
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
demolačné a zemné práce
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
maliarske, natieračské a čistiace práce
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
stavebné zámočníctvo
  (od: 12.11.1993 do: 11.10.1994)
výroba a oprava drevených paliet a bytových doplnkov
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
oprava, inštalácia a údržba elektrických strojov
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
výroba a oprava radiátorov
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
stolárstvo
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
výroba nábytku
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
oprava strojov a strojných zariadení
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
zámočníctvo
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
kovoobrábanie
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
zváračské práce
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
kovovýroba
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
upratovacie služby
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
obchodná činnosť v obore: textil, priemyselný tovar, elektro spotrebiče, kuchynské potreby, kozmetika, autosúčiastky, autodoplnky, nábytok, záhradkárske potreby, hutnícke výrobky, stavebniny
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
stolárstvo, výroba nábytku
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
sprostredkovanie v oblasti pohostinstva, stavebné práce vo výškach, obchode a služieb
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1998)
píliarska výroba
  (od: 05.09.1995 do: 01.07.1998)
organizovanie športových podujatí
  (od: 05.09.1995 do: 01.07.1998)
likvidácia požiarov
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
likvidácia havarijných situácií
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
nákup a predaj prostriedkov požiarnej ochrany
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
kontrola a opravy hasiacich prostriedkov-požiarny dozor
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
kontrola stavu hydrantov
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
vedenie dokumentácie k požiarnej ochrane
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
školenia v oblasti požiarnej ochrany
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
inšpekčná a kontrolá činnosť v oblasti požiarnej ochrany
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
vykonávanie preventívnych kontrol požiarnej ochrany
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti požiarnej ochrany
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
spracovávanie projektov požiarnej ochrany a vypracovanie dokumentácie súvisiacej s požiarnou ochranou
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
posudzovanie stavebných projektov, nakupovaných základných prostriedkov z hľadiska požiarnej ochrany
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
organizovanie športových podujatí
  (od: 03.01.1996 do: 01.07.1998)
archivníctvo
  (od: 21.05.1996 do: 01.07.1998)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (od: 14.08.1997 do: 01.07.1998)
starostlivosť o lesné porasty
  (od: 27.10.1997 do: 01.07.1998)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (od: 27.10.1997 do: 01.07.1998)
prevádzkovanie lanovej dráhy
  (od: 15.01.1998 do: 01.07.1998)
Spoločníci: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 23.02.2004)
U.S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. IČO: 31 699 634
Vstupný areál U.S. Steel
Košice - mestská časť Šaca 044 54
  (od: 29.07.2021)
INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice
Trieda SNP č. 61
Košice 040 01
  (od: 09.12.2003 do: 16.08.2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 09.12.2003 do: 22.02.2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 08.08.2002 do: 08.12.2003)
U.S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál VSŽ
Košice
  (od: 22.02.2001 do: 07.08.2002)
STEEL Košice s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál VSŽ
Košice 044 54
  (od: 15.11.2000 do: 21.02.2001)
VSŽ akciová spoločnosť Košice IČO: 00 011 088
Košice
  (od: 19.06.2000 do: 14.11.2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice IČO: 00 011 088
Košice
  (od: 17.01.2000 do: 18.06.2000)
VSŽ OCEĽ s.r.o. IČO: 00 609 226
Košice - mestská časť Šaca
  (od: 24.06.1998 do: 18.06.2000)
VSŽ HOLDING a.s. IČO: 00 011 088
Košice - mestská časť Šaca
  (od: 24.06.1998 do: 16.01.2000)
VSŽ Konzult s.r.o. IČO: 31 729 860
Košice - mestská časť Šaca
  (od: 24.06.1998 do: 16.01.2000)
VSŽ Konzult s.r.o. IČO: 31 729 860
Košice
  (od: 30.01.1998 do: 23.06.1998)
VSŽ akciová spoločnosť Košice IČO: 00 011 088
Košice
  (od: 03.01.1996 do: 29.01.1998)
VSŽ akciová spoločnosť Košice IČO: 00 011 088
Košice
  (od: 02.01.1996 do: 02.01.1996)
TJ VSŽ Košice
  (od: 15.05.1991 do: 01.01.1996)
VSŽ a.s. Košice
  (od: 15.05.1991 do: 01.01.1996)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 17.08.2004 do: 29.10.2018)
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 30.10.2018 do: 28.07.2021)
Výška vkladu každého spoločníka: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 49 028 EUR Splatené: 49 028 EUR
  (od: 01.01.2009)
U.S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
  (od: 29.07.2021)
VSŽ a.s. Košice
Vklad: 51 000 Sk
  (od: 15.05.1991 do: 01.01.1996)
TJ VSŽ Košice
Vklad: 49 000 Sk
  (od: 15.05.1991 do: 01.01.1996)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 02.01.1996 do: 02.01.1996)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 03.01.1996 do: 29.01.1998)
VSŽ Konzult s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 30.01.1998 do: 23.06.1998)
VSŽ Konzult s.r.o.
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 24.06.1998 do: 16.01.2000)
VSŽ HOLDING a.s.
Vklad: 140 000 Sk Splatené: 140 000 Sk
  (od: 24.06.1998 do: 16.01.2000)
VSŽ OCEĽ s.r.o.
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 24.06.1998 do: 18.06.2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 170 000 Sk
  (od: 17.01.2000 do: 18.06.2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 19.06.2000 do: 14.11.2000)
STEEL Košice s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 15.11.2000 do: 21.02.2001)
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 22.02.2001 do: 07.08.2002)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 08.08.2002 do: 08.12.2003)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 170 000 Sk
  (od: 09.12.2003 do: 22.02.2004)
INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 09.12.2003 do: 16.08.2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 1 477 000 Sk Splatené: 1 477 000 Sk
  (od: 23.02.2004 do: 31.12.2008)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 17.08.2004 do: 31.12.2008)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
  (od: 01.01.2009 do: 29.10.2018)
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
  (od: 30.10.2018 do: 28.07.2021)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 29.07.2021)
konateľ
  (od: 19.01.2006 do: 28.07.2021)
konatelia
  (od: 17.08.2004 do: 18.01.2006)
konatelia
  (od: 15.05.1991 do: 11.11.1993)
Ing. Peter Moro
Varšavská 5
Košice 040 13
Vznik funkcie: 03.12.2001
  (od: 13.06.2017)
Ing. Gabriel Lörinc
Kovaľská 322/28
Košice - Poľov 040 15
Vznik funkcie: 15.01.2002
  (od: 13.06.2017)
Ing. Jozef Ferenc - konateľ
Dénešova 2
Košice
  (od: 03.01.1996 do: 13.08.1997)
JUDr. Anton Gábor - konateľ
Pražská 12
Košice
  (od: 17.01.2000 do: 17.01.2000)
JUDr. Jaroslav Grega - konateľ
Krosnianska 39
Košice
  (od: 13.08.1998 do: 11.03.2002)
Mgr. Jozef Halás - konateľ
Jantárová 8
Košice
  (od: 17.03.1998 do: 16.01.2000)
Ing. Anton Kantor - konateľ
Stierova 3
Košice
  (od: 12.10.1994 do: 02.01.1996)
Miroslav Kürthy - konateľ
ul. Oslobodenia 6
Moldava nad Bodvou
Skončenie funkcie: 11.06.2002
  (od: 04.07.2001 do: 07.08.2002)
Ing. Gabriel Lörinc - konateľ
Petzvalova 4/15
Košice
  (od: 12.03.2002 do: 16.08.2004)
Ing. Gabriel Lörinc
Mikovíniho 25/38
Košice 040 11
Vznik funkcie: 15.01.2002
  (od: 19.01.2006 do: 12.06.2017)
Ing. Gabriel Lörinc
Petzvalova 4/15
Košice 040 11
Vznik funkcie: 15.01.2002
  (od: 17.08.2004 do: 18.01.2006)
JUDr. Vincent Luca - konateľ
Mikovíniho 46
Košice
  (od: 26.11.1993 do: 12.07.1994)
Mgr. Rastislav Masnyk - konateľ
Varšavská 19
Košice
  (od: 18.01.2000 do: 03.07.2001)
Ing. Peter Moro - konateľ
Varšavská 5
Košice
  (od: 12.03.2002 do: 16.08.2004)
Ing. Peter Moro
Varšavská 5
Košice 040 13
Vznik funkcie: 03.12.2001
  (od: 17.08.2004 do: 12.06.2017)
Ing. Martin Pitorák - konateľ
Krupinská 10
Košice
  (od: 07.02.2000 do: 28.11.2000)
Ing. Dušan Popjak - konateľ
Zombova 39
Košice
  (od: 03.01.1996 do: 17.01.2000)
Ing. Dušan Popjak - konateľ
Zombová 39
Košice
  (od: 12.11.1993 do: 02.01.1996)
Ing. Igor Porubský - člen
Sokolovská 5
Košice
  (od: 12.11.1993 do: 25.11.1993)
Ing. Igor Porubský - konateľ
Sokolovská 5
Košice
  (od: 26.11.1993 do: 02.01.1996)
Ing. Igor Porubský - konateľ
Sokolovská 5
Košice
  (od: 03.01.1996 do: 12.08.1998)
JUDr. Štefan Sarnovský - konateľ
Jaseňova 4
Košice
  (od: 18.01.2000 do: 11.03.2002)
JUDr. Štefan Sarnovský - konateľ
Jaseňova 4
Košice
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 08.08.2002 do: 16.08.2004)
JUDr. Štefan Sarnovský
Jaseňova 4
Košice 040 14
Vznik funkcie: 11.06.2002
  (od: 17.08.2004 do: 04.05.2005)
JUDr. Štefan Sarnovský
Jaseňova 4
Košice 040 14
Vznik funkcie: 11.06.2002 Skončenie funkcie: 28.04.2005
  (od: 05.05.2005 do: 04.05.2005)
Ing. František Vančo - konateľ
Radlinského 13
Košice
  (od: 03.01.1996 do: 12.08.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 17.08.2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 12.03.2002 do: 16.08.2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 17.01.2000 do: 11.03.2002)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 03.01.1996 do: 16.01.2000)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným sa podpisuje tak, že k názvu spoločnosti sa pripojí podpis štatutárneho zástupcu. -Ing. Dušan Popjak-riaditeľ spoločnosti
  (od: 13.07.1994 do: 02.01.1996)
JUDr. Vincent Luca-riaditeľ spoločnosti Za spoločnosť s ručením obmedzeným sa podpisuje tak, že k názvu spoločnosti sa pripojí podpis štatutárneho zástupcu.
  (od: 12.11.1993 do: 12.07.1994)
JUDr. Vincent Luca-riaditeľ spoločnosti Ing. Ján Piatka-I.námestník riaditeľa JUDr. Dušan Michalka-II.námestník riaditeľa Za spoločnosť s ručením obmedzeným sa podpisuje tak, že k názvu spoločnosti sa pripojí podpis štatutárneho zástupcu.
  (od: 15.05.1991 do: 11.11.1993)
Základné imanie: 
50 024 EUR Rozsah splatenia: 50 024 EUR
  (od: 01.01.2009)
1 507 000 Sk Rozsah splatenia: 1 507 000 Sk
  (od: 23.02.2004 do: 31.12.2008)
200 000 Sk
  (od: 03.01.1996 do: 22.02.2004)
100 000 Sk
  (od: 15.05.1991 do: 02.01.1996)
Dozorná rada: 
JUDr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 30.10.2018)
David Earle Hathaway
Heritage Creek Drive 100
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.08.2016
  (od: 12.08.2016)
Ing. Silvia Gaálová , FCCA
Rastislavova 778/56
Košice-Juh 040 01
Vznik funkcie: 04.12.2018
  (od: 14.12.2018)
George F. Babcoke
Westminster Place 5302
Pittsburgh, PA 152 32
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 23.07.2013 do: 08.06.2015)
George F. Babcoke
Westminster Place 5302
Pittsburgh, PA 152 32
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 01.06.2015
  (od: 09.06.2015 do: 08.06.2015)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.06.2015
  (od: 09.06.2015 do: 23.09.2015)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.06.2015
  (od: 24.09.2015 do: 29.10.2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.06.2015 Skončenie funkcie: 01.10.2018
  (od: 30.10.2018 do: 29.10.2018)
Ing. Ladislav Drabik - predseda
Štefánikova 46
Košice
  (od: 03.01.1996 do: 23.06.1998)
JUDr. Anton Gábor - člen
Pražská 12
Košice
  (od: 24.06.1998 do: 16.01.2000)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice
Vznik funkcie: 23.07.2003
  (od: 19.11.2003 do: 16.08.2004)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice 040 16
Vznik funkcie: 23.07.2003
  (od: 17.08.2004 do: 31.05.2007)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice 040 16
Vznik funkcie: 23.07.2003 Skončenie funkcie: 30.04.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 21/749
Košice - mestská časť Myslava 040 16
Vznik funkcie: 01.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 09.03.2011)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 21/749
Košice - mestská časť Myslava 040 16
Vznik funkcie: 01.05.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2011
  (od: 10.03.2011 do: 09.03.2011)
Ing. František Kušnír - člen
Maurerova 18
Košice
  (od: 05.09.1995 do: 02.01.1996)
Ing. František Kušnír - člen
Maurerova 18
Košice
  (od: 03.01.1996 do: 23.06.1998)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
  (od: 22.02.2001 do: 09.06.2002)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
Vznik funkcie: 14.12.2000
  (od: 10.06.2002 do: 07.08.2002)
Ing. Anton Lukáč - predseda
Klimkovičova 1913/1
Košice 040 11
Vznik funkcie: 14.12.2000 Skončenie funkcie: 23.07.2003
  (od: 08.08.2002 do: 18.11.2003)
Ing. Michal Mardzin - člen
Petzvalova 27
Košice
  (od: 03.01.1996 do: 16.01.2000)
Ing. Ladislav Matusák - člen
Michalovská 35
Košice
  (od: 12.11.1993 do: 02.01.1996)
Ing. Ladislav Matusák - člen
Michalovská 35
Košice
  (od: 03.01.1996 do: 23.06.1998)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
  (od: 12.11.1993 do: 04.09.1995)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
Lomonosovova 20
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 10.03.2011 do: 29.10.2018)
Ing. Alexander Rezeš - predseda
Kremnická 43
Košice
  (od: 13.07.1994 do: 04.09.1995)
Ing. Ľubomír Solár - predseda
Tr. SNP 83
Košice
  (od: 24.06.1998 do: 16.01.2000)
PhDr. Marián Šarišský - predseda
Michalovská 1
Košice
  (od: 12.11.1993 do: 12.07.1994)
Ing. Viktor Špakovský - člen
Partizánska 3
Košice
  (od: 24.06.1998 do: 16.01.2000)
Ing. Ján Valenčík - predseda
Maurerova 17
Košice
  (od: 05.09.1995 do: 02.01.1996)
Emil Vojtek - člen
Húskova 1
Košice
  (od: 03.01.1996 do: 16.01.2000)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 14.12.2018)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 18.03.2008 Skončenie funkcie: 29.12.2010
  (od: 22.01.2011 do: 21.01.2011)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 18.03.2008
  (od: 02.04.2008 do: 23.07.2008)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 18.03.2008
  (od: 24.07.2008 do: 21.01.2011)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham Alabama 352 42
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 10.08.2004
  (od: 17.08.2004 do: 14.02.2007)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham Alabama 352 42
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 10.08.2004 Skončenie funkcie: 19.01.2007
  (od: 15.02.2007 do: 14.02.2007)
Karl Frank Csensich
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
  (od: 22.02.2001 do: 09.06.2002)
Karl Frank Csensich
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.12.2000
  (od: 10.06.2002 do: 07.08.2002)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.12.2000
  (od: 08.08.2002 do: 16.08.2004)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.12.2000 Skončenie funkcie: 10.08.2004
  (od: 17.08.2004 do: 16.08.2004)
John Harold Goodish - člen
336 Snowberry Circle
Venetia, PA 153 67
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.12.2000 Skončenie funkcie: 14.02.2003
  (od: 08.08.2002 do: 11.02.2003)
John Harold Goodish
336 Snowberry Circle
Venetia, PA 153 67
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.12.2000
  (od: 10.06.2002 do: 07.08.2002)
John Harold Goodish
336 Snowberry Circle
Venetia, PA 153 67
Spojené štáty americké
  (od: 22.02.2001 do: 09.06.2002)
Christopher James Navetta
Wheatherburn Drive 209
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.02.2003
  (od: 17.08.2004 do: 03.06.2005)
Christopher James Navetta
209 Wheatherburn Drive
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.02.2003
  (od: 12.02.2003 do: 16.08.2004)
Christopher James Navetta
Wheatherburn Drive 209
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.02.2003 Skončenie funkcie: 01.06.2005
  (od: 04.06.2005 do: 03.06.2005)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 19.01.2007
  (od: 15.02.2007 do: 04.08.2010)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 19.01.2007 Skončenie funkcie: 01.08.2010
  (od: 05.08.2010 do: 04.08.2010)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.08.2010
  (od: 05.08.2010 do: 11.08.2016)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.08.2010 Skončenie funkcie: 01.08.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
David Harman Lohr
Averys Way 107
Cranberry Twp., PA 160 66
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.06.2005 Skončenie funkcie: 18.03.2008
  (od: 02.04.2008 do: 01.04.2008)
David Harman Lohr
Averys Way 107
Cranberry Twp., PA 160 66
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.06.2005
  (od: 04.06.2005 do: 01.04.2008)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 22.01.2011 do: 09.03.2011)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 10.03.2011 do: 22.07.2013)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 23.07.2013 do: 22.07.2013)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 30.10.2018 do: 13.12.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 2.4.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb.
  (od: 15.05.1991)
Zmeny v zápise boli vykonané v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. Na základe dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.1.1993. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.2.1994.
  (od: 13.07.1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.6.1994.
  (od: 12.10.1994)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.3.1995.
  (od: 05.09.1995)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.1.1996.
  (od: 02.01.1996)
Zmena stanov zo dňa 2.1.1996. Na spoločnosť s ručením obmedzeným prechádzajú všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti VSŽ FERROHAS, spol. s r. o. Košice na základe zmluvy o zlučení podľa § 69 Obchodného zákonníka.
  (od: 03.01.1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 2.5.1996.
  (od: 21.05.1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 21.4.1997.
  (od: 14.08.1997)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 21.4.1997.
  (od: 27.10.1997)
Zmena spoločenskej zmluvy podľa notárskej zápisnice zo dňa 2.12.1997.
  (od: 15.01.1998)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29.1.1998.
  (od: 30.01.1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29.4.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 24.06.1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30.6.1998.
  (od: 13.08.1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13. 5. 1999.
  (od: 17.01.2000)
Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 13.12.1999.
  (od: 07.02.2000)
Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou č. N 110/2000, Nz 110/2000 zo dňa 18.5.2000.
  (od: 19.06.2000)
Zmena zakl. listiny formou notárskej zápisnice číslo N 181/2000 Nz 180/2000 zo dňa 26.7.2000.
  (od: 15.11.2000)
Rozhodnutie MVZ s.r.o. zo dňa 14.8.2000.
  (od: 29.11.2000)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 343/2000, Nz 340/2000 zo dňa 14.12.2000.
  (od: 22.02.2001)
Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 3.12.2001. Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2002. Deň vzniku funkcie konateľov: Miroslav Kürthy: 14.5.2001, Ing. Peter Moro: 3.12.2001, Ing. Gabriel Lörinc: 15.1.2002.
  (od: 12.03.2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 14.5.2002.
  (od: 10.06.2002)
Zmena zakladateľskej listiny - not. záp. č. N 258/2003, Nz 39933/2003 zo dňa 23.5.2003.
  (od: 15.07.2003)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 648/2003 Nz 92937/2003 zo dňa 15.10.2003.
  (od: 09.12.2003)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.2003.
  (od: 23.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  02.12.2021
Dátum výpisu:  03.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)