Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2800/S

Obchodné meno: 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
  (od: 15.06.1995)
Sídlo: 
Kysihýbelská 29
Banská Štiavnica 969 01
  (od: 25.04.2002)
J. Straku 10
Banská Štiavnica 969 01
  (od: 15.06.1995 do: 24.04.2002)
IČO: 
31 631 134
  (od: 15.06.1995)
Deň zápisu: 
15.06.1995
  (od: 15.06.1995)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 15.06.1995)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - /maloobchod/ alebo na učely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - /veľkoobchod/
  (od: 15.06.1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 15.06.1995)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 12.07.1996)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 12.07.1996)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 12.07.1996)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 12.07.1996)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 10.04.2001)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, okrem uhľových ložísk
  (od: 10.04.2001)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 10.04.2001)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 10.04.2001)
zriaďovanie a prevádzka odvalov a odkalísk pri uvedených činnostiach
  (od: 10.04.2001)
osobitné zásahy do zemskej kôry
  (od: 10.04.2001)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (od: 10.04.2001)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
  (od: 10.04.2001)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB)
  (od: 03.12.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 03.12.2003)
nákladná cestná doprava
  (od: 15.04.2004)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 15.04.2004)
usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 16.10.2004)
stolárstvo - služby stavebného stolárstva a tesárstva
  (od: 10.12.2004)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardvér
  (od: 13.06.2005)
poradenská služba k programovému vybaveniu počítača - softvér
  (od: 13.06.2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 13.06.2005)
vedenie účtovníctva
  (od: 13.06.2005)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích prác
  (od: 13.06.2005)
faktoring a forfaiting
  (od: 13.06.2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb a doplnkových služieb
  (od: 13.06.2005)
upratovacie práce
  (od: 13.06.2005)
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
  (od: 13.06.2005)
vypracovanie podkladov v súvislosti s poskytovaním dotácií v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.06.2005)
opravy (rozoberanie technického zariadenia na účely opravy, rekonštrukcie a montáže technického zariadenia do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky) a odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu plynové zariadenia na -rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa a plynovody z nekovových materiálov -rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa a plynovodné prípojky vyhotovené z nekovových materiálov podľa STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6420, STN EN 1775 pre médium: metán
  (od: 20.05.2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 08.07.2010)
odstraňovanie nánosov a štrkopieskov z vodných tokov a priehrad
  (od: 08.07.2010)
Geologický výskum
  (od: 28.12.2013)
Ložiskový geologický prieskum
  (od: 28.12.2013)
Terénne meračské práce
  (od: 28.12.2013)
Technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)
  (od: 28.12.2013)
Odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (od: 28.12.2013)
Vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 28.12.2013)
Výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby, skládky odpadov), potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (od: 01.08.2014)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 27.09.2016)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 22.10.2016)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 22.10.2016)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 22.10.2016)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 22.10.2016)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 22.10.2016)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 22.10.2016)
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (od: 22.10.2016)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 22.10.2016)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 22.10.2016)
Nástrojárstvo
  (od: 22.10.2016)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť
  (od: 22.10.2016)
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (od: 22.10.2016)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 22.10.2016)
Výkon činnosti stavebného dozoru : pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné, potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (od: 22.10.2016)
Výkon činnosti stavbyvedúceho : pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné, potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (od: 22.10.2016)
Zámočníctvo
  (od: 22.10.2016)
Kovoobrábanie
  (od: 22.10.2016)
Murárstvo
  (od: 22.10.2016)
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 22.10.2016)
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (od: 22.10.2016)
Montáž, opravy, rekonštrukcie a údržba na určených technických zariadeniach elektrických na dráhach podľa §17 zákona v rozsahu: a) E2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane, E11 - Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
  (od: 31.12.2017)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu a geologického prieskumu na špeciálne účely na sprístupňovanie jaskýň, na zaistenie stability podzemných priestorov a na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel
  (od: 19.04.2005 do: 27.12.2013)
Spoločníci: 
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2022)
Ing. Pavol Janočko
Lackova 3260/15
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2022)
Ing. Marián Adamský
Na Máriu šachtu 4
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1998 do: 11.09.2007)
Ing. Marián Adamský
Na Máriu šachtu 4
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2007 do: 02.12.2016)
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1998 do: 12.10.2007)
Ing. Vladimír Gallo
J. Straku 10
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Milan Hlinka
Staronová 2/A
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1998 do: 11.09.2007)
Ing. Milan Hlinka
L. Svobodu 26
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Stanislav Krištoff
Staronová 2/B
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1998 do: 11.09.2007)
Ing. Stanislav Krištoff
F. Urbánka
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Ivan Solivarský
J.K.Hella 5/A
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1998 do: 11.09.2007)
Ing. Ivan Solivarský
Pátrovská 7
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 08.04.2022)
Ing. Pavol Janočko
Lackova 3260/15
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 08.04.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Vladimír Gallo
  (od: 03.12.2016 do: 08.04.2022)
Ing. Vladimír Gallo
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 09.04.2022)
Ing. Pavol Janočko
  (od: 03.12.2016 do: 08.04.2022)
Ing. Pavol Janočko
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 09.04.2022)
Ing. Vladimír Gallo
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Stanislav Krištoff
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Milan Hlinka
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Ivan Solivarský
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Marián Adamský
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Vladimír Gallo
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 19.08.1998 do: 11.09.2007)
Ing. Stanislav Krištoff
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 19.08.1998 do: 11.09.2007)
Ing. Milan Hlinka
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 19.08.1998 do: 11.09.2007)
Ing. Ivan Solivarský
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 19.08.1998 do: 11.09.2007)
Ing. Marián Adamský
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 19.08.1998 do: 11.09.2007)
Ing. Vladimír Gallo
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 12.09.2007 do: 12.10.2007)
Ing. Vladimír Gallo
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 02.10.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Ing. Vladimíra Galla. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (od: 13.10.2007 do: 18.02.2009)
Ing. Vladimír Gallo
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 02.10.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Ing. Vladimíra Galla. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (od: 19.02.2009 do: 12.11.2012)
Ing. Vladimír Gallo
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 13.11.2012 do: 02.12.2016)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 28.12.2013)
konatelia
  (od: 15.06.1995 do: 27.12.2013)
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 15.06.1995
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2012)
Ing. Marián Adamský
Na Máriu šachtu 4
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Marián Adamský
Na Máriu šachtu 4
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1998 do: 10.06.2002)
Ing. Marián Adamský
Na Máriu šachtu 4
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 15.06.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2002 do: 11.09.2007)
Ing. Marián Adamský
Na Máriu šachtu 4
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 15.06.1995 Skončenie funkcie: 03.09.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2007 do: 11.09.2007)
Ing. Vladimír Gallo
J. Straku 10
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1998 do: 10.06.2002)
Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 15.06.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2002 do: 12.11.2012)
Ing. Milan Hlinka
L. Svobodu 26
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Milan Hlinka
Staronová 2/A
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1998 do: 10.06.2002)
Ing. Milan Hlinka
Staronová 2/A
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 15.06.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2002 do: 11.09.2007)
Ing. Milan Hlinka
Staronová 2/A
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 15.06.1995 Skončenie funkcie: 03.09.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2007 do: 11.09.2007)
Ing. Stanislav Krištoff
F. Urbánka
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Stanislav Krištoff
Staronová 2/B
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1998 do: 10.06.2002)
Ing. Stanislav Krištoff
Staronová 2/B
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 15.06.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2002 do: 11.09.2007)
Ing. Stanislav Krištoff
Staronová 2/B
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 15.06.1995 Skončenie funkcie: 03.09.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2007 do: 11.09.2007)
Ing. Ivan Solivarský
J.K.Hella 5/A
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1998 do: 10.06.2002)
Ing. Ivan Solivarský
Pátrovská 7
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ing. Ivan Solivarský
J.K.Hella 5/A
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 15.06.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2002 do: 11.09.2007)
Ing. Ivan Solivarský
J.K.Hella 5/A
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 15.06.1995 Skončenie funkcie: 03.09.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2007 do: 11.09.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (od: 15.06.1995)
Prokúra: 
Ing. Ján Šimčík
Pátrovská 7
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.10.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2007)
Prokurista vykoná podpisovanie menom spoločnosti tak, že k jej vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis. Menom spoločnosti koná prokurista samostatne.
  (od: 13.10.2007)
Základné imanie: 
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 03.12.2016)
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 19.02.2009 do: 02.12.2016)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 11.06.2002 do: 18.02.2009)
200 000 Sk
  (od: 19.08.1998 do: 10.06.2002)
100 000 Sk
  (od: 15.06.1995 do: 18.08.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7459
  (od: 15.06.1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.5.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (od: 12.07.1996)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.2.1998, bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 19.08.1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (od: 10.04.2001)
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.1.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (od: 25.04.2002)
. Valné zhromaždenie dňa 15.08.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
  (od: 03.12.2003)
. Zapisuje sa zmena a úplné znenie spoločenskej zmluvy, v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 28.11.2003.
  (od: 15.04.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  16.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)