Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  2446/B

Business name of the organisational unit: 
Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko
  (from: 06/17/2017)
Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovenska
  (from: 06/08/2017 until: 06/16/2017)
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Slovensko
  (from: 03/01/2014 until: 06/07/2017)
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice
  (from: 03/12/2010 until: 02/28/2014)
AKCENTA, spořitelní a úvěrové družstvo, pobočka Košice
  (from: 02/03/2010 until: 03/11/2010)
Registered seat of organisational unit: 
Metodova 7
Bratislava 821 08
  (from: 03/01/2014)
Trieda Slovenského národného povstania 37
Košice 040 11
  (from: 06/04/2013 until: 02/28/2014)
Krmanova 3
Košice 040 01
  (from: 03/12/2010 until: 06/03/2013)
Žižkova 13
Košice 040 01
  (from: 02/03/2010 until: 03/11/2010)
Identification number (IČO): 
36 866 750
  (from: 02/03/2010)
Date of entry: 
02/03/2010
  (from: 02/03/2010)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 02/03/2010)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov od členov
  (from: 02/03/2010)
poskytovanie úverov členom
  (from: 02/03/2010)
služby platobného styku členom ako tuzemský, tak zahraničný a cezhraničný
  (from: 02/03/2010)
vydávanie elektronických platobných prostriedkov členom (najmä platobné karty)
  (from: 02/03/2010)
nákup a predaj cudzej meny pre členov
  (from: 02/03/2010)
povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - prijímania vkladov - poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 03/23/2011 until: 10/18/2011)
Head of organisational unit: 
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 11/01/2016
  (from: 11/30/2016)
Ing. Ján Hegedüs
Svätoplukova 1214/20
Trebišov 075 01
From: 07/01/2011
  (from: 10/19/2011 until: 07/04/2012)
Ing. Ján Hegedüš
Svätoplukova 1214/20
Trebišov 075 01
From: 07/01/2011
  (from: 07/05/2012 until: 02/18/2014)
Ing. Ján Hegedüš
Svätoplukova 1214/20
Trebišov 075 01
From: 07/01/2011 Until: 01/31/2014
  (from: 02/19/2014 until: 02/18/2014)
František Kolínsky
Pěnčín 12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 12/01/2014
  (from: 12/20/2014 until: 11/29/2016)
František Kolínsky
Pěnčín 12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 12/01/2014 Until: 10/31/2016
  (from: 11/30/2016 until: 11/29/2016)
Ing. Miroslav Ondrejčo
Čkalovova 10
Košice 040 17
From: 02/03/2010
  (from: 02/03/2010 until: 10/18/2011)
Ing. Miroslav Ondrejčo
Čkalovova 10
Košice 040 17
From: 02/03/2010 Until: 06/30/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
Mgr. Ing. Petr Pištěk
Prorektorská 662
Praha 101 108 00
Česká republika
From: 08/01/2014
  (from: 08/07/2014 until: 12/19/2014)
Mgr. Ing. Petr Pištěk
Prorektorská 662
Praha 101 108 00
Česká republika
From: 08/01/2014 Until: 12/01/2014
  (from: 12/20/2014 until: 12/19/2014)
Mgr. Július Sauer
Zvončeková 23
Bratislava 831 06
From: 02/01/2014
  (from: 02/19/2014 until: 08/06/2014)
Mgr. Július Sauer
Zvončeková 23
Bratislava 831 06
From: 02/01/2014 Until: 07/31/2014
  (from: 08/07/2014 until: 08/06/2014)
Acting in the name of the company: 
Oprávnenie na základe plnej moci udelenej predstavenstvom AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo.
  (from: 02/19/2014)
Oprávnenie na základe plnej moci udelenej predstavenstvom spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo.
  (from: 02/03/2010 until: 02/18/2014)
Procuration: 
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 05/11/2016
  (from: 06/24/2016 until: 01/18/2017)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 05/11/2016 Until: 12/12/2016
  (from: 01/19/2017 until: 01/18/2017)
Prokurista zastupuje družstvo vždy spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie sa deje tak, že k firme pripojí svoj vlastnoručný podpis spoločne s dodatkom označujúcim prokúru. Prokurista je oprávnený aj ku scudzovania a zaťažovanie nehnuteľností. Splnomocnenie je účinné udelením prokúry.
  (from: 06/24/2016 until: 01/18/2017)
Other legal facts: 
Zápis z konání delegátu družstva zo dňa 18.12.2014.
  (from: 03/28/2015)
Zápis z konání shromáždění zo dňa 07.05.2015.
  (from: 06/02/2015)
Zápis z konania zhromaždenia delegátov zo dňa 19.05.2015.
  (from: 06/13/2015)
Foreign person: 
Business name: Československé úvěrní družstvo v likvidaci
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Register: Krajský súd v Hradci Králové Registration number: oddiel Dr, vložka 1358
  (from: 06/10/2021)
Business name: Československé úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Register: Krajský súd v Hradci Králové Registration number: oddiel Dr, vložka 1358
  (from: 06/12/2020 until: 06/09/2021)
Business name: Československé úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Register: Krajský súd v Hradci Králové Registration number: oddiel Dr, vložka 1358
  (from: 06/12/2020 until: 06/09/2021)
Business name: Československé úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Register: Krajský súd v Hradci Králové Registration number: oddiel Dr, vložka 1358
  (from: 11/09/2018 until: 06/11/2020)
Business name: Československé úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Register: Krajský súd v Hradci Králové Registration number: oddiel Dr, vložka 1358
  (from: 11/09/2018 until: 06/11/2020)
Business name: Československé úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Register: Krajský súd v Hradci Králové Registration number: oddiel Dr, vložka 1358
  (from: 08/18/2018 until: 11/08/2018)
Business name: Československé úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Register: Krajský súd v Hradci Králové Registration number: oddiel Dr, vložka 1358
  (from: 08/18/2018 until: 11/08/2018)
Business name: Československé úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Register: Krajský súd v Hradci Králové Registration number: oddiel Dr, vložka 1358
  (from: 01/31/2018 until: 08/17/2018)
Business name: Československé úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Register: Krajský súd v Hradci Králové Registration number: oddiel Dr, vložka 1358
  (from: 01/31/2018 until: 08/17/2018)
Business name: Československé úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/08/2017 until: 01/30/2018)
Business name: Československé úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/08/2017 until: 01/30/2018)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 01/19/2017 until: 06/07/2017)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 01/19/2017 until: 06/07/2017)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 11/30/2016 until: 01/18/2017)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 11/30/2016 until: 01/18/2017)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/24/2016 until: 11/29/2016)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/24/2016 until: 11/29/2016)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 05/03/2016 until: 06/23/2016)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 05/03/2016 until: 06/23/2016)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/13/2015 until: 05/02/2016)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/13/2015 until: 05/02/2016)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/02/2015 until: 06/12/2015)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/02/2015 until: 06/12/2015)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 03/28/2015 until: 06/01/2015)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 03/28/2015 until: 06/01/2015)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 03/27/2015 until: 03/27/2015)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 03/27/2015 until: 03/27/2015)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 12/20/2014 until: 03/26/2015)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 12/20/2014 until: 03/26/2015)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/20/2014 until: 12/19/2014)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/20/2014 until: 12/19/2014)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 04/25/2014 until: 06/19/2014)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 04/25/2014 until: 06/19/2014)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 03/01/2014 until: 04/24/2014)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 03/01/2014 until: 04/24/2014)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 02/04/2014 until: 02/28/2014)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 02/04/2014 until: 02/28/2014)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/04/2013 until: 02/03/2014)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 52/312
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 06/04/2013 until: 02/03/2014)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 07/05/2012 until: 06/03/2013)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 52/312
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 07/05/2012 until: 06/03/2013)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 10/15/2010 until: 07/04/2012)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 52/312
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 10/15/2010 until: 07/04/2012)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 02/03/2010 until: 10/14/2010)
Business name: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Registered seat:
Gočárova třída 52/312
Hradec Králové 500 02
Česká republika
Legal form: Družstvo
Register and Registration number:
Krajský súd v Hradci Králové, oddiel Dr., vložka 1385 Dátum zápisu - 20. februára 1996
  (from: 02/03/2010 until: 10/14/2010)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/10/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/12/2020 until: 06/09/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 11/09/2018 until: 06/11/2020)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 08/18/2018 until: 11/08/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 01/31/2018 until: 08/17/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/08/2017 until: 01/30/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 01/19/2017 until: 06/07/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 11/30/2016 until: 01/18/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/24/2016 until: 11/29/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/03/2016 until: 06/23/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/13/2015 until: 05/02/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/02/2015 until: 06/12/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/28/2015 until: 06/01/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/27/2015 until: 03/27/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/20/2014 until: 03/26/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/20/2014 until: 12/19/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/25/2014 until: 06/19/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/01/2014 until: 04/24/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/04/2014 until: 02/28/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/04/2013 until: 02/03/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 07/05/2012 until: 06/03/2013)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/15/2010 until: 07/04/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/03/2010 until: 10/14/2010)
Ing. Anton Halúska
Podstránie 244/33
Konská 013 13
From: 07/01/2018
  (from: 06/10/2021)
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 07/01/2018
  (from: 06/10/2021)
Ing. Ivana Pátková
Tůmy Přeloučského 563
Přelouč 535 01
Česká republika
From: 07/01/2018
  (from: 06/10/2021)
Mgr. Zuzana Stehlíková
Ke Hřišti 776/24
Praha 181 00
Česká republika
From: 12/27/2019
  (from: 06/10/2021)
Mgr. Dušan Baran
Nad Jenerálkou 768/13
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 03/15/2016
  (from: 05/03/2016 until: 06/23/2016)
Mgr. Dušan Baran
Nad Jenerálkou 768/13
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 03/15/2016 Until: 04/29/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Mgr. Tomáš Brouček
Chalabalova 1596/37
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 03/01/2014 until: 04/24/2014)
Mgr. Tomáš Brouček
Chalabalova 1596/37
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 01/01/2014 Until: 03/31/2014
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Mgr. Tomáš Brouček
V Aleji 1124/30
Rudná 252 19
Česká republika
From: 12/04/2012
  (from: 06/04/2013 until: 02/03/2014)
Mgr. Tomáš Brouček
V Aleji 1124/30
Rudná 252 19
Česká republika
From: 12/04/2012
  (from: 02/04/2014 until: 02/28/2014)
Mgr. Tomáš Brouček
V Aleji 1124/30
Rudná 252 19
Česká republika
From: 12/04/2012 Until: 12/31/2013
  (from: 03/01/2014 until: 02/28/2014)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 03/04/2015
  (from: 03/27/2015 until: 03/27/2015)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 03/04/2015
  (from: 03/28/2015 until: 06/01/2015)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 03/04/2015 Until: 05/07/2015
  (from: 06/02/2015 until: 06/01/2015)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 05/19/2015
  (from: 06/13/2015 until: 05/02/2016)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 05/19/2015
  (from: 05/03/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 05/19/2015
  (from: 06/24/2016 until: 11/29/2016)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 05/19/2015
  (from: 11/30/2016 until: 01/18/2017)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 05/19/2015
  (from: 01/19/2017 until: 06/07/2017)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 05/19/2015
  (from: 06/08/2017 until: 01/30/2018)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 05/19/2015
  (from: 01/31/2018 until: 08/17/2018)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 05/19/2015 Until: 06/30/2018
  (from: 08/18/2018 until: 08/17/2018)
Ing. Anton Halúska
Konská 244
Rajecké Teplice 013 13
From: 07/01/2018
  (from: 08/18/2018 until: 11/08/2018)
Ing. Anton Halúska
Podstránie 244/33
Konská 013 13
From: 07/01/2018
  (from: 11/09/2018 until: 06/11/2020)
Ing. Anton Halúska
Podstránie 244/33
Konská 013 13
From: 07/01/2018
  (from: 06/12/2020 until: 06/09/2021)
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 05/01/2016
  (from: 06/24/2016 until: 11/29/2016)
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 05/01/2016
  (from: 11/30/2016 until: 01/18/2017)
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 05/01/2016
  (from: 01/19/2017 until: 06/07/2017)
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 05/01/2016
  (from: 06/08/2017 until: 01/30/2018)
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 05/01/2016
  (from: 01/31/2018 until: 08/17/2018)
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 05/01/2016 Until: 06/30/2018
  (from: 08/18/2018 until: 08/17/2018)
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 07/01/2018
  (from: 08/18/2018 until: 11/08/2018)
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 07/01/2018
  (from: 11/09/2018 until: 06/11/2020)
Ing. Dušan Ježík
Dukelských hrdinov 801/12
Čadca 022 01
From: 07/01/2018
  (from: 06/12/2020 until: 06/09/2021)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 03/01/2014 until: 04/24/2014)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 04/25/2014 until: 06/19/2014)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 06/20/2014 until: 12/19/2014)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 12/20/2014 until: 03/26/2015)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 03/27/2015 until: 03/27/2015)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 03/28/2015 until: 06/01/2015)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 06/02/2015 until: 06/12/2015)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 06/13/2015 until: 05/02/2016)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 05/03/2016 until: 06/23/2016)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 06/24/2016 until: 11/29/2016)
František Kolínský
12
Pěnčín 463 45
Česká republika
From: 01/01/2014 Until: 10/31/2016
  (from: 11/30/2016 until: 11/29/2016)
Bc. Jiří Macek
Boženy Němcové 141
České Meziřičí 517 71
Česká republika
From: 06/25/2008
  (from: 02/03/2010 until: 10/14/2010)
Bc. Jiří Macek
Boženy Němcové 141
České Meziřičí 517 71
Česká republika
From: 06/25/2008
  (from: 10/15/2010 until: 07/04/2012)
Bc. Jiří Macek
Boženy Němcové 141
České Meziřičí 517 71
Česká republika
From: 06/25/2008
  (from: 07/05/2012 until: 06/03/2013)
Bc. Jiří Macek
Boženy Němcové 141
České Meziřičí 517 71
Česká republika
From: 06/25/2008
  (from: 06/04/2013 until: 02/03/2014)
Bc. Jiří Macek
Boženy Němcové 141
České Meziřičí 517 71
Česká republika
From: 06/25/2008
  (from: 02/04/2014 until: 02/28/2014)
Bc. Jiří Macek
Boženy Němcové 141
České Meziřičí 517 71
Česká republika
From: 06/25/2008 Until: 12/31/2013
  (from: 03/01/2014 until: 02/28/2014)
Dr. Ing. Radovan Martínek , MBA
Růžová 177
Neratovice, Lobkovice 277 11
Česká republika
From: 12/29/2009
  (from: 10/15/2010 until: 07/04/2012)
Dr. Ing. Radovan Martínek , MBA
Růžová 177
Neratovice, Lobkovice 277 11
Česká republika
From: 12/29/2009
  (from: 07/05/2012 until: 06/03/2013)
Dr. Ing. Radovan Martínek , MBA
Růžová 177
Neratovice, Lobkovice 277 11
Česká republika
From: 12/29/2009
  (from: 06/04/2013 until: 02/03/2014)
Dr. Ing. Radovan Martínek , MBA
Růžová 177
Neratovice, Lobkovice 277 11
Česká republika
From: 12/29/2009
  (from: 02/04/2014 until: 02/28/2014)
Dr. Ing. Radovan Martínek , MBA
Růžová 177
Neratovice, Lobkovice 277 11
Česká republika
From: 12/29/2009 Until: 12/31/2013
  (from: 03/01/2014 until: 02/28/2014)
Dr. Ing. Radovan Martínek , MBA
Růžová 177
Neratovice, Lobkovice 277 11
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 03/01/2014 until: 04/24/2014)
Dr. Ing. Radovan Martínek , MBA
Růžová 177
Neratovice, Lobkovice 277 11
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 04/25/2014 until: 06/19/2014)
Dr. Ing. Radovan Martínek , MBA
Růžová 177
Neratovice, Lobkovice 277 11
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 06/20/2014 until: 12/19/2014)
Dr. Ing. Radovan Martínek , MBA
Růžová 177
Neratovice, Lobkovice 277 11
Česká republika
From: 01/01/2014 Until: 12/31/2014
  (from: 12/20/2014 until: 12/19/2014)
Petra Nová
Edvarda Beneše 1797
Hradec Králové 500 12
Česká republika
From: 06/25/2008
  (from: 02/03/2010 until: 10/14/2010)
Petra Nová
Edvarda Beneše 1797
Hradec Králové 500 12
Česká republika
From: 06/25/2008 Until: 06/29/2010
  (from: 10/15/2010 until: 10/14/2010)
Ing. Ivana Pátková
Tůmy Přeloučského 563
Přelouč 535 01
Česká republika
From: 07/01/2018
  (from: 08/18/2018 until: 11/08/2018)
Ing. Ivana Pátková
Tůmy Přeloučského 563
Přelouč 535 01
Česká republika
From: 07/01/2018
  (from: 11/09/2018 until: 06/11/2020)
Ing. Ivana Pátková
Tůmy Přeloučského 563
Přelouč 535 01
Česká republika
From: 07/01/2018
  (from: 06/12/2020 until: 06/09/2021)
Mgr. Ing. Petr Pištěk
Prorektorská 662
Praha 10 108 00
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 03/01/2014 until: 04/24/2014)
Mgr. Ing. Petr Pištěk
Prorektorská 662
Praha 10 108 00
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 04/25/2014 until: 06/19/2014)
Mgr. Ing. Petr Pištěk
Prorektorská 662
Praha 10 108 00
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 06/20/2014 until: 12/19/2014)
Mgr. Ing. Petr Pištěk
Prorektorská 662
Praha 10 108 00
Česká republika
From: 01/01/2014 Until: 11/30/2014
  (from: 12/20/2014 until: 12/19/2014)
Ing. Bořivoj Přemysl Pražák
Kovanecká 21
Praha 9 - Libeň 190 00
Česká republika
From: 01/01/2015
  (from: 03/28/2015 until: 06/01/2015)
Ing. Bořivoj Přemysl Pražák
Kovanecká 21
Praha 9 - Libeň 190 00
Česká republika
From: 01/01/2015
  (from: 06/02/2015 until: 06/12/2015)
Ing. Bořivoj Přemysl Pražák
Kovanecká 21
Praha 9 - Libeň 190 00
Česká republika
From: 01/01/2015
  (from: 06/13/2015 until: 05/02/2016)
Ing. Bořivoj Přemysl Pražák
Kovanecká 21
Praha 9 - Libeň 190 00
Česká republika
From: 01/01/2015 Until: 03/14/2016
  (from: 05/03/2016 until: 05/02/2016)
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger , Ph.D.
U Teplárny 7/1211
Praha 158 00
Česká republika
From: 06/25/2008
  (from: 02/03/2010 until: 10/14/2010)
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger , Ph.D.
U Teplárny 7/1211
Praha 158 00
Česká republika
From: 06/25/2008
  (from: 10/15/2010 until: 07/04/2012)
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger , Ph.D.
U Teplárny 7/1211
Praha 158 00
Česká republika
From: 06/25/2008 Until: 05/09/2011
  (from: 07/05/2012 until: 07/04/2012)
Mgr. Zuzana Stehlíková
Ke Hřišti 776/24
Praha 181 00
Česká republika
From: 12/27/2019
  (from: 06/12/2020 until: 06/09/2021)
Ing. Pavel Ševčík
Na Hřebenkách 2779/90
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 07/26/2011
  (from: 07/05/2012 until: 06/03/2013)
Ing. Pavel Ševčík
Na Hřebenkách 2779/90
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 07/26/2011 Until: 09/22/2011
  (from: 06/04/2013 until: 06/03/2013)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 06/01/2014
  (from: 06/20/2014 until: 12/19/2014)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 06/01/2014
  (from: 12/20/2014 until: 03/26/2015)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 06/01/2014
  (from: 03/27/2015 until: 03/27/2015)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 06/01/2014
  (from: 03/28/2015 until: 06/01/2015)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 06/01/2014
  (from: 06/02/2015 until: 06/12/2015)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 06/01/2014
  (from: 06/13/2015 until: 05/02/2016)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 06/01/2014 Until: 03/14/2016
  (from: 05/03/2016 until: 05/02/2016)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 12/13/2016
  (from: 01/19/2017 until: 06/07/2017)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 12/13/2016
  (from: 06/08/2017 until: 01/30/2018)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 12/13/2016
  (from: 01/31/2018 until: 08/17/2018)
PaedDr. František Štofila
U jeslí 2264/10
Praha 9 163 00
Česká republika
From: 12/13/2016 Until: 06/30/2018
  (from: 08/18/2018 until: 08/17/2018)
PaedDr. František Štofila
U Jeslí 2264/10
Praha 9 - Horní Počernice 163 00
Česká republika
From: 06/26/2012
  (from: 06/04/2013 until: 02/03/2014)
PaedDr. František Štofila
U Jeslí 2264/10
Praha 9 - Horní Počernice 163 00
Česká republika
From: 06/26/2012
  (from: 02/04/2014 until: 02/28/2014)
PaedDr. František Štofila
U Jeslí 2264/10
Praha 9 - Horní Počernice 163 00
Česká republika
From: 06/26/2012 Until: 12/31/2013
  (from: 03/01/2014 until: 02/28/2014)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 06/10/2021)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 06/12/2020 until: 06/09/2021)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 11/09/2018 until: 06/11/2020)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 08/18/2018 until: 11/08/2018)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 01/31/2018 until: 08/17/2018)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 06/08/2017 until: 01/30/2018)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 01/19/2017 until: 06/07/2017)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 11/30/2016 until: 01/18/2017)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 06/24/2016 until: 11/29/2016)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 05/03/2016 until: 06/23/2016)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 06/13/2015 until: 05/02/2016)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 06/02/2015 until: 06/12/2015)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 03/28/2015 until: 06/01/2015)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 03/27/2015 until: 03/27/2015)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 12/20/2014 until: 03/26/2015)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 06/20/2014 until: 12/19/2014)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 04/25/2014 until: 06/19/2014)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 03/01/2014 until: 04/24/2014)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 02/04/2014 until: 02/28/2014)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 06/04/2013 until: 02/03/2014)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 07/05/2012 until: 06/03/2013)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 10/15/2010 until: 07/04/2012)
Acting of management body: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo ľubovoľný člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý koná predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva družstva. Predstavenstvo zaväzuje družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva družstva.
  (from: 02/03/2010 until: 10/14/2010)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person